MISJA GOSPODARCZA FIRM POLSKICH

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE I OMAN

Maskat, Abu Dhabi, Dubaj: 06 – 11 grudnia 2015 r.

 

Szanowni Państwo

 

Zapraszamy do udziału w misji gospodarczej do Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ZEA) oraz Omanu. W jej trakcie każdy uczestnik misji odbędzie spotkania biznesowe z potencjalnymi kontrahentami w ZEA: Dubaj i Abu Dhabi oraz w stolicy Omanu: Maskat.

Dlaczego warto wziąć udział w misji:

Celem naszej misji gospodarczej jest umożliwienie polskim przedsiębiorcom znalezienia kontrahentów w Emiratach Arabskich i w Omanie - najbardziej atrakcyjnych handlowo krajach arabskich obok Arabii Saudyjskiej.

 

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Zarówno na poziomie federalnym, jak i w poszczególnych emiratach realizowana jest nowa wizja rozwoju gospodarczego państwa, mająca uniezależnić gospodarkę od eksportu ropy i gazu oraz uczynić z niego wysoko rozwinięty kraj oparty na nowoczesnych technologiach.

Polski eksport do ZEA w 2013 r. wzrósł o 66 % w stosunku do 2012 r. osiągając poziom 752 mln USD, zaś w 2014 r.  zanotowano wzrost polskiego eksportu o kolejne 50% do wysokości  1.128 mln USD, w efekcie czego Polska stała się dla ZEA średniej wielkości partnerem handlowym o pozycji porównywalnej do Szwecji czy Austrii. ZEA jest jednocześnie największym polskim partnerem handlowym wśród państw Zatoki Arabskiej.

Grupy towarowe dominujące w polskim eksporcie do ZEA to: urządzenia mechaniczne, elektryczne i narzędzia; metale nieszlachetne i wyroby z nich; sprzęt i materiały do rozbudowy infrastruktury; artykuły spożywcze (gotowe i do przetworzenia) oraz systemy przetwarzania i opakowywania żywności; używki (tytoń); szeroko rozumiane towary chemiczne; pojazdy, statki, jachty; materiały i wyroby włókiennicze; produkty pochodzenia roślinnego i zwierzęcego; produkty mineralne; tworzywa sztuczne i wyroby z nich; drewno i wyroby z drewna (w tym meble); wyroby z kamienia, cementu, azbestu; przyrządy i aparatura optyczna, pomiarowa, medyczna; metale i kamienie szlachetne; sztuczna biżuteria. Zauważalny jest duży potencjał dla usług służby zdrowia i rehabilitacji (uzdrowiska) oraz szkolnictwa wyższego, zwłaszcza dla kierunków technicznych oraz medycznych.

Brak większych przeszkód administracyjnych, ujednolicona stawka celna w wysokości 5% (zwolnione z ceł są podstawowe art. spożywcze i lekarstwa oraz import towarów do specjalnych stref ekonomicznych), bezpieczeństwo obrotu handlowego oraz pozycja trzeciego centrum reeksportu towarów na świecie powoduje, że ZEA jest jednym z najatrakcyjniejszych i najbardziej stabilnych rynków arabskich.    

 

8 grudnia 2015 – wizytacja międzynarodowych targów przemysłu żywnościowego (SIAL Middle East – www.sialme.com)


Profile firm:                                                                                              

Produkty spożywcze, piekarnictwo i wyposażenie piekarni, puszki i produkty konserwowe, cukiernictwo, wędliny, przetwory mleczne, jaja, składniki żywności, wyposażenie dla przetwórstwa spożywczego, wyposażenie gastronomii, mrożonki, owoce i warzywa, gourmet, zdrowa żywność, suplementy diety, mięso i drób, napoje bezalkoholowe, sprzęt do przetwarzania żywności, ryby i owoce morza.

Sułtanat Omanu

 

Pozycja mniejszego – w porównaniu do krajów Zatoki Arabskiej – eksportera ropy, jak również przewidywane na okres 2020 – 2030 wyczerpanie się jej zasobów - powodują, Iż Oman prowadzi intensywne działania na rzecz rozwoju innych niż eksport ropy sektorów gospodarki. Oman w ostatnich latach stał się trzecim pod względem wielkości partnerem handlowym Polski wśród państw regionu, po Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Wskaźniki obrazujące polsko-omańską wymianę handlową są zaniżone faktem, że duża ilość polskich towarów trafia na rynek Omanu poprzez - przede wszystkim – Dubaj.  Sytuacja taka sprawia, że podczas gdy ZEA dość często są określane jako rynek pośrednika,  Oman jest rynkiem bezpośredniego odbiorcy.

Do udziału w misji zapraszamy wszystkie firmy zainteresowane bezpośrednim wejściem na rynek omański, a zwłaszcza przedstawicieli następujących branż i grup towarowych:

- żywność: dostawcy płodów rolnych i tusz zwierzęcych: wołowych i baranich; artykuły mleczarskie, wędliny, przetwory warzywno-owocowe, słodycze,  zdrowa żywność itp.

