MISJA GOSPODARCZA FIRM POLSKICH DO ARABII SAUDYJSKIEJ RIJAD – DAMMAM
06-12 luty 2016.


Szanowni Państwo

Zapraszamy Państwa do udziału w wielobranżowej misji gospodarczej do Arabii Saudyjskiej. W jej trakcie odwiedzimy jej stolicę i największe miasto Rijad oraz Dammam – stolicę najważniejszego ośrodka przemysłowego Arabii Saudyjskiej.

Arabia Saudyjska (Kingdom af Saudi Arabia – KSA)  jest jednym z najszybciej rozwijających się państw świata oraz najbardziej  rozwiniętym gospodarczo krajem  arabskim  (25 % PKB całego świata arabskiego), dysponującym znacznymi zasobami kapitałowymi i największym w regionie potencjałem importowym. W ostatnich latach była (z uwzględnieniem reeksportu, przede wszystkim ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich) największym finalnym odbiorcą polskiego eksportu w rejonie Zatoki Perskiej oraz strategicznie ważnym partnerem gospodarczym Polski w regionie. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest okoliczność, że od czasu wejścia Polski do UE polskie produkty są
odbierane jako trzymające europejskie standardy przy odpowiednio konkurencyjnej cenie. Od kilku lat roku polski export do KSA odnotowuje stały, procentowo dwucyfrowy wzrost (z ok. 160 mln USD w 2009 r. do ok 700 mln w 2014 r.), co stawia ją w gronie największych pozaeuropejskich partnerów handlowych Polski.

Misja ma charakter wielobranżowy, albowiem izby gospodarcze w KSA mają charakter wielobranżowych (brak jest izb branżowych). 

Branże o największym potencjale exportowym:

Budownictwo, materiały budowlane i wykończeniowe - 26 października 2015 r. – wizytacja targów Saudibuild  sprzęt budowlany; materiały budowlane i wykończeniowe; architektura; kamień, marmur i granit; narzędzia; technologia; inżynieria; systemy bezpieczeństwa.

 

Sektor rolno-spożywczy oraz przetwórstwo żywności: dostawy produktów mleczarskich (sery, mleko w proszku, śmietanka, masło (Polska jest trzecim po Australii i Danii dostawcą produktów mleczarskich); mięso i wyroby mięsne, wędliny; napoje bezalkoholowe; przetwory warzywne (min. dżemy, koncentraty, soki, kapusta kiszona, ogórki); świeże i mrożone owoce (min. jabłka, wiśnie,czereśnie, jagody, porzeczki, grzyby) ; soki i koncentraty owocowe; wyroby piekarnicze i cukiernicze; wyroby czekoladowe; herbaty ziłowe i owocowe.

 

Przemysł opakowaniowy i przetwórczy:  technologia przetwórstwa i pakowania żywności; dostawa surowców, półproduktów i gotowych opakowań; maszyny i urządzenia dla zakładów produkcyjnych, m.in. piekarniczych i cukierniczych; maszyny pakujące.

 

Wyroby przemysłu drzewno-papierniczego: meble biurowe, szpitalne, hotelowe i domowe (rynek mebli i wyposażenia wnętrz oceniany jest na największy na bliskim wschodzie – ok. 600 mln USD) ; materiały i stolarka budowlana; ścier drzewny; papier (opakowaniowy, gazetowy) i tektura, artykuły higieniczne z papieru.

 

Produkty chemiczne, tworzywa sztuczne, wyroby gumowe i szklane, ceramika: m. in. kosmetyki (zwł. perfumy i wody toaletowe); szkło budowlane i dekoracyjne; panele, płytki ceramiczne; włókna syntetyczne; opony samochodowe.

 

Przemysł metalurgiczny: dostawy metali i wyrobów z metali nieszlachetnych; wyrobów z metali kolorowych, zwłaszcza miedzi, konstrukcji przemysłowych (kątowniki, profile, rury itp. dla przemysłu naftowego i gazowego, szyny kolejowe); jak również tworzenie joint ventures w zakresie dystrybucji i sprzedaży artykułów hutniczych.

 

Sektor energii elektrycznej, gospodarki wodnej i ochrony środowiska: projektowanie i wykonawstwo obiektów energetycznych; linii transmisyjnych energii elektrycznej i stacji transformatorowych; odsalarnie i zbiorniki wodne, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków; dostawy urządzeń: kotłów, turbin, transformatorów, kabli, silników oraz innego sprzętu elektrycznego, w tym oświetleniowego, budowa sieci wodno-kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków, dostawy technologii i urządzeń ochrony środowiska, usługi software dla sektora energetycznego i gospodarki wodnej.

