KIJOWSKI INSTYTUT POLITECHNICZNY KPI - KIJÓW - UKRAINA: 
15 - 18 KWIETNIA 2015 
SEMINARIUM KONTAKTOWE POLSKO - UKRAIŃSKIE.


WARUNKI OGÓLNE UDZIAŁU W MISJACH GOSPODARCZYCH
                                          
POLITECHNIKA KIJOWSKA czyli KIJOWSKI INSTYTUT POLITECHNICZNY KPI zaprasza do udziału w Seminarium Kontaktowym oraz w bezpośrednich spotkaniach biznesowych b2b z firmami ukraińskimi. Ma ono na celu przedstawienie aktualnej sytuacji na Ukrainie jak również nawiązanie lub poszerzenie współpracy gospodarczej firm polskich i ukraińskich na rynku Ukrainy. Firmy ukraińskie są otwarte na szeroką współpracę gospodarczą z przedsiębiorcami polskimi. Każda firma polska uczestnicząca w spotkaniach w KPI będzie miała zapewnionych partnerów wybranych na podstawie wskazań określonych w ankiecie przygotowawczej zawartej w poniższym formularzu  zgłoszeniowym.

Seminarium pozwoli zapoznać się z aktualnymi ukraińskimi przepisami celnymi i podatkowymi oraz nawiązać łączność z przedstawicielami biznesu, zainteresowanymi współpracą handlową bądź kooperacyjną po podpisaniu umowy stowarzyszeniowej pomiędzy UE a UA. Można też będzie porozumieć się z branżowo bliskimi wydziałami i katedrami tej największej na Ukrainie technicznej uczelni, od 5 lat zajmującej pierwsze miejsce w rankingu 200 uczelni uniwersyteckich tego kraju.

Politechnika Kijowska wykształciła wielu sławnych polskich uczonych, wśród nich profesora Wojciecha Świętosławskiego, którego pomnik od roku stoi na terenie uczelni. W politechnice od 5 lat działa Centrum Ukraińsko-Polskie, a od roku także Ukraińsko-Polskie Centrum Doskonalenia Technologii Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej, finansowane w części przez polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Politechnika Kijowska współpracuje z 8 polskimi uczelniami technicznymi, prowadząc wspólne badania, wymieniając grupy studentów i uczestnicząc w konferencjach naukowych.


SEMINARIUM KONTAKTOWE PLUS SPOTKANIA B2B W KPI KIJÓW: 
15 - 18 KWIETNIA 2015
ORGANIZATORZY:

PO STRONIE POLSKIEJ:
SCC SILESIA CHAMBER OF COMMERCE LTD.
PL , 53-015 Wrocław, ul. Karkonoska 8
T: +48 71 707 11 52
F: +48 71 707 12 87  
M: +48 729 40 54 73
e-mail: biuro@scc.org.pl 
www: www.scc.org.pl 
NIP: 898-211-65-75; KRS:0000284956

PO STRONIE UKRAIŃSKIEJ:


PROGRAM:

Dzień pierwszy - Środa: 15 kwietnia 2015

09.00-17.00 Przyjazd, rejestracja uczestników w hotelu Lybid www.hotellybid.com.ua
Przylot samolotem do Kijowa jest możliwy na dwa sposoby: "tanimi liniami" z Katowic na lotnisko 
na Żulanach znajdujące się w centrum Kijowa oraz z Warszawy do Boryspola - 30km od Kijowa.

Dzień drugi - Czwartek: 16 kwietnia 2015

08.00  Śniadanie w hotelu. 
09.00  Przejazd do Politechniki Kijowskiej. 
09.30 Otwarcie seminarium w Narodowym Technicznym Uniwersytecie Ukrainy-
Kijowskim Instytucie Politechnicznym. Słowo wstępne.
09.45  Współpraca gospodarcza Ukrainy z Polską. Wspólne przedsięwzięcia produkcyjne,
kooperacyjne i handlowe. Przeobrażenia własnościowe na Ukrainie.
Wykład przedstawiciela Ambasady RP w Kijowie.
10.30 Prawo celne Ukrainy w handlu z Polską - wykład przedstawiciela urzędu celnego (po rosyjsku).
11.15 Prawo podatkowe Ukrainy w handlu z Polską - wykład przedstawiciela podatkowego (po rosyjsku).
12.00 Przerwa - lunch.
13.00 Bezpośrednie rozmowy biznesowe b2b z partnerami ukraińskimi.
18.00 Uroczysta kolacja w klubie uczelnianym ALMA MATER Politechniki Kijowskiej.
21.00 Powrót do hotelu.

Dzień trzeci - Piątek: 17 kwietnia 2015
08.00  Śniadanie w hotelu.
10.00  Spotkanie w Ambasadzie RP w Kijowie.  
          Spacer po centralnej części miasta.
14.00  Dokończenie rozmów z partnerami ukraińskimi w trybie indywidualnym.
18.00  Kolacja pożegnalna, czas wolny.

Dzień czwarty - Sobota: 18 kwietnia 2015
08.00 Śniadanie w hotelu
Pożegnanie i wyjazd uczestników na lotnisko w Boryspolu.

DATA OSTATECZNEGO ZAMKNIĘCIA ZGŁOSZEŃ:
12 marca 2015. Liczba uczestników ograniczona.

