promocja 2020

                                                                                          

 

 

 

 

 

REGULAMIN PROMOCJI 2020

I. ORGANIZATOR 1. Organizatorem promocji jest SCC SCC Silesia Chamber of Commerce PL, 53-015 Wrocław, ul.Karkonoska 8 ,Tel.:+48 71 707 11 52, Fax:+48 71 707 12 87, Mob:+48 661 345 808 , e-mail: biuro@scc.org.pl www: www.scc.org.pl zwana dalej Organizatorem.

II. ZAKRES I CZAS TRWANIA PROMOCJI
1.0. Promocja obejmuje misje gospodarcze i targi do Azerbejdżanu i Turkmienistanu: Baku i Aszhabad: 2-7 luty 2020, Iranu: 14-18 luty 2020,
Kazachstanu i Uzbekistanu: 1-7 marca 2020r.,
Chin: Pekin 22-26 marca 2020, do Omanu i do Zjednoczonych Emiratów Arabskich: Maskat-Abu Zabi
5-9 kwietnia 2020 oraz do Białorusi: Mińsk - Vitebsk - Kovel: 19-25 kwietnia 2020. 
2.0. Promocja trwa od 07 października 2019 r. do 30 listopada 2019 r. (włącznie).

III. UCZESTNICY PROMOCJI Uczestnikiem promocji może zostać każda firma, która w okresie trwania promocji zgłosi swoje uczestnictwo w wyżej wymienionych misjach gospodarczych wysyłając zgłoszenie na adres organizatora i otrzymując od Organizatora potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

IV. ZASADY PROMOCJI Promocja polega na przyznaniu na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, Uczestnikowi, który zawarł umowę zgłoszenia o udział w misji gospodarczej z Organizatorem następujących benefitów (opisanych w pkt 1-3).

1.0. RABAT 15%
1.1. Wszystkie zgłoszenia na misje gospodarcze wymienione w niniejszym regulaminie promocji, które zostaną przesłane w terminie:
7- 31 października 2019 roku podlegają 15% obniżce ceny kosztów całkowitych uczestnictwa w każdej wybranej misji netto.

2.0. RABAT 10%
2.1.
Wszystkie zgłoszenia na misje gospodarcze wymienione w niniejszym regulaminie promocji, które zostaną przesłane w terminie:
1 – 15 listopada 2019 roku podlegają 10%
obniżce ceny kosztów całkowitych uczestnictwa w każdej wybranej misji netto.

3.0. RABAT 5%
3.1.
 Wszystkie zgłoszenia na misje gospodarcze wymienione w niniejszym regulaminie promocji, które zostaną przesłane w terminie:
16 – 30 listopada 2019 roku podlegają 5%
obniżce ceny kosztów całkowitych uczestnictwa w każdej wybranej misji netto.

4.0. Ilość rabatów jest ograniczona. Po wyczerpaniu puli miejsc nie przysługuje świadczenie zastępcze, ani inna rekompensata.

V. WARUNKI PROMOCJI
1.0. Promocja dotyczy tylko potwierdzonych zgłoszeń na wymienione misje gospodarcze.