NURSULTAN - ALMATY:
12 - 12 listopada 2020
FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY

Kazachstan to najbardziej popularny po Rosji rynek eksportowy dla firm polskich przeżywający pomimo "covid19" ciągły, ponad 2% wzrost gospodarczy. Firmy kazachskie są doskonałymi partnerami dla firm polskich, gdyż Kazachowie darzą Polaków i Polskę dużym zaufaniem co jest też spowodowane liczną tam Polonią zawsze aktywną gospodarczo. Kazachstanu przedstawiać nie trzeba, gdyż o ten bogaty rynek zabiegają nadal wszyscy. Zapraszamy serdecznie do udziału w spotkaniach B2BOnline z firmami kazachskimi przygotowanymi dla każdej polskiej firmy indywidualnie na podstawie danych wpisanych przez Państwo w wyżej zamieszczonym FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM

HARMONOGRAM ORAZ SZCZEGÓŁY
b2bonline 12.11.2020 godz.12.00-14.00 polska-kazachstan

POLSKO - KAZACHSKIE SPOTKANIE BIZNESOWE B2B ONLINE:
Czwartek 12 listopada 2020 godz.12.00-14.00.
1.1. SCC Silesia Chamber of Commerce
PL, 53-015 Wrocław, ul. Karkonoska 8
Tel.:+48 71 707 11 52
Fax:+48 71 707 12 87
Mob:+48 661 345 808
e-mail:  biuro@scc.org.pl, www.scc.org.pl
1.2. Izba Handlowo Przemysłowa Almaty.
1.3. Izba Handlowo Przemysłowa Nursultanie.


2.0. PROGRAM SPOTKANIA ZOOM B2B ONLINE:
Czwartek 12 listopada 2020
12.00 Uroczyste otwarcie spotkań - słowo wstepne (ostateczna rejestracja uczestników)
12.15 Rozpoczęcie spotkań dedykowanych B2B online.
12.15 - 13.00 Międzynarodowe rozmowy B2B online.
13.00 Pytania i odpowiedzi.
13.15 Zakończenie spotkań wstępnych.
13.15 - 14.00 Rozmowy indywidualne B2B.

 

3.0. DATA OSTATECZNEGO ZAMKNIĘCIA ZGŁOSZEŃ:
23 października 2020 godz.12.00 lub do wyczerpania miejsc. Liczba miejsc ograniczona.

 

4.0.KOSZTY UCZESTNICTWA
4.1.OPŁATA ZA SPOTKANIA b2b OMLINE OBEJMUJE:
A. Zaproszenie oraz przygotowanie do spotkań firm kazachskich na podstawie wskazań zawartych w formularzu zgłoszeniowym.
B. Udostępnienie specjalistycznej platformy Zoom do rozmów B2B - każdy w uczestników otrzymuje kod dostępowy.
C. Językiem spotkań jest język rosyjski -  najbardziej popularny tutaj język biznesowy - opcjonalnie angielski  w rozmowach B2B.
D. Konsultacje na temat rynku Kazachstanu.
E. Materiały informacyjne i kody dostępowe.
F. Pełna opieka logistyczna ze strony organizatorów.
G. Pomoc przy rozmowach z partnerami kazachskimi.


4.2.WARUNKI FINANSOWE

Pełne uczestnictwo w programie: równowartość: 220Euro + 23%VAT płatne na podstawie faktury VAT.
Kurs 1Euro liczony będzie na podstawie średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego wystawienie faktury VAT.

 

5.0. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU
5.1. Zgłoszenie uczestnictwa w spotkaniach B2B online odbywa się poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną na adres organizatora biuro@scc.org.pl w terminie do godziny 12.00 dnia 23 października 2020.
5.2. Potwierdzone przez organizatora zgłoszenie oznacza zawarcie Umowy uczestnictwa w spotkaniach B2B online.
Skan podpisanego Formularza zgłoszeniowego prosimy przesyłać na adres organizatora: biuro@scc.org.pl .
5.3. Płatności wynikające z p. 4 płatne są na podstawie faktury VAT: po otrzymaniu wpłaty przez organizatora uczestnik dostaje kod dostępowy do spotkań B2B online.


6.0. WARUNKI PŁATNOŚCI
Płatności wynikające z p.5 należy przelać na konto organizatora na podstawie faktury VAT.

 

7.0. REZYGNACJA I NIESPEŁNIENIE WARUNKÓW

7.1. W przypadku rezygnacji z udziału po potwierdzeniu przez Organizatora przyjęcia zgłoszenia uczestnik zostanie obciążony kwotą równoważną 25% opłaty za uczestnictwo.
7.2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 26 października 2020 uczestnik zostanie obciążony kwotą równoważną 50% opłaty za uczestnictwo.
7.3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 30 października 2020 uczestnik zostanie obciążony kwotą równoważną 75% opłaty za uczestnictwo.
7.4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 7 listopada 2020 uczestnik zostanie obciążony kwotą równoważną 100%

opłaty za uczestnictwo.

 

8.0. ZASTRZEŻENIA I REKLAMACJE

8.1. Wszelkie reklamacje uczestników B2B online należy zgłaszać pisemnie na adres organizatora w terminie 14 dni od daty zakończenia spotkań.

8.2. Po upływie tego terminu reklamacje nie będą uwzględniane.


9.0. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Zawarcie umowy oznacza akceptację i przyjęcie Ogólnych Warunków Udziału w Misjach Gospodarczych.
9.2. Przypadki nie uwzględnione w Umowie lub Ogólnych Warunkach Udziału w Targach i w  Misjach Gospodarczych będą rozstrzygane
na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.

FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY
firma (nazwa):

firma (adres):

NIP:

telefon:

e-mail:

www:

reprezentant firmy:

informujemy że z naszej strony wydelegujemy osób:
proszę wpisać liczbę osób
i nacisnąć przycisk

OŚWIADCZAMY, ŻE KWOTA 50% ZLECENIA ZOSTANIE PRZELANA NA KONTO ORGANIZATORA:
W TERMINIE: 7 SIEDMIU DNI OD CHWILI OTRZYMANIA FAKTURY VAT.
Niniejszym informujemy, że znane są nam zasady uczestnictwa wANKIETA PRZYGOTOWAWCZA

Nasza firma zajmuje się:

Od tego rynku oczekujemy:

W naszej dotychczasowej działalności na tym rynku największe problemy sprawiały nam:

Prosimy o przygotowanie partnerów do spotkań o następujących cechach:


Formularz zgłoszeniowy wraz z ankietą przygotowawczą,
po wypełnieniu i wygenerowaniu prosimy wysłać na adres organizatora
faksem: (+48 71) 707 12 87 lub pocztą SCC Silesia Chamber of Commerce Ltd.

zgłoszenie zostanie wygenerowane w nowym oknie