Mińsk - Vitebsk - Homel:
20 - 26 września 2020
FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY
Białoruś to najciekawszy obecnie kraj sąsiadujący z Polską z uwagi na obecną sytuację geopolityczną i implikacje z niej wynikające.
Gospodarka Białorusi i jej firmy stwarzają najbardziej efektywne możliwości na wszystkich "rynkach rosyjskojęzycznych" to zdecydowanie najlepszy wybór w nadchodzących latach tym bardziej, że jest ona położona na Nowym Jedwabnym szlaku co jest widoczne w inwestycjach
Państwa Środka nie tylko strukturalnych. Mentalnie to właśnie ten kraj jest najbliższy Polsce i Polakom. Teraz postaw na Białoruś  
HARMONOGRAM ORAZ SZCZEGÓŁY
wielobranżowej misji firm polskich do białorusi

MISJA GOSPODARCZA FIRM POLSKICH DO BIAŁORUSI
Mińsk - Gomel - Vitebsk: 19 - 25 kwietnia 2020
     
ORGANIZATOR:
1.1. SCC Silesia Chamber of Commerce
PL, 53-015 Wrocław, ul.Karkonoska 8
Tel.:+48 71 707 11 52
Fax:+48 71 707 12 87
Mob:+48 661 345 808
e-mail:  biuro@scc.org.pl 
www:  www.scc.org.pl

1.2. Izba Handlowo Przemysłowa w Mińsku.
1.3. Izba Handlowo Przemysłowa w Gomelu.
1.4. Izba Handlowo Przemysłowa w Vitebsku.


2.0. PROGRAM RAMOWY:
Dzień pierwszy - niedziela 20 września 2020
- Spotkanie uczestników na lotnisku Okęcie w Warszawie i wylot do Mińska.
- Lądowanie w Mińsku, odprawa, transfer do hotelu, zakwaterowanie.
- Kolacja w gronie własnym, czas wolny.


Dzień drugi - poniedziałek 21 września 2020
- Śniadanie w hotelu.
- Oficjalne otwarcie i spotkania B2B z firmami białoruskimi.
- Lunch.
- Zwiedzanie Mińska.
- Kolacja w gronie własnym.


Dzień trzeci - wtorek 22 września 2020
- Śniadanie w hotelu.
- Rozmowy B2B z firmami białoruskimi - dokończenie rozmów.
- Uroczysta kolacja z zaproszonymi gośćmi.

 
Dzień czwarty - środa 23 września 2020
- Śniadanie w hotelu, check out.
- Transfer z Mińska do Vitebska.
- Zakwaterowanie w hotelu.
- Oficjalne otwarcie oraz spotkania B2B z firmami białoruskimi w Vitebsku.
- Uroczysta kolacja z udziałem zaproszonych gości.


Dzień piąty - czwartek 24 września 2020
- Śniadanie w hotelu, check out.
- Transfer z Vitebska do Homela.
- Zakwaterowanie w hotelu, kolacja w gronie własnym.


Dzień szósty - piątek 25 września 2020
- Śniadanie w hotelu.
- Oficjalne otwarcie oraz spotkania B2B z firmami białoruskimi.
- Uroczysta kolacja z udziałem zaproszonych gości.

 

Dzień siódmy - sobota 26 września 2020
- Śniadanie w hotelu, check out.
- Transfer na lotnisko w Mińsku.
- Przelot do Polski.

 

3.0. DATA OSTATECZNEGO ZAMKNIĘCIA ZGŁOSZEŃ:

4 września 2020 - lub do wyczerpania miejsc - liczba miejsc ograniczona. PROMOCJA PANDEMIA 2020


4.0.KOSZTY UCZESTNICTWA
4.1.OPŁATA ZA MISJĘ OBEJMUJE DWA WARIANTY DO WYBORU:
A. Przeloty: Warszawa - Mińsk i Mińsk - Warszawa (Wariant A).
B. Transfery z Mińska do Gomela, z Gomela do Vitebska i z Vitebska do Mińska.
C. Pokoje jednoosobowe w hotelach w Mińsku, Gomelu oraz w Vitebsku (Wariant A).
D. Rezerwacja pokoi w wybranych hotelach w hotelach w Mińsku, Gomelu oraz w Vitebsku (Wariant B).
E. Zaproszenie oraz przygotowanie do spotkań firm białoruskich (Wariant A i B).
F. Sale do rozmów z cateringiem (Wariant A i B).
G. Tłumaczenie podczas spotkań B2B (Wariant A i B).
H. Konsultacje na temat rynku Białorusi (Wariant A i B) .
I. Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje podczas pobytu w Białorusi (Wariant A).
J. Materiały informacyjne i identyfikatory (Wariant A i B).
K. Transport osobowy na miejscu w ramach realizowanego programu (Wariant A)
L. Zwiedzanie Mińska, Gomela i Vitebska (Wariant A i B).
M. Ubezpieczenie NW (Wariant A i B).
N. Pełna opieka logistyczna ze strony organizatorów (Wariant A i B).
O. Organizacja wiz do Białorusi w razie potrzeby (Wariant A i B).
P. Pomoc przy rozmowach z partnerami białoruskimi (Wariant A i B).


