MISJA FIRM POLSKICH DO CHIN – PEKIN: 13-17 marca 2016.

Dlaczego warto wziąć udział w organizowanej przez nas misji?

    Licznie ostatnio powstające internetowe platformy typu B2B czy firmy oferujące sprawdzanie z Polski firm w Chinach (KRS, itp.) nie dają - nie tylko w naszej ocenie - możliwości znalezienia wiarygodnych partnerów. Dzięki naszej dwunastoletniej już obecności w Chinach, organizowana wspólnie z naszym partnerem China Economic Development Exchange Association (CEDEA) misja firm polskich do Pekinu otwiera przed Państwem możliwość nawiązania bezpośredniej współpracy z firmami chińskimi.

 

Chiny to aktualnie druga lub (wg. niektórych źródeł) pierwsza gospodarka świata o największych na świecie rezerwach walutowych i najwyższej wartości obrotów handlowych.  Zmiany gospodarcze, efekt wieloletniego de facto turbokapitalizmu, pociągają za sobą zmiany w strukturze społecznej. W Chinach ukształtowała się i stale rozrasta klasa średnia, szacowana na (wg różnych źródeł) 300-400 mln osób. Grupa ta łaknie produktów użytkowych i luksusowych oraz jest świadoma pochodzenia produktu (które może łatwo wyśledzić) jak również znaczenia marki (mit o chińskich biznesmenach w podrabianych garniturach). W wielu przypadkach chińscy konsumenci preferują zagraniczne produkty nad chińskie. I tak, np. wobec znacznego zanieczyszczenia środowiska oraz skandalów z zatrutą żywnością, istnieje ogromny popyt na żywność z zagranicy (największy – na żywność za granicą pakowaną).  W efekcie Chiny, oprócz importu surowców stają się również importerem produktów gotowych.  

Możliwości firm polskich  

Polska jest największym partnerem handlowym Chin w europie środkowo-wschodniej; w 2013 r. obroty wzrosły o 13%, export o 20% (ponad 1.800.000 USD), a import o 10%.

EXPORT

Dynamika zmian w  zakresie polskich branż i grup towarowych eksportujących do Chin jest tak duża, że produkty polskie nieistniejące na rynku chińskim  w  jednym  roku, w następnym okazują się "strzałem

w dziesiątkę".

Branże w 2014 r. określone jako te o największym potencjale: żywność, w tym zdrowa żywność (wartość rynku CN na 2014 r. oceniana na ok 160 mld USD), również wieprzowina i podroby oraz mleko (ok. ¼ zakładów mięsnych i mleczarni posiada już uprawnienia eksportowe do Chin), meble, części i akcesoria samochodowe, chemikalia, leki, aparatura medyczna, apartaura telefoniczna, samoloty, jachty. Warto również zwrócić uwagę na (kilkunasto-, kilkudziesięciu procentowy coroczny wzrost): biżuteria (zapytania o min. bursztyn w złocie) – import chiński na poziomie 1,8 mld USD, kosmetyki – import w wysokości 1,5 mld USD.
IMPORT

Chiny są największym exporterem świata.

UNIA EUROPEJSKA

Polska jest postrzegana jako stricte część większego organizmu ekonomiczno-politycznego, czyli UE - największego partnera handlowego Chin, ze wszystkimi tego konsekwencjami.

INWESTYCJE W CHINACH

Możliwość zorganizowania bezpośrednich rozmów w strefach ekonomicznych w dowolnym  regionie Chin.

INWESTYCJE W POLSCE

Duże i średnie firmy chińskie - często już po ulokowaniu się na rynku amerykańskim - planują, realizują lub próbują realizować plany ekspansji na rynku Unii Europejskiej. W pierwszej trójce potencjalnych miejsc do inwestycji jest Polska. Powód: bliskość największego rynku UE  - Niemiec oraz wciąż niewielkie koszty związane z płacami. Znana jest również wielkość pomocy UE dla Polski (choć bez szczegółów);  szansa jest upatrywana również w dostępie do projektów infrastrukturalnych, dostarczaniu materiałów i podzespołów oraz dostęp (poprzez inwestycje) do instytutów badawczych.   

