Teheran - Isfahan:
15 - 21 lutego 2020
FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY
Iran to zdecydowanie najważniejszy dla Polski partner gospodarczy o potencjale daleko większym aniżeli Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie liczone razem. Ten bogaty we wszystkie surowce, strategicznie zlokalizowany kraj ma przeogromny potencjał tym bardziej, że zamieszkujący go Persowie mają zachodnią kulturę pracy co zaskakuje wszystkich, którzy mieli do czynienia z Arabami czy Hindusami.
Europa jest dla Iranu najważniejsza ponieważ wszyscy zdają sobie tutaj sprawę z zagrożenia ze strony szybko rosnących Chin, które coraz śmielej spoglądają na ogromne zasoby ropy naftowej i gazu ziemnego. Pomimo "maksymalnej presji"  w postaci sankcji USA gospodarka Iranu działa normalnie gdyż jej wielkość pozwala na opieranie się sankcjom przez długie lata co pokazały 40 lat przez 2015. Zapraszamy wszystkie firmy polskie do udziału w misji do Iranu, gdyż wkrótce sankcje zostaną zniesione a wtedy cały Świat ponownie ruszy aby tu być.       
HARMONOGRAM ORAZ SZCZEGÓŁY
misji gospodarczej firm polskich do Iranu

MISJA GOSPODARCZA FIRM POLSKICH DO IRANU
TEHERAN: 14 - 18 luty 2020     
ORGANIZATOR:
1.1. SCC Silesia Chamber of Commerce
PL, 53-015 Wrocław, ul.Karkonoska 8
Tel.:+48 71 707 11 52
Fax:+48 71 707 12 87
Mob:+48 661 345 808
e-mail: 
biuro@scc.org.pl 
www: 
www.scc.org.pl
1.2. ACCIMA Alborz Chamber of Commerce, Industries, Mines & Agriculture/Teheran.


2.0. PROGRAM RAMOWY:
Dzień pierwszy - sobota 15 luty 2020
- Spotkanie uczestników na lotnisku Okęcie w Warszawie i wylot do Teheranu.

 

Dzień drugi - niedziela 16 luty 2020
- Lądowanie w Teheranie, odprawa, transher do hotelu, zakwaterowanie.
- Śniadanie w hotelu.
- Zwiedzanie Teheranu, aklimatyzacja i przygotowanie do spotkań.
- Kolacja w gronie własnym, czas wolny.

 

Dzień trzeci - poniedziałek 17 luty 2020
- Śniadanie w hotelu.
- Oficjalna ceremonia otwarcia w  ACCIMA Alborz Chamber of Commerce, Industries, Mines & Agriculture
oraz spotkania B2B z firmami irańskimi zaproszonymi do spotkań dla każdego polskiego uczestnika indywidualnie.
- Uroczysta kolacja wydana przez SCC z udziałem zaproszonych gości.

 

Dzień czwarty - wtorek 18 luty 2020
- Śniadanie w hotelu.
- Dalsze rozmowy biznesowe z partnerami irańskimi w tybie indywidualnym.
- Transfer z Teheranu do Isfahanu, zakwaterowanie w hotelu.

- Kolacja w gronie własnym.

 

Dzień piąty - środa 19 luty 2020
- Śniadanie w hotelu.
- Spotkanie w Izbie Handlowo Przemysłowej w Isfahanie (ECCIMA).

- Rozmowy B2B z partnerami miejscowymi w Izbie ECCIMA.

- Rozmowy indywidualne z wybranymi partnerami miejscowymi.
- Uroczysta kolacja wydana przez SCC z udziałem zaproszonych gości.

 

Dzień szósty - czwartek 20 luty 2020
- Śniadanie w hotelu.

- Kontynuacja rozmów indywidualnych z wybranymi partnerami irańskimi.
- Zwiedzanie Isfahanu.

- Obiadokolacja w gronie własnym.

 

Dzień siódmy - piątek 21 luty 2020

- Powrót samolotem do Warszawy.

 

3.0. DATA OSTATECZNEGO ZAMKNIĘCIA ZGŁOSZEŃ:
17 stycznia 2020 - lub do wyczerpania miejsc - liczba miejsc ograniczona.
Uwaga!-patrz PROMOCJA 2020!

