Islamabad - Lahore:
5 - 10 grudnia 2020
FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY
Pakistan to następny kraj, w którym organizujemy rynki dla firm polskich. Polskie towary "Made in EU" są tu traktowane jak wszystkie inne europejskie marki czego nie zauważają jeszcze polscy producenci żywności, maszyn, kosmetyków i lekarstw, mebli kuchennych i biurowych,
oprogramowania czy nawet luksusowej odzieży lub zabawek dla dzieci. Ten ponad dwustu milionowy rynek wchłania dosłownie wszystko co pochodzi z Unii Europejskiej ponieważ właśnie europejskie towary i usługi cieszą się tutaj największym zaufaniem. 
HARMONOGRAM ORAZ SZCZEGÓŁY
wielobranżowej misji gospodarczej do pakistanu

1.0. ORGANIZATOR
1.1. SCC Silesia Chamber of Commerce
PL , 53-015 Wrocław, ul. Karkonoska 8
Tel.:+48 71 707 11 52
Fax:+48 71 707 12 87
Mobile:+48 661 345 808
e-mail:  biuro@scc.org.pl 
www:  www.scc.org.pl
1.2. Islamabad Chamber of Commerce & Industry - ICCI
1.3. Lahore Chamber of Commerce & Industry - LCCI
1.4. Przy współpracy: Ambasada RP w Islamabadzie.
    
2.0.PROGRAM WIELOBRANŻOWEJ MISJI GOSPODARCZEJ FIRM POLSKICH DO PAKISTANU
Dzień pierwszy - sobota  5 grudnia 2020
- Wylot z Warszawy do Islamabadu.

 

Dzień drugi - niedziela 6 grudnia 2020                                                                                                                            

- Przylot na lotnisko międzynarodowe w Islamabadzie, transfer do hotelu, zakwaterowanie.
- Czas wolny, zwiedzanie Islamabadu.

- Kolacja w gronie własnym.

 

Dzień trzeci – poniedziałek 7 grudnia 2020                                                                                                              
- Śniadanie w hotelu.                                                                                                                               
- Spotkanie z pracownikami Ambasady RP nt. możliwości wymiany handlowej i współpracy gospodarczej

między Polską i Pakistanem.                                          
- Spotkanie w Islamabadzkiej Izbie Handlowo Przemysłowej (Islamabad Chamber of Commerce & Industry).                                                      
- Rozmowy B2B z partnerami miejscowymi w Izbie Islamabadzkiej (ICCI).                                                                
- Kolacja w gronie własnym

 

Dzień czwarty - wtorek 8 grudnia 2020                                                                                                                             
- Śniadanie w hotelu.                                                                                                                           
- Kontynuacja rozmów indywidualnych z wybranymi partnerami pakistańskimi.                                      
- Transfer do Lahore (stolicy pakistańskiej prowincji Pendżab),  zakwaterowanie w hotelu.                  
- Zwiedzanie Lahore (Lahaur), czas wolny.                                                                
- Kolacja w gronie własnym.
                                                                                                                     
Dzień piąty - środa 9 grudnia 2020                                                                                                                                 
- Śniadanie w hotelu.                                                                                                                                 
- Spotkanie w Lahaurskiej Izbie Handlowo Przemysłowej (Lahore Chamber of Commerce & Industry)                                   

- Rozmowy B2B z partnerami miejscowymi w Izbie Lahaurskiej (LCCI).                                                                                                     

- Uroczysta kolacja pożegnalna wydana przez SCC z udziałem zaproszonych gości.
           
Dzień szósty - czwartek 10 grudnia 2020                                                                                                                              
- Transfer na lotnisko – wylot do Warszawy.                                                                              

 

3.0. DATA OSTATECZNEGO ZAMKNIĘCIA ZGŁOSZEŃ - liczba uczestników ograniczona:
30 października 2020 lub do wyczerpania miejsc PROMOCJA PANDEMIA 2020

 

