polska W IRANIE - turyStyka

Teheran:
20 - 25 stycznia 2018
FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY
HARMONOGRAM ORAZ SZCZEGÓŁY
WYSTĄPIENIA POLSKICH ORGANIZACJI I FIRM TURYSTYCZNYCH,
UZDROWISK POLSKICH I HOTELI
W PRZYGOTOWANIU
FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY
Wybieram Wariant:      A      B

firma (nazwa):

firma (adres):

NIP:

telefon:

fax:

e-mail:

www:

reprezentant firmy:

informujemy że z naszej strony wydelegujemy osób:
proszę wpisać liczbę osób
i nacisnąć przycisk