Sankt Petersburg - Psków - Moskwa:
18 - 24 kwietnia 2021
FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY
Czas leci a fakty są takie, że z Rosją handlują już teraz wszyscy a liczne towary i urządzenia polskie sprzedają tu Czesi.
Nasza misja gospodarcza do Sankt Petersburga, Pskowa i Moskwy ma za zadanie zmienić tą sytuację aby firmy polskie sprzedawały tu bezpośrednio bo pieniądze tu są i są firmy rosyjskie oczekujące współpracy bezpośredniej  z Polską. Nie czekaj więc na pomoc,  która nie nadejdzie i weź udział w misji do Federacji Rosyjskiej razem z nami.
HARMONOGRAM ORAZ SZCZEGÓŁY
wielobranżowej misji gospodarczej firm polskich do Rosji

MISJA GOSPODARCZA FIRM POLSKICH DO ROSJI
Sankt Petersburg - Pskow - Moskwa: 18 - 24 kwietnia 2021     
ORGANIZATOR:
1.1. SCC Silesia Chamber of Commerce
PL, 53-015 Wrocław, ul.Karkonoska 8
Tel.:+48 71 707 11 52
Fax:+48 71 707 12 87
Mob:+48 661 345 808
e-mail:  biuro@scc.org.pl 
www:  www.scc.org.pl

1.2. Izba Handlowo Przemysłowa w Sankt Petersburgu.
1.3. Izba Handlowo Przemysłowa w Pskowie.
1.4. Izba Handlowo Przemysłowa w Moskwie.

 

2.0. PROGRAM RAMOWY:
Dzień pierwszy - niedziela 18 kwietnia 2021
- Spotkanie uczestników na lotnisku Okęcie w Warszawie i wylot do Sankt Petersburga.
- Lądowanie w Sankt Petersburgu, odprawa, transfer do hotelu, zakwaterowanie.
- Kolacja w gronie własnym, czas wolny.


Dzień drugi - poniedziałek 19 kwietnia 2021
- Śniadanie w hotelu.
- Oficjalne otwarcie i spotkania B2B z firmami rosyjskimi.
- Zwiedzanie Sankt Petersburga.
- Uroczysta kolacja z zaproszonymi gośćmi.

 

Dzień trzeci - wtorek 20 kwietnia 2021
- Śniadanie w hotelu.
- Dokończenie rozmów, check out i transfer do Pskowa.
- zakwaterowanie w hotelu, kolacja w gronie własnym, czas wolny.

 
Dzień czwarty - środa 21 kwietnia 2021
- Śniadanie w hotelu.
- Oficjalne otwarcie oraz spotkania B2B z firmami rosyjskimi w Pskowie.
- Zwiedzanie Pskowa w programie lunch.
- Transfer na lotnisko i przelot do Moskwy.

 

Dzień piąty - czwartek 22 kwietnia 2021
- Śniadanie w hotelu.
- Oficjalne otwarcie oraz spotkania B2B z firmami rosyjskimi w Moskwie.
- Zwiedzanie Moskwy.
- Uroczysa kolacja z udziałem zaproszonych gości.


Dzień szósty - piątek 23 kwietnia 2021
- Śniadanie w hotelu.
- Dokończenie rozmów w trybie indywidualnym.
- Uroczysta kolacja pożegnalna.

 

Dzień siódmy - sobota 24 kwietnia 2021
- Śniadanie w hotelu.
- Transfer na lotnisko.
- Przelot do Polski.

 

3.0. DATA OSTATECZNEGO ZAMKNIĘCIA NABORU 

12 marca 2021 - lub do wyczerpania miejsc - liczba miejsc ograniczona.


4.0.KOSZTY UCZESTNICTWA
4.1.OPŁATA ZA MISJĘ OBEJMUJE DWA WARIANTY DO WYBORU:

