Teheran:
24 - 24 listopada 2020
FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY
Iranu przedstawiać chyba nie trzeba, gdyż w przeciwieństwie do sąsiednich krajów takich jak Arabia Saudyjska czy ZEA posiada on nie tylko tylko ropę naftową i gaz ziemny ale ma w miarę dużą autonomiczną gospodarkę opartą na własnych bogatych zasobach naturalnych i ludzkich, która jest odporna na wszelkie naciski zewnętrzne w tym ponad 40 letnie już sankcje USA.
Ta specyficzna sytuacja Iranu powoduje, że może funkcjonować w takich warunkach tak naprawdę w nieskończoność generując wzrosty na poziomie 4% rocznie w warunkach "maksymalnej prresji". Uwolniona gospodarka Iranu to największe zagrożenie dla sąsiednich krajów,
gdyż w krótkim czasie dołaczyłaby do najbogatszych na Świecie. Listopadowe wybory w USA powinny być początkiem zmian wobec Iranu w obliczu niskuteczności sankcji i izolacji USA na całym Świecie otwierając możliwości wejścia do tego bogateko kraju już teraz. Problemem wszystkich jest covid19 i dlatego zapraszamy serdecznie do udziału w spotkaniach B2BOnline z firmami irańskimi przygotowanymi dla każdej polskiej firmy indywidualnie na podstawie danych wpisanych przez Państwo w wyżej zamieszczonym FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM
HARMONOGRAM ORAZ SZCZEGÓŁY
B2BONLINE 24.11.2020 godz.12.00-14.00 polska-iran

POLSKO - IRAŃSKIE SPOTKANIE BIZNESOWE B2B ONLINE:
Czwartek 24 listopada 2020 godz.12.00 - 14.00.
1.1. SCC Silesia Chamber of Commerce
PL, 53-015 Wrocław, ul. Karkonoska 8
Tel.:+48 71 707 11 52
Fax:+48 71 707 12 87
Mob:+48 661 345 808
e-mail:  biuro@scc.org.pl, www.scc.org.pl
1.2. Izba Handlowo Przemysłowa w Teheranie.

2.0. PROGRAM SPOTKANIA ZOOM B2B ONLINE:
Wtorek 24 LISTOPADA 2020
12.00 Uroczyste otwarcie spotkań - słowo wstepne (ostateczna rejestracja uczestników)
12.15 Rozpoczęcie spotkań dedykowanych B2B online.
12.15 - 13.00 Międzynarodowe rozmowy B2B online.
13.00 Pytania i odpowiedzi.
13.15 Zakończenie spotkań wstępnych.
13.15 - 14.00 Rozmowy indywidualne B2B.

 

3.0. DATA OSTATECZNEGO ZAMKNIĘCIA ZGŁOSZEŃ:
23 października 2020 godz.12.00 lub do wyczerpania miejsc. Liczba miejsc ograniczona.

 

4.0.KOSZTY UCZESTNICTWA
4.1.OPŁATA ZA SPOTKANIA b2b OMLINE OBEJMUJE:
A. Zaproszenie oraz przygotowanie do spotkań firm irańskich na podstawie wskazań zawartych w formularzu zgłoszeniowym.
B. Udostępnienie specjalistycznej platformy Zoom do rozmów B2B - każdy w uczestników otrzymuje kod dostępowy.
C. Językiem spotkań jest język angielski - najbardziej popularny język biznesowy w tym rejonie Świata.
D. Konsultacje na temat rynku Iranu.
E. Materiały informacyjne i kody dostępowe.
F. Pełna opieka logistyczna ze strony organizatorów.
G. Pomoc przy rozmowach z partnerami irańskimi.


4.2.WARUNKI FINANSOWE

Pełne uczestnictwo w programie: równowartość: 220Euro + 23%VAT płatne na podstawie faktury VAT.

Kurs 1Euro liczony będzie na podstawie średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego wystawienie faktury VAT.

 

5.0. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU
5.1. Zgłoszenie uczestnictwa w spotkaniach B2B online odbywa się poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną na adres organizatora biuro@scc.org.pl w terminie do godziny 12.00 dnia 23 października 2020.
5.2. Potwierdzone przez organizatora zgłoszenie oznacza zawarcie Umowy uczestnictwa w spotkaniach B2B online.
Skan podpisanego Formularza zgłoszeniowego prosimy przesyłać na adres organizatora: biuro@scc.org.pl .
5.3. Płatności wynikające z p. 4 płatne są na podstawie faktury VAT: po otrzymaniu wpłaty przez organizatora uczestnik dostaje kod dostępowy do spotkań B2B online.


6.0. WARUNKI PŁATNOŚCI
Płatności wynikające z p.5 należy przelać na konto organizatora na podstawie faktury VAT.

 

7.0. REZYGNACJA I NIESPEŁNIENIE WARUNKÓW

7.1. W przypadku rezygnacji z udziału po potwierdzeniu przez Organizatora przyjęcia zgłoszenia uczestnik zostanie obciążony kwotą równoważną 25% opłaty za uczestnictwo.
7.2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 30 października 2020 uczestnik zostanie obciążony kwotą równoważną 50% opłaty za uczestnictwo.
7.3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 7 listopada 2020 uczestnik zostanie obciążony kwotą równoważną 75% opłaty za uczestnictwo.
7.4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 12 listopada 2020 uczestnik zostanie obciążony kwotą równoważną 100%

opłaty za uczestnictwo.

 

8.0. ZASTRZEŻENIA I REKLAMACJE

8.1. Wszelkie reklamacje uczestników B2B online należy zgłaszać pisemnie na adres organizatora w terminie 14 dni od daty zakończenia spotkań.

8.2. Po upływie tego terminu reklamacje nie będą uwzględniane.

 

9.0. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1. Zawarcie umowy oznacza akceptację i przyjęcie Ogólnych Warunków Udziału w Misjach Gospodarczych.
9.2. Przypadki nie uwzględnione w Umowie lub Ogólnych Warunkach Udziału w Targach i w  Misjach Gospodarczych będą rozstrzygane
na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.

FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY
firma (nazwa):

firma (adres):

NIP:

telefon:

e-mail:

www:

reprezentant firmy:

informujemy że z naszej strony wydelegujemy osób:
proszę wpisać liczbę osób
i nacisnąć przycisk

OŚWIADCZAMY, ŻE KWOTA 50% ZLECENIA ZOSTANIE PRZELANA NA KONTO ORGANIZATORA:
W TERMINIE: 7 SIEDMIU DNI OD CHWILI OTRZYMANIA FAKTURY VAT.
Niniejszym informujemy, że znane są nam zasady uczestnictwa wANKIETA PRZYGOTOWAWCZA

Nasza firma zajmuje się:

Od tego rynku oczekujemy:

W naszej dotychczasowej działalności na tym rynku największe problemy sprawiały nam:

Prosimy o przygotowanie partnerów do spotkań o następujących cechach:


Formularz zgłoszeniowy wraz z ankietą przygotowawczą,
po wypełnieniu i wygenerowaniu prosimy wysłać na adres organizatora
faksem: (+48 71) 707 12 87 lub pocztą SCC Silesia Chamber of Commerce Ltd.

zgłoszenie zostanie wygenerowane w nowym oknie