polska W IRANIE - turyStyka

Teheran:
20 - 25 stycznia 2018
FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY

     
    

 

Strefa D: "DESTINATION POLAND" dedykowana jest polskim touroperatorom, którzy będą mieli okazję przeprowadzenia rozmów z firmami, organizacjami wysyłającymi Persów za granice w celach turystycznych i na leczenie. Będzie też oczywiście możliwość spotkań z największymi touroperatorami Irańskimi zapewniającymi pobyty i objazdówki po całym Iranie. 

Persowie chętnie podróżują i lubią spędzać czas wolny poza granicami Iranu a Europa ma tu dla nich znaczenie wyjątkowe z powodu dużego zróżnicowania kultur na stosunkowo małym obszarze. Powierzchnia strefy turystycznej będzie dostosowana swoją wielkością do ilości uczestników polskich biorących udział w tym wyjątkowym wydarzeniu w 15 milionowym Teheranie - stolicy 80 milionowego Iranu. 
 

HARMONOGRAM ORAZ SZCZEGÓŁY
WYSTĄPIENIA POLSKICH ORGANIZACJI I FIRM TURYSTYCZNYCH,
UZDROWISK POLSKICH I HOTELI

ORGANIZATORZY:
1.1. Silesia Chamber of Commerce

PL , 53-015 Wrocław, ul. Karkonoska 8 Budynek Telewizji Wrocław
Tel.:+48 71 707 11 52
Fax:+48 71 707 12 87
Mob:+48 722 353 882
e-mail:  biuro@scc.org.pl 
www: 
www.scc.org.pl
1.2. Izba Handlowo Przemysłowa w Teheranie - Alborz CCIMA

1.3. Teheran Exhibition Center
Przy poparciu i współpracy:
- Ambasada RP w Teheranie
- Ambasada Iranu w Warszawie

- Biuro Polskiej Agencji Handlu i Inwestycji w Teheranie

LOKALIZACJA: Hijab Complex - Teheran – Iran.

 

 2.0. PROGRAM RAMOWY:
Dzień pierwszy przygotowawczy - sobota: 20 stycznia 2018
- Wylot z Warszawy do Teheranu.

- Przylot na międzynarodowe lotnisko IKA Airport, transfer do hotelu, zakwaterowanie.

- Przejazd do Hijab Complex i praca na stoiskach wystawienniczych.
- Kolacja w gronie własnym.


Dzień drugi przygotowawczy - niedziela: 21 stycznia 2018
- Śniadanie w hotelu
- Spotkania B2B w Karaj - przemysłowa dzielnica Iranu.  

- Spotkanie z przedstawicielami Ambasady RP w Teheranie oraz z przedstawicielem Irańskiej Delegatury Polskiej Agencji Handlu i Inwestycji  omówienie warunków i zasad polsko-irańskiej wymiany handlowej i współpracy gospodarczej.

- Przejazd na Poland In Iran 2018 – prace techniczne na stoiskach wystawienniczych - zakończenie prac.

- Kolacja w gronie własnym, czas wolny.

 

Dzień trzeci - poniedziałek 22 stycznia 2018

- Śniadanie w hotelu.

- Wyjazd na "POLAND in IRAN - Business and Culture Cooperation 2018".
- Uroczyste otwarcie "POLAND in IRAN 2018" z udziałem zaproszonych przedstawicieli władz irańskich i Ambasady RP, Gubernatora Alborz,
  Izby Alborz CCIMA, Irańskiego Biura Delegatury Polskiej Agencji Handlu i Inwestycji, SCC oraz miejscowego biznesu.
- Polski program artystyczny, rozmowy bezpośrednie B2B w stoiskach firmowych i w strefie VIP.
- Uroczysta kolacja z udziałem zaproszonych gości irańskich i polskich.

Dzień czwarty - wtorek 23 stycznia 2016

- Śniadanie w hotelu.
- Całodzienna praca na "POLAND in IRAN - Business and Culture Cooperation 2018" - Strefa C: "Destination Poland"
- Kolacja w gronie własnym.

Dzień piąty - środa 24 stycznia 2018
- Śniadanie w hotelu.
- Praca na "POLAND in IRAN - Business and Culture Cooperation 2018" - Strefa C: "Destination Poland" - dokończenie rozmów.
- Uroczyste zakończenie oficjalnej części "POLAND in IRAN - Business and Culture Cooperation 2018"
- Dalsze rozmowy B2B z partnerami irańskimi w trybie indywidualnym.
- GALA DINNER - Uroczysta Kolacja pożegnalna z udziałem zaproszonych gości. Każdy z uczestników zaprasza swoich partnerów perskich.

Dzień szósty - czwartek 25 stycznia 2018
- Demontaż wystawy i likwidacja eksponatów.
- Ewentualne dokończenie rozmów -pożegnania.
- Powrót uczestników samolotem do Warszawy

3.0. DATA OSTATECZNEGO ZAMKNIĘCIA ZGŁOSZEŃ:
30 listopada 2017
lub do dnia zajęcia każdego z 53 stoisk tematycznych osobno - liczba miejsc ograniczona.