4.2.WARUNKI FINANSOWE*,**,***,**** PROMOCJA PANDEMIA 2020
Wariant A:
Pełne uczestnictwo w programie Wariant A równowartość: 2.260,00 Euro + 23%VAT/osobę płatne w dwóch ratach, równych równowartość: 1.130,00 Euro + 23%VAT każda.


Wariant B (nie obejmuje przelotu i noclegu):
Pełne uczestnictwo w programie Wariant B równowartość: 1.160,00 Euro + 23% VAT/osobę płatne w dwóch ratach, równych równowartość: 580,00 Euro  + 23%VAT każda.


*Koszt 1 Euro wyliczany jest na podstawie średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego wystawienie faktury VAT.
**Jest możliwość uzyskania refundacji 50% kosztów kwalifikowanych ze środków Ministerstwa rozwoju - wnioski wysyłamy pocztą elektroniczną.
***Koszt uczestnictwa w misjach gospodarczych i w targach jest kosztem uzyskania przychodu.


5.0. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU
5.1. Zgłoszenie uczestnictwa w Misji odbywa się poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego faksem lub pocztą elektroniczną
na adres organizatora biuro@scc.org.pl w terminie do: 4 września 2020. UWAGA! Patrz  PROMOCJA PANDEMIA 2020

5.2. Potwierdzone przez organizatora zgłoszenie oznacza zawarcie Umowy uczestnictwa w Misji.
Formularz zgłoszeniowy prosimy przesyłać faksem na numer: +4871 707 12 87 lub skan na adres organizatora: biuro@scc.org.pl .
5.3. Płatności wynikające z p. 4 rozłożone są na dwie raty, płatne na podstawie faktury VAT:
Pierwsza rata płatna bezpośrednio po przyjęciu zgłoszenia na podstawie faktury VAT w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania faktury VAT.
5.4. Druga rata płatna do dnia: 16 września 2020 na podstawie faktury VAT.


6.0. WARUNKI PŁATNOŚCI
Płatności wynikające z p.5 należy przelać na konto organizatora na podstawie faktur VAT.


7.0. REZYGNACJA I NIESPEŁNIENIE WARUNKÓW
7.1. W przypadku rezygnacji z udziału po potwierdzeniu przez Organizatora przyjęcia zgłoszenia uczestnik zostanie obciążony 25% opłaty za uczestnictwo.
7.2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 10 września 2020 uczestnik zostanie obciążony 50% opłaty za uczestnictwo.
7.3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 14 września 2020r. uczestnik zostanie obciążony 75% opłaty za uczestnictwo.

7.4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 17 września 2020r. uczestnik zostanie obciążony 100% opłaty za uczestnictwo.
7.5. Uczestnik może się ubezpieczyć od kosztów rezygnacji samodzielnie lub za pośrednictwem Organizatora.


8.0. ZASTRZEŻENIA I REKLAMACJE

8.1. Wszelkie reklamacje uczestników Misji Gospodarczej do Białorusi należy zgłaszać pisemnie na adres organizatora
w terminie 14 dni od daty zakończenia imprezy.
8.2. Po upływie tego terminu reklamacje nie będą uwzględniane.


9.0. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1. Zawarcie umowy oznacza akceptację i przyjęcie Ogólnych Warunków Udziału w Misjach Gospodarczych.
9.2. Przypadki nie uwzględnione w Umowie lub Ogólnych Warunkach Udziału w Targach i w  Misjach Gospodarczych będą rozstrzygane
na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.

FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY
Wybieram Wariant:      A      B

firma (nazwa):

firma (adres):

NIP:

telefon:

fax:

e-mail:

www:

reprezentant firmy:

informujemy że z naszej strony wydelegujemy osób:
proszę wpisać liczbę osób
i nacisnąć przycisk