Świat postcovidowy - nowe możliwości biznesowe

Co po Covidzie - czyli jaka jest i będzie nowa, postcovidowa sytuacja firm w Polsce i na Świecie.

Czy już nastąpiła zmiana wektorów w skali globalnej?

 

  
                  

Świat powoli powraca do normalnego życia a ograniczenia związane z pandemią raz po raz zostają znoszone. 
Niepewność jutra dotycząca nowych zamówień, eksportu, zakupów, przyszłej produkcji oraz obawa przed długofalowymi skutkami gospodarczych obostrzeń związanych z pandemią w Polsce i za granicą to teraz główne pytania stojące przed każdą firmą na Świecie.

Coronavirus - Covid19 jest faktem, który skutkuje nowymi relacjami pomiędzy Chinami a Europą, Europą a USA i USA a Chinami
w taki sposób, że globalny zasięg pandemii przyśpieszył procesy zmieniające dotychczasowy porządek światowy trwający od 1989 roku.  Wpływa to  na planowanie sytuacji bieżącej i długofalowej w każdej polskiej firmie działającej w realiach otwartej gospodarki Europy i Świata.

 

                


 

Jaki będzie "Świat Postcovidovy"?
Na pewno nie będzie taki sam jaki był do tej pory, ponieważ zerwane zostały liczne łańcuchy dostaw, zmieniając strukturę światowego przepływu towarów, ludzi, technologii oraz kapitału.  Światowa gospodarka nagle stanęła w miejscu a wiele firm zniknęło zastąpionych przez inne "bardziej przystosowane do nowego postcovidowego świata".

 

 

W Polsce sytuacja jest relatywnie łatwa do rozpoznania i opanowania natomiast to co się zmieniło lub będzie zmieniać za granicą jest trudniejsze do zdiagnozowania ponieważ na sytuację "postcovidową" nakładają się nieprzewidywalne zachowania najsilniejszych gospodarek w obliczu wojen handlowych jak również geopolityczne uwarunkowania pomiędzy Zachodem a szeroko pojętym Wschodem. 
Dlatego proponujemy firmom polskim współpracę biznesową z firmami w UK w ramach umowy handlowej USA - UK jak i w całym obszarze
w krajach pomiędzy Polską a Chinami z Chinami włącznie. To aktualnie dwa, poza UE, najbardziej streamlinowe obszary biznesowe Świata.
 

 

Europa w "centrum wydarzeń"

                                          

Świat podzielił się na dwa bloki: jeden pod "przewodnictwem" USA, oraz drugi w którym rolę głóną odgrywają teraz Chiny.

Gdzie znajdzie się Europa w tej sytuacji to duży znak zapytania bo albo będzie stanowić niezależną siłę w postaci zjednoczonego, samodzielnego i trzeciego bloku, albo podzieli los Austrowęgier i stanie się zlepkiem mało znaczących państw o różnych orientacjach, które będą łatwym łupem albo dla Chin albo dla USA.

 

Co z tego wynika dla firm polskich:

Polskie firmy poza jednolitym i już naturalnym rynkiem Unii Europejskiej mają możliwość swojego rozwoju w omawianych dwóch blokach:

Blok 1. Ameryka Północna czyli USA i Kanada dostępne bezpośrednio lub poprzez powstający po breksicie jednolity obszaru USA-UK, do czego namawiamy firmy polskie, zainteresowane działalnością biznesową w całej Ameryce Północnej a więc w USA i w Kanadzie. UK a szczególnie Londyn po Brexicie staje się głównym kanałem komunikacji biznesowej pomiędzy UE a USA a firmy polskie w UK są doskonałą okazją do efektywnej współpracy oferując swoje ogromne już doświadczenie i praktyczną wiedzę.

 

 

Blok 2. Chiny i Azja Środkowa czyli ekspansja na rosnące rynki Azji Środkowej, które w obecnej sytuacji są szczególnie godne biznesowego zainteresowania firm polskich. Oferujemy kontakty biznesowe z firmami w krajach, których gospodarki wprzęgnięte są w Program Nowego Jedwabnego Pasa i Szlaku i w samych Chinach czyli w najszybciej rozwijającym się obszarze Świata.