- wyposażenie kuchni oraz catering (hotele), technologie spożywcze, technologie dla rybołówstwa, sprzęt i akcesoria dla hotelarstwa,

- systemy pakowania żywności: dostawy maszyn pakujących, dostawy surowców, półproduktów i gotowych opakowań; usługi poligraficzne w zakresie druku opakowań;

-  urządzenia mechaniczne i elektryczne, produkty miedziane i stalowe;

- dostawcy narzędzi i maszyn rolniczych, budowa zakładów przetwórstwa żywności;

-  budowa sieci nawadniających i stacji uzdatniania wody oraz oczyszczalni ścieków;

- usługi w zakresie poszukiwania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, budowa obiektów wydobywczych, linii przesyłowych i dystrybucyjnych;

- dostawy wyrobów chemicznych i kauczukowych, wyrobów plastycznych, szklanych i ceramicznych, przędz włókien syntetycznych, opon samochodowych; dostawy produktów drzewnych i papierniczych, m.in. płyt pilśniowych i wiórowych oraz papieru gazetowego;

- przemysł hutniczy: dostawy produktów stalowych oraz konstrukcji przemysłowych;

- przemysł energetyczny i elektryczny: projektowanie i wykonawstwo obiektów energetycznych, linii transmisyjnych energii elektrycznej i stacji transformatorowych; kotły, turbiny, transformatory, kable, silniki i inne wyroby elektryczne i oświetleniowe.

- przemysł maszynowy: dostawy pojazdów samochodowych i silników wysokoprężnych; dostawy lekkiego sprzętu pływającego, m.in. jachtów i łodzi motorowych;

- ochrona zdrowia: dostawy sprzętu szpitalnego, diagnostycznego i laboratoryjnego; zatrudnienie polskich lekarzy i pielęgniarek w szpitalach w Omanie; leczenie i rehabilitacja pacjentów omańskich w polskich ośrodkach ochrony zdrowia;

- turystyka: współpraca między polskimi i omańskimi biurami podróży; wymiana zorganizowanych grup i turystów indywidualnych;

-   kształcenie studentów – zwłaszcza kierunki techniczne, IT oraz medyczne.

 

7 grudnia 2015 -  wizytacja The Premier Home Building & Interiors Exhibition – dla nie zainteresowanych tematyką czas wolny na rozmowy indywidualne

Profile firm:

wyposażenie kuchni, sypialni i łazienek; materiały budowlane, drzwi i okna, wyroby z marmuru, farby i lakiery, materiały dachowe; meble i artykuły dekoracyjne; projektowanie i wyposażenie ogrodów i otoczenia domu; sprzęt AGD i RTV; Inteligentne domy (systemy kontroli dostępu, CCTV, technologie energooszczędne, okablowanie strukturalne); usługi  w zakresie architektury i projektowania; systemy deratyzacji i dezynfekcji.


_________________________________________________________________________________

WIELOBRANŻOWA MISJA GOSPODARCZA FIRM POLSKICH DO OMANU
I DO ZJEDNOCZONYCH EMIRATÓW ARABSKICH:
Dubaj, Maskat, Abu Dhabi: 6-11 Grudnia 2015.

1.0. ORGANIZATOR
1.1. SCC Silesia Chamber of Commerce
PL , 53-015 Wrocław, ul. Karkonoska 8
Tel.:+48 71 707 11 52
Fax:+48 71 707 12 87
Mob:+48 729 405 473
e-mail:  biuro@scc.org.pl 
www: 
www.scc.org.pl
NIP: 898-211-65-75; KRS:0000284956
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 66 000,00 zł
1.2. Dubajska Izba Handlowo Przemysłowa   
1.3. Omańska Izba Przemysłowo Handlowa  
1.4. Izba Przemysłowo Handlowa Abu Dhabi.

2.0. PROGRAM RAMOWY:

6 grudnia 2015 - niedziela:
- Wylot z Warszawy do Maskatu (Oman). 
- Transfer do hotelu, zakwaterowanie, kolacja, czas wolny.

7 grudnia 2015 - poniedziałek: 
- Śniadanie w hotelu.
- Spotkanie w Omańskiej Izbie Handlowo Przemysłowej i rozmowy dwustronne.
- Prezentacja ofert eksportowych potencjalnym partnerom omańskim.
- Rozmowy B2B z potencjalnymi partnerami.
- Lunch.
- Wizytacja i spotkania na międzynarodowych targach budownictwa i wyposażenia mieszkań
  (Home Building & Interiors Exhibition www.HomeShow-Oman.com )
- Czas na rozmowy indywidualne z potencjalnymi partnerami biznesowymi.
- Kolacja z zaproszonymi gośćmi, czas wolny.

