Baku - Aszchabad:
2 - 7 lutego 2020
FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY

Zapraszamy do udziału w misji gospodarczej firm polskich do Azerbejdżanu i Turkmenistanu, która odbędzie się w terminie: 2-7 lutego 2020 roku.
W trakcie naszej misji odbędziemy spotkania B2B (Business to Business) z firmami azerskimi w stolicy Azerbejdżanu - Baku i z turkmeńskimi w Aszchabadzie stolicy Turkmenistanu. Misja jest objęta możliwością refundacji kosztów kwalifikowanych w wysokości do 50% - nasz zespół pomaga w procedurze wypełniania wniosków, ich składania i rozliczania projektu bez dodatkowych opłat. Azerbejdżan zwany też drugim Kuwejtem to kraj oferujący firmom polskim bezpieczeństwo biznesowe a mało znany u nas Tukmenistan, posiadający jedne z największych złóż gazu ziemnego na Świecie stał się obecnie przedmiotem zainteresowania Unii Europejskiej i miejscem wielkich inwestycji chińskich, co otworzyło ten kraj na międzynarodowy biznes w tym na firmy polskie, które w tym krajach sa cenione niezwykle wysoko. Z tego powodu zapraszamy producentów i dostawców maszyn i urządzeń, mebli wszelkiego rodzaju, żywności, słodyczy,lekarstw i kosmetyków, części AutoMoto jak również materiałów budowlanych i wyposażeniowych oraz chemii budowlanej. Potrzebne są tu również produkty wyposażenia przemysłu naftowego i gazowego oraz części zamienne, ale tak naprawdę każda firma polska spełniająca standardy światowe ma tu szansę na dochodową współpracę biznesową ponieważ nadal funkcjonuje tu opinia dobrej polskiej marki, która pozostała jeszcze z czasów lat poprzednich.

HARMONOGRAM ORAZ SZCZEGÓŁY
misji gospodarczej do Azerbejdżanu i Turkmenistanu

MISJA GOSPODARCZA FIRM POLSKICH DO AZERBEJDŻANU I TURKMENISTANU
Baku - Aszchabad: 2 - 7 luty 2020     
ORGANIZATOR:
1.1. SCC Silesia Chamber of Commerce
PL, 53-015 Wrocław, ul.Karkonoska 8
Tel.:+48 71 707 11 52
Fax:+48 71 707 12 87
Mob:+48 661 345 808
e-mail:  biuro@scc.org.pl 
www:  www.scc.org.pl

1.2. Azer-Service - Baku - Azerbejdżan.
1.3. Izba Handlowo Przemysłowa Aszchabadzie - Turkmenistan.


2.0. PROGRAM RAMOWY:
Dzień pierwszy - niedziela 2 luty 2020
- Spotkanie uczestników na lotnisku Okęcie w Warszawie i wylot do Baku.
- Lądowanie w Baku, odprawa, transfer do hotelu, zakwaterowanie.
- Kolacja w gronie własnym, czas wolny.


Dzień drugi - poniedziałek 3 luty 2020
- Śniadanie w hotelu.
- Oficjalne otwarcie i spotkania B2B z firmami azerskimi.
- Lunch.
- Zwiedzanie Baku.
- Uroczysta kolacja z zaproszonymi gośćmi.


Dzień trzeci - wtorek 4 luty 2020
- Śniadanie w hotelu.
- Dokończenie rozmów, check out, transfer na lotnisko.
- Przelot do Aszchabadu.
- Lądowanie, transfer do hotelu, zakwaterowanie.

 
Dzień czwarty - środa 5 luty 2020
- Śniadanie w hotelu.
- Oficjalne otwarcie oraz spotkania B2B z firmami turkmieńskimi.
- Lunch.
- Zwiedzanie Aszchabadu.
- Uroczysta kolacja z udziałem zaproszonych gości.


Dzień piąty - czwartek 6 luty2020
- Śniadanie w hotelu, check out.
- Dokończenie rozmów w trybie indywidualnym.
- Kolacja w gronie własnym.


Dzień szósty - piątek 7 luty 2020
- Śniadanie w hotelu.
- Transfer na lotnisko.
- Przelot do Polski.


3.0. DATA OSTATECZNEGO ZAMKNIĘCIA ZGŁOSZEŃ:
31 grudnia 2019 - lub do wyczerpania miejsc - liczba miejsc ograniczona. Uwaga!-patrz PROMOCJA 2020!