4.0.POLAND in IRAN Business & Culture Cooperation 2018 - KOSZTY UCZESTNICTWA

4.1.OPŁATA ZA UCZESTNICTWO OBEJMUJE DWA WARIANTY DO WYBORU:
Wariant A:

A. Wydzielona powierzchnia w zbiorczym narożnym stoisku wystawienniczym o powierzchni wstępnej 30m2 oznaczonym jako "DESTINATION POLAND" z możliwością prezentacji możliwości studiowania w poszczególnych uczelniach polskich publicznych i niepublicznych.   

B. Pełny dostęp do centralnej strefy VIP z powierzchnią przygotowaną do rozmów i zabezpieczonym cateringiem

C. Nabór partnerów na terenie całego Iranu za pomocą mediów jak również zaproszeń bezpośrednich poprzez wszystkie irańskie Izby Gospodarcze i inne organizacje biznesowe istniejące w Iranie na podstawie informacji zawartych w formularzu zgłoszeniowym.
D. Wpis do katalogu wystawców do materiałów reklamowych i ilustracyjnych.

E. Wizy do Iranu i ubezpieczenia.
F. Przeloty: Warszawa - Teheran - Warszawa.
G. Pokoje jednoosobowe w hotelach w Teheranie.
H. Tłumacze - jeden tłumacz na 10 osób.

I. Konsultacje na temat rynku Iranu.

J. Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje podczas pobytu w Iranie w ramach realizowanego programu.
K. Materiały informacyjne i identyfikatory.
L. Transport osobowy na miejscu w ramach realizowanego programu - transfery.

M. Pełna opieka logistyczna ze strony organizatorów.
N. Pomoc przy rozmowach z partnerami irańskimi.

O. Uroczysta kolacja GALA DINNER z zaproszonymi gośćmi - każdy uczestnik polski zaprasza na kolację swoich strategicznych partnerów

     pozyskanych na "Poland in Iran - Business and Culture Cooperation 2018".

P. Eksponaty: eksponaty stanowiące wyposażenie tematycznego stoiska prosimy o materiały multimedialne w ilości do 15 kg.

R. Transport i obsługę celną eksponatów innych niż multimedialne organizuje nasz partner Hartwig Gdynia S.A. szczegóły po zgłoszeniu.

Wariant B: nie obejmuje przelotów, hotelu i wyżywienia i istnieje tu możliwość dowolnego komponowania poniższych punktów:

A. Wydzielona powierzchnia w zbiorczym narożnym stoisku wystawienniczym o powierzchni wstępnej 30m2 oznaczonym jako "DESTINATION POLAND" z możliwością prezentacji walorów turystycznych poszczególnych uczestników.   
B. Pełny dostęp do centralnej strefy VIP z powierzchnią przygotowaną do rozmów i zabezpieczonym cateringiem

C. Nabór partnerów na terenie całego Iranu za pomocą mediów jak również zaproszeń bezpośrednich poprzez wszystkie irańskie Izby Gospodarcze i inne organizacje biznesowe istniejące w Iranie na podstawie informacji zawartych w formularzu zgłoszeniowym.
D. Wpis do katalogu wystawców do materiałów reklamowych i ilustracyjnych.

E. Wizy do Iranu i ubezpieczenia.
H. Tłumacze - jeden tłumacz na 10 osób.

I. Konsultacje na temat rynku Iranu.

K. Materiały informacyjne i identyfikatory.
M. Pełna opieka logistyczna ze strony organizatorów.
N. Pomoc przy rozmowach z partnerami irańskimi.

O. Uroczysta kolacja GALA DINNER z zaproszonymi gośćmi - każdy uczestnik polski zaprasza na kolację swoich strategicznych partnerów

     pozyskanych na "POLAND in IRAN - Business and Culture Cooperation 2018".

P. Transport i obsługę celną eksponatów innych niż multimedialne organizuje nasz partner Hartwig Gdynia S.A. szczegóły po zgłoszeniu

 

4.2.WARUNKI FINANSOWE:
Całkowite koszty uczestnictwa przypadające na jedną polską zostały podzielone na koszty ekspozycyjne i koszty osobowe:

Koszty ekspozycyjne obejmują wydzielone miejsce w Pawilonie Edukacyjnym "DESTINATION POLAND" i wynoszą:  1.250USD netto
oraz
koszty cateringu i reklamy:
Catering w sali VIP* = 50USD/m2
Reklama w mediach** = 30USD/m2

Razem całkowite koszty ekspozycyjne z cateringiem i z reklamą w mediach
= 349USD/m2 na jedną Uczelnię polską
(bez osobowych, które są uzależnione od liczby osób wg. poniższego zestawienia).

