TURKMENISTAN ZAKOŃCZENIE NABORU:
19 - 19 listopada 2021
FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY

Turkmenistan to jeden z najbardziej zamkniętych po Korei Północnej krajów, który dzięki czwartym pod względem wielkości zasobów gazu ziemnego oraz położeniu na Nowym Jedwabnym Szlaku stał się przedmiotem zainteresowania firm z całego Świata.
Jest to doskonały rynek zbytu dla firm polskich, gdyż ciągle jeszcze pamięta się tutaj produkty "Made in Poland" eksportowane tutaj przez Polskę w czasach PRL i w latach dziewięćdziesiątych i wciąż są one kojarzone z wysokiej jakości marką. Obecnie polskie produkty wprowadzane są do Turkmenistanu przez firmy czeskie i niemieckie ale to zmieniamy. O turkmeńskie złoża gazu zabiegają UE, Rosja, Indie i Chiny co pokazuje miejsce tego kraju na nowej biznesowej mapie Świata. Turkmenistan skutecznie oparł się recesji covidowej zamykając rok 2020 dodatnim saldem co zawdzięcza rosnącej roli Chin. 

Zapraszamy do udziału w spotkaniach wszystkie firmy polskie, osoby i organizacje nie mające jeszcze partnera w tym obszarze Świata. Każdemu uczestnikowi polsko-turkmeńskich spotkań B2B Online gwarantujemy odpowiedników wyłonionych na podstawie informacji zawartych w powyższym FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM.

JAKI BĘDZIE POSTCVIDOWY ŚWIAT I JAK SIĘ DO NIEGO PRZYGOTOWAĆ

Spotkania B2B Online to obecnie najskuteczniejsze narzędzie komunikacyjne w biznesie, gdyż dzięki specjalnie skonfigurowanej platformie Zoom, każda uczestnicząca w nich firma ma możliwość odbycia indywidualnych rozmów biznesowych, gwarantujących bezpieczeństwo i dyskrecję z dowolnego miejsca w którym jest dobrej jakości Internet. Największą zaletą tego formatu są niewielkie koszty, które gwarantują, że w czasach "postcovidowych" będzie to w dalszym ciągu skuteczne narzędzie biznesowe wspomagające skuteczny rozwój i komunikację w biznesie, którą rozwijamy i rozwijać będziemy wspólnie z Państwem. Zapraszamy do udziału.

HARMONOGRAM ORAZ SZCZEGÓŁY
polsko-turkmeńskie spotkania b2b online

POLSKO - TURKMEŃSKIE INDYWIDUALNE SPOTKANIA BIZNESOWE B2B ONLINE:
DO WYBORU STANDARD lub PREMIUM - termin sesji do wspólnego uzgodnienia.
ORGANIZATOR:
1.1.0. SCC Silesia Chamber of Commerce
EU - PL, 53-015 Wrocław, ul. Karkonoska 8
Tel.:+48 71 707 11 52
Fax: +48 71 707 12 87
Mobile:+48 661 345 808
e-mail:  biuro@scc.org.pl www.scc.org.pl
1.2.0. Izba Handlowo-Przemysłowa w Aszchabadzie
 
2.0.0. ORGANIZACJA SPOTKANIA B2B ONLINE:
Organizator zobowiązuje się do organizacji i przeprowadzenia spotkania B2B Online pomiędzy zgłoszonym Uczestnikiem
a firmami turkmeńskimi, przygotowanymi na podstawie danych określonych w Formularzu Zgłoszeniowym oraz ustaleń dodatkowych.

2.1.0. Organizator przeprowadzi spotkania B2B Online na rzecz Uczestnika w jednym z dwóch wariantów do wyboru:

2.1.1.STANDARD:
Międzynarodowe spotkania B2B Online w wariancie Standard odbędzie się w terminie ustalonym z Uczestnikiem w okresie od 3 do maksymalnie 6 tygodni od chwili przyjęcia zgłoszenia przez Organizatora.

2.1.2.PREMIUM:
Międzynarodowe spotkanie B2B Online w wariancie Premium odbędzie się w terminie ustalonym z Uczestnikiem w okresie od 2 do maksymalnie 4 tygodni od chwili przyjęcia zgłoszenia przez Organizatora.

 

 