 

 

 

Jak to wygląda w praktyce i dlaczego jest to takie ważne dla firm polskich: 

1. Ameryka Północna: czyli wykorzystanie roli Wielkiej Brytanii jako lewaru do współpracy na rynku USA i Kanady:

 

 

Wszystkie firmy polskie współpracujące lub planujące współpracę z USA, Kanadą oraz UK zapraszamy serdecznie do udziału Misji Gospodarczej Firm Polskich do Londynu i do udziału w Kongrsie Firm Polskich w listopadzie 2020 Szczegóły Misji i Kongresu Firm Polskich w Londynie
UK jest też doskonałym likiem biznesowym do krajów tradycyjnie powiązanymi z Londynem a więc poza Ameryką Północną: Australią, Indiami ale też i ze wszystkimi byłymi koloniami brytyjskimi a obecna rosnąca rola i znaczenie firm polskich w Wielkiej Brytanii to szansa również i dla Twojej firmy.
 

2. Chiny i Azja Środkowa.

Sytuacja postcovidowego środowiska biznesowego w skali globalnej jest już jasna i oczywista:
Chiny rosną i będą rosnąć. Wraz z nimi rosnąć będą rynki środkowo azjatyckie położone pomiędzy Chinami a Polską a szczególnie te, które są położone na "Nowym Jedwabnym Szlaku", gdyż to właśnie tu są i będą lokowane największe chińskie inwestycje powodujące stały wzrost PKB i lokalnej siły nabywczej. Pomimo wzrastającej jakości towarów chińskich, wciąż największym zaufaniem w Azji Środkowej cieszą się towary i usługi z Europy w tym z Polski i to one są tutaj najczęściej kupowane. 

 

 

 

 

                         

 

 

 

Najlepszym kierunkiem dla firm polskich w najbliższych postcovidowych latach jest i długo jeszcze będzie obszar Azji Środkowej, gdyż polskie towary i usługi mając odpowiednią markę i cenę mogą tu bezpiecznie konkurować z produktami Starej Unii i nie tylko.

                                                 

Oferujemy sprawdzone i aktualne kontakty biznesowe z firmami w najbardziej chłonnych krajach Azji Środkowej czyli: Azerbejdżan, Iran, Irak, Kazachstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Pakistan, Tadżykistan i Kirgistan. Wszystkie tu wymienione kraje mają różne uwarunkowania
i możliwości ale tu nikogo nie trzeba przekonywać o jakości polskich produktów i usług,  gdyż jest to tu dla wszystkich oczywiste. 

 

 

 

                 

 

Co zatem?

Jeszcze w 2020 roku zapraszamy do udziału w misjach gospodarczych do Kazachstanu i Uzbekistanu oraz do Pakistanu a wszystkie polskie
firmy zainteresowane strategicznym, perspektywicznym i przyjaznym rynkiem Iranu zapraszamy do współpracy w ramach Irańsko - Polskiego Centrum Biznesowego w Teheranie. 


Nowy i największy gracz na Wschodzie czyli Chiny czeka na Państwa w  terminie 18 - 22 października 2020 CHINY

Firmy współpracujące lun planujące współpracę w Zatoce Perskiej zapraszamy do udziału w polsko-katarskim Forum Discover Poland- Discover
Catar
 które jest doskonałą okazją do zaistnienia w tym Regionie na najwyższych szczeblach tutejszego biznesu.


Wszystkie firmy polskie pracujące lub planujące współpracę z pobrexitowym rynkiem UK oraz USA i Kanadą zapraszamy do udziału w Misji Gospodarczej i w Kongresie Firm Polskich w Londynie

 

Naturalnie nie możemy zapominać o takich rynkach jak leżąca na Jedwabnych Szlaku Białoruś i Federacja Rosyjska, które to kraje mając inną
drogę geopolitycznego rozwoju również w nowej sytuacji są perspektywicznymi obszarami dla polskiego biznesu a misje gospodarcze do tych krajów czekają na Państwa w formatach: Białoruś 2020 i Rosja 2020a . 

Wszystkie tegoroczne misje gospodarcze oraz Kongres Firm Polskich w Londynie są objęte SPECJALNĄ PROMOCJĄ "PANDEMIA 2020"