4.0.KOSZTY UCZESTNICTWA
4.1.OPŁATA ZA MISJĘ OBEJMUJE DWA WARIANTY DO WYBORU:
A. Przeloty: Warszawa - Teheran - Isfahan - Warszawa (Wariant A).
B. Pokoje jednoosobowe w hotelu w Teheranie i w Isfahanie (Wariant A).
C. Rezerwacja pokoi w wybranych hotelach w hotelach w Teheranie i w Isfahanie (Wariant B).
D. Zaproszenie oraz przygotowanie do spotkań firm irańskich (Wariant A i B).
E. Sale do rozmów z cateringiem (Wariant A i B).
F. Tłumaczenie podczas spotkań B2B (Wariant A i B).
G. Konsultacje na temat rynku Iranu (Wariant A i B) .
H. Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje podczas pobytu w Iranie (Wariant A).
I. Materiały informacyjne i identyfikatory (Wariant A i B).
J. Transport osobowy na miejscu w ramach realizowanego programu (Wariant A)
K. Zwiedzanie Teheranu i Isfahanu (Wariant A i B).
L. Ubezpieczenie NW (Wariant A i B).
M. Pełna opieka logistyczna ze strony organizatorów (Wariant A i B).
N. Organizacja wiz do Iranu (Wariant A i B).
O. Pomoc przy rozmowach z partnerami irańskimi (Wariant A i B).


4.2.WARUNKI FINANSOWE*,**,***,****:


Wariant A:
Pełne uczestnictwo w programie Wariant A równowartość: 2.460,00 Euro + 23%VAT/osobę płatne w dwóch ratach, równych równowartość: 1.230,00 Euro + 23%VAT każda.


Wariant B (nie obejmuje przelotu i noclegu):
Pełne uczestnictwo w programie Wariant B równowartość: 1.460,00 Euro + 23% VAT/osobę płatne w dwóch ratach, równych równowartość: 730,00 Euro  + 23%VAT każda.

 


*Koszt 1 Euro wyliczany jest na podstawie średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego wystawienie faktury VAT.
**Jest możliwość uzyskania refundacji 50% kosztów kwalifikowanych ze środków Ministerstwa rozwoju - wnioski wysyłamy pocztą elektroniczną.
***Koszt uczestnictwa w misjach gospodarczych i w targach jest kosztem uzyskania przychodu.
****
PROMOCJA 2020


5.0. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU
5.1. Zgłoszenie uczestnictwa w Misji odbywa się poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego faksem lub pocztą elektroniczną
na adres organizatora
biuro@scc.org.pl w terminie do: 17 stycznia 2020. UWAGA! Patrz PROMOCJA 2020
5.2. Potwierdzone przez organizatora zgłoszenie oznacza zawarcie Umowy uczestnictwa w Misji.
Formularz zgłoszeniowy prosimy przesyłać faksem na numer: +4871 707 12 87 lub skan na adres organizatora:
biuro@scc.org.pl .
5.3. Płatności wynikające z p. 4 rozłożone są na dwie raty, płatne na podstawie faktury VAT:
Pierwsza rata płatna bezpośrednio po przyjęciu zgłoszenia na podstawie faktury VAT w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania faktury VAT.

5.4. Druga rata płatna do dnia: 7 luty 2020 na podstawie faktury VAT.


6.0. WARUNKI PŁATNOŚCI
Płatności wynikające z p.5 należy przelać na konto organizatora na podstawie faktur VAT.


7.0. REZYGNACJA I NIESPEŁNIENIE WARUNKÓW

7.1. W przypadku rezygnacji z udziału po 10 luty 2020. uczestnik zostanie obciążony 100% opłaty za uczestnictwo.
7.2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 31 stycznia 2020 uczestnik zostanie obciążony 75% opłaty za uczestnictwo.
7.3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 20 stycznia 2020r. uczestnik zostanie obciążony 50% opłaty za uczestnictwo.

 

8.0. ZASTRZEŻENIA I REKLAMACJE
8.1. Wszelkie reklamacje uczestników Misji Gospodarczej do Iranu należy zgłaszać pisemnie na adres organizatora
w terminie 14 dni od daty zakończenia imprezy.
8.2. Po upływie tego terminu reklamacje nie będą uwzględniane.

 

9.0. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1. Zawarcie umowy oznacza akceptację i przyjęcie Ogólnych Warunków Udziału w Misjach Gospodarczych.
9.2. Przypadki nie uwzględnione w Umowie lub Ogólnych Warunkach Udziału w Targach i w  Misjach Gospodarczych będą rozstrzygane
na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.

FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY
Wybieram Wariant:      A      B

firma (nazwa):

firma (adres):

NIP:

telefon:

fax:

e-mail:

www:

reprezentant firmy:

informujemy że z naszej strony wydelegujemy osób:
proszę wpisać liczbę osób
i nacisnąć przycisk