Misurata:
24 - 28 stycznia 2020
FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY
Misurata to stolica przemysłowa Libii oraz główny port handlowy tego kraju. Jest tu międzynarodowe lotnisko i spokój od tutejszego konfliktu o ropę naftową, którego genezy nie będziemy tu rozwijać. Fakty są takie, że Libia potrzebuje towarów, maszyn i urządzeń, których obecnie się tutaj w ogóle się nie produkuje co wykorzystują firmy handlowe z całego świata a liczne towary i urządzenia polskie sprzedają tu Czesi. 
Organizatorem spotkań po stronie libijskiej jest nasz długoletni partner Misurata Chamber of Commerce, Industry and Agriculture https://mcci.ly/en a nasza misja gospodarcza do Misuraty ma za zadanie zmienić tą sytuację aby firmy polskie sprzedawały tu bezpośrednio bo pieniądze tu są i są firmy libijskie oczekujące współpracy bezpośredniej  z Polską. Nie czekaj więc na pomoc,  która nie nadejdzie i weź udział w misji.
HARMONOGRAM ORAZ SZCZEGÓŁY
misji firm polskich do libii: misurata 24-28 stycznia 2020

MISJA GOSPODARCZA FIRM POLSKICH DO LIBII
Misurata: 24 - 28 stycznia 2020     
ORGANIZATOR:
1.1. SCC Silesia Chamber of Commerce
PL, 53-015 Wrocław, ul.Karkonoska 8
Tel.:+48 71 707 11 52
Fax:+48 71 707 12 87
Mob:+48 661 345 808
e-mail:  biuro@scc.org.pl 
www:  www.scc.org.pl

1.2. Izba Handlowo Przemysłowa w Misuracie.


2.0. PROGRAM RAMOWY:
Dzień pierwszy - piątek 24 stycznia 2020
- Spotkanie uczestników na lotnisku Okęcie w Warszawie i wylot do Misuraty.
- Lądowanie w Misuracie, odprawa, transfer do hotelu, zakwaterowanie.
- Kolacja w gronie własnym, czas wolny.


Dzień drugi - sobota 25 stycznia 2020
- Śniadanie w hotelu.
- Spotkanie z wałdzami Misuraty i omówienie aktualnej sytuacji.
- Prezentacja mozliwości współpracy gospodarczej.
- Uroczysta kolacja z zaproszonymi gośćmi.

 

Dzień trzeci - niedziela 26 stycznia 2020
- Śniadanie w hotelu.
- Oficjalne otwarcie i spotkania B2B z firmami libijskimi.
- Lunch.
- Zwiedzanie Misuraty oraz firm libijskich.
- Uroczysta kolacja z zaproszonymi gośćmi.

 
Dzień czwarty - poniedziałek 27 stycznia 2020
- Śniadanie w hotelu.
- Dokończenie rozmów z partnerami libijskimi.
- Uroczysta kolacja pożegnalna.


Dzień piąty - wtorek 28 stycznia 2020
- Śniadanie w hotelu.
- Transfer na lotnisko w Misuracie.
- Przelot do Polski.


3.0. DATA OSTATECZNEGO ZAMKNIĘCIA ZGŁOSZEŃ:
31 grudnia 2019 - lub do wyczerpania miejsc - liczba miejsc ograniczona. Uwaga!-patrz PROMOCJA 2020!

 

4.0.KOSZTY UCZESTNICTWA
4.1.OPŁATA ZA MISJĘ OBEJMUJE DWA WARIANTY DO WYBORU:
A. Przeloty: Warszawa - Misurata - Warszawa (Wariant A).
B. Pokoje jednoosobowe w hotelu w Misuracie (Wariant A).
C. Rezerwacja pokoi w wybranych hotelach Misuracie (Wariant B).
D. Zaproszenie oraz przygotowanie do spotkań firm libijskich (Wariant A i B).
E. Sale do rozmów z cateringiem (Wariant A i B).
F. Tłumaczenie podczas spotkań B2B (Wariant A i B).
G. Konsultacje na temat rynku libijskiego (Wariant A i B) .
H. Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje podczas pobytu w Libii (Wariant A).
I. Materiały informacyjne i identyfikatory (Wariant A i B).
J. Transport osobowy na miejscu w ramach realizowanego programu (Wariant A)
K. Zwiedzanie Misuraty (Wariant A i B).
L. Ubezpieczenie NW (Wariant A i B).
M. Pełna opieka logistyczna ze strony organizatorów (Wariant A i B).
N. Organizacja wizy do Libii (Wariant A i B).
O. Pomoc przy rozmowach z partnerami libijskimi (Wariant A i B).


