KAZACHSTAN I KIRGISTAN 2015:
BISZKEK, AŁMATY, ASTANA: 11 - 17 paździenika 2015
Misja Gospodarcza firm polskich do Kazachstanu i Kirgistanu.

Republika Kirgistanu jest krajem leżącym w Azji Środkowej o charakterze rolniczym.
Głównymi partnerami handlowymi są Rosja, Kazachstan a ostatnio coraz większą obecność wykazują tu Chiny. Polskie firmy są tu postrzegane jako stricte europejskie i cieszą się dobrą opinią.

 

Republika Kazachstanu jest państwem Euroazjatyckim, gdyż 12% jego powierzchni leży w Europie - tereny na zachód od rzeki Emba. Pozostałe 88% leży w Azji.
Kazachstan powstał w 1991 w wyniku rozpadu Związku Radzieckiego i graniczy z Chinami, Kirgistanem, Turkmenistanem, Uzbekistanem oraz Federacją Rosyjską. Kazachstan ma dostęp do Morza Kaspijskiego.


Kazachstan ma aktualnie bardzo bliskie relacje z Polską z uwagi na fakt, że mieszka tam prawie
2 milionów Polaków, wywodzących się z masowych wywózek prowadzonych przez Stalina w trakcie II Wojny Światowej. Są oni teraz potencjalnym zapleczem dla Polski tym bardziej, że Kazachstan jest głównym graczem Euro-Azjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej zobacz: www.evrazes.com

W obecnych czasach najlepszym sposobem na funkcjonowanie na ogromnym rynku Euro-Azjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej jest Kazachstan. Ogromne zmiany, które zaszły w ostatnich latach w tym ogromnym i bogatym w gaz i ropę kraju spowodowały, że rynek wewnętrzny jest tu niezwykle chłonny. Dodatkowo bez większych problemów i barier można z tego miejsca wprowadzać towary i usługi nie tylko do Rosji ale do wszystkich krajów zrzeszonych w Euro-Azjatyckiej Wspólnocie Gospodarczej która jest dla firm Polskich jednym z najciekawszych rynków pod względem perspektyw wzrostowych na Świecie. 

_______________________________________________________________________________________________

WIELOBRANŻOWA MISJA GOSPODARCZA FIRM POLSKICH DO KAZACHSTANU I KIRGISTANU: BISZKEK - AŁMATY - ASTANA: 11 - 17 PAŹDZIERNIKA 2015.

1.0. ORGANIZATOR
1.1. SCC Silesia Chamber of Commerce
PL , 53-015 Wrocław, ul. Karkonoska 8 - Budynek Telewizji Wrocław.
Tel.:
+48 71 707 11 52
Fax:+48 71 707 12 87
Mob:+48 729 405 473
e-mail:  
biuro@scc.org.pl 
www: 
www.scc.org.pl
NIP: 898-211-65-75; KRS:0000284956
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 66 000,00 zł
1.2. Izby gospodarcze w Biszkeku, Almacie i w Astanie.

PROGRAM RAMOWY:
Dzień pierwszy: 11 października 2015 - niedziela: 
- Wylot z Warszawy do Biszkeku.
- Lądowanie w Biszkeku.
- Transfer do hotelu, zakwaterowanie.
- Kolacja, czas wolny.


Dzień drugi: 12 października - poniedziałek:
- Śniadanie w hotelu.
- Oficjalne otwarcie i prezentacja ofert eksportowych firm polskich.
- Spotkania biznesowe B2B z firmami kirgiskimi w Biszkeku. 
- Lunch.
- Spotkanie z władzami Urzędu Miejskiego w Biszkeku.
- Spotkania indywidualne z partnerami kirgiskimi.
- Zwiedzanie  Biszkeku.
- Kolacja, czas wolny. 


Dzień trzeci:  13 października 2015 - wtorek:
- Śniadanie w hotelu.
- Dokończenie rozmów.
- Przelot do Almaty.
- Zakwaterowanie w hotelu.
- Kolacja, czas wolny.

Dzień czwarty:  14 października 2015 - środa:
- Śniadanie w hotelu.
- Oficjalne otwarcie i prezentacja ofert eksportowych firm polskich.
- Spotkania biznesowe B2B z firmami kazachskimi w Almaty.
- Lunch.
- Spotkanie z władzami Urzędu Miejskiego w Almaty.
- Spotkanie z przedstawicielami Konsulatu RP w Almaty - omówienie uwarunkowań lokalnych.
- Zwiedzanie Almaty.
- Kolacja, czas wolny.

Dzień piąty:  15 października 2015 - czwartek:
- Śniadanie w hotelu.
- Dokończenie rozmów w trybie indywidualnym.
- Przelot do Astany.
- Zakwaterowanie w hotelu.
- Kolacja, czas wolny.
- Uroczysta kolacja  z  udziałem zaproszonych gości.

