Taszkent - Almata - Nursultan:
20 - 26 lutego 2022
FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY

Kazachstan i Uzbekistan to szybko rosnące i bezpieczne pod każdym względem rynki znajdujące się teraz na nowym chińskim "jedwabnym szlaku i
pasie" co
naturalnie powoduje inwestowanie tutaj olbrzymiego chińskiego kapitału i gwałtowny wzrost lokalnej siły nabywczej. To tutaj teraz dzieje się
najwięcej z powodu resetu gospodarki światowej,
którą objęta jest cała Azja Centralna w tym Kazachstan a w szczególności 35 milionowy Uzbekistan

Polskie produkty i usługi cieszą się tutaj doskonałą renomą a tutejszy biznes niezwykle ciepło przyjmuje firmy polskie uważając je za
bliskie mentalnie i kulturowo co stwarza dodatkowe uzasadnienie obecności naszych firm właśnie tutaj.
Misja gospodarcza firm polskich do Kazachstanu i Uzbekistanu jest więc doskonałą okazją do nawiązania lub poszerzenia kontaktów biznesowych
w tym kluczowym miejscu rym bardziej że jest ona objęta możliwością refundacji kosztów uczestnictwa w wysokości do 50% ze środków
Ministerstwa Gospodarki - wnioski wysyłamy drogą elektroniczną. Zapraszając do udziału prosimy o kontakt w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości.

HARMONOGRAM ORAZ SZCZEGÓŁY
misji gospodarczej do Kazachstanu i uzbekistanu 

MISJA GOSPODARCZA FIRM POLSKICH DO KAZACHSTANU I UZBEKISTANU
Taszkent - Almata - Nursultan:  20 - 26 LUTY 2022     
ORGANIZATOR:
1.1. SCC Silesia Chamber of Commerce
PL, 53-015 Wrocław, ul. Karkonoska 8
Tel.:+48 71 707 11 52
Fax:+48 71 707 12 87
Mob:+48 661 345 808
e-mail:  biuro@scc.org.pl 
www.scc.org.pl
1.2. Izba Handlowo Przemysłowa Taszkencie.
1.2. Izba Handlowo Przemysłowa Almaty.
1.2. Izba Handlowo Przemysłowa Nursultan.


2.0. PROGRAM RAMOWY:
Dzień pierwszy - niedziela 20 luty 2022
- Spotkanie uczestników na lotnisku Okęcie w Warszawie i wylot do Taszkentu.
- Lądowanie, odprawa, transfer do hotelu, zakwaterowanie.
- Kolacja w gronie własnym, czas wolny.


Dzień drugi - poniedziałek 21 luty 2022
- Śniadanie w hotelu.
- Oficjalne otwarcie i spotkania B2B z firmami uzbeckimi.
- Lunch.
- Zwiedzanie Taszkentu.
- Uroczysta kolacja z zaproszonymi gośćmi.
- Kolacja w gronie własnym, czas wolny.


Dzień trzeci - wtorek 22 luty 2022
- Śniadanie w hotelu.
- Dokończenie rozmów, check out, transfer na lotnisko.
- Przelot do Almaty
- Lądowanie, transfer do hotelu, zakwaterowanie.
- Kolacja w gronie własnym.


Dzień czwarty - środa 23 luty 2022
- Śniadanie w hotelu.
- Oficjalne otwarcie oraz spotkania B2B z firmami kazachskimi.
- Lunch.
- Zwiedzanie Almaty.
- Uroczysta kolacja z udziałem zaproszonych gości.


Dzień piąty - czwartek 24 luty 2022
- Śniadanie w hotelu, check out.
- Dokończenie rozmów w trybie indywidualnym.
- Transfer na lotnisko i przelot do Nursultan (do niedawana Astana).
- Zakwaterowanie w hotelu, kolacja, czas wolny.


Dzień szósty - piątek 25 luty 2022
- Śniadanie w hotelu.
- Oficjalne otwarcie i spotkania B2B z firmami kazachskimi.
- Lunch.
- Zwiedzanie miasta Nursultan (do niedawna Astana).

- Uroczysta kolacja z udziałem zaproszonych gości.


Dzień siódmy - sobota 26 luty 2021
- Śniadanie w hotelu.
- Transfer na lotnisko.
- Przelot do Polski.


3.0. DATA OSTATECZNEGO ZAMKNIĘCIA ZGŁOSZEŃ:

17 grudnia 2021 lub do wyczerpania miejsc. Liczba miejsc ograniczona.