8 grudnia 2015 - wtorek:
- Śniadanie w hotelu.
- Transfer na lotnisko.
- Przelot do Abu Dhabi.
- Zakwaterowanie w hotelu.Transfer do hotelu i zakwaterowanie.
- Lunch.
- Wizytacja i spotkania na międzynarodowych targach przemysłu spożywczego www.sialme.com 
- Kolacja, czas wolny.

9 grudnia 2015 – środa:
- Śniadanie w hotelu.
- Spotkanie w Izbie Przemysłowo-Handlowe Abu Dhabi 
- Prezentacja ofert eksportowych potencjalnym partnerom emirackim.
- Rozmowy B2B z potencjalnymi partnerami.

- Lunch.
- Czas na rozmowy indywidualne.
- Transfer na lotnisko, przelot do Dubaju, zakwaterowanie w hotelu, kolacja.
- Kolacja z zaproszonymi gośćmi, czas wolny.

 

10 grudnia 2015 - czwartek:
- Śniadanie w hotelu.
- Spotkanie w Izbie Przemysłowo-Handlowej w Dubaju.
- Prezentacja ofert eksportowych partnerom emirackim.
- Rozmowy B2B z potencjalnymi partnerami.
- Lunch.
- Czas na rozmowy indywidualne.
- Uroczysta kolacja pożegnalna.

11 grudnia 2015 - piątek:
- Śniadanie w hotelu.
- Transfer na lotnisko i przelot samolotem Dubaj - Warszawa.

3.0. DATA OSTATECZNEGO ZAMKNIĘCIA ZGŁOSZEŃ:
23 października 2015. Liczba uczestników ograniczona.

4.0.KOSZTY UCZESTNICTWA
4.1.OPŁATA ZA MISJĘ OBEJMUJE DWA WARIANTY DO WYBORU:

A. Przeloty: Warszawa - Maskat - Abu Dhabi - Dubaj - Warszawa (Wariant A).
B. Pokoje jednoosobowe w hotelach w Maskacie, Abu Ddhabi i Dubaju (Wariant A).
D. Zaproszenie oraz przygotowanie do spotkań firm omańskich i emirackich na podstawie załączonego Formularza zgłoszeniowego (Wariant A i B).
E. Sale do rozmów z cateringiem (Wariant A i B).
G. Tłumacze podczas prezentacji ofert eksportowych i spotkań B2B (Wariant A i B).
H. Konsultacje na temat rynku Omanu i ZEA (Wariant A i B) .
I. Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje podczas pobytu w Omanie i w ZEA w ramach realizowanego programu (Wariant A).
J. Materiały informacyjne i identyfikatory (Wariant A i B).
K. Transport osobowy na miejscu w ramach realizowanego programu (Wariant A i B)
L. Zwiedzanie Maskatu, Abu Dhabi i Dubaju (Wariant A i B).
M. Ubezpieczenie NW (Wariant A i B).
N. Pełna opieka logistyczna ze strony organizatorów (Wariant A i B).
O. Organizacja wiz do Omanu i do ZEA w razie potrzeby (Wariant A i B).
P. Pomoc przy rozmowach z partnerami omańskimi i emirackimi (Wariant A i B).
R. Materiały informacyjne i identyfikatory (Wariant A i B).


4.2.WARUNKI FINANSOWE:
 

Wariant A: Pełne uczestnictwo w programie Wariant A równowartość: 3.450 USD + 23%VAT/osobę płatne w dwóch ratach, równych równowartość: 1.575 USD + 23%VAT każda.

Wariant B:
Pełne uczestnictwo w programie Wariant B równowartość: 1.800 USD + 23% VAT/osobę płatne
w dwóch ratach, równych równowartość: 900 USD + 23%VAT każda.

Koszt 1 USD wyliczany jest na podstawie średniego kursu NBP w dniu wystawienia faktury VAT.


Informacje pomocne do Wariantu B: 

  H zarezerwuj hotel
 
 zarezerwuj samolot

 skontaktuj się z naszym agentem i skorzystaj z indywidualnego pakietu SCC


Obniż koszty przystępując do Programu Partnerskiego SCC dla firm.

Wszystkie firmy polskie, uczestniczące w spotkaniach biznesowych w Omanie i w Zjednoczonych Emiratach Arabskich odbędą rozmowy z partnerami indywidualnie przygotowanymi dla każdego polskiego uczestnika na podstawie wskazań zawartych w poniższym formularzu organizacyjno-zgłoszeniowym.     

 

 

FORMULARZ ORGANIZACYJNO-ZGŁOSZENIOWY

 

 

 

adres: Budynek Telewizji Wrocław ul. Karkonoska 8, 53-015 Wrocław, Polska
e-mail: biuro@scc.org.pl  Tel:+48 71 707 11 52 Fax:+48 71 707 12 87

Mobile:+48 533 179 003

Strona główna    |    O izbie    |    Działalność    |   Partnerzy    |    Kontakt                         Prawa autorskie © 2007 - 2013,  Silesia Izba Handlowa Sp. z o.o.