Doha:
7 - 11 listopada 2020
FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY

Qatar/Katar to bogaty i drogi kraj, który ma rozpoznawalną markę w regionie całego Bliskiego Wschodu i szerokie kontakty biznesowe na całym Świecie. Kraj ten prowadzi konsekwentną i niezależną politykę utrzymując dobre stosunki z Iranem ale też z USA ponieważ właśnie w Katarze znajduje sie największa na Bliskim Wschodzie amerykańska baza wojskowa.
Firmy katarskie znane są z działalności handlowej i inwestycyjnej we wszystkich kluczowych branżach i operują na całym Świecie.
Zapraszamy do udziału w misji gospodarczej organizowanej przy okazji Forum "Discover Qatar-Discover Poland" organizowanej
przez Ambasadę RP w Doha oraz przez Qatar Buiness Association, Qatar Financial Center oraz Qatar Foundation. Poza Forum odbędziemy spotkania B2B z firmami katarskimi w Qatar Chamber of Commerce gdzie odbędą się bezpośrednie rozmowy dedykowane z przygotowanymi dla każdego polskiego uczestnika firmami katarskimi. Zapraszamy więc wszystkie firmy polskie zarówno produkcyjne jak i usługowe pragnące zaistnieć na lukratywnym rynku Kataru i jego skutecznych powiązań biznesowych na całym Świecie.

HARMONOGRAM ORAZ SZCZEGÓŁY
wielobranżowej misji firm polskich do kataru

1.0. ORGANIZATOR
1.1. SCC Silesia Chamber of Commerce
PL , 53-015 Wrocław, ul. Karkonoska 8
Tel.:+48 71 707 11 52
Fax:+48 71 707 12 87
Mobile:+48 661 345 808
e-mail:  biuro@scc.org.pl 
www:  www.scc.org.pl
1.2. Katarska Izba Gospodarcza - Qatar Chamber.
Przy współpracy: Ambasada RP w Doha-Katar, Qatar Business Association, Qatar Financial Center,
Qatar Foundation oraz Qatar Free Zone Authority.
    
2.0.WIELOBRANŻOWA MISJA GOSPODARCZA FIRM POLSKICH DO KATARU PRZY OKAZJI POLSKO - KATARSKIEGO FORUM
    "DISCOVER POLAND - DISCOVER QATAR" PROGRAM RAMOWY:

Dzień pierwszy - sobota 7 listopada 2020
-Wylot z Warszawy do Kataru.
-Przylot na lotnisko międzynarodowe w Doha, transfer do hotelu, zakwaterowanie,


Dzień drugi – niedziela 8 listopada 2020
- Śniadanie w hotelu.
- Spotkanie z Ambasadorem RP,J.E.Januszem Janke oraz Kierownikiem Referatu Polityczno-Ekonomicznego Ambasady RP, Panem Tomaszem Sadzińskim nt. możliwości wymiany handlowej i współpracy gospodarczo-inwestycyjnej między Polską i Katarem.
- Zwiedzanie stolicy Kataru, czas wolny.

Dzień trzeci – poniedziałek 9 listopada 2020
- Śniadanie w hotelu
- Uczestnictwo w Polsko-Katarskim Forum Biznesu "Discover Poland-Discover Qatar", zorganizowanym przez Ambasadę RP oraz Qatar Business Association, Qatar Financial Center, Qatar Foundation i Qatar Free Zone Authority.
- Udział w Recepcji z okazji Święta 3 Maja, wydanej przez Ambasadę RP.


Dzień czwarty – wtorek 10 listopada 2020
- Śniadanie w hotelu.
- Spotkania B2B w Katarskiej Izbie Handlowo Przemysłowej (Qatar Chamber)
- Kontynuacja rozmów indywidualnych z wybranymi partnerami katarskimi.
- Spotkania i rozmowy na targach "Project Qatar" lub z partnerami katarskimi.
- Uroczysta kolacja wydana przez SCC z udziałem zaproszonych gości katarskich i polskich.


Dzień piąty - środa 11 listopada 2020
- Śniadanie w hotelu.
- Kontynuacja rozmów indywidualnych z wybranymi partnerami katarskimi.
- Powrót samolotem z lotniska międzynarodowego Doha do Warszawy.