Dzień szósty: 16 października 2015 - piątek:

- Śniadanie w hotelu.
- Oficjalne otwarcie i prezentacja ofert eksportowych firm polskich.
- Spotkania B2B z partnerami w Astanie.
- Lunch.
- Spotkanie z władzami Urzędu Miejskiego w Astanie.
- Spotkanie z przedstawicielami Ambasady RP w Astanie – omówienie uwarunkowań lokalnych.
- Uroczysta kolacja pożegnalna, czas wolny.

Dzień siódmy: 17 października 2015 - sobota:
- Śniadanie w hotelu.
- Transfer na lotnisko
- Przelot do Polski.

3.0. DATA OSTATECZNEGO ZAMKNIĘCIA ZGŁOSZEŃ:
11 września 2015. Liczba uczestników ograniczona.

4.0.KOSZTY UCZESTNICTWA
4.1.OPŁATA ZA MISJĘ OBEJMUJE DWA WARIANTY DO WYBORU:

A. Przelot: Warszawa - Biszkek - Ałmaty - Astana - Warszawa (Wariant A).
B. Pokoje jednoosobowe w Hotelach w Biszkeku, Ałmaty i w Astanie (Wariant A).
C. Rezerwacja pokoi w wybranych hotelach w Biszkeku, Ałmaty i w Astanie (Wariant B).
D. Zaproszenie oraz do spotkań firm kirgiskich i kazachskich na podstawie załączonego Formularza zgłoszeniowego (Wariant A i B).
E. Wynajem sal do rozmów biznesowych z cateringiem (Wariant A i B).
F. Spotkania bezpośrednie b2b z zaproszonymi firmami kirgiskimi i kazachskimi (Wariant A i B).
G. Tłumacze (Wariant A i B).
H. Wyżywienie podczas pobytu w Kirgistanie i w Kazachstanie w ramach realizowanego programu
śniadania i obiadokolacje (Wariant A).
I. Materiały informacyjne i identyfikatory (Wariant A i B).
J. Transport osobowy na miejscu w ramach realizowanego programu (Wariant A).
K. Zwiedzanie Biszkeku, Almaty i Astany (Wariant A i B).
L. Ubezpieczenie NW (Wariant A i B).
M. Pełna opieka logistyczna ze strony organizatorów (Wariant A i B).
N. Organizacja wiz do Kirgistanu i do Kazachstanu (Wariant A i B).
O. Pomoc przy rozmowach z partnerami kirgiskimi i kazachskimi (Wariant A i B).
P. Materiały informacyjne i identyfikatory (Wariant A i B).


4.2.WARUNKI FINANSOWE:
Zespół SCC zapewnia wsparcie w ramach istniejących możliwości, uzyskania refundacji do 50% kosztów kwalifikowanych, związanych z udziałem w omawianej misji. Tym samym realna kwota do uzyskania tytułem refundacji oscylować może w okolicach 35 - 45% kosztów udziału w każdej z misji. Wnioski o refundację, jak również ich pilotaż prowadzimy tylko dla firm zgłoszonych do udziału w miarę realizowanych programów MG i UE.

 

Wariant A:
Pełne uczestnictwo w programie Wariant A równowartość: 3.876 USD + 23%VAT/osobę, płatne w dwóch ratach równych równowartości: 1.938 USD + 23%VAT.

Wariant B:
Pełne uczestnictwo w programie Wariant B równowartość: 1.500 USD + 23% VAT/osobę, płatne w dwóch ratach, równych równowartości: 750 USD + 23%VAT każda.

Koszt 1 USD wyliczany jest na podstawie średniego kursu NBP w dniu wystawienia faktury VAT.

Informacje pomocne do Wariantu B: 

  H zarezerwuj hotel
 
 zarezerwuj samolot

 skontaktuj się z naszym agentem i skorzystaj z indywidualnego pakietu SCC


Obniż koszty przystępując do Programu Partnerskiego SCC dla firm.

                                      Wszystkie firmy polskie, uczestniczące w spotkaniach biznesowych w Uzbekistanie i w Kazachstanie odbędą rozmowy z partnerami indywidualnie przygotowanymi dla każdego polskiego uczestnika na podstawie wskazań zawartych w poniższym formularzu organizacyjno-zgłoszeniowym.                                                 

 

 

                                                              FORMULARZ ORGANIZACYJNO-ZGŁOSZENIOWY

 

 

adres: Budynek Telewizji Wrocław ul. Karkonoska 8, 53-015 Wrocław, Polska
e-mail: biuro@scc.org.pl  Tel:+48 71 707 11 52 Fax:+48 71 707 12 87

Mobile:+48 533 179 003

Strona główna    |    O izbie    |    Działalność    |   Partnerzy    |    Kontakt                         Prawa autorskie © 2007 - 2013,  Silesia Izba Handlowa Sp. z o.o.