 

Przemysł maszynowy i górnictwo: dostawy   pojazdów  samochodowych  i  silników wysokoprężnych; dostawy  lekkiego  sprzętu pływającego,  m.in.  jachtów  i  łodzi  motorowych; maszyny, urządzenia i sprzęt górniczy oraz usługi techniczne; narzędzia i aparatura elektrotechniczna.

 

Budownictwo drogowe i kolejnictwo: udział firm polskich, również jako podwykonawców w  budowie  sieci  transportu  miejskiego; projektowanie  i  budowa  linii  kolejowych  w  AS (w ramach konsorcjów międzynarodowych), dostawy taboru kolejowego.

 

Lotnictwo cywilne - dostawy samolotów i helikopterów dla celów rolniczych, sanitarnych i pożarniczych oraz usługi w zakresie ochrony przeciwpożarowej i opylania pól.

 

Gospodarka morska - dostawy statków handlowych, rybackich i baz przetwórczych; projektowanie,  budowa portów handlowych i rybackich; budowa i wyposażenie stoczni morskich, szkolenia dla średniego i wyższego personelu pływającego.

 

Telekomunikacja i IT: dostawy sprzętu i oprogramowania dla branży telekomunikacyjnej ochrona zdrowia: dostawy sprzętu szpitalnego, diagnostycznego i laboratoryjnego; współpraca naukowo-badawcza, szkolenie personelu medycznego (podstawowe oraz specjalistyczne - m.in. dziedzinie kardiochirurgii, ortopedii i rehabilitacji); odpłatne leczenie i rehabilitacja pacjentów  saudyjskich w polskich  ośrodkach  ochrony  zdrowia; turystyka: współpraca między polskimi i saudyjskimi biurami podróży; inwestycje saudyjskie (pośrednie i bezpośrednie) w polskie  hotele, sanatoria, domy wczasowe itp. udział firm polskich (jako podwykonawców) w  budowie  sieci  transportu  miejskiego; projektowanie  i  budowa  linii  kolejowych  w  AS (w ramach konsorcjów międzynarodowych), dostawy taboru kolejowego.

_______________________________________________________________________________

 

WIELOBRANŻOWA MISJA GOSPODARCZA FIRM POLSKICH DO ARABII SAUDYJSKIEJ
RIJAD, DAMMAM: 06-12.02.2016

1.0. ORGANIZATOR
1.1. SCC Silesia Chamber of Commerce
PL , 53-015 Wrocław, ul. Karkonoska 8
Tel.:+48 71 707 11 52
Fax:+48 71 707 12 87
Mob:+48 533 179 003   
e-mail:  biuro@scc.org.pl 
www:  www.scc.org.pl

2.0. PROGRAM RAMOWY MISJI GOSPODARCZEJ FIRM POLSKICH

 

06.02. 2016 - sobota

- Wylot z Warszawy do Rijadu  (przylot w nocy z soboty na niedzielę)
- Transfer do hotelu, zakwaterowanie.

 

07.02.2016 2016 – niedziela
- Śniadanie w hotelu.
- Spotkanie organizacyjno-informacyjne z uczestnikami misji nt. uwarunkowań biznesowych 
z udziałem Radcy Ekonomicznego Ambasady RP w Rijadzie.
- Lunch.

- Zwiedzanie Rijadu.

– Kolacja - wizyta w prywatnym domu saudyjskim.

 

08.02.2016 - poniedziałek:     
- Śniadanie w hotelu.
- Wyjazd do Rijadzkiej Izby Handlowo-Przemysłowej (RCCI).
- Oficjalne otwarcie spotkań.
- Rozmowy B2B w RCCI.
- Lunch.
- Indywidualne rozmowy B2B z potencjalnymi partnerami saudyjskimi.
- Kolacja z udziałem zaproszonych gości saudyjskich i polskich z Ambasady RP.

 

09.02. 2016 - wtorek:
- Śniadanie w hotelu.
- Transfer lotniczy do Dammam, zakwaterowanie w hotelu.

- Lunch.
- Zwiedzanie saudyjskiego „Trójmiasta”(Dammam, Khobar i Dahran).
- Kolacja we własnym gronie.

 

10.02.2016 – środa:
- Śniadanie w hotelu.
- Wyjazd do nowego miasta przemysłowego Jubail.
- Spotkanie w Izbie Handlowo-Przemysłowej w Jubail (EPCCI).
- Oficjalne otwarcie spotkań.
- Rozmowy B2B w Izbie Jubail.
- Lunch.

