Mińsk - Gomel:
19 - 23 listopada 2018
FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY
Misja specjalna firm polskich do Białorusi ma na celu odbycie biznesowych spotkań roboczych przed nadchodzącym nowym 2019 rokiem w sytuacji "przesilenia" pomiędzy USA, Unią Europejską, Rosją i Chinami. Firmy białoruskie są doskonale przygotowane do tej sytuacji, która trwa już lat pięć. Misja ma za zadanie podjęcie kroków przygotowawczych do Polsko-Białoruskiej misji do Rosji, która dzięki rekordowo wysokim cenom ropy szybko odbudowuje swoje rezerwy finansowe. Rosja umiejętnie rozgrywa swoją politykę zagraniczną i wszystko wskazuje na to , że dzięki aktualnej sytuacji geopolitycznej ceny ropy będą wysokie. Udział firm polskich w formacie polsko-białoruskim jest oczywistą implikacją naszej sytuacji geopolitycznej w czasach największego od drugiej wojny światowej nasycenia polityką. W czasach, kiedy to firmy czeskie, niemieckie, węgierskie i francuskie bez kompleksów zarabiają w Rosji firmy polskie też mogą tutaj zarabiać korzystając ze wsparcia Białorusi.
HARMONOGRAM ORAZ SZCZEGÓŁY
misji gospodarczej firm polskich do białorusi etap I

 

MISJA GOSPODARCZA FIRM POLSKICH DO BIAŁORUSI
MIŃSK - HOMEL 19 - 22 listopada 2018
1.0. ORGANIZATOR
SCC Silesia Chamber of Commerce Ltd.
ul. Karkonoska 8 - Budynek Telewizji Wrocław
53-015 Wrocław, Polska, EU
Tel.: + 48 71 707 11 52
Fax: + 48 71 707 12 87
Mob.: + 48 661 345 808
E-mail: biuro@scc.org.pl lub office@scc.org.pl
Web: www.scc.org.pl
1.2. Gomel Chamber of Commerce.
1.3. Minsk Chamber of Commerce.

 

2.0. PROGRAM RAMOWY
Dzień pierwszy: 19 listopada 2018, poniedziałek:
- spotkanie uczestników (Wariant A) na lotnisku Okęcie w Warszawie,
- przelot do Mińska,
- transfer do hotelu, zakwaterowanie,
- kolacja, czas wolny.

 

Dzień drugi: 20 listopada 2018, wtorek:
- śniadanie w hotelu,
- spotkania B2B firmami białoruskimi w Mińsku,
- lunch / obiad,
- indywidualne rozmowy biznesowe,
- kolacja, czas wolny.

 

Dzień trzeci: 21 listopada 2018, środa:
- śniadanie w hotelu,
- indywidualne rozmowy B2B z partnerami białoruskimi,
- kolacja, czas wolny.

 

Dzień czwarty: 22 listopada 2018, czwartek:
- śniadanie w hotelu,
- transfer do Homla,
- spotkania B2B z firmami białoruskimi,
- kolacja pożegnalna, czas wolny.

 

Dzień piąty: 23 listopada 2018, piątek:
- śniadanie w hotelu,
- indywidualne spotkania B2B z firmami białoruskimi - dokończenie rozmów,
- transfer do Mińska na lotnisko, przelot do Polski.

 

 

3.0. DATA OSTATECZNEGO ZAMKNIĘCIA ZGŁOSZEŃ:
10 listopada 2018 - liczba uczestników ograniczona.

 

 

4.0.KOSZTY UCZESTNICTWA

4.1.OPŁATA ZA MISJĘ OBEJMUJE DWA WARIANTY DO WYBORU:

A. Przeloty: Warszawa - Mińsk - Warszawa (Wariant A).
B. Pokoje jednoosobowe w hotelach w Homlu i w Mińsku (Wariant A).
C. Rezerwacja pokoi w wybranych hotelach w Homlu i Mińsku (Wariant B).

