Taszkent - Almata - Nursultan:
1 - 7 marca 2020
FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY
HARMONOGRAM ORAZ SZCZEGÓŁY
misji gospodarczej do Kazachstanu i uzbekistanu 

MISJA GOSPODARCZA FIRM POLSKICH DO KAZACHSTANU I UZBEKISTANU
Taszkent - Almata - Nursultan: 1 - 7  2020     
ORGANIZATOR:
1.1. SCC Silesia Chamber of Commerce
PL, 53-015 Wrocław, ul. Karkonoska 8
Tel.:+48 71 707 11 52
Fax:+48 71 707 12 87
Mob:+48 661 345 808
e-mail:  biuro@scc.org.pl 
www.scc.org.pl
1.2. Izba Handlowo Przemysłowa Taszkencie.
1.2. Izba Handlowo Przemysłowa Almaty.
1.2. Izba Handlowo Przemysłowa Nursultan.


2.0. PROGRAM RAMOWY:
Dzień pierwszy - niedziela 1 marca 2020
- Spotkanie uczestników na lotnisku Okęcie w Warszawie i wylot do Taszkentu.
- Lądowanie, odprawa, transfer do hotelu, zakwaterowanie.
- Kolacja w gronie własnym, czas wolny.


Dzień drugi - poniedziałek 2 marca 2020
- Śniadanie w hotelu.
- Oficjalne otwarcie i spotkania B2B z firmami uzbeckimi.
- Lunch.
- Zwiedzanie Taszkentu.
- Uroczysta kolacja z zaproszonymi gośćmi.
- Kolacja w gronie własnym, czas wolny.


Dzień trzeci - wtorek 3 marca 2020
- Śniadanie w hotelu.
- Dokończenie rozmów, check out, transfer na lotnisko.
- Przelot do Almaty
- Lądowanie, transfer do hotelu, zakwaterowanie.
- Kolacja w gronie własnym.


Dzień czwarty - środa 4 marca 2020
- Śniadanie w hotelu.
- Oficjalne otwarcie oraz spotkania B2B z firmami kazachskimi.
- Lunch.
- Zwiedzanie Almaty.
- Uroczysta kolacja z udziałem zaproszonych gości.


Dzień piąty - czwartek 5 marca 2020
- Śniadanie w hotelu, check out.
- Dokończenie rozmów w trybie indywidualnym.
- Transfer na lotnisko i przelot do Nursultan (do niedawana Astana).
- Zakwaterowanie w hotelu, kolacja, czas wolny.


Dzień szósty - piątek 6 marca 2020
- Śniadanie w hotelu.
- Oficjalne otwarcie i spotkania B2B z firmami kazachskimi.
- Lunch.
- Zwiedzanie miasta Nursultan (do niedawna Astana),
- Uroczysta kolacja z udziałem zaproszonych gości.


Dzień siódmy - sobota 7 marca 2020
- Śniadanie w hotelu.
- Transfer na lotnisko.
- Przelot do Polski.


3.0. DATA OSTATECZNEGO ZAMKNIĘCIA ZGŁOSZEŃ:
31 stycznia 2020 - lub wyczerpania miejsc - liczba miejsc ograniczona. UWAGA - patrz PROMOCJA 2020

 
4.0.KOSZTY UCZESTNICTWA
4.1.OPŁATA ZA MISJĘ OBEJMUJE DWA WARIANTY DO WYBORU:
A. Przeloty: Warszawa - Taszkent- Almaty- Nursultan - Warszawa (Wariant A).
B. Pokoje jednoosobowe w hotelach w Taszkencie, Almaty i Nursultan (Wariant A).
C. Rezerwacja pokoi w wybranych hotelach w  hotelach w Taszkencie, Almaty i Nursultan (Wariant B).
D. Zaproszenie oraz przygotowanie do spotkań firm uzbeckich i kazachskich (Wariant A i B).
E. Sale do rozmów z cateringiem (Wariant A i B).
F. Tłumaczenie podczas spotkań B2B (Wariant A i B).
G. Konsultacje na temat rynku Uzbekistanu i Kazachstanu (Wariant A i B) .
H. Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje podczas pobytu w Uzbekistanie i w Kazachstanie (Wariant A).
I. Materiały informacyjne i identyfikatory (Wariant A i B).
J. Transport osobowy na miejscu w ramach realizowanego programu (Wariant A)

