Maskat - Abu Zabi:
5 - 9 kwietnia 2020
FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY
HARMONOGRAM ORAZ SZCZEGÓŁY
misji do omanu i zjednoczonych emiratów arabskich

WIELOBRANŻOWA MISJA GOSPODARCZA FIRM POLSKICH DO OMANU ORAZ ZEA
MASKAT - ABU ZABI: 5 - 9 kwietnia 2020     
ORGANIZATOR:
1.1. SCC Silesia Chamber of Commerce
PL, 53-015 Wrocław, ul.Karkonoska 8
Tel.:+48 71 707 11 52
Fax:+48 71 707 12 87
Mob:+48 661 345 808
e-mail:  biuro@scc.org.pl   
www:  www.scc.org.pl
1.2. Izba Handlowo Przemysłowa w Maskacie.
1.3. Izba Handlowo Przemysłowa w Abu ZABI

 

2.0. PROGRAM RAMOWY:
Dzień pierwszy - niedziela 5 kwietnia 2020
- Spotkanie uczestników na lotnisku Okęcie w Warszawie i wylot do Omanu.
- Przylot na lotnisko międzynarodowe w Maskacie, transfer do hotelu, zakwaterowanie.
- Zwiedzanie Maskatu (opcjonalnie).
- Kolacja w gronie własnym.

 

Dzień drugi - poniedziałek 6 kwietnia 2020
- Śniadanie w hotelu.
- Spotkanie w Omańskiej Izbie Przemysłowej (Oman Chamber of Commerce and Industry - OCCI).
- Rozmowy B2B z partnerami miejscowymi w Izbie OCCI.
- Kontynuacja rozmów indywidualnych z wybranymi partnerami omańskimi.
- Uroczysta kolacja wydana przez SCC z zaproszonymi gośćmi miejscowymi.

 

Dzień trzeci - wtorek 7 kwietnia 2020
- Śniadanie w hotelu.
- Kontynuacja rozmów indywidualnych z wybranymi partnerami omańskimi.
- Transfer do Abu Zabi, zakwaterowanie w hotelu.
- Zwiedzanie Abu Zabi (opcjonalnie).
- Kolacja w gronie własnym.

 

Dzień czwarty - środa 8 kwietnia 2020
- Śniadanie w hotelu.
- Spotkanie w Izbie Handlowo Przemysłowej Abu Zabi (Abu Dhabi Chamber of Commerca and Industry - ADCCI).
- Kontynuacja rozmów indywidualnych z wybranymi partnerami emirackimi.
- Uroczysta kolacja wydana przez SCC z udziałem zaproszonych gości emirackich i polskich.

 

Dzień piąty - czwartek 9 kwietnia 2020
- Śniadanie w hotelu.
- Kontynuacja rozmów indywidualnych z wybranymi partnerami emirackimi.
- Transfer na międzynarodowe lotnisko w Abu Zabi, przelot do Polski.

 

3.0. DATA OSTATECZNEGO ZAMKNIĘCIA ZGŁOSZEŃ:
28 luty 2020 - lub do wyczerpania miejsc - liczba miejsc ograniczona. Uwaga!-patrz PROMOCJA 2020!


4.0.KOSZTY UCZESTNICTWA
4.1.OPŁATA ZA MISJĘ OBEJMUJE DWA WARIANTY DO WYBORU:
A. Przeloty: Warszawa - Maskat - Abu Zabi - Warszawa (Wariant A).
B. Pokoje jednoosobowe w hotelach w Maskacie i w Abu Zabi (Wariant A).
C. Rezerwacja pokoi w wybranych hotelach w hotelach w Maskacie i w Abu Zabi (Wariant B).
D. Zaproszenie oraz przygotowanie do spotkań firm omańskich i emirackich (Wariant A i B).
E. Sale do rozmów z cateringiem (Wariant A i B).
F. Tłumaczenie podczas spotkań B2B (Wariant A i B).
G. Konsultacje na temat rynków Omanu i Emiratów Arabskich (Wariant A i B) .
H. Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje podczas pobytu w Omanie i w ZEA (Wariant A).
I. Materiały informacyjne i identyfikatory (Wariant A i B).
J. Transport osobowy na miejscu w ramach realizowanego programu (Wariant A)
K. Zwiedzanie Maskatu i Omanu (Wariant A i B).
L. Ubezpieczenie NW (Wariant A i B).
M. Pełna opieka logistyczna ze strony organizatorów (Wariant A i B).
N. Organizacja wiz do Omanu (Wariant A i B).
O. Pomoc przy rozmowach z partnerami omańskimi i emirackimi (Wariant A i B).