- Spotkania indywidualne z potencjalnymi partnerami saudyjskimi.
- Kolacja z udziałem zaproszonych gości saudyjskich. 

 

11.02.2016 - czwartek:
- Śniadanie w hotelu.
- Wyjazd do nowego miasta przemysłowego Jubail
- Spotkania w Izbie Handlowo-Przemysłowejz partnerami saudyjskimi.
- Lunch. 

- Powrót do Dammam i kontynuacja spotkań indywidualnych z potencjalnymi partnerami.
- Kolacja, transfer na lotnisko, wylot z Dammam do Warszawy (przylot 4 grudnia 2015).

 

 

3.0. DATA OSTATECZNEGO ZAMKNIĘCIA ZGŁOSZEŃ:

16 PAŹDZIERNIKA 2015. Liczba uczestników ograniczona.

 

4.0.KOSZTY UCZESTNICTWA
4.1.OPŁATA ZA MISJĘ OBEJMUJE DWA WARIANTY DO WYBORU:
A. Przelot: Warszawa - Rijad - Dammam - Warszawa (Wariant A).
B. Pokoje jednoosobowe w hotelach w Rijadzie i w Dammamie (Wariant A).
D. Zaproszenie oraz przygotowanie do spotkań firm saudyjskich na podstawie załączonego Formularza zgłoszeniowego (Wariant A i B).
E. Sale do rozmów z cateringiem (Wariant A i B).
F. Spotkania bezpośrednie z firmami saudyjskimi (Wariant A i B).
G. Tłumacze podczas prezentacji ofert eksportowych i spotkań B2B (Wariant A i B).
H. Konsultacje na temat rynku saudyjskiego (Wariant A i B) .
I. Pełne wyżywienie podczas pobytu w Arabii Saudyjskiej w ramach realizowanego programu
(Wariant A).
J. Materiały informacyjne i identyfikatory (Wariant A i B).
K. Transport osobowy na miejscu w ramach realizowanego programu (Wariant A i B)
L. Zwiedzanie Rijadu i Dammam (Wariant A i B).
M. Ubezpieczenie NW (Wariant A i B).
N. Pełna opieka logistyczna ze strony organizatorów (Wariant A i B).
O. Organizacja wiz do Arabii Saudyjskiej (Wariant A i B).
P. Pomoc przy rozmowach z partnerami saudyjskimi (Wariant A i B).
R. Materiały informacyjne i identyfikatory (Wariant A i B).

 

4.2.WARUNKI FINANSOWE:

 

Wariant A:
Pełne uczestnictwo w programie Wariant A równowartość: 3.680 USD + 23%VAT/osobę płatne w dwóch ratach, równych równowartość: 1.840 USD + 23%VAT każda.

 

Wariant B:
Pełne uczestnictwo w programie Wariant B równowartość: 1.800 USD + 23% VAT/osobę płatne w dwóch ratach, równych równowartość: 900 USD + 23%VAT każda.

 

Koszt 1 USD wyliczany jest na podstawie średniego kursu NBP w dniu wystawienia faktury VAT.

 

Informacje pomocne do Wariantu B: 

 H zarezerwuj hotel
 
 zarezerwuj samolot

 skontaktuj się z naszym agentem i skorzystaj z indywidualnego pakietu SCC


Obniż koszty przystępując do Programu Partnerskiego SCC dla firm.

 

Obniż koszty przystępując do Programu Partnerskiego SCC dla firm.

Każda firma polska, uczestnicząca w spotkaniach biznesowych B2B w Arabii Saudyjskiej odbędzie rozmowy z partnerami saudyjskimi indywidualnie przygotowanymi dla każdego polskiego uczestnika na podstawie wskazań zawartych w poniższym formularzu organizacyjno-zgłoszeniowym. 

 

 

FORMULARZ ORGANIZACYJNO-ZGŁOSZENIOWY

 

 

adres: Budynek Telewizji Wrocław ul. Karkonoska 8, 53-015 Wrocław, Polska
e-mail: biuro@scc.org.pl  Tel:+48 71 707 11 52 Fax:+48 71 707 12 87

Mobile:+48 533 179 003

Strona główna    |    O izbie    |    Działalność    |   Partnerzy    |    Kontakt                         Prawa autorskie © 2007 - 2013,  Silesia Izba Handlowa Sp. z o.o.