3.0.0. DATA OSTATECZNEGO ZAMKNIĘCIA ZGŁOSZEŃ:
19 LISTOPADA 2021 lub do wyczerpania miejsc. Liczba miejsc ograniczona.

 
4.0.0. KOSZTY UCZESTNICTWA
4.1.0. OPŁATA ZA SPOTKANIA B2B ONLINE OBEJMUJE:
A. Przeprowadzenie kompleksowych prac marketingowych na podstawie wskazań zawartych w Formularzu Zgłoszeniowym (Wariant Standard i Premium).
B. Wyłonienie w wyniku prac marketingowych firm turkmeńskich odpowiadających wymaganiom podanym przez Uczestnika (Wariant Standard i Premium).
C. Opracowanie i dostarczenie listy firm przygotowanych do spotkań B2B online przed ustalonym terminem spotkania (Wariant Standard i Premium).
D. Organizacja i przeprowadzenie spotkań B2B Online w ustalonym z Uczestnikiem terminie (Wariant Standard i Premium).
E. Pełna opieka logistyczna ze strony organizatorów (Wariant Standard i Premium).
F. Materiały informacyjne i kody dostępowe (Wariant Standard i Premium).
G. Pomoc przy rozmowach z partnerami turkmeńskimi (Wariant Standard i Premium).
H. Konsultacje na temat rynku Turkmenistanu (Wariant Standard i Premium).
I. Językiem spotkań jest język rosyjski lub angielski (Wariant Standard i Premium).
J. Tłumacz do dyspozycji podczas spotkań B2B Online (Wariant Premium)
 

4.2.0. WARUNKI FINANSOWE

WARIANT STANDARD: równowartość: 480 Euro + 23%VAT płatne na podstawie faktury VAT po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia.

 

WARIANT PREMIUM:  równowartość: 840 Euro + 23%VAT płatne na podstawie faktury VAT w dwóch równych ratach wynoszących równowartość 420 Euro netto na podstawie faktury VAT po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia w następujący sposób:
Pierwsza rata płatna po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia.
Druga rata płatna do 7 dni po zakończeniu i rozliczeniu spotkań B2B Online.

 

Kurs 1Euro liczony będzie na podstawie średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego wystawienie faktury VAT.

 

 

5.0.0. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU
5.1.0. Zgłoszenie uczestnictwa w spotkaniach B2B online odbywa się poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną
na adres organizatora biuro@sc.org.pl  w terminie do dnia: 19 LISTOPADA 2021.
5.2.0. Potwierdzone przez organizatora zgłoszenie oznacza zawarcie Umowy uczestnictwa w spotkaniach B2B online.
Skan podpisanego Formularza zgłoszeniowego prosimy przesyłać na adres organizatora: biuro@scc.org.pl 6.0.0. WARUNKI PŁATNOŚCI
Płatności wynikające z p.4 i p.5 należy przelać na konto organizatora na podstawie faktury VAT.

 

7.0.0. REZYGNACJA I NIESPEŁNIENIE WARUNKÓW
7.1. W przypadku rezygnacji z udziału po potwierdzeniu przez Organizatora przyjęcia zgłoszenia uczestnik zostanie obciążony kwotą równoważną 25% opłaty za uczestnictwo.
7.2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 7 dniach od chwili przyjęcia i potwierdzenia zgłoszenia uczestnik zostanie obciążony kwotą równoważną 50% opłaty za uczestnictwo.
7.3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 14 dniach od chwili przyjęcia i potwierdzenia zgłoszenia uczestnik zostanie obciążony kwotą równoważną 75% opłaty za uczestnictwo.
7.4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 20 dniach od chwili przyjęcia i potwierdzenia zgłoszenia uczestnik zostanie obciążony kwotą równoważną 100% opłaty za uczestnictwo.

 

8.0. ZASTRZEŻENIA I REKLAMACJE
8.1. Wszelkie reklamacje uczestników B2B online należy zgłaszać pisemnie na adres organizatora w terminie 14 dni od daty zakończenia spotkań.
8.2. Po upływie tego terminu reklamacje nie będą uwzględniane.

 

9.0. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1. Zawarcie umowy oznacza akceptację i przyjęcie Ogólnych Warunków Udziału w Misjach Gospodarczych.
9.2. Przypadki nie uwzględnione w Umowie lub Ogólnych Warunkach Udziału w Targach i w  Misjach Gospodarczych będą rozstrzygane
na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.

 

 


Wybieram Wariant:     Standard  X       Premium  X       Uwaga: Prosimy o zakreślenie wybranego wariantu.

FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY
firma (nazwa):

firma (adres):

NIP:

telefon:

e-mail:

www:

reprezentant firmy:

informujemy że z naszej strony wydelegujemy osób:
proszę wpisać liczbę osób
i nacisnąć przycisk

OŚWIADCZAMY, ŻE KWOTA ZLECENIA ZOSTANIE PRZELANA NA KONTO ORGANIZATORA:
W TERMINIE: 7 SIEDMIU DNI OD CHWILI OTRZYMANIA FAKTURY VAT.
Niniejszym informujemy, że znane są nam zasady uczestnictwa wANKIETA PRZYGOTOWAWCZA

Nasza firma zajmuje się:

Od tego rynku oczekujemy:

W naszej dotychczasowej działalności na tym rynku największe problemy sprawiały nam:

Prosimy o przygotowanie partnerów do spotkań o następujących cechach:


Formularz zgłoszeniowy wraz z ankietą przygotowawczą,
po wypełnieniu i wygenerowaniu prosimy wysłać na adres organizatora
faksem: (+48 71) 707 12 87 lub pocztą SCC Silesia Chamber of Commerce Ltd.

zgłoszenie zostanie wygenerowane w nowym oknie