Dżakarta - Surabaya:
18 - 24 kwietnia 2020
FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY
Indonezja to następny kraj, który już niedługo stanie się jedną z największych gospodarek Świata i firmy polskie muszą tu być.
HARMONOGRAM ORAZ SZCZEGÓŁY
wielobranżowej misji gospodarczej do indonezji
Szczegóły: biuro@scc.org.pl
FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY
Wybieram Wariant:      A      B

firma (nazwa):

firma (adres):

NIP:

telefon:

fax:

e-mail:

www:

reprezentant firmy:

informujemy że z naszej strony wydelegujemy osób:
proszę wpisać liczbę osób
i nacisnąć przycisk