4.0. KOSZTY UCZESTNICTWA
4.1.OPŁATY ZA UCZESTNICTWO:
A. Przelot: Warszawa - Kijów - Warszawa (Wariant A).
B. Hotel Lybid w Kijowie www.hotellybid.com.ua pokoje jednoosobowe (Wariant A).
C. Rezerwacja pokoi w hotelu Lybid www.hotellybid.com.ua (Wariant B).
D. Nabór oraz przygotowanie do spotkań firm ukraińskich na podstawie załączonego Formularza zgłoszeniowego (Wariant A i B).
E. Tłumacze (Wariant A i B).
F. Uroczysta kolacja z zaproszonymi gośćmi w klubie uczelnianym ALMA MATER Politechniki Kijowskiej
(Wariant A i Wariant B).
G. Materiały informacyjne i identyfikatory (Wariant A i B).
H. Transport samochodowy i autokarowy na miejscu w ramach realizowanego programu (Wariant A i B).
I. Zwiedzanie Kijowa (Wariant A i B).
J. Ubezpieczenie NW (Wariant A i B).
K. Pełna opieka logistyczna ze strony organizatorów.

4.1. WARUNKI FINANSOWE:
Istnieje możliwość uzyskania – w ramach pomocy de minimis - refundacji do 50% kosztów kwalifikowanych, związanych z udziałem w omawianej misji. Tym samym realna kwota do uzyskania tytułem refundacji oscyluje w okolicach 35 - 45% kosztów udziału w każdej z misji. Wnioski o refundację, jak również ich pilotaż prowadzimy tylko dla firm zgłoszonych do udziału.

WariantA:
Pełne uczestnictwo w progamie: równowartość: 5.000 PLN + 23% VAT/osobę.

Wariant B:
Pełne uczestnictwo w wariancie samodzielnego opłacenia kosztów przelotu i zakwaterowania
wynosi: 2.450 PLN + 23%VAT.

Wszystkie firmy polskie, uczestniczące w seminarium kontaktowym w KPI w Kijowie odbędą rozmowy z partnerami ukraińskimi indywidualnie przygotowanymi dla każdego polskiego uczestnika na podstawie wskazań zawartych w poniższym formularzu organizacyjno-zgłoszeniowym.

4.0.KOSZTY UCZESTNICTWA
4.1.OPŁATA ZA MISJĘ OBEJMUJE DWA WARIANTY DO WYBORU:

A. Przelot: Warszawa - Kijów - Warszawa (Wariant A).
B. Pokoje jednoosobowe w hotelu Lybid www.hotellybid.com.ua w Kijowie (Wariant A).
D. Zaproszenie do spotkań firm ukraińskich na podstawie załączonego Formularza zgłoszeniowego (Wariant A i B).
E. Wynajem sali do rozmów z cateringiem (Wariant A i B).
F. Spotkania bezpośrednie z firmami ukraińskimi (Wariant A i B).
G. Tłumacze podczas prezentacji ofert eksportowych i spotkań B2B (Wariant A i B).
F. Uroczysta kolacja z zaproszonymi gośćmi w klubie uczelnianym ALMA MATER Politechniki Kijowskiej
(Wariant A i Wariant B).
G. Materiały informacyjne i identyfikatory (Wariant A i B).
H. Transport samochodowy i autokarowy na miejscu w ramach realizowanego programu (Wariant A i B).
I. Zwiedzanie Kijowa (Wariant A i B).
J. Ubezpieczenie NW (Wariant A i B).
K. Pełna opieka logistyczna ze strony organizatorów.J. Materiały informacyjne i identyfikatory (Wariant A i B).
K. Transport osobowy na miejscu w ramach realizowanego programu (Wariant A i B)
L. Zwiedzanie Pekinu i okolic - Chiński Mur (Wariant A i B).
M. Ubezpieczenie NW (Wariant A i B).
N. Pełna opieka logistyczna ze strony organizatorów (Wariant A i B).
O. Organizacja wiz do Chin (Wariant A i B).
P. Pomoc przy rozmowach z partnerami chińskimi (Wariant A i B).
R. Materiały informacyjne i identyfikatory (Wariant A i B).


4.2.WARUNKI FINANSOWE:
Istnieje możliwość uzyskania – w ramach pomocy de minimis - refundacji do 50% kosztów kwalifikowanych, związanych z udziałem w omawianych misjach. Tym samym realna kwota do uzyskania tytułem refundacji oscyluje w okolicach 35 - 45% kosztów udziału w każdej z misji. Wnioski o refundację, jak również ich pilotaż prowadzimy tylko dla firm zgłoszonych do udziału.

 

 


Informacje pomocne do Wariantu B:
 

  H zarezerwuj hotel
 
 zarezerwuj samolot

 skontaktuj się z naszym agentem i skorzystaj z indywidualnego pakietu SCC


Obniż koszty przystępując do Programu Partnerskiego SCC dla firm.

Wszystkie firmy polskie, uczestniczące w spotkaniach biznesowych w KPI odbędą rozmowy z partnerami indywidualnie przygotowanymi dla każdego polskiego uczestnika na podstawie wskazań zawartych w poniższym formularzu organizacyjno-zgłoszeniowym.    
 
                                                     FORMULARZ ORGANIZACYJNO - ZGŁOSZENIOWY  

adres: Budynek Telewizji Wrocław ul. Karkonoska 8, 53-015 Wrocław, Polska
e-mail: biuro@scc.org.pl  Tel:+48 71 707 11 52 Fax:+48 71 707 12 87

Mobile:+48 533 179 003

Strona główna    |    O izbie    |    Działalność    |   Partnerzy    |    Kontakt                         Prawa autorskie © 2007 - 2013,  Silesia Izba Handlowa Sp. z o.o.