BAKU:
28 - 28 stycznia 2021
FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY

 Azerbejdżan kilka dni temu rozpoczął komercyjne dostawy gazu do Europy z wykorzystaniem Gazociągu Transadriatyckiego (TAP) stając się drugim po Rosji graczem na tym rynku. Do Europy popłynął wysokojakościowy gaz ziemny a do Azerbejdżanu szeroki strumień pieniędzy.
To wielka szansa również i dla Twojej firmy, gdyż Azerbejdżan nazywany "Drugim Kuwejtem" jest doskonałym partnerem dla firm polskich, które czują się tu doskonale ponieważ Azerowie uwielbiają Polaków i polską kulturę co przekłada się na biznes i możliwości współpracy w tym bogatym i wpływowym kraju - tak naprawdę we wszystkich branżach.

Każdej polskiej firmie uczestnikowi spotkań, gwarantujemy przeprowadzenie prac marketingowych na podstawie wskazań zawartych w Formularzu Zgłoszeniowym oraz zapewnienie co najmniej 1 partnera po stronie azerskiej do spotkań B2B online.

Spotkania B2B Online to jeden z niewielu pozytywów nękającego wszystkich "Covid19", gdyż dzięki specjalnie zaprojektowanej platformie Zoom każda uczestnicząca w spotkaniach firma polska, ma możliwość odbycia rozmów biznesowych w specjalnie utworzonych i wydzielonych wirtualnych pokojach, gwarantujących pełne bezpieczeństwo i dyskrecję rozmów i to w kosztach jedynie połowy biletu lotniczego będąc w swoim biurze

HARMONOGRAM ORAZ SZCZEGÓŁY

POLSKO - AZERSKIE SPOTKANIE BIZNESOWE B2B ONLINE:
CZWARTEK 28 STYCZNIA 2021 godz.12.00-bez ograniczeń czasowych.
1.1. SCC Silesia Chamber of Commerce
PL, 53-015 Wrocław, ul. Karkonoska 8
Tel.:+48 71 707 11 52
Fax:+48 71 707 12 87
Mob:+48 661 345 808
e-mail:  biuro@scc.org.pl, www.scc.org.pl
1.2. Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe Politechniki Wrocławskiej.
 
2.0. PROGRAM SPOTKANIA ZOOM B2B ONLINE:
CZWARTEK 28 STYCZNIA 2021 godz.12.00-14.00.
12.00 Uroczyste otwarcie - słowo wstępne (w trakcie ostateczna rejestracja uczestników)
12.15 Rozpoczęcie spotkań B2B online.
12.15 - do wyczerpania rozmów - rozmowy indywidualne B2B Online.

 

3.0. DATA OSTATECZNEGO ZAMKNIĘCIA ZGŁOSZEŃ:
14 stycznia 2021 lub do wyczerpania miejsc. Liczba miejsc ograniczona.

 

4.0.KOSZTY UCZESTNICTWA

4.1.OPŁATA ZA SPOTKANIA B2B ONLINE OBEJMUJE:
A. Przeprowadzenie prac marketingowych na podstawie wskazań zawartych w Formularzu Zgłoszeniowym oraz zapewnienie co najmniej
1 partnera po stronie azerskiej do spotkań B2B online.
B. Udostępnienie specjalistycznej platformy Zoom do rozmów B2B - każdy w uczestników otrzymuje kod dostępowy.
C. Językiem spotkań jest język rosyjski lub angielski  w rozmowach B2B.
D. Dostarczenie list partnerów przygotowanych do spotkań B2B online przed rozpoczęciem spotkania.
E. Konsultacje na temat rynku Azerbejdżanu.
F. Materiały informacyjne i kody dostępowe.
G. Pełna opieka logistyczna ze strony organizatorów.
H. Pomoc przy rozmowach z partnerami azerskimi.
 

4.2.WARUNKI FINANSOWE

Pełne uczestnictwo w programie: równowartość:  444 Euro + 23%VAT płatne na podstawie faktury VAT
Kurs 1Euro liczony będzie na podstawie średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego wystawienie faktury VAT.

 

5.0. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU
5.1. Zgłoszenie uczestnictwa w spotkaniach B2B online odbywa się poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną na adres organizatora biuro@scc.org.pl  w terminie do dnia 14 stycznia 2021.
5.2. Potwierdzone przez organizatora zgłoszenie oznacza zawarcie Umowy uczestnictwa w spotkaniach B2B online.
Skan podpisanego Formularza zgłoszeniowego prosimy przesyłać na adres organizatora: biuro@scc.org.pl 
5.3. Płatności wynikające z p. 4 płatne są na podstawie faktury VAT: po otrzymaniu wpłaty przez organizatora uczestnik dostaje kod dostępowy do spotkań B2B online.

 

6.0. WARUNKI PŁATNOŚCI
Płatności wynikające z p.5 należy przelać na konto organizatora na podstawie faktury VAT.

 

7.0. REZYGNACJA I NIESPEŁNIENIE WARUNKÓW
7.1. W przypadku rezygnacji z udziału po potwierdzeniu przez Organizatora przyjęcia zgłoszenia uczestnik zostanie obciążony kwotą równoważną 25% opłaty za uczestnictwo.
7.2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 15 stycznia 2021 uczestnik zostanie obciążony kwotą równoważną 50% opłaty za uczestnictwo.
7.3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 22 stycznia 2021 uczestnik zostanie obciążony kwotą równoważną 75% opłaty za uczestnictwo.
7.4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 25 stycznia 2021 uczestnik zostanie obciążony kwotą równoważną 100% opłaty za uczestnictwo.

 

8.0. ZASTRZEŻENIA I REKLAMACJE

8.1. Wszelkie reklamacje uczestników B2B online należy zgłaszać pisemnie na adres organizatora w terminie 14 dni od daty zakończenia spotkań.

8.2. Po upływie tego terminu reklamacje nie będą uwzględniane.

 

9.0. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Zawarcie umowy oznacza akceptację i przyjęcie Ogólnych Warunków Udziału w Misjach Gospodarczych.
9.2. Przypadki nie uwzględnione w Umowie lub Ogólnych Warunkach Udziału w Targach i w  Misjach Gospodarczych będą rozstrzygane na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.

FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY
firma (nazwa):

firma (adres):

NIP:

telefon:

e-mail:

www:

reprezentant firmy:

informujemy że z naszej strony wydelegujemy osób:
proszę wpisać liczbę osób
i nacisnąć przycisk

OŚWIADCZAMY, ŻE KWOTA 50% ZLECENIA ZOSTANIE PRZELANA NA KONTO ORGANIZATORA:
W TERMINIE: 7 SIEDMIU DNI OD CHWILI OTRZYMANIA FAKTURY VAT.
Niniejszym informujemy, że znane są nam zasady uczestnictwa wANKIETA PRZYGOTOWAWCZA

Nasza firma zajmuje się:

Od tego rynku oczekujemy:

W naszej dotychczasowej działalności na tym rynku największe problemy sprawiały nam:

Prosimy o przygotowanie partnerów do spotkań o następujących cechach:


Formularz zgłoszeniowy wraz z ankietą przygotowawczą,
po wypełnieniu i wygenerowaniu prosimy wysłać na adres organizatora
faksem: (+48 71) 707 12 87 lub pocztą SCC Silesia Chamber of Commerce Ltd.

zgłoszenie zostanie wygenerowane w nowym oknie