 
4.0.KOSZTY UCZESTNICTWA
4.1.OPŁATA ZA MISJĘ OBEJMUJE DWA WARIANTY DO WYBORU:
A. Przeloty: Warszawa - Taszkent- Almaty- Nursultan - Warszawa (Wariant A).
B. Pokoje jednoosobowe w hotelach w Taszkencie, Almaty i Nursultan (Wariant A).
C. Rezerwacja pokoi w wybranych hotelach w  hotelach w Taszkencie, Almaty i Nursultan (Wariant B).
D. Zaproszenie oraz przygotowanie do spotkań firm uzbeckich i kazachskich (Wariant A i B).
E. Sale do rozmów z cateringiem (Wariant A i B).
F. Tłumaczenie podczas spotkań B2B (Wariant A i B).
G. Konsultacje na temat rynku Uzbekistanu i Kazachstanu (Wariant A i B) .
H. Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje podczas pobytu w Uzbekistanie i w Kazachstanie (Wariant A).
I. Materiały informacyjne i identyfikatory (Wariant A i B).
J. Transport osobowy na miejscu w ramach realizowanego programu (Wariant A)

K. Zwiedzanie Taszkentu, Almaty i Nursultan (Wariant A i B).
L. Ubezpieczenie NW (Wariant A i B) 100 000 EUR zawierające choroby przewlekłe i leczenie z powodu covid
M. Pełna opieka logistyczna ze strony organizatorów (Wariant A i B).
N. Organizacja wiz do Uzbekistanu i Kazachstanu w razie potrzeby (Wariant A i B).
O. Pomoc przy rozmowach z partnerami uzbeckimi i kazachskimi (Wariant A i B).
P. Ubezpieczenie od rezygnacji - opcjonalnie.
R. Jedno spotkanie B2B Online przed wyjazdem na przedmiotową misję do Uzbekistanu i Kazachstanu. (NOWOŚĆ)

 


4.2.WARUNKI FINANSOWE*,**.
Wariant A:
Pełne uczestnictwo w programie Wariant A równowartość: 3.840,00 Euro + 23%VAT/osobę płatne w dwóch ratach, równych równowartość: 1.920,00 Euro + 23%VAT każda.

PROMOCJA:   do dnia: 22 października br.  zaliczka tylko 20%   -   dopłata do 50%  do  31 grudnia 2021r.


Wariant B (nie obejmuje przelotu i noclegu):
Pełne uczestnictwo w programie Wariant B równowartość: 1.560,00 Euro + 23% VAT/osobę płatne w dwóch ratach, równych równowartość: 780,00 Euro  + 23%VAT każda.

 

* Koszt 1 Euro wyliczany jest na podstawie średniego kursu NBP w dniu poprzedzającym wystawienia faktury VAT.

*** Koszt uczestnictwa w misjach gospodarczych i w targach jest kosztem uzyskania przychodu.

PROMOCJA:   do dnia: 22 października br.  zaliczka tylko 20%   -   dopłata do 50%  do  31 grudnia 2021r.5.0. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU
5.1. Zgłoszenie uczestnictwa w Misji w naborze dodatkowym odbywa się poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego faksem lub pocztą elektroniczną na adres organizatora biuro@scc.org.pl w terminie do:  17 grudnia 2021.
5.2. Potwierdzone przez organizatora zgłoszenie oznacza zawarcie Umowy uczestnictwa w Misji.
Formularz zgłoszeniowy prosimy przesyłać faksem na numer: +4871 707 12 87 lub skan na adres organizatora: biuro@scc.org.pl .
5.3. Płatności wynikające z p. 4 rozłożone są na dwie raty, płatne na podstawie faktury VAT:
Pierwsza rata płatna bezpośrednio po przyjęciu zgłoszenia na podstawie faktury VAT w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania faktury VAT.
5.4. Druga rata płatna na podstawie faktury VAT w terminie do 20 stycznia 2022roku.


6.0. WARUNKI PŁATNOŚCI
Płatności wynikające z p.5 należy przelać na konto organizatora na podstawie faktur VAT.


7.0. REZYGNACJA I NIESPEŁNIENIE WARUNKÓW
7.1. W przypadku rezygnacji z udziału po potwierdzeniu przez Organizatora przyjęcia zgłoszenia uczestnik zostanie obciążony kwotą równoważną 20% zaliczki.
7.2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 22 grudnia 2021 uczestnik zostanie obciążony kwotą równoważną 50% opłaty za uczestnictwo.

7.3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 28 grudnia 2021 uczestnik zostanie obciążony kwotą równoważną 75% opłaty za uczestnictwo.
7.4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 10 stycznia 2022 uczestnik zostanie obciążony kwotą równoważną 100% opłaty za uczestnictwo.

7.5. Uczestnik może się ubezpieczyć od kosztów rezygnacji samodzielnie lub za pośrednictwem Organizatora.

8.0. ZASTRZEŻENIA I REKLAMACJE

8.1. Wszelkie reklamacje uczestników Misji Gospodarczej do Uzbekistanu i Kazachstanu należy zgłaszać pisemnie na adres organizatora
w terminie 14 dni od daty zakończenia imprezy.
8.2. Po upływie tego terminu reklamacje nie będą uwzględniane.

 


9.0. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1. Zawarcie umowy oznacza akceptację i przyjęcie Ogólnych Warunków Udziału w Misjach Gospodarczych.
9.2. Przypadki nie uwzględnione w Umowie lub Ogólnych Warunkach Udziału w Targach i w  Misjach Gospodarczych będą rozstrzygane
na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego. 

FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY
Wybieram Wariant:      A      B

firma (nazwa):

firma (adres):

NIP:

telefon:

fax:

e-mail:

www:

reprezentant firmy:

informujemy że z naszej strony wydelegujemy osób:
proszę wpisać liczbę osób
i nacisnąć przycisk