4.2.WARUNKI FINANSOWE*,**,***,****:
Wariant A:
Pełne uczestnictwo w programie Wariant A równowartość: 2.660,00 Euro + 23%VAT/osobę płatne w dwóch ratach, równych równowartość: 1.660,00 Euro + 23%VAT każda.


Wariant B (nie obejmuje przelotu i noclegu):
Pełne uczestnictwo w programie Wariant B równowartość: 1.460,00 Euro + 23% VAT/osobę płatne w dwóch ratach, równych równowartość: 730,00 Euro + 23%VAT każda.


*Koszt 1 Euro wyliczany jest na podstawie średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego wystawienie faktury VAT.
**Jest możliwość uzyskania refundacji 50% kosztów kwalifikowanych ze środków Ministerstwa rozwoju - wnioski wysyłamy pocztą elektroniczną.
***Koszt uczestnictwa w misjach gospodarczych i w targach jest kosztem uzyskania przychodu.
****PROMOCJA 2020


5.0. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU
5.1. Zgłoszenie uczestnictwa w Misji odbywa się poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego faksem lub pocztą elektroniczną
na adres organizatora biuro@scc.org.pl w terminie do: 28 luty 2020. UWAGA! Patrz PROMOCJA 2020
5.2. Potwierdzone przez organizatora zgłoszenie oznacza zawarcie Umowy uczestnictwa w Misji.
Formularz zgłoszeniowy prosimy przesyłać faksem na numer: +4871 707 12 87 lub skan na adres organizatora: biuro@scc.org.pl .
5.3. Płatności wynikające z p. 4 rozłożone są na dwie raty, płatne na podstawie faktury VAT:
Pierwsza rata płatna bezpośrednio po przyjęciu zgłoszenia na podstawie faktury VAT w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania faktury.
5.4. Druga rata płatna do dnia: 20 marca 2020 na podstawie faktury VAT.


6.0. WARUNKI PŁATNOŚCI
Płatności wynikające z p.5 należy przelać na konto organizatora na podstawie faktur VAT.


7.0. REZYGNACJA I NIESPEŁNIENIE WARUNKÓW
7.1. W przypadku rezygnacji z udziału po 10 marca 2020. uczestnik zostanie obciążony 100% opłaty za uczestnictwo.
7.2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 17 marca 2020 uczestnik zostanie obciążony 75% opłaty za uczestnictwo.
7.3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 24 marca 2020r. uczestnik zostanie obciążony 50% opłaty za uczestnictwo.


8.0. ZASTRZEŻENIA I REKLAMACJE
8.1. Wszelkie reklamacje uczestników Misji Gospodarczej do Omanu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich należy zgłaszać pisemnie na adres organizatora
w terminie 14 dni od daty zakończenia imprezy.
8.2. Po upływie tego terminu reklamacje nie będą uwzględniane.


9.0. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1. Zawarcie umowy oznacza akceptację i przyjęcie Ogólnych Warunków Udziału w Misjach Gospodarczych.
9.2. Przypadki nie uwzględnione w Umowie lub Ogólnych Warunkach Udziału w Targach i w  Misjach Gospodarczych będą rozstrzygane
na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.

FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY
Wybieram Wariant:      A      B

firma (nazwa):

firma (adres):

NIP:

telefon:

fax:

e-mail:

www:

reprezentant firmy:

informujemy że z naszej strony wydelegujemy osób:
proszę wpisać liczbę osób
i nacisnąć przycisk