ogólna WIELOBRANŻOWA misja firm polskich do CHIN

Beijing/Pekin:
24 - 28 listopada 2019
FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY


Ogólna - wielobranżowa misja gospodarcza firm polskich do Chin ma na celu pozyskanie lub poszerzenie kontaktów biznesowych z firmami chińskimi w czasie, kiedy firmy chińskie przygotowują się do nowego roku biznesowego 2020. To najlepszy czas na dokończenie i weryfikację planów dodatkowo istotnych w czasie wojny handlowej z USA. Dzięki udziałowi w misji gospodarczej do Chin firmy polskie mają możliwość
pozyskania partnera handlowego, dostawcy kapitału lub partnera do udziału we wspólnym przedsięwzięciu w Polsce tym bardziej, że od roku 2018 jest możliwość utworzenia na bazie kapitału spółki własnej SSE Specjalnej Strefy Ekonomicznej Aby osiągnąć spodziewane cele należy w Formularzu Zgłoszeniowym, który znajdziecie Państwo w prawym górnym rogu wpisać dane o swojej firmie oraz wszystkie informacje na temat oczekiwanego partnera chińskiego ponieważ na spotkaniach z Państwem pojawią się tylko firmy odpowiadające podanym oczekiwaniom.  

HARMONOGRAM ORAZ SZCZEGÓŁY
misji gospodarczej firm polskich do Pekinu stolicy chin

1.0. ORGANIZATOR
1.1. Silesia Chamber of Commerce
PL , 53-015 Wrocław, ul. Karkonoska 8
Tel.:+48 71 707 11 52
Fax:+48 71 707 12 87
Mobile:+48 661 345 808
e-mail:  biuro@scc.org.pl 
www:  www.scc.org.pl
1.2. CEDEA www.cedea.cn    
 
2.0. PROGRAM RAMOWY MISJI DO CHIN:
Dzień pierwszy - niedziela 24 listopada 2019
Wylot z Warszawy do Pekinu.

 
Dzień drugi – poniedziałek 25 listopada 2019
Przylot do Pekinu – transfer do hotelu.
Omówienie warunków i zasad polsko-chińskiej współpracy gospodarczej.
Kolacja, czas wolny.

Dzień trzeci – wtorek 26 listopada 2019
Śniadanie w hotelu
Uroczyste otwarcie spotkań.
Prezentacje polskich ofert eksportowych.
Spotkania B2B z firmami chińskimi.
Czas na dalsze rozmowy indywidualne z firmami chińskimi.
Zakazane Miasto i  Ogrody Cesarskie – zwiedzanie.
Kolacja, czas wolny.


Dzień czwarty – środa 27 listopada 2019
Śniadanie w hotelu.
Rozmowy w trybie indywidualnym.
Wycieczka na Wielki Mur Chiński.
Czas na zakupy.
Kolacja, czas wolny.

Dzień piąty – czwartek 28 listopada 2019
Transfer na lotnisko w Pekinie.
Wylot z Pekinu do Warszawy.
Przylot do Warszawy.


 

3.0. DATA OSTATECZNEGO ZAMKNIĘCIA ZGŁOSZEŃ:
31 października 2019. Liczba uczestników ograniczona.

4.0.KOSZTY UCZESTNICTWA
4.1.OPŁATA ZA MISJĘ OBEJMUJE DWA WARIANTY DO WYBORU:

A. Przeloty: Warszawa - Pekin - Warszawa (Wariant A).
B. Pokoje jednoosobowe w hotelu w Pekinie (Wariant A).
C. Rezerwacja pokoi w wybranych hotelach w Pekinie (Wariant B).

D. Zaproszenie oraz przygotowanie do spotkań firm chińskich  na podstawie załączonego Formularza zgłoszeniowego (Wariant A i B).
E. Sale do rozmów z cateringiem (Wariant A i B).
F. Tłumaczenie podczas prezentacji ofert eksportowych i spotkań B2B (Wariant A i B).
G. Konsultacje na temat rynku Chin (Wariant A i B) .
H. Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje podczas pobytu w Chinach w ramach realizowanego programu (Wariant A).
I. Materiały informacyjne i identyfikatory (Wariant A i B).
K. Transport osobowy na miejscu w ramach realizowanego programu (Wariant A)
L. Zwiedzanie Pekinu (Wariant A i B).
M. Ubezpieczenie NW (Wariant A i B).
N. Pełna opieka logistyczna ze strony organizatorów (Wariant A i B).
O. Organizacja wiz do Chin (Wariant A i B).
P. Pomoc przy rozmowach z partnerami chińskimi (Wariant A i B).

 4.2.WARUNKI FINANSOWE:
Wariant A:
Pełne uczestnictwo w programie Wariant A równowartość: 1.960 USD + 23%VAT/osobę płatne w dwóch ratach, równych równowartość:
980 USD + 23%VAT każda.

 

Wariant B (nie obejmuje przelotu i noclegu):
Pełne uczestnictwo w programie Wariant B równowartość: 900 USD + 23% VAT/osobę płatne w dwóch ratach, równych równowartość: 
450 USD + 23%VAT każda.

 Koszt 1 USD wyliczany jest na podstawie średniego kursu NBP w dniu wystawienia faktury VAT.

 5.0. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU
5.1. Zgłoszenie uczestnictwa w Misji odbywa się poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego faksem lub pocztą elektroniczną na adres organizatora biuro@scc.org.pl w terminie do: 31 października 2019.
5.2. Potwierdzone przez organizatora zgłoszenie oznacza zawarcie Umowy uczestnictwa w Misji.
Formularz zgłoszeniowy prosimy przesyłać faksem na numer: +4871 707 12 87 lub skan na adres organizatora: biuro@scc.org.pl .
5.3. Płatności wynikające z p. 4 rozłożone są na dwie raty, płatne na podstawie faktury VAT:
Pierwsza rata płatna na podstawie faktury VAT w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania faktury VAT.
5.4. Druga rata płatna do dnia: 15 listopada 2019 na podstawie faktury VAT.

 
6.0. WARUNKI PŁATNOŚCI
Płatności wynikające z p.5 należy przelać na konto organizatora na podstawie faktur VAT.
 
7.0. REZYGNACJA I NIESPEŁNIENIE WARUNKÓW
7.1. W przypadku rezygnacji z udziału po 18 listopada 2019r. uczestnik zostanie obciążony 100%
opłaty za uczestnictwo.
7.2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 12 listopada 2019r. Uczestnik zostanie obciążony 75% opłaty za uczestnictwo.

7.3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 6 listopada 2019r. od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, Uczestnik zostanie obciążony 50% opłaty za uczestnictwo.
 
8.0. ZASTRZEŻENIA I REKLAMACJE
Wszelkie reklamacje uczestników Misji Gospodarczej do Chin należy zgłaszać pisemnie na adres organizatora w terminie 14 dni od daty zakończenia imprezy.
Po upływie tego terminu reklamacje nie będą uwzględniane.
 
9.0. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1. Zawarcie umowy oznacza akceptację i przyjęcie Ogólnych Warunków Udziału w Misjach Gospodarczych.
9.2. Przypadki nie uwzględnione w Umowie lub Ogólnych Warunkach Udziału w Targach i w  Misjach Gospodarczych będą rozstrzygane na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego. 

FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY
Wybieram Wariant:      A      B

firma (nazwa):

firma (adres):

NIP:

telefon:

fax:

e-mail:

www:

reprezentant firmy:

informujemy że z naszej strony wydelegujemy osób:
proszę wpisać liczbę osób
i nacisnąć przycisk