Doha:
5 - 9 kwietnia 2020
FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY

Zapraszamy do udziału w wielobranżowej misji gospodarczej firm polskich do Kataru, która ma na celu promocję polskiego biznesu oraz kreowanie pozytywnego wizerunku polskiej gospodarki w tym regionie Bliskiego Wschodu, będąc okazją dla polskich firm na nawiązanie bezpośrednich kontaktów biznesowych z partnerami miejscowymi. Program misji przewiduje m.in. spotkania z członkami Katarskiej Izby Gospodarczej (Qatar Chamber) oraz wizytację międzynarodowych targów “Project Qatar” International Trade Exhibition for Construction Technology, Building Materials, Equipment& Environmental Technology. Misja dedykowana jest wszystkim firmom polskim zainteresowanym nawiązaniem lub poszerzeniem kontaktów biznesowych z Katarem - kluczową gospodarka w Regionie. Uczestnicy misji mają możliwość refundacji kosztów uczestnictwa ze środków Ministerstwa Rozwoju w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych.

HARMONOGRAM ORAZ SZCZEGÓŁY
wielobranżowej misji firm polskich do kataru

1.0. ORGANIZATOR
1.1. SCC Silesia Chamber of Commerce
PL , 53-015 Wrocław, ul. Karkonoska 8
Tel.:+48 71 707 11 52
Fax:+48 71 707 12 87
Mobile:+48 661 345 808
e-mail:  biuro@scc.org.pl 
www:  www.scc.org.pl
1.2. Katarska Izba Gospodarcza - Qatar Chamber.

    
2.0.WIELOBRANŻOWA MISJA GOSPODARCZA FIRM POLSKICH DO KATARU PROGRAM RAMOWY:
Dzień pierwszy - niedziela 5 kwietnia 2020
-Wylot z Warszawy do Kataru.
-Przylot na lotnisko międzynarodowe w Doha, transfer do hotelu, zakwaterowanie.


Dzień drugi – poniedziałek 6 kwietnia 2020
-Śniadanie w hotelu.
-Spotkanie w Katarskiej Izbie Handlowo Przemysłowej (Qatar Chamber)
-Rozmowy B2B z partnerami miejscowymi w Izbie Katarskiej.
-Kontynuacja rozmów indywidualnych z wybranymi partnerami katarskimi.
-Kolacja w gronie własnym.


Dzień trzeci – wtorek 7 kwietnia 2020
-Śniadanie w hotelu
-Wizytacja międzynarodowych targów "Project Qatar" International Trade Exhibition for Construction Technology,
 Building Materials, Equipment & Environmental Technology.
-Kolacja w gronie własnym.

 
Dzień czwarty – środa 8 kwietnia 2020
-Śniadanie w hotelu.
-Kontynuacja rozmów indywidualnych z wybranymi partnerami katarskimi.
-Spotkania i rozmowy na targach "Project Qatar" lub partnerami katarskimi.
-Uroczysta kolacja wydana przez SCC z udziałem zaproszonych gości katarskich i polskich.


Dzień piąty - czwartek 9 kwietnia 2020
-Śniadanie w hotelu.
-Kontynuacja rozmów indywidualnych z wybranymi partnerami katarskimi.
-Powrót samolotem z lotniska międzynarodowego w Doha do Warszawy.


3.0. DATA OSTATECZNEGO ZAMKNIĘCIA ZGŁOSZEŃ:
28 luty 2020. Lub do wyczerpania miejsc - liczba uczestników ograniczona.


4.0.KOSZTY UCZESTNICTWA
4.1.OPŁATA ZA MISJĘ OBEJMUJE DWA WARIANTY DO WYBORU:

A. Przeloty: Warszawa - Doha - Warszawa (Wariant A).
B. Pokoje jednoosobowe w hotelu w Doha (Wariant A).
C. Rezerwacja pokoi w wybranych hotelach w Doha (Wariant B).
D. Zaproszenie oraz przygotowanie do spotkań firm katarskich na podstawie wskazań z Formularza zgłoszeniowego (Wariant A i B).
E. Sale do rozmów z cateringiem (Wariant A i B).
F. Tłumaczenie podczas prezentacji ofert eksportowych i spotkań B2B (Wariant A i B).
G. Konsultacje na temat rynku Kataru i rynków sąsiednich (Wariant A i B) .
H. Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje podczas pobytu w Katarze w ramach realizowanego programu (Wariant A).
I. Materiały informacyjne i identyfikatory (Wariant A i B).
K. Transport osobowy na miejscu w ramach realizowanego programu (Wariant A)
L. Zwiedzanie Doha (Wariant A i B).
M. Ubezpieczenie NW (Wariant A i B).
N. Pełna opieka logistyczna ze strony organizatorów (Wariant A i B).
O. Organizacja wiz w razie potrzeby (Wariant A i B).
P. Pomoc przy rozmowach z partnerami katarskimi (Wariant A i B).


4.2.WARUNKI FINANSOWE *,**,***,****:

Wariant A:
Pełne uczestnictwo w programie Wariant A równowartość: 1.980 Euro + 23%VAT/osobę płatne w dwóch ratach, równych równowartość: 990 Euro + 23%VAT każda.


Wariant B (nie obejmuje przelotu i noclegu):
Pełne uczestnictwo w programie Wariant B równowartość: 980 Euro + 23% VAT/osobę płatne w dwóch ratach, równych równowartość:
490 USD + 23%VAT każda.

 

*        Koszt 1 Euro wyliczany jest na podstawie średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego wystawienie faktury VAT.
**      Możliwość uzyskania refundacji 50% kosztów kwalifikowanych ze środków Ministerstwa Rozwoju - wnioski wysyłamy pocztą
          elektroniczną.
***    Koszt uczestnictwa w misjach gospodarczych i w targach jest kosztem uzyskania przychodu.
****  W przypadku uczestnictwa powyżej dwóch osób z jednej firmy - możliwość negocjacji kosztów.

 

5.0. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU
5.1. Zgłoszenie uczestnictwa w Misji odbywa się poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego faksem lub pocztą elektroniczną na adres organizatora biuro@scc.org.pl w terminie do: 28 lutego 2020.
5.2. Potwierdzone przez organizatora zgłoszenie oznacza zawarcie Umowy uczestnictwa w Misji.
Formularz zgłoszeniowy prosimy przesyłać faksem na numer: +4871 707 12 87 lub skan na adres organizatora: biuro@scc.org.pl .
5.3. Płatności wynikające z p. 4 rozłożone są na dwie raty, płatne na podstawie faktury VAT:
Pierwsza rata płatna bezpośrednio po przyjęciu zgłoszenia na podstawie faktury VAT w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania
faktury VAT.
5.4. Druga rata płatna do dnia: 20 marca 2020 na podstawie faktury VAT.


6.0. WARUNKI PŁATNOŚCI
Płatności wynikające z p.5 należy przelać na konto organizatora na podstawie faktur VAT.


7.0. REZYGNACJA I NIESPEŁNIENIE WARUNKÓW
7.1. W przypadku rezygnacji z udziału po 25 marca 2020r. uczestnik zostanie obciążony 100% opłaty za uczestnictwo.
7.2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 19 marca 2020r. Uczestnik zostanie obciążony 75% opłaty za uczestnictwo.
7.3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 12 marca 2020r. od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, Uczestnik zostanie obciążony 50% opłaty za uczestnictwo.


8.0. ZASTRZEŻENIA I REKLAMACJE

8.1. Wszelkie reklamacje uczestników Misji Gospodarczej do Kataru należy zgłaszać pisemnie na adres organizatora w terminie 14 dni od daty zakończenia imprezy.
8.2. Po upływie tego terminu reklamacje nie będą uwzględniane.


9.0. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1. Zawarcie umowy oznacza akceptację i przyjęcie Ogólnych Warunków Udziału w Misjach Gospodarczych.
9.2. Przypadki nie uwzględnione w Umowie lub Ogólnych Warunkach Udziału w Targach i w  Misjach Gospodarczych będą rozstrzygane na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.

FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY
Wybieram Wariant:      A      B

firma (nazwa):

firma (adres):

NIP:

telefon:

fax:

e-mail:

www:

reprezentant firmy:

informujemy że z naszej strony wydelegujemy osób:
proszę wpisać liczbę osób
i nacisnąć przycisk