4.2.WARUNKI FINANSOWE*,**,***,****:
Wariant A:
Pełne uczestnictwo w programie Wariant A równowartość: 2.360,00 Euro + 23%VAT/osobę płatne w dwóch ratach, równych równowartość: 1.180,00 Euro + 23%VAT każda.


Wariant B (nie obejmuje przelotu i noclegu):
Pełne uczestnictwo w programie Wariant B równowartość: 1.460,00 Euro + 23% VAT/osobę płatne w dwóch ratach, równych równowartość: 730,00 Euro  + 23%VAT każda.


*Koszt 1 Euro wyliczany jest na podstawie średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego wystawienie faktury VAT.
**Jest możliwość uzyskania refundacji 50% kosztów kwalifikowanych ze środków Ministerstwa rozwoju - wnioski wysyłamy pocztą elektroniczną.
***Koszt uczestnictwa w misjach gospodarczych i w targach jest kosztem uzyskania przychodu.
****PROMOCJA 2020


5.0. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU
5.1. Zgłoszenie uczestnictwa w Misji odbywa się poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego faksem lub pocztą elektroniczną
na adres organizatora biuro@scc.org.pl w terminie do: 31 grudnia 2019. UWAGA! Patrz PROMOCJA 2020
5.2. Potwierdzone przez organizatora zgłoszenie oznacza zawarcie Umowy uczestnictwa w Misji.
Formularz zgłoszeniowy prosimy przesyłać faksem na numer: +4871 707 12 87 lub skan na adres organizatora: biuro@scc.org.pl .
5.3. Płatności wynikające z p. 4 rozłożone są na dwie raty, płatne na podstawie faktury VAT:
Pierwsza rata płatna bezpośrednio po przyjęciu zgłoszenia na podstawie faktury VAT w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania faktury VAT.
5.4. Druga rata płatna do dnia: 10 stycznia 2020 na podstawie faktury VAT


6.0. WARUNKI PŁATNOŚCI
Płatności wynikające z p.5 należy przelać na konto organizatora na podstawie faktur VAT.


7.0. REZYGNACJA I NIESPEŁNIENIE WARUNKÓW
7.1. W przypadku rezygnacji z udziału po 20 stycznia 2020. uczestnik zostanie obciążony 100% opłaty za uczestnictwo.
7.2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 16 stycznia 2020 uczestnik zostanie obciążony 75% opłaty za uczestnictwo.
7.3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 10 stycznia 2020r. uczestnik zostanie obciążony 50% opłaty za uczestnictwo.


8.0. ZASTRZEŻENIA I REKLAMACJE
8.1. Wszelkie reklamacje uczestników Misji Gospodarczej do Libii należy zgłaszać pisemnie na adres organizatora
w terminie 14 dni od daty zakończenia imprezy.
8.2. Po upływie tego terminu reklamacje nie będą uwzględniane.


9.0. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1. Zawarcie umowy oznacza akceptację i przyjęcie Ogólnych Warunków Udziału w Misjach Gospodarczych.
9.2. Przypadki nie uwzględnione w Umowie lub Ogólnych Warunkach Udziału w Targach i w  Misjach Gospodarczych będą rozstrzygane
na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.

FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY
Wybieram Wariant:      A      B

firma (nazwa):

firma (adres):

NIP:

telefon:

fax:

e-mail:

www:

reprezentant firmy:

informujemy że z naszej strony wydelegujemy osób:
proszę wpisać liczbę osób
i nacisnąć przycisk