K. Zwiedzanie Taszkentu, Almaty i Nursultan (Wariant A i B).
L. Ubezpieczenie NW (Wariant A i B).
M. Pełna opieka logistyczna ze strony organizatorów (Wariant A i B).
N. Organizacja wiz do Uzbekistanu i Kazachstanu (Wariant A i B).
O. Pomoc przy rozmowach z partnerami uzbeckimi i kazachskimi (Wariant A i B).


4.2.WARUNKI FINANSOWE*,**,***,****:


Wariant A:
Pełne uczestnictwo w programie Wariant A równowartość: 3.420,00 Euro + 23%VAT/osobę płatne w dwóch ratach, równych równowartość: 1.710,00 Euro + 23%VAT każda.
Wariant B (nie obejmuje przelotu i noclegu):
Pełne uczestnictwo w programie Wariant B równowartość: 1.460,00 Euro + 23% VAT/osobę płatne w dwóch ratach, równych równowartość: 730,00 Euro  + 23%VAT każda.


*Koszt 1 Euro wyliczany jest na podstawie średniego kursu NBP w dniu poprzedzającym wystawienia faktury VAT.
** Jest możliwość otrzymania refundacji kosztów kwalifikowanych nawet do 50% - wnioski wysyłamy pocztą elektroniczną.
***Koszt uczestnictwa w misjach gospodarczych i w targach jest kosztem uzyskania przychodu.
**** PROMOCJA 2020


5.0. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU
5.1. Zgłoszenie uczestnictwa w Misji odbywa się poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego faksem lub pocztą elektroniczną
na adres organizatora biuro@scc.org.pl w terminie do:  31 stycznia 2019. UWAGA - patrz PROMOCJA 2020
5.2. Potwierdzone przez organizatora zgłoszenie oznacza zawarcie Umowy uczestnictwa w Misji.
Formularz zgłoszeniowy prosimy przesyłać faksem na numer: +4871 707 12 87 lub skan na adres organizatora: biuro@scc.org.pl .
5.3. Płatności wynikające z p. 4 rozłożone są na dwie raty, płatne na podstawie faktury VAT:
Pierwsza rata płatna bezpośrednio po przyjęciu zgłoszenia na podstawie faktury VAT w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania faktury VAT.
5.4. Druga rata płatna do dnia: 20 lutego 2020 na podstawie faktury VAT.


6.0. WARUNKI PŁATNOŚCI
Płatności wynikające z p.5 należy przelać na konto organizatora na podstawie faktur VAT.


7.0. REZYGNACJA I NIESPEŁNIENIE WARUNKÓW
7.1. W przypadku rezygnacji z udziału po 10 luty 2020r. uczestnik zostanie obciążony 100% opłaty za uczestnictwo.
7.2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 17 luty 2020 uczestnik zostanie obciążony 75% opłaty za uczestnictwo.
7.3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 24 luty 2020r. uczestnik zostanie obciążony 50% opłaty za uczestnictwo.


8.0. ZASTRZEŻENIA I REKLAMACJE
8.1. Wszelkie reklamacje uczestników Misji Gospodarczej do Uzbekistanu i Kazachstanu należy zgłaszać pisemnie na adres organizatora
w terminie 14 dni od daty zakończenia imprezy.
8.2. Po upływie tego terminu reklamacje nie będą uwzględniane.


9.0. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1. Zawarcie umowy oznacza akceptację i przyjęcie Ogólnych Warunków Udziału w Misjach Gospodarczych.
9.2. Przypadki nie uwzględnione w Umowie lub Ogólnych Warunkach Udziału w Targach i w  Misjach Gospodarczych będą rozstrzygane na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.

FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY
Wybieram Wariant:      A      B

firma (nazwa):

firma (adres):

NIP:

telefon:

fax:

e-mail:

www:

reprezentant firmy:

informujemy że z naszej strony wydelegujemy osób:
proszę wpisać liczbę osób
i nacisnąć przycisk