A. Przeloty: Warszawa - Sankt Petersburg, Psków - Moskwa i Moskwa - Warszawa (Wariant A).
B. Transfer z Sankt Petersburga do Pskowa (Wariant A).
C. Pokoje jednoosobowe w hotelach w Sankt Petersburgu, Pskowie i w Moskwie (Wariant A).
D. Rezerwacja pokoi w wybranych hotelach w Sankt Petersburgu, Pskowie i w Moskwie (Wariant B).
E. Zaproszenie oraz przygotowanie do spotkań firm rosyjskich (Wariant A i B).
F. Sale do rozmów z cateringiem (Wariant A i B).
G. Tłumaczenie podczas spotkań B2B (Wariant A i B).
H. Konsultacje na temat rynku rosyjskiego (Wariant A i B) .
I. Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje podczas pobytu w Rosji (Wariant A).
J. Materiały informacyjne i identyfikatory (Wariant A i B).
K. Transport osobowy na miejscu w ramach realizowanego programu (Wariant A)
L. Zwiedzanie Sankt Petersburga, Pskowa i Moskwy (Wariant A i B).
Ł. Ubezpieczenie NW (Wariant A i B).

M. Pełna opieka logistyczna ze strony organizatorów (Wariant A i B).
N. Organizacja wiz do Federacji Rosyjskiej (Wariant A i B).
O. Pomoc przy rozmowach z partnerami rosyjskimi (Wariant A i B).


4.2.WARUNKI FINANSOWE*,**,***, 
Wariant A:
Pełne uczestnictwo w programie Wariant A równowartość: 2.960,00 Euro + 23%VAT/osobę płatne w dwóch ratach, równych równowartość: 1.480,00 Euro + 23%VAT każda.


Wariant B (nie obejmuje przelotu i noclegu):
Pełne uczestnictwo w programie Wariant B równowartość: 1.460,00 Euro + 23% VAT/osobę płatne w dwóch ratach, równych równowartość: 730,00 Euro  + 23%VAT każda.


*Koszt 1 Euro wyliczany jest na podstawie średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego wystawienie faktury VAT.
**Jest możliwość uzyskania refundacji 50% kosztów kwalifikowanych ze środków Ministerstwa rozwoju - wnioski wysyłamy pocztą elektroniczną.
***Koszt uczestnictwa w misjach gospodarczych i w targach jest kosztem uzyskania przychodu.

5.0. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU
5.1. Zgłoszenie uczestnictwa w Misji odbywa się poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego faksem lub pocztą elektroniczną
na adres organizatora biuro@scc.org.pl w terminie do: 12 marca 2021. 

5.2. Potwierdzone przez organizatora zgłoszenie oznacza zawarcie Umowy uczestnictwa w Misji.
Formularz zgłoszeniowy prosimy przesyłać faksem na numer: +4871 707 12 87 lub skan na adres organizatora: biuro@scc.org.pl .
5.3. Płatności wynikające z p. 4 rozłożone są na dwie raty, płatne na podstawie faktury VAT:
Pierwsza rata płatna bezpośrednio po przyjęciu zgłoszenia na podstawie faktury VAT w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania faktury VAT.
5.4. Druga rata płatna do dnia: 15 października 2020 na podstawie faktury VAT.


6.0. WARUNKI PŁATNOŚCI
Płatności wynikające z p.5 należy przelać na konto organizatora na podstawie faktur VAT.


7.0. REZYGNACJA I NIESPEŁNIENIE WARUNKÓW
7.1. W przypadku rezygnacji z udziału po 5 kwietnia 2021r. uczestnik zostanie obciążony 100% opłaty za uczestnictwo.
7.2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 29 marca 2021r. uczestnik zostanie obciążony 75% opłaty za uczestnictwo.
7.3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po  22 marca 2021r. uczestnik zostanie obciążony 50% opłaty za uczestnictwo.


8.0. ZASTRZEŻENIA I REKLAMACJE

8.1. Wszelkie reklamacje uczestników Misji Gospodarczej do Rosji należy zgłaszać pisemnie na adres organizatora
w terminie 14 dni od daty zakończenia imprezy.
8.2. Po upływie tego terminu reklamacje nie będą uwzględniane.

 

9.0. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Zawarcie umowy oznacza akceptację i przyjęcie Ogólnych Warunków Udziału w Misjach Gospodarczych.

9.2. Przypadki nie uwzględnione w Umowie lub Ogólnych Warunkach Udziału w Targach i w  Misjach Gospodarczych będą rozstrzygane
na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.

FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY
Wybieram Wariant:      A      B

firma (nazwa):

firma (adres):

NIP:

telefon:

fax:

e-mail:

www:

reprezentant firmy:

informujemy że z naszej strony wydelegujemy osób:
proszę wpisać liczbę osób
i nacisnąć przycisk