4.0.KOSZTY UCZESTNICTWA
4.1.OPŁATA ZA MISJĘ OBEJMUJE DWA WARIANTY DO WYBORU:
A. Przeloty: Warszawa - Baku - Aszchabad - Warszawa (Wariant A).
B. Pokoje jednoosobowe w hotelach w Baku i w Aszchabadzie (Wariant A).
C. Rezerwacja pokoi w wybranych hotelach w Baku i w Aszchabadzie (Wariant B).
D. Zaproszenie oraz przygotowanie do spotkań firm azerskich i turkmieńskich (Wariant A i B).
E. Sale do rozmów z cateringiem (Wariant A i B).

F. Tłumaczenie podczas spotkań B2B (Wariant A i B).
G. Konsultacje na temat rynku Azerbejdżanu i Turkmenistanu (Wariant A i B) .
H. Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje podczas pobytu w Azerbejdżanie i w Turkmenistanie (Wariant A).
I. Materiały informacyjne i identyfikatory (Wariant A i B).
J. Transport osobowy na miejscu w ramach realizowanego programu (Wariant A)
K. Zwiedzanie Baku i Aszchabadu (Wariant A i B).
L. Ubezpieczenie NW (Wariant A i B).
M. Pełna opieka logistyczna ze strony organizatorów (Wariant A i B).
N. Organizacja wiz do Azerbejdżanu i Turkmenistanu (Wariant A i B).
O. Pomoc przy rozmowach z partnerami azerskimi i turkmeńskimi (Wariant A i B).


4.2.WARUNKI FINANSOWE*,**,***,****:
Wariant A:
Pełne uczestnictwo w programie Wariant A równowartość: 2.960,00 Euro + 23%VAT/osobę płatne w dwóch ratach, równych równowartość: 1.480,00 Euro + 23%VAT każda.


Wariant B (nie obejmuje przelotu i noclegu):
Pełne uczestnictwo w programie Wariant B równowartość: 1.460,00 Euro + 23% VAT/osobę płatne w dwóch ratach, równych równowartość: 730,00 Euro  + 23%VAT każda.


*Koszt 1 Euro wyliczany jest na podstawie średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego wystawienie faktury VAT.
**Jest możliwość uzyskania refundacji 50% kosztów kwalifikowanych ze środków Ministerstwa rozwoju - wnioski wysyłamy pocztą elektroniczną.
***Koszt uczestnictwa w misjach gospodarczych i w targach jest kosztem uzyskania przychodu.
****PROMOCJA 2020


5.0. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU
5.1. Zgłoszenie uczestnictwa w Misji odbywa się poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego faksem lub pocztą elektroniczną
na adres organizatora biuro@scc.org.pl w terminie do: 31 grudnia 2019. UWAGA! Patrz PROMOCJA 2020
5.2. Potwierdzone przez organizatora zgłoszenie oznacza zawarcie Umowy uczestnictwa w Misji.
Formularz zgłoszeniowy prosimy przesyłać faksem na numer: +4871 707 12 87 lub skan na adres organizatora: biuro@scc.org.pl .
5.3. Płatności wynikające z p. 4 rozłożone są na dwie raty, płatne na podstawie faktury VAT:
Pierwsza rata płatna bezpośrednio po przyjęciu zgłoszenia na podstawie faktury VAT w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania faktury VAT.
5.4. Druga rata płatna do dnia: 17 stycznia 2020 na podstawie faktury VAT.


6.0. WARUNKI PŁATNOŚCI
Płatności wynikające z p.5 należy przelać na konto organizatora na podstawie faktur VAT.


7.0. REZYGNACJA I NIESPEŁNIENIE WARUNKÓW
7.1. W przypadku rezygnacji z udziału po 27 stycznia 2020. uczestnik zostanie obciążony 100% opłaty za uczestnictwo.
7.2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 20 stycznia 2020 uczestnik zostanie obciążony 75% opłaty za uczestnictwo.
7.3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 10 stycznia 2020r. uczestnik zostanie obciążony 50% opłaty za uczestnictwo.


8.0. ZASTRZEŻENIA I REKLAMACJE
8.1. Wszelkie reklamacje uczestników Misji Gospodarczej do Azerbejdżanu i Turkmenistanu należy zgłaszać pisemnie na adres organizatora
w terminie 14 dni od daty zakończenia imprezy.
8.2. Po upływie tego terminu reklamacje nie będą uwzględniane.


9.0. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1. Zawarcie umowy oznacza akceptację i przyjęcie Ogólnych Warunków Udziału w Misjach Gospodarczych.
9.2. Przypadki nie uwzględnione w Umowie lub Ogólnych Warunkach Udziału w Targach i w  Misjach Gospodarczych będą rozstrzygane
na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.

FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY
Wybieram Wariant:      A      B

firma (nazwa):

firma (adres):

NIP:

telefon:

fax:

e-mail:

www:

reprezentant firmy:

informujemy że z naszej strony wydelegujemy osób:
proszę wpisać liczbę osób
i nacisnąć przycisk