promocja "PANDEMIA 2021"

PROMOCJA "PANDEMIA 2021" OBEJMUJE WSZYSTKIE SPOTKANIA B2B ONLINE W PIERWSZYCH TRZECH MIESIĄCACH 2021 ROKU

 

REGULAMIN PROMOCJI "PANDEMIA 2021"

 

I. ORGANIZATOR

1. Organizatorem promocji jest SCC SCC Silesia Chamber of Commerce PL, 53-015 Wrocław, ul.Karkonoska 8 ,
Tel.:+48 71 707 11 52, Fax:+48 71 707 12 87, Mob:+48 661 345 808 , e-mail:
biuro@scc.org.pl www: www.scc.org.pl zwana dalej Organizatorem.

 

II. ZAKRES I CZAS TRWANIA PROMOCJI
1.0. Promocja obejmuje wszystkie spotkania B2B on-line organizowane przez SCC w pierwszych trzech miesiącach 2021 roku.
2.0. Promocja trwa od 15 grudnia 2020 r. do 30 grudnia 2020 r.

 

III. UCZESTNICY PROMOCJI

Uczestnikiem promocji może zostać każda firma, która w okresie trwania promocji zgłosi swoje uczestnictwo w spotkaniach B2B Online organizowanych w 2021 roku wysyłając zgłoszenie na adres organizatora i otrzymując od Organizatora potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

 

IV. ZASADY PROMOCJI

Promocja polega na przyznaniu na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, Uczestnikowi, który zawarł umowę zgłoszenia o udział w misji gospodarczej z Organizatorem następujących benefitów opisanych w pkt 1- 4.

 

1.0. RABAT 30%
1.1. Wszystkie zgłoszenia, które zostaną przesłane w terminie: 15 - 20 grudnia 2020 podlegają 30% obniżce ceny kosztów całkowitych uczestnictwa.

 

2.0. RABAT 15%
2.1. Wszystkie zgłoszenia, które zostaną przesłane w terminie: 21 - 30 grudnia 2020 do 31 podlegają 15% obniżce ceny kosztów całkowitych uczestnictwa.

 

V. WARUNKI PROMOCJI
1.0. Promocja dotyczy tylko potwierdzonych zgłoszeń na wymienione spotkania B2B ONLINE