promocja "PANDEMIA 2020"

 

 

PROMOCJA "PANDEMIA 2020" OBEJMUJE WSZYSTKIE WYDARZENIA BIZNESOWE SCC W 2020 ROKU

 

REGULAMIN PROMOCJI "PANDEMIA 2020"

 

I. ORGANIZATOR

1. Organizatorem promocji jest SCC SCC Silesia Chamber of Commerce PL, 53-015 Wrocław, ul.Karkonoska 8 ,
Tel.:+48 71 707 11 52, Fax:+48 71 707 12 87, Mob:+48 661 345 808 , e-mail: biuro@scc.org.pl  www: www.scc.org.pl zwana dalej Organizatorem.

 

II. ZAKRES I CZAS TRWANIA PROMOCJI
1.0. Promocja obejmuje wszystkie misje gospodarcze i targi organizowane przez SCC  2020 roku.
2.0. Promocja trwa od 18 maja 2020 r. do 4 września 2020 r. (włącznie).

 

III. UCZESTNICY PROMOCJI

Uczestnikiem promocji może zostać każda firma, która w okresie trwania promocji zgłosi swoje uczestnictwo w misjach gospodarczych SCC wysyłając zgłoszenie na adres organizatora i otrzymując od Organizatora potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

 

IV. ZASADY PROMOCJI

Promocja polega na przyznaniu na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, Uczestnikowi, który zawarł umowę zgłoszenia o udział w misji gospodarczej z Organizatorem następujących benefitów opisanych w pkt 1- 4.

 

1.0. RABAT 20%
1.1. Wszystkie zgłoszenia, które zostaną przesłane w terminie: 18 maja 2020 do 3 lipca 2020 podlegają 20% obniżce ceny kosztów całkowitych uczestnictwa.

 

2.0. RABAT 15%
2.1. Wszystkie zgłoszenia, które zostaną przesłane w terminie: 4 lipca 2020 do 31 lipca 2020 podlegają 15% obniżce ceny kosztów całkowitych uczestnictwa.

 

3.0. RABAT 10%
3.1. Wszystkie zgłoszenia, które zostaną przesłane w terminie: 1 sierpnia 2020 do 21 sierpnia 2020 podlegają 10% obniżce ceny kosztów całkowitych uczestnictwa.


4.0. RABAT 5%
4.1. Wszystkie zgłoszenia, które zostaną przesłane w terminie: 22 sierpnia 2020 roku do 4 września 2020 podlegają 5% obniżce ceny kosztów całkowitych uczestnictwa.

 

5.0. Ilość rabatów jest ograniczona. Po wyczerpaniu puli miejsc nie przysługuje świadczenie zastępcze, ani inna rekompensata.

6.0. W przypadku zgłoszeń uczestnictwa na kilka misji gospodarczych w terminie niniejszej promocji udzielamy rabatów indywidualnie. 

 

V. WARUNKI PROMOCJI
1.0. Promocja dotyczy tylko potwierdzonych zgłoszeń na wymienione misje gospodarcze SCC.