Doha:
9 - 9 grudnia 2020
FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY
Qatar/Katar to bogaty i drogi kraj, który ma rozpoznawalną markę w regionie całego Bliskiego Wschodu i szerokie kontakty biznesowe
na całym Świecie. Kraj ten prowadzi konsekwentną i niezależną politykę utrzymując dobre stosunki z Iranem ale też z USA ponieważ
właśnie w Katarze znajduje się największa na Bliskim Wschodzie amerykańska
baza wojskowa. Firmy katarskie znane są z działalności handlowej i inwestycyjnej we wszystkich kluczowych branżach i operują na całym Świecie. Zapraszamy do udziału w spotkaniach biznesowych B2B Online organizowanych przez Qatar - Poland Buiness Council, w trakcie których odbędziemy spotkania B2B Online
z firmami katarskimi przygotowanymi indywidualnie dla każdego polskiego uczestnika na podstawie informacji, które wpiszecie Państwo
w FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM. Zapraszamy więc wszystkie firmy polskie zarówno produkcyjne, handlowe i usługowe pragnące
zaistnieć na lukratywnym rynku Kataru oraz kreowanych tu skutecznych powiązań biznesowych na całym Świecie
.
HARMONOGRAM ORAZ SZCZEGÓŁY
B2B ONLINE 9 grudnia 2020 godz.10.00 -12.00 polska - QATAR

POLSKO - KATARSKIE SPOTKANIE BIZNESOWE B2B ONLINE:
ŚRODA 9 GRUDNIA 2020 godz.10.00 - 12.00.
1.1. SCC Silesia Chamber of Commerce
PL, 53-015 Wrocław, ul. Karkonoska 8
Tel.:+48 71 707 11 52
Fax:+48 71 707 12 87
Mobile:+48 661 345 808
e-mail:  biuro@scc.rg.pl , www.scc.org.pl 
1.2. Qatar - Poland Business Council
1.3. Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe Politechnika Wrocławska 


2.0. PROGRAM SPOTKANIA ZOOM B2B ONLINE:
ŚRODA 9 GRUDNIA 2020 godz:10.00 - 12.00
10.00 Uroczyste otwarcie spotkań - słowo wstępne (ostateczna rejestracja uczestników)
10.15 Rozpoczęcie spotkań dedykowanych B2B online.
10.15 - 11.00 Międzynarodowe rozmowy B2B online.
11.00 Pytania i odpowiedzi.
11.15 Zakończenie spotkań wstępnych.
11.15 - 12.00 Rozmowy indywidualne B2B.

 

3.0. DATA OSTATECZNEGO ZAMKNIĘCIA ZGŁOSZEŃ:
 26 listopada 2020 godz.12.00 lub do wyczerpania miejsc. Liczba miejsc ograniczona.

 

4.0.KOSZTY UCZESTNICTWA
4.1.OPŁATA ZA SPOTKANIA B2B ONLINE OBEJMUJE:
A. Zaproszenie oraz przygotowanie do spotkań firm katarskich na podstawie wskazań zawartych w formularzu zgłoszeniowym.
B. Udostępnienie specjalistycznej platformy Zoom do rozmów B2B - każdy w uczestników otrzymuje kod dostępowy.
C. Językiem spotkań jest język angielski.
D. Konsultacje na temat rynku Qataru.
E. Materiały informacyjne i kody dostępowe.
F. Pełna opieka logistyczna ze strony organizatorów.
G. Pomoc przy rozmowach z partnerami katarskimi.


4.2.WARUNKI FINANSOWE

Pełne uczestnictwo w programie: równowartość: 300 Euro + 23%VAT płatne na podstawie faktury VAT.

Kurs 1Euro liczony będzie na podstawie średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego wystawienie faktury VAT.

 

5.0. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU
5.1. Zgłoszenie uczestnictwa w spotkaniach B2B online odbywa się poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną na adres organizatora biuro@scc.org.pl w terminie do godziny 12.00 dnia 26 listopada 2020.
5.2. Potwierdzone przez organizatora zgłoszenie oznacza zawarcie Umowy uczestnictwa w spotkaniach B2B online.
Skan podpisanego Formularza zgłoszeniowego prosimy przesyłać na adres organizatora: biuro@scc.org.pl .
5.3. Płatności wynikające z p. 4 płatne są na podstawie faktury VAT: po otrzymaniu wpłaty przez organizatora uczestnik dostaje kod dostępowy do spotkań B2B online.


6.0. WARUNKI PŁATNOŚCI
Płatności wynikające z p.5 należy przelać na konto organizatora na podstawie faktury VAT.

 

7.0. REZYGNACJA I NIESPEŁNIENIE WARUNKÓW

7.1. W przypadku rezygnacji z udziału po potwierdzeniu przez Organizatora przyjęcia zgłoszenia uczestnik zostanie obciążony kwotą równoważną 25% opłaty za uczestnictwo.
7.2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 20 listopada 2020 uczestnik zostanie obciążony kwotą równoważną 50% opłaty za uczestnictwo.
7.3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 27 listopada 2020 uczestnik zostanie obciążony kwotą równoważną 75% opłaty za uczestnictwo.
7.4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 30 listopada 2020 uczestnik zostanie obciążony kwotą równoważną 100%

opłaty za uczestnictwo.

 

8.0. ZASTRZEŻENIA I REKLAMACJE

8.1. Wszelkie reklamacje uczestników B2B online należy zgłaszać pisemnie na adres organizatora w terminie 14 dni od daty zakończenia spotkań.

8.2. Po upływie tego terminu reklamacje nie będą uwzględniane.


9.0. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Zawarcie umowy oznacza akceptację i przyjęcie Ogólnych Warunków Udziału w Targach i Misjach Gospodarczych
9.2. Przypadki nie uwzględnione w Umowie lub Ogólnych Warunkach Udziału w Targach i Misjach Gospodarczych będą rozstrzygane
na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.

FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY
firma (nazwa):

firma (adres):

NIP:

telefon:

e-mail:

www:

reprezentant firmy:

informujemy że z naszej strony wydelegujemy osób:
proszę wpisać liczbę osób
i nacisnąć przycisk

OŚWIADCZAMY, ŻE KWOTA 50% ZLECENIA ZOSTANIE PRZELANA NA KONTO ORGANIZATORA:
W TERMINIE: 7 SIEDMIU DNI OD CHWILI OTRZYMANIA FAKTURY VAT.
Niniejszym informujemy, że znane są nam zasady uczestnictwa wANKIETA PRZYGOTOWAWCZA

Nasza firma zajmuje się:

Od tego rynku oczekujemy:

W naszej dotychczasowej działalności na tym rynku największe problemy sprawiały nam:

Prosimy o przygotowanie partnerów do spotkań o następujących cechach:


Formularz zgłoszeniowy wraz z ankietą przygotowawczą,
po wypełnieniu i wygenerowaniu prosimy wysłać na adres organizatora
faksem: (+48 71) 707 12 87 lub pocztą SCC Silesia Chamber of Commerce Ltd.

zgłoszenie zostanie wygenerowane w nowym oknie