promocja świąteczno - noworoczna 2020 15% - 20% - 25%

PROMOCJA-ŚWIĄTECZNO NOWOROCZNA 2020 15% - 20% - 25% obowiązuje w terminie od 16 grudnia 2019 do 6 stycznia 2020 i w tym okresie otrzymujecie Państwo 15% obniżki wszystkich kosztów uczestnictwa w przypadku zgłoszenia na jedną z podanych misji, 20% w przypadku zgłoszenia na dwie z podanych misji oraz 25% w przypadku wyboru wszystkich trzech misji objętych programem promocyjnym.

 

CHINY 2020: Beijing/Pekin: 22-26 marca 2020
Chiny jeszcze nie osiągnęły stanu i miejsca im należnego czyli producenta 30% światowego PKB bo przez okres całej historii Świata , poza ostatnimi 250 latami dominacji anglosaskiej, taki był naturalny udział gospodarki Państwa Środka. Aktualny wskaźnik PKB Cjin to około 14% a więc naturalnym jest oczekiwanie, że gospodarka chińska w krótkim czasie podwoi swoje zasobu wracając do swojego naturalnego mejsca w gospodarce globalnej. Polska z przyczyn geografircznych nie może być pominięta w projekcie Nowego Pasa i Szlaku zakładającego dwie jego drogi do Europy Zachodniej – to kwestia czasu. Dlatego firmy polskie powinny zabiegać o kapitał chiński i współpracę kooperacyjną a nie trwać w schemacie biznesu o formacie handlowym. Misja gospodarcza do Chin ma za zadanie aranżację spotkań B2B we wszystkich formatach mając jednak przyszłość na uwadze, gdyż żyjemy w czasie "Nowego rozdania". Naturalnie będziemy sie spotykać z coraz wiekszymi atakami medialnymi na Chiny ale to nie zmieni faktów i realiów w jakich żyjemy

>>>czytaj więcej>>>

 

OMAN I ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE 2020: Maskat – Abu Zabi: 5 – 9 kwietnia 2020

 

Oman i ZEA to najciekawsze w obecnych czasach gospodarki arabskie z powodu ich wysokiego unowocześnienia, otwarcia na świat, chłonności oraz przyjaznego klimatu dla biznesu z zachodu jak i wschodu. Polskie branże takie jak spożywcza, maszynowa, narzędziowa, naftowa i gazowa, sprzętu medycznego, kosmetyków i lekarstw, mebli wszystkich rodzajów, jak również usługowa maja tu otwarte szeroko drzwi. Udział w naszej misji umożliwi Twojej firmie wejście na te ciekawe biznesowo rynki

>>>czytaj więcej>>>.

 

 

 

INDONEZJA 2020: Dżakarta – Surabaya: 18 – 24 kwietnia 2020

Indonezja to według wszystkich danych jedna z największych gospodarek Świata, która już niedługo wraz z Chinami i Indiami znajdzie się w pierwszej piątce i chociażby z tych powodów polskie firmy powinny tu być bo tu jest kapitał inwestycyjny, który lokować można w polskich firmach co wydaje się być w tej chwili rozwiązaniem najlepszym poza prostym eksportem i handlem, gdyż otwiera możliwości współpracy kooperacyjnej. Polska ma niezwykłe znaczenie strategiczne z uwagi na położenie czego nie potrafią wykorzystać politycy z powodu swojej niewiedzy lub europejskiej zaściankowości ale biznes to wykorzystać musi we własnym interesie. Z uwagi na wielkość Indonezji wszystkie branże polskie znajda tu miejsce do współpracy biznesowej w tym inwestycyjnej

>>>czytaj więcej>>>.

 

 

REGULAMIN PROMOCJI ŚWIĄTECZNO - NOWOROCZNEJ 2020 15% - 20% - 25%

 

I. ORGANIZATOR

1. Organizatorem promocji jest SCC SCC Silesia Chamber of Commerce PL, 53-015 Wrocław, ul.Karkonoska 8 ,Tel.:+48 71 707 11 52, Fax:+48 71 707 12 87, Mob:+48 661 345 808 , e-mail: biuro@scc.org.pl www: www.scc.org.pl zwana dalej Organizatorem.

 

II. ZAKRES I CZAS TRWANIA PROMOCJI
1.0. Promocja obejmuje misje gospodarcze i targi do CHIN Beijing/Pekin: 22-26 marca 2020, do Omanu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich:
Maskat-Abu Zabi Zjednoczonych 5-9 kwietnia 2020 i Indonezji: Dżakarta - Surabaya: 18-24 kwietnia 2020.
2.0. Promocja trwa od 16 grudnia 2019 r. do 6 stycznia 2020 r. (włącznie).

 

III. UCZESTNICY PROMOCJI

Uczestnikiem promocji może zostać każda firma, która w okresie trwania promocji zgłosi swoje uczestnictwo w wyżej wymienionych misjach gospodarczych wysyłając zgłoszenie na adres organizatora i otrzymując od Organizatora potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

 

IV. ZASADY PROMOCJI

Promocja polega na przyznaniu na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, Uczestnikowi, który zawarł umowę zgłoszenia o udział w misji gospodarczej z Organizatorem następujących benefitów (opisanych w pkt 1-3).

 

1.0. RABAT 15%
1.1. Wszystkie zgłoszenia, które zostaną przesłane w terminie: 16 grudnia 2019 do 6 stycznia 2020roku podlegają 15% obniżce ceny kosztów całkowitych uczestnictwa przy wyborze jednej misji gospodarczej z listy promocji.

 

 

2.0. RABAT 20%
2.1. Wszystkie zgłoszenia, które zostaną przesłane w terminie: 16 grudnia 2019 do 6 stycznia 2020 roku podlegają 20% obniżce ceny kosztów całkowitych uczestnictwa w przypadku zgłoszenia w dwóch misjach z listy promocji netto.

 

3.0. RABAT 25%
3.1. Wszystkie zgłoszenia, które zostaną przesłane w terminie: 16 grudnia 2019 roku do 6 stycznia 2020 podlegają 25% obniżce ceny kosztów całkowitych uczestnictwa w przypadku zgłoszenia we wszystkich trzech misjach z listy promocji netto.

 

4.0. Ilość rabatów jest ograniczona. Po wyczerpaniu puli miejsc nie przysługuje świadczenie zastępcze, ani inna rekompensata.

 

V. WARUNKI PROMOCJI
1.0. Promocja dotyczy tylko potwierdzonych zgłoszeń na wymienione misje gospodarcze