MISJa GOSPODARCZa

CO TO JEST I DLACZEGO Z NAMI:

Misja gospodarcza to zorganizowana i przygotowana grupa firm, w tym przypadku polskich, udająca się do wybranego kraju w celu nawiązania  kontaktów biznesowych. Jest to najtańsza forma nawiązywania kontaktów bezpośrednich, gdyż jej koszty są średnio 4 (czterokrotnie) niższe od wystąpień targowych. Te z kolei wymagają organizacji i opłacenia kosztownego stoiska wystawienniczego by potem poświęcać wiele wysiłku i inwencji, by w tłumie wystawców z całego świata zostać zauważonym przez kogokolwiek.

Jako 4x (cztery razy) tańszą alternatywę proponujemy Państwu udział w misji gospodarczej, gdzie:

- zorganizowana i przygotowana grupa firm polskich udaje się na spotkania w terminie dogodnie wybranym dla naszych zagranicznych partnerów

- firmy z kraju docelowego poświęcają swój czas wyłącznie delegacji polskiej, bez konkurencji z innych krajów oferujących najczęściej podobne  
  produkty, gdyż polskie nie różnią się od tych z innych krajów.

- spotkania odbywają się z firmami sprofilowanymi wg Państwa wskazań w materiałach organizacyjno-zgłoszeniowych (formularz). Potencjalny 
  partner w kraju docelowym przychodzi specjalnie do Państwa w celu omówienia możliwości współpracy biznesowej.

Ponadto:

- w przeciwieństwie do targów odbywamy spotkania w kilku środkach gospodarczych kraju docelowego organizując w każdym z nich spotkania
   B2B (Business to Business)

- refundowanie misji gospodarczych opieramy na realnych i sprawdzonych w praktyce programach pomocowych; sam proces przeprowadzamy od sporządzenia poprawnej dokumentacji do rozliczenia projektu 

 

Uwagi praktyczne:

- kontakty osobiste mają w tej chwili w biznesie znaczenie najistotniejsze,

- to od Państwa zależy sukces podczas spotkań B2B gdyż spotykacie swoich partnerów w ich naturalnym środowisku biznesowym mając dodatkowo
  okazję do wizyty w firmie kontrahenta co podczas rozmów wstępnych ma znaczenie kluczowe.
- dzięki uroczystym kolacjom, macie Państwo wyjątkową okazję do nawiązania trwałych relacji osobistych co jest podstawą biznesu w ogóle.

 

Zapraszamy do udziału.