Erywań:
11 - 14 marca 2020
FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY

Sytuacja i położenie geopolityczne Armenii sprawia, że polscy przedsiębiorcy liczyć mogą tutaj nie tylko na zdobycie kolejnego rynku, ale też potencjalne wyjście i wzmocnienie swojej pozycji na rynkach innych państw obszaru Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej oraz Iranu.Możliwości takie wynikają z kilku przesłanek. Armenia, dzięki uczestnictwu w euroazjatyckich projektach integracyjnych, ma możliwość łatwiejszego eksportu na rynek Rosyjski. To też ułatwia jej wszelkie rozliczenia walutowe. Jest to istotne, zwłaszcza w czasie sankcji nałożonych i nakładanych na Rosję jak i politykę maksymalnej presji USA na Iran. Armenia ma bowiem z Iranem relacje specjalne w postaci ruchu bezwizowego i wolnego przepływu towarów i finansowych usług. Armenia przeżywa w tych paradoksalnie trudnych czasach boom gospodarczy, gdyż pojawiły się tutaj firmy z całej UE oraz Szwajcarii.

Ormiańska diaspora, od wieków związana z działalnością handlową, bankową czy pośrednictwem, to jedna z najprężniej działających mniejszości w Federacji Rosyjskiej. Zachowuje ona na ogół ścisłe związki z krajem, co powoduje, że buduje i wzmacnia swoje wieloletnie tradycje i praktykę współpracy z partnerami rosyjskimi (ale też białoruskimi i kazachskimi). Poprzez zaufanie gwarantuje niezbędną w biznesie pewność obrotu.
Czynnik zaufania, zwłaszcza w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na obszarze poradzieckim, pozostaje niezwykle ważny, o ile nie najważniejszy. Kontakty i współpraca na tym obszarze, opierają się na sieci różnego rodzaju powiązań (politycznych, towarzyskich, wojskowych), co bywa obce i często niezrozumiałe w rzeczywistości zachodnioeuropejskiej. Stąd problemy wielu inwestorów i handlowców w tym regionie.

Natomiast armeńskie firmy stanowią w tej materii na ogół pewnych i skutecznych partnerów. Z ich usług i pośrednictwa korzystają firmy niemieckie, chińskie, irańskie, czy brytyjskie. Zniesienie wiz z Iranem powoduje, że wiele państw i podmiotów przez Erywań szuka kontaktów z nadal zamkniętym dla świata Iranem. Wynika to po części z faktu, że w Iranie żyje ciesząca się znaczną autonomią diaspora ormiańska.

Misja specjalna firm polskich do Armenii ma na celu nawiązanie kontaktów z firmami ormiańskimi operującymi więc nie tylko na rynku niewielkiej Armenii ale w obszarze całej Euro-Azji w tym wszystkich krajów Arabskich w tym Iraku. 

HARMONOGRAM ORAZ SZCZEGÓŁY
misji specjalnej firm polskich do armenii

1.0. ORGANIZATOR
1.1. SCC Silesia Chamber of Commerce
PL , 53-015 Wrocław, ul. Karkonoska 8
Tel.:+48 71 707 11 52
Fax:+48 71 707 12 87
Mobile:+48 661 345 808
e-mail:  biuro@scc.org.pl 
www:  www.scc.org.pl
1.2. Izba Przemysłowo Handlowa w Erewaniu.

    
2.0. PROGRAM RAMOWY MISJI DO ARMENII:
Dzień pierwszy - środa 11 marca 2020
Przelot z Warszawy do Erewania.
Lądowanie w Erewaniu, transfer do hotelu, zakwaterowanie,
Kolacja, czas wolny


Dzień drugi – czwartek 12 marca 2020
Śniadanie w hotelu.
Spotkania B2B z firmami armeńskimi.
Kolacja, czas wolny.


Dzień trzeci – piątek 13 marca 2020
Śniadanie w hotelu
Czas na dalsze rozmowy indywidualne z firmami armeńskimi.
Zwiedzanie miasta.
Uroczysta kolacja z zaproszonymi gośćmi, czas wolny.

 
Dzień czwarty – sobota 14 marca 2020
Śniadanie w hotelu.
Powrót do Polski.