Co nasz zespół oferuje

Mail niespodziewanie otrzymany z Chin na 95% oznacza próbę naciągnięcia drugiej strony, niezależnie czy chodzi o export czy import. Następuje to poprzez np. zaliczki wpłacane na konto na Bahamach lub nawet w Chinach i utratę kontaktu (i pieniędzy), nagłe zmiany numeru konta,  próbę naciągnięcia na kosztowną wycieczkę do Chin, rzekomo celem podpisania dużego kontraktu (tzw. wyciąganie tygrysa z gór) i zakup kosztownych prezentów dla osób niby decyzyjnych (np., zakup malowidła podobno znanego artysty, a w rzeczywistości zakupionego za 10 USD). 

Z kolei – wg naszych doświadczeń - dosyć często na targach pojawiają się Chińczycy, rzekomo zainteresowani  współpracą, a w rzeczywistości uzyskaniem dokumentacji dla wyrobienia sobie zezwoleń exportowych lub importowych.

Jeżeli chodzi o inwestycje w Polsce - są firmy chińskie tym zainteresowane (dostęp do UE), co jednak nie znaczy, że Chińczycy nie potrafią liczyć i stawiać warunków.

Zaistnienie na rynku chińskim jest bardzo trudne, wg nas niemożliwe, bez zaangażowania się lokalnego partnera. Zespół Silesia Izba Handlowa oferuje Państwu spotkania z firmami zarejestrowanymi, sprawdzonymi oraz zainteresowanymi wymianą handlową/inwestycjami. W kulturze chińskiej, o wiele intensywniej niż w zachodniej,  oddziaływa coś, co z braku lepszego tłumaczenia można określić jako poparcie lub znajomości.  To udogodnienie, znacznie skracające drogę do wymiernych efektów, gwarantują nasze długoletnie kontakty z CEDEA. Znaczną rolę odgrywa również - w tamtejszych realiach - hierarchia. Wizyta w ambasadzie RP w Pekinie, co nie zawsze jest rozumiane przez Polaków, podnosi rangę grupy jako skądinąd „państwowej”. Nic nie stoi również na przeszkodzie późniejszemu skorzystaniu z pomocy ambasady przy podpisywaniu kontraktów (płoszy to nieuczciwych kontrahentów).

 _______________________________________________________________________


MISJA FIRM POLSKICH DO CHIN
Pekin/Beijing: 13-17 marca 2016

 

1.0. ORGANIZATOR
1.1. SCC Silesia Chamber of Commerce
PL , 53-015 Wrocław, ul. Karkonoska 8 - Budynek Telewizji Wrocław.
T:+71 707 11 52
F:+71 707 12 87,
M:+72 940 54 73
e-mail:
biuro@scc.org.pl www: www.scc.org.pl

1.2.China Economic Development Exchange Association

website: www.sedea.org.cn, Kontakt cew@cew.org.cn

 

2. PROGRAM RAMOWY MISJI DO CHIN:

 

Dzień pierwszy - niedziela: 13 marca 2016
- Wylot do Chin.

Dzień drugi - poniedziałek: 14 marca 2016
- Lądowanie w Pekinie
- Odprawa celno-bagażowa, transfer do hotelu.
- Zakwaterowanie w hotelu, odpoczynek po podróży.
- Wizyta w Ambasadzie RP w Pekinie - wykład na temat zasad działania na rynku chińskim.
- Kolacja, czas wolny.

Dzień trzeci  - wtorek : 15 marca
 2016
- Śniadanie w hotelu.
- Spotkania b2b z firmami chińskimi.
- Czas wolny na rozmowy indywidualne z firmami chińskimi.
- Zakazane Miasto i Ogrody Cesarskie - zwiedzanie. 
- Kolacja, czas wolny.


