Beijing/Pekin:
22 - 26 marca 2020
FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY
HARMONOGRAM ORAZ SZCZEGÓŁY
misji gospodarczej do Pekinu z możliwością refundacji

1.0. ORGANIZATOR
1.1. Silesia Chamber of Commerce
PL , 53-015 Wrocław, ul. Karkonoska 8
Tel.:+48 71 707 11 52
Fax:+48 71 707 12 87
Mobile:+48 661 345 808
e-mail:  biuro@scc.org.pl 
www:  www.scc.org.pl
1.2. CEDEA www.cedea.cn

    
2.0. PROGRAM RAMOWY MISJI DO CHIN:
Dzień pierwszy - niedziela 22 marca 2020
Wylot z Warszawy do Pekinu.


Dzień drugi – poniedziałek 23 marca 2020
Przylot do Pekinu – transfer do hotelu.
Omówienie warunków i zasad polsko-chińskiej współpracy gospodarczej.
Kolacja, czas wolny.


Dzień trzeci – wtorek 24 marca 2020
Śniadanie w hotelu
Uroczyste otwarcie -spotkania B2B z firmami chińskimi.
Czas na dalsze rozmowy indywidualne z firmami chińskimi.
Zakazane Miasto i  Ogrody Cesarskie – zwiedzanie.
Kolacja, czas wolny.

 
Dzień czwarty – środa 25 marca 2020
Śniadanie w hotelu.
Rozmowy w trybie indywidualnym.
Wycieczka na Wielki Mur Chiński (dla firm nie mających w tym czasie spotkań)
Czas na zakupy.
Kolacja, czas wolny.


Dzień piąty – czwartek 26 marca 2020
Transfer na lotnisko w Pekinie.
Wylot z Pekinu do Warszawy.
Przylot do Warszawy.


3.0. DATA OSTATECZNEGO ZAMKNIĘCIA ZGŁOSZEŃ:
29 luty 2020. Liczba uczestników ograniczona. Uwaga patrz PROMOCJA 2020!


4.0.KOSZTY UCZESTNICTWA
4.1.OPŁATA ZA MISJĘ OBEJMUJE DWA WARIANTY DO WYBORU:
A. Przeloty: Warszawa - Pekin - Warszawa (Wariant A).
B. Pokoje jednoosobowe w hotelu w Pekinie (Wariant A).
C. Rezerwacja pokoi w wybranych hotelach w Pekinie (Wariant B).
D. Zaproszenie oraz przygotowanie do spotkań firm chińskich  na podstawie załączonego Formularza zgłoszeniowego (Wariant A i B).
E. Sale do rozmów z cateringiem (Wariant A i B).
F. Tłumaczenie podczas prezentacji ofert eksportowych i spotkań B2B (Wariant A i B).
G. Konsultacje na temat rynku Chin (Wariant A i B) .
H. Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje podczas pobytu w Chinach w ramach realizowanego programu (Wariant A).
I. Materiały informacyjne i identyfikatory (Wariant A i B).
K. Transport osobowy na miejscu w ramach realizowanego programu (Wariant A)
L. Zwiedzanie Pekinu (Wariant A i B).
M. Ubezpieczenie NW (Wariant A i B).
N. Pełna opieka logistyczna ze strony organizatorów (Wariant A i B).
O. Organizacja wiz do Chin (Wariant A i B).
P. Pomoc przy rozmowach z partnerami chińskimi (Wariant A i B).


4.2.WARUNKI FINANSOWE*,**,***,****:


Wariant A:
Pełne uczestnictwo w programie Wariant A równowartość: 1.960 Euro + 23%VAT/osobę płatne w dwóch ratach, równych równowartość: 980 Euro + 23%VAT każda.


Wariant B (nie obejmuje przelotu i noclegu):
Pełne uczestnictwo w programie Wariant B równowartość: 900 Euro + 23% VAT/osobę płatne w dwóch ratach, równych równowartość:
450 USD + 23%VAT każda.

 

*Koszt 1 Euro wyliczany jest na podstawie średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego wystawienie faktury VAT.
**Jest możliwość uzyskania refundacji 50% kosztów kwalifikowanych ze środków Ministerstwa rozwoju - wnioski wysyłamy pocztą elektroniczną.
***Koszt uczestnictwa w misjach gospodarczych i w targach jest kosztem uzyskania przychodu.

**** PROMOCJA 2020


 

5.0. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU
5.1. Zgłoszenie uczestnictwa w Misji odbywa się poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego faksem lub pocztą elektroniczną na adres organizatora biuro@scc.org.pl w terminie do: 29 lutego 2020. Uwaga patrz PROMOCJA 2020!
5.2. Potwierdzone przez organizatora zgłoszenie oznacza zawarcie Umowy uczestnictwa w Misji.
Formularz zgłoszeniowy prosimy przesyłać faksem na numer: +4871 707 12 87 lub skan na adres organizatora: biuro@scc.org.pl .
5.3. Płatności wynikające z p. 4 rozłożone są na dwie raty, płatne na podstawie faktury VAT:
Pierwsza rata płatna bezpośrednio po przyjęciu zgłoszenia na podstawie faktury VAT w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania faktury VAT.
5.4. Druga rata płatna do dnia: 6 marca 2020 na podstawie faktury VAT.


6.0. WARUNKI PŁATNOŚCI
Płatności wynikające z p.5 należy przelać na konto organizatora na podstawie faktur VAT.


7.0. REZYGNACJA I NIESPEŁNIENIE WARUNKÓW
7.1. W przypadku rezygnacji z udziału po 16 marca 2020r. uczestnik zostanie obciążony 100%
opłaty za uczestnictwo.
7.2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 9 marca 2020r. Uczestnik zostanie obciążony 75% opłaty za uczestnictwo.
7.3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 2 marca 2020r. od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, Uczestnik zostanie obciążony 50% opłaty za uczestnictwo.


8.0. ZASTRZEŻENIA I REKLAMACJE

8.1. Wszelkie reklamacje uczestników Misji Gospodarczej do Chin należy zgłaszać pisemnie na adres organizatora w terminie 14 dni od daty zakończenia imprezy.
8.2. Po upływie tego terminu reklamacje nie będą uwzględniane.


9.0. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1. Zawarcie umowy oznacza akceptację i przyjęcie Ogólnych Warunków Udziału w Misjach Gospodarczych.
9.2. Przypadki nie uwzględnione w Umowie lub Ogólnych Warunkach Udziału w Targach i w  Misjach Gospodarczych będą rozstrzygane na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.  

FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY
Wybieram Wariant:      A      B

firma (nazwa):

firma (adres):

NIP:

telefon:

fax:

e-mail:

www:

reprezentant firmy:

informujemy że z naszej strony wydelegujemy osób:
proszę wpisać liczbę osób
i nacisnąć przycisk