* Całkowity koszt wynoszący 600USD na jednego polskiego uczestnika to 60 cateringów czyli około 20 na jeden dzień ekspozycyjny.

** Przy kosztach reklamowych 30USD/m2 uzyskano budżet całościowy równy 20.000USD umożliwiający promocję imprezy w całym Iranie. 

Koszty osobowe:

Przeloty Warszawa-Teheran-Warszawa = 670USD/osobę*
Laleh International Hotel Tehran ***** pokój jednoosobowy = 160USD/dobę x 5 = 800USD/osobę. 

Wiza = 66USD/osobę.

Obiadokolacje 4 x 35$ i Gala Dinner 150$ = 290USD/osobę.
Razem = 1826USD/osobę.
* Koszty biletu lotniczego mogą ulec zmianie, gdyż im bliżej terminu wylotu tym jego cena jest wyższa . 


Łączne koszty uczestnictwa:

Wariant A: Pełne uczestnictwo w programie Wariant A:
Koszty ekspozycyjne z cateringiem i reklamą: 1800 USD + 600USD = równowartość: 1800 USD + 23%VAT 

Koszty osobowe: 1826USD/osobę + 23% VAT
RAZEM = 3626USD + 23%VAT ( przy jednej osobie) płatne w 2 dwóch ratach, równych równowartości 1813 USD plus 23%VAT.*,**,***.
Koszt uczestnictwa każdej następnej osoby liczony jest według powyższych kosztów osobowych. 

 

Wariant B: (nie obejmuje przelotu, transferów, hotelu i wyżywienia poza Gala Diner ):

Koszty ekspozycyjne z cateringiem i reklamą: 1800 USD + 23%VAT
Koszty osobowe: Wiza = 66USD/osobę i Gala Dinner 150& = 216USD/osobę + 23%VAT
Razem = 2016USD +23%VAT (przy jednej osobie) płatne w dwóch ratach, równych równowartości 1008USD plus 23%VAT *,**,***.

Koszt uczestnictwa każdej następnej osoby liczony jest według powyższych kosztów osobowych.

Koszt 1 USD wyliczany jest na podstawie średniego kursu NBP w dniu wystawienia faktury VAT.

*     Istnieje możliwość rozłożenia płatności na ilość rat do indywidualnego uzgodnienia.
**   Koszty uczestnictwa stanowią koszt uzyskania przychodu. 
***  Istnieje możliwość refundacji kosztów do wysokości 50% kosztów kwalifikowanych.

5.0. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

5.1. Zgłoszenie uczestnictwa w POLAND in IRAN Business and Culture Cooperation 2018 odbywa się poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego faksem lub pocztą elektroniczną na adres organizatora biuro@scc.org.pl  w terminie do: 30 listopada 2017.
5.2. Potwierdzone przez organizatora zgłoszenie oznacza zawarcie Umowy uczestnictwa w POLAND in IRAN Business and Culture Cooperation 2017 . Formularz zgłoszeniowy prosimy przesyłać faksem na numer: +4871 707 12 87 lub skan na adres organizatora: 
biuro@scc.org.pl
5.3. Płatności wynikające z p. 4 rozłożone są na dwie raty, płatne na podstawie faktury VAT:

Pierwsza rata płatna na podstawie faktury VAT w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania faktury VAT.
5.4. Druga rata płatna do dnia: 29 grudnia 2017 na podstawie faktury VAT.

6.0. WARUNKI PŁATNOŚCI

Płatności wynikające z p.5 należy przelać na konto organizatora na podstawie faktur VAT.


7.0. REZYGNACJA I NIESPEŁNIENIE WARUNKÓW
7.1. W przypadku rezygnacji z udziału po 29 grudnia 2017r. Uczestnik zostanie obciążony 100% opłaty za uczestnictwo.
7.2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 22 grudnia 2017r. Uczestnik zostanie obciążony 75% opłaty za uczestnictwo.

7.3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 9 grudnia 2017. Uczestnik zostanie obciążony 50% opłaty za uczestnictwo.
 

8.0. ZASTRZEŻENIA I REKLAMACJE
Wszelkie reklamacje uczestników POLAND in IRAN Business and Culture Cooperation 2018 należy zgłaszać pisemnie na adres organizatora
w terminie 14 dni od daty zakończenia imprezy.
Po upływie tego terminu reklamacje nie będą uwzględniane.

9.0. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Zawarcie umowy oznacza akceptację i przyjęcie Ogólnych Warunków Udziału w Misjach Gospodarczych.
9.2. Przypadki nie uwzględnione w Umowie lub Ogólnych Warunkach Udziału w Targach i w  Misjach Gospodarczych będą rozstrzygane na

podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.

FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY
Wybieram Wariant:      A      B

firma (nazwa):

firma (adres):

NIP:

telefon:

fax:

e-mail:

www:

reprezentant firmy:

informujemy że z naszej strony wydelegujemy osób:
proszę wpisać liczbę osób
i nacisnąć przycisk