Dzień czwarty - środa: 16 marca 2016
- Śniadanie w hotelu.
- Rozmowy w trybie indywidualnym.
- Wycieczka na Wielki Mur Chiński.
- Czas na zakupy.
- Kolacja, czas wolny.

Dzień piąty - czwartek: 17 marca 2016

- Wyjazd na lotnisko w Pekinie.
- Wylot uczestników z Pekinu do Warszawy.
- Przylot do Warszawy.

3.0.DATA OSTATECZNEGO ZAMKNIĘCIA ZGŁOSZEŃ:
19 luty 2016
- Liczba uczestników ograniczona.
 

 

4.0.KOSZTY UCZESTNICTWA
4.1.OPŁATA ZA MISJĘ OBEJMUJE DWA WARIANTY DO WYBORU:

A. Przelot: Warszawa - Pekin- Warszawa (Wariant A).
B. Pokoje jednoosobowe w hotelu w Pekinie (Wariant A).
C. Rezerwacja pokoi w wybranych hotelach w Pekinie (Wariant B).
D. Zaproszenie oraz przygotowanie do spotkań firm chińskich na podstawie załączonego Formularza zgłoszeniowego (Wariant A i B).
E. Wynajem sali do rozmów z cateringiem (Wariant A i B).
F. Spotkania bezpośrednie z firmami chińskimi (Wariant A i B).
G. Tłumacze podczas prezentacji ofert eksportowych i spotkań b2b (Wariant A i B).
H.
 Wykłady i konsultacje na temat rynku chińskiego (Wariant A i B) .
I. Pełne wyżywienie podczas pobytu w Chinach w ramach realizowanego programu (Wariant A).
J. Materiały informacyjne i identyfikatory (Wariant A i B).
K. Transport osobowy na miejscu w ramach realizowanego programu (Wariant A i B)
L. Zwiedzanie Pekinu i okolic - Chiński Mur (Wariant A i B).
M. Ubezpieczenie NW (Wariant A i B).
N. Pełna opieka logistyczna ze strony organizatorów (Wariant A i B).
O. Organizacja wiz do Chin (Wariant A i B).
P. Pomoc przy rozmowach z partnerami chińskimi (Wariant A i B).
R. Materiały informacyjne i identyfikatory (Wariant A i B).


4.2.WARUNKI FINANSOWE:
 

Wariant A:
Pełne uczestnictwo w programie Wariant A równowartość: 2.660 USD + 23%VAT/osobę płatne
w dwóch ratach, równych równowartości: 1.330 USD + 23%VAT.

Wariant B:
Pełne uczestnictwo w programie Wariant B równowartość: 1.400 USD + 23% VAT/osobę płatne
w dwóch ratach, równych równowartości: 700 USD plus 23%VAT każda.


Koszt 1 USD ustalany jest na podstawie średniego kursu NBP w dniu wystawienia faktury VAT.

 

Informacje pomocne do Wariantu B: 

  H zarezerwuj hotel
 
 zarezerwuj samolot

 skontaktuj się z naszym agentem i skorzystaj z indywidualnego pakietu SCC


Obniż koszty przystępując do Programu Partnerskiego SCC dla firm.

Wszystkie firmy polskie, uczestniczące w spotkaniach biznesowych w Pekinie odbędą rozmowy z partnerami indywidualnie przygotowanymi dla każdego polskiego uczestnika na podstawie wskazań zawartych w poniższym formularzu organizacyjno-zgłoszeniowym.    


                                                           FORMULARZ ORGANIZACYJNO-ZGŁOSZENIOWY 

 

 

adres: Budynek Telewizji Wrocław ul. Karkonoska 8, 53-015 Wrocław, Polska
e-mail: biuro@scc.org.pl  Tel:+48 71 707 11 52 Fax:+48 71 707 12 87

Mobile:+48 533 179 003

Strona główna    |    O izbie    |    Działalność    |   Partnerzy    |    Kontakt                         Prawa autorskie © 2007 - 2013,  Silesia Izba Handlowa Sp. z o.o.