 

3.0. DATA OSTATECZNEGO ZAMKNIĘCIA ZGŁOSZEŃ:
14 luty 2020. Lub do wyczerpania miejsc - liczba uczestników ograniczona.


4.0.KOSZTY UCZESTNICTWA
4.1.OPŁATA ZA MISJĘ OBEJMUJE DWA WARIANTY DO WYBORU:
A. Przeloty: Warszawa - Erewań - Warszawa (Wariant A).
B. Pokoje jednoosobowe w hotelu w Erewaniu (Wariant A).
C. Rezerwacja pokoi w wybranych hotelach w Erewaniu (Wariant B).
D. Zaproszenie oraz przygotowanie do spotkań firm ormiańskich na podstawie wskazań z Formularza zgłoszeniowego (Wariant A i B).
E. Sale do rozmów z cateringiem (Wariant A i B).
F. Tłumaczenie podczas prezentacji ofert eksportowych i spotkań B2B (Wariant A i B).
G. Konsultacje na temat rynku Armenii i rynków sąsiednich (Wariant A i B) .
H. Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje podczas pobytu w Armenii w ramach realizowanego programu (Wariant A).
I. Materiały informacyjne i identyfikatory (Wariant A i B).
K. Transport osobowy na miejscu w ramach realizowanego programu (Wariant A)
L. Zwiedzanie Erewania (Wariant A i B).
M. Ubezpieczenie NW (Wariant A i B).
N. Pełna opieka logistyczna ze strony organizatorów (Wariant A i B).
O. Organizacja wiz w razie potrzeby (Wariant A i B).
P. Pomoc przy rozmowach z partnerami ormiańskimi (Wariant A i B).


4.2.WARUNKI FINANSOWE*,**,***,****:


Wariant A:
Pełne uczestnictwo w programie Wariant A równowartość: 1.560 Euro + 23%VAT/osobę płatne w dwóch ratach, równych równowartość: 780 Euro + 23%VAT każda.


Wariant B (nie obejmuje przelotu i noclegu):
Pełne uczestnictwo w programie Wariant B równowartość: 900 Euro + 23% VAT/osobę płatne w dwóch ratach, równych równowartość:
450 USD + 23%VAT każda.

 

*        Koszt 1 Euro wyliczany jest na podstawie średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego wystawienie faktury VAT.
**      Możliwość uzyskania refundacji 50% kosztów kwalifikowanych ze środków Ministerstwa Rozwoju - wnioski wysyłamy pocztą
          elektroniczną.
***    Koszt uczestnictwa w misjach gospodarczych i w targach jest kosztem uzyskania przychodu.
****  W przypadku uczestnictwa powyżej dwóch osób z jednej firmy - możliwość negocjacji kosztów.

 

5.0. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU
5.1. Zgłoszenie uczestnictwa w Misji odbywa się poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego faksem lub pocztą elektroniczną na adres organizatora biuro@scc.org.pl w terminie do: 14 lutego 2020.
5.2. Potwierdzone przez organizatora zgłoszenie oznacza zawarcie Umowy uczestnictwa w Misji.
Formularz zgłoszeniowy prosimy przesyłać faksem na numer: +4871 707 12 87 lub skan na adres organizatora: biuro@scc.org.pl .
5.3. Płatności wynikające z p. 4 rozłożone są na dwie raty, płatne na podstawie faktury VAT:
Pierwsza rata płatna bezpośrednio po przyjęciu zgłoszenia na podstawie faktury VAT w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania faktury VAT.
5.4. Druga rata płatna do dnia: 6 marca 2020 na podstawie faktury VAT.


6.0. WARUNKI PŁATNOŚCI
Płatności wynikające z p.5 należy przelać na konto organizatora na podstawie faktur VAT.


7.0. REZYGNACJA I NIESPEŁNIENIE WARUNKÓW
7.1. W przypadku rezygnacji z udziału po 9 marca 2020r. uczestnik zostanie obciążony 100%
opłaty za uczestnictwo.
7.2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 3 marca 2020r. Uczestnik zostanie obciążony 75% opłaty za uczestnictwo.
7.3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 24 luty 2020r. od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, Uczestnik zostanie obciążony 50% opłaty za uczestnictwo.


8.0. ZASTRZEŻENIA I REKLAMACJE

8.1. Wszelkie reklamacje uczestników Misji Gospodarczej do Armenii należy zgłaszać pisemnie na adres organizatora w terminie 14 dni od daty zakończenia imprezy.
8.2. Po upływie tego terminu reklamacje nie będą uwzględniane.


9.0. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1. Zawarcie umowy oznacza akceptację i przyjęcie Ogólnych Warunków Udziału w Misjach Gospodarczych.
9.2. Przypadki nie uwzględnione w Umowie lub Ogólnych Warunkach Udziału w Targach i w  Misjach Gospodarczych będą rozstrzygane na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.

FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY
Wybieram Wariant:      A      B

firma (nazwa):

firma (adres):

NIP:

telefon:

fax:

e-mail:

www:

reprezentant firmy:

informujemy że z naszej strony wydelegujemy osób:
proszę wpisać liczbę osób
i nacisnąć przycisk