D. Zaproszenie oraz przygotowanie do spotkań firm białoruskich na podstawie informacji z formularza zgłoszeniowego (Wariant A i B).
E. Sale do rozmów z cateringiem (Wariant A i B).
F. Tłumaczenia podczas prezentacji ofert eksportowych i spotkań B2B (Wariant A i B).
G. Konsultacje na temat rynku białoruskiego (Wariant A i B).
H. Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje podczas pobytu w Białorusi w ramach realizowanego programu (Wariant A).

I. Materiały informacyjne i identyfikatory (Wariant A i B).
K. Transport osobowy na miejscu w ramach realizowanego programu (Wariant A)
L. Ubezpieczenie NW (Wariant A i B).

M. Pełna opieka logistyczna ze strony organizatorów (Wariant A i B).
N. Organizacja wiz do Białorusi - w razie konieczności (Wariant A i B).
O. Pomoc przy rozmowach z partnerami białoruskimi (Wariant A i B).

 

4.2.WARUNKI FINANSOWE*,**,***:

Wariant A:
Pełne uczestnictwo w programie Wariant A równowartość: 6.800 złotych + 23%VAT/osobę** płatne w dwóch ratach,
równych równowartości: 3.400 złotych + 23%VAT każda.

 

Wariant B (nie obejmuje przelotu i noclegu):
Pełne uczestnictwo w programie Wariant B równowartość: 3500 złotych + 23% VAT/firmę*** płatne w dwóch ratach,

równych równowartość: 1.750 złotych + 23%VAT każda.

 

*Koszty uczestnictwa w misjach gospodarczych i w targach są kosztami uzyskania przychodu.
** Podane koszty udziału uwzględniają jedną osobę - przedstawiciela firmy. Koszt uczestnictwa drugiej osoby wynosi 60% podanej ceny a każdej następnej 55% ceny wyjściowej.  
***Koszty uwzględniają udział jednej lub dwóch osób. W przypadkach większej ilości uczestników koszty wariantu B do indywidualnego ustalenia.  

 

5.0. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

5.1. Zgłoszenie uczestnictwa w Misji odbywa się poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego faksem lub pocztą elektroniczną na adres organizatora biuro@scc.org.pl  w terminie do: 10 listopada 2018.

5.2. Potwierdzone przez organizatora zgłoszenie oznacza zawarcie Umowy uczestnictwa w Misji.
Formularz zgłoszeniowy prosimy przesyłać faksem na numer: +4871 707 12 87 lub skan na adres organizatora: biuro@scc.org.pl
5.3. Płatności wynikające z p. 4 rozłożone są na dwie raty, płatne na podstawie faktury VAT:

- Pierwsza rata płatna na podstawie faktury VAT w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania faktury VAT.

- Druga rata płatna do dnia: 15 listopada 2018 na podstawie faktury VAT.

 

6.0. WARUNKI PŁATNOŚCI
Płatności wynikające z p.5 należy przelać na konto organizatora na podstawie faktur VAT.


7.0. REZYGNACJA I NIESPEŁNIENIE WARUNKÓW

7.1. W przypadku rezygnacji z udziału po 12 listopada 2018r. uczestnik zostanie obciążony 100% opłaty za uczestnictwo.
7.2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 15 listopada 2018r. uczestnik zostanie obciążony 75% opłaty za uczestnictwo.

 
8.0. ZASTRZEŻENIA I REKLAMACJE
Wszelkie reklamacje uczestników Misji Gospodarczej do Białorusi należy zgłaszać pisemnie na adres organizatora w terminie 14 dni od daty zakończenia imprezy.Po upływie tego terminu reklamacje nie będą uwzględniane.

 

9.0. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Zawarcie umowy oznacza akceptację i przyjęcie Ogólnych Warunków Udziału w Misjach Gospodarczych.

9.2. Przypadki nie uwzględnione w Umowie lub Ogólnych Warunkach Udziału w Targach i w  Misjach Gospodarczych będą rozstrzyganena podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.

FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY
Wybieram Wariant:      A      B

firma (nazwa):

firma (adres):

NIP:

telefon:

fax:

e-mail:

www:

reprezentant firmy:

informujemy że z naszej strony wydelegujemy osób:
proszę wpisać liczbę osób
i nacisnąć przycisk