3.0. DATA OSTATECZNEGO ZAMKNIĘCIA ZGŁOSZEŃ - liczba uczestników ograniczona:
9 października 2020 lub do wyczerpania miejsc PROMOCJA PANDEMIA 2020
4.0.KOSZTY UCZESTNICTWA
4.1.OPŁATA ZA MISJĘ OBEJMUJE DWA WARIANTY DO WYBORU:
A. Przeloty: Warszawa - Doha - Warszawa (Wariant A).
B. Pokoje jednoosobowe w hotelu w Doha (Wariant A).
C. Rezerwacja pokoi w wybranych hotelach w Doha (Wariant B).
D. Zaproszenie oraz przygotowanie do spotkań firm katarskich na podstawie wskazań z Formularza zgłoszeniowego (Wariant A i B).
E. Sale do rozmów z cateringiem (Wariant A i B).
F. Tłumaczenie podczas prezentacji ofert eksportowych i spotkań B2B (Wariant A i B).
G. Konsultacje na temat rynku Kataru i rynków sąsiednich (Wariant A i B) .
H. Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje podczas pobytu w Katarze w ramach realizowanego programu (Wariant A).
I. Materiały informacyjne i identyfikatory (Wariant A i B).
K. Transport osobowy na miejscu w ramach realizowanego programu (Wariant A)
L. Zwiedzanie Doha (Wariant A i B).
M. Ubezpieczenie NW (Wariant A i B).
N. Pełna opieka logistyczna ze strony organizatorów (Wariant A i B).
O. Organizacja wiz w razie potrzeby (Wariant A i B).
P. Pomoc przy rozmowach z partnerami katarskimi (Wariant A i B).


4.2.WARUNKI FINANSOWE *,**,***,****  PROMOCJA PANDEMIA 2020

PROMOCJA PANDEMIA 2020

Wariant A:
Pełne uczestnictwo w programie Wariant A równowartość: 2.480 Euro + 23%VAT/osobę płatne w dwóch ratach, równych równowartość:

1.240 Euro + 23%VAT każda.


Wariant B (nie obejmuje przelotu i noclegu):
Pełne uczestnictwo w programie Wariant B równowartość: 980 Euro + 23% VAT/osobę płatne w dwóch ratach, równych równowartość:
490 USD + 23%VAT każda.

 

*        Koszt 1 Euro wyliczany jest na podstawie średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego wystawienie faktury VAT.
**      Możliwość uzyskania refundacji 50% kosztów kwalifikowanych ze środków Ministerstwa Rozwoju - wnioski wysyłamy pocztą
          elektroniczną.
***    Koszt uczestnictwa w misjach gospodarczych i w targach jest kosztem uzyskania przychodu.
****  W przypadku uczestnictwa powyżej dwóch osób z jednej firmy - możliwość negocjacji kosztów.

 

5.0. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU
5.1. Zgłoszenie uczestnictwa w Misji odbywa się poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego faksem lub pocztą elektroniczną na adres organizatora biuro@scc.org.pl w terminie do: 9 października 2020.
5.2. Potwierdzone przez organizatora zgłoszenie oznacza zawarcie Umowy uczestnictwa w Misji.
Formularz zgłoszeniowy prosimy przesyłać faksem na numer: +4871 707 12 87 lub skan na adres organizatora: biuro@scc.org.pl .
5.3. Płatności wynikające z p. 4 rozłożone są na dwie raty, płatne na podstawie faktury VAT:
Pierwsza rata płatna bezpośrednio po przyjęciu zgłoszenia na podstawie faktury VAT w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania faktury VAT.
5.4. Druga rata płatna do dnia: 23 października 2020 na podstawie faktury VAT.


6.0. WARUNKI PŁATNOŚCI
Płatności wynikające z p.5 należy przelać na konto organizatora na podstawie faktur VAT.


7.0. REZYGNACJA I NIESPEŁNIENIE WARUNKÓW
7.1. W przypadku rezygnacji z udziału po potwierdzeniu przez Organizatora przyjęcia zgłoszenia uczestnik zostanie obciążony kwotą
25% opłaty za uczestnictwo.
7.2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 16 października 2020 uczestnik zostanie obciążony kwotą 50% opłaty za uczestnictwo.
7.3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 23 października 2020 uczestnik zostanie obciążony kwotą 75% opłaty za uczestnictwo.

7.4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 30 października 2020 uczestnik zostanie obciążony kwotą 100% opłaty za uczestnictwo. 
7.5. Uczestnik może się ubezpieczyć od kosztów rezygnacji samodzielnie lub za pośrednictwem Organizatora.

8.0. ZASTRZEŻENIA I REKLAMACJE

8.1. Wszelkie reklamacje uczestników Misji Gospodarczej do Kataru należy zgłaszać pisemnie na adres organizatora w terminie 14 dni od daty zakończenia imprezy.
8.2. Po upływie tego terminu reklamacje nie będą uwzględniane.


9.0. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1. Zawarcie umowy oznacza akceptację i przyjęcie Ogólnych Warunków Udziału w Misjach Gospodarczych.
9.2. Przypadki nie uwzględnione w Umowie lub Ogólnych Warunkach Udziału w Targach i w  Misjach Gospodarczych będą rozstrzygane na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.

FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY
Wybieram Wariant:      A      B

firma (nazwa):

firma (adres):

NIP:

telefon:

fax:

e-mail:

www:

reprezentant firmy:

informujemy że z naszej strony wydelegujemy osób:
proszę wpisać liczbę osób
i nacisnąć przycisk