branżA farmaceutyczna I MEDYCZNA

Branża medyczna i farmaceutyczna rozwija się w Iranie bardzo dynamicznie. Zapraszamy firmy produkujące leki i suplementy diety

jak również artykuły higieniczne i pielęgnacyjne. Zapraszamy również producentów wyposażenia szpitali, aptek środków medycznych.