4.0.KOSZTY UCZESTNICTWA

4.1.OPŁATA ZA MISJĘ OBEJMUJE DWA WARIANTY DO WYBORU:
A. Przeloty: Warszawa - Islamabad - Lahora- Warszawa (Wariant A).
B. Pokoje jednoosobowe w hotelu w Islamabadzie i w Lahora (Wariant A).
C. Rezerwacja pokoi w wybranych hotelach w Islamabadzie i w Lahora (Wariant B).
D. Zaproszenie oraz przygotowanie do spotkań firm pakistańskich na podstawie wskazań z Formularza zgłoszeniowego (Wariant A i B).
E. Sale do rozmów z cateringiem (Wariant A i B).
F. Tłumaczenie podczas prezentacji ofert eksportowych i spotkań B2B (Wariant A i B).
G. Konsultacje na temat rynku Pakistanu i rynków sąsiednich (Wariant A i B) .
H. Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje podczas pobytu w Pakistanie w ramach realizowanego programu (Wariant A).
I. Materiały informacyjne i identyfikatory (Wariant A i B).
J. Transport osobowy na miejscu w ramach realizowanego programu (Wariant A)
K. Zwiedzanie Islamabadu i Lahora (Wariant A i B).
L. Ubezpieczenie NW (Wariant A i B).
M. Pełna opieka logistyczna ze strony organizatorów (Wariant A i B).
N. Organizacja wiz w razie potrzeby (Wariant A i B).
O. Pomoc przy rozmowach z partnerami pakistańskimi (Wariant A i B).
P. Ubezpieczenie od rezygnacji - opcjonalnie.


4.2.WARUNKI FINANSOWE *,**,***,**** PROMOCJA PANDEMIA 2020

Wariant A:
Pełne uczestnictwo w programie Wariant A równowartość: 2.980 Euro + 23%VAT/osobę płatne w dwóch ratach, równych równowartość: 1.490 Euro + 23%VAT każda.


Wariant B (nie obejmuje przelotu i noclegu):
Pełne uczestnictwo w programie Wariant B równowartość: 980 Euro + 23% VAT/osobę płatne w dwóch ratach, równych równowartość:
490 USD + 23%VAT każda.

 

*        Koszt 1 Euro wyliczany jest na podstawie średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego wystawienie faktury VAT.
**      Możliwość uzyskania refundacji 50% kosztów kwalifikowanych ze środków Ministerstwa Rozwoju - wnioski wysyłamy pocztą
          elektroniczną.
***    Koszt uczestnictwa w misjach gospodarczych i w targach jest kosztem uzyskania przychodu.
****  W przypadku uczestnictwa powyżej dwóch osób z jednej firmy - możliwość negocjacji kosztów.

 

5.0. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU
5.1. Zgłoszenie uczestnictwa w Misji odbywa się poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego faksem lub pocztą elektroniczną na adres organizatora biuro@scc.org.pl w terminie do: 30 października 2020.
5.2. Potwierdzone przez organizatora zgłoszenie oznacza zawarcie Umowy uczestnictwa w Misji.

Formularz zgłoszeniowy prosimy przesyłać faksem na numer: +4871 707 12 87 lub skan na adres organizatora: biuro@scc.org.pl .
5.3. Płatności wynikające z p. 4 rozłożone są na dwie raty, płatne na podstawie faktury VAT:
Pierwsza rata płatna bezpośrednio po przyjęciu zgłoszenia na podstawie faktury VAT w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania FV.
5.4. Druga rata płatna do dnia: 20 listopada 2020 na podstawie faktury VAT.


6.0. WARUNKI PŁATNOŚCI
Płatności wynikające z p.5 należy przelać na konto organizatora na podstawie faktur VAT.

 

7.0. REZYGNACJA I NIESPEŁNIENIE WARUNKÓW
7.1. W przypadku rezygnacji z udziału po potwierdzeniu przez Organizatora przyjęcia zgłoszenia uczestnik zostanie obciążony kwotą równoważną 25% opłaty za uczestnictwo.
7.2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 6 listopada 2020 uczestnik zostanie obciążony kwotą równoważną 50% opłaty za uczestnictwo.

7.3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 13 listopada 2020 uczestnik zostanie obciążony kwotą równoważną 75% opłaty za uczestnictwo.
7.4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 20 listopada 2020 uczestnik zostanie obciążony kwotą równoważną 100% opłaty za uczestnictwo.

7.5. Uczestnik może się ubezpieczyć od kosztów rezygnacji samodzielnie lub za pośrednictwem Organizatora.

 

8.0. ZASTRZEŻENIA I REKLAMACJE

8.1. Wszelkie reklamacje uczestników Misji Gospodarczej do Kataru należy zgłaszać pisemnie na adres organizatora w terminie 14 dni od daty zakończenia imprezy.
8.2. Po upływie tego terminu reklamacje nie będą uwzględniane.


9.0. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1. Zawarcie umowy oznacza akceptację i przyjęcie Ogólnych Warunków Udziału w Misjach Gospodarczych.
9.2. Przypadki nie uwzględnione w Umowie lub Ogólnych Warunkach Udziału w Targach i w  Misjach Gospodarczych będą rozstrzygane na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.

FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY
Wybieram Wariant:      A      B

firma (nazwa):

firma (adres):

NIP:

telefon:

fax:

e-mail:

www:

reprezentant firmy:

informujemy że z naszej strony wydelegujemy osób:
proszę wpisać liczbę osób
i nacisnąć przycisk