ogólna WIELOBRANŻOWA misja firm polskich do CHIN

Beijing/Pekin:
7 - 11 maja 2018
FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWYSzanowni Państwo

Zapraszamy do udziału w Branżowych Projektach Promocyjnych dla branż:

- przemysłowo-maszynowej

- budowlanej i wyposażenia wnętrz

- spożywczej

- meblarskiej i drzewnej

- farmaceutycznej i urządzeń medycznych

- kosmetycznej

- luksusowych dóbr konsumpcyjnych

BPP dla ww. branż organizujemy w dniach 8-10 maja 2018 r. w stolicy Chin – Pekinie.
BPP mają formułę misji gospodarczej, w ramach której każda z firm polskich odbędzie indywidualne spotkania B2B z ich chińskimi odpowiednikami, importerami i/lub eksporterami. Parterów do rozmów, potencjalnych Państwa kontrahentów dobieramy – wspólnie z naszym chińskim odpowiednikiem i partnerem - na podstawie Państwa indywidualnych wytycznych.

Firmy chińskie są zapraszane indywidualnie do każdego polskiego uczestnika przez drugą co do wielkości w Chinach organizację gospodarczą CEDEA , z którą mamy zaszczyt współpracować już ponad dziesięć lat.

 
Skorzystaj z możliwości instrumentów wsparcia Ministerstwa Rozwoju umożliwiających refundację kosztów uczestnictwa w wysokości do 50% - nabór wniosków trwa - oraz rekordowo niskiego kursu dolara. Dzięki ponad dziesięcioletniej, ścisłej już współpracy z CEDEA udało nam się tak ustawić koszty aby udział każdej firmy polskiej na spotkaniach B2B był maksymalnie efektywny. Zapraszając więc do udziału mamy nadzieję że nasza misja przyczyni się do dalszego rozwoju współpracy pomiędzy firmami polskimi i chińskimi co jest naszym celem nadrzędnym.

Zapraszamy do udziału firmy z całej Polski !  

HARMONOGRAM ORAZ SZCZEGÓŁY
ogólnej misji firm polskich do Pekinu

1.0. ORGANIZATOR
1.1. Silesia Chamber of Commerce
PL , 53-015 Wrocław, ul. Karkonoska 8
Tel.:+48 71 707 11 52
Fax:+48 71 707 12 87
Mob:+48 722 353 882
e-mail:  biuro@scc.org.pl 
www:  www.scc.org.pl
1.2. CEDEA www.cedea.cn    
 
2.0. PROGRAM RAMOWY MISJI DO CHIN:

Dzień pierwszy – poniedziałek 7 maja 2018
Wylot z Warszawy do Pekinu.

Dzień drugi – wtorek 8 maja  2018
Przylot do Pekinu – transfer do hotelu.
Spotkanie z przedstawicielami Ambasady RP w Pekinie - omówienie warunków i zasad polsko-chińskiej współpracy gospodarczej.
Kolacja, czas wolny.

Dzień trzeci – środa 9 maja 2018
Śniadanie w hotelu
Uroczyste otwarcie spotkań.
Prezentacje polskich ofert eksportowych.
Spotkania B2B z firmami chińskimi.
Czas na dalsze rozmowy indywidualne z firmami chińskimi.
Zakazane Miasto i  Ogrody Cesarskie – zwiedzanie.
Kolacja, czas wolny.

Dzień czwarty – czwartek 10 maja 2018
Śniadanie w hotelu.
Rozmowy w trybie indywidualnym.
Wycieczka na Wielki Mur Chiński.
Czas na zakupy.
Kolacja, czas wolny.

Dzień piąty – piątek 11 maja 2018
Transfer na lotnisko w Pekinie.
Wylot z Pekinu do Warszawy.
Przylot do Warszawy.

 

3.0. DATA OSTATECZNEGO ZAMKNIĘCIA ZGŁOSZEŃ:
30 marca 2018. Liczba uczestników ograniczona.

4.0.KOSZTY UCZESTNICTWA
4.1.OPŁATA ZA MISJĘ OBEJMUJE DWA WARIANTY DO WYBORU:

A. Przeloty: Warszawa - Pekin - Warszawa (Wariant A).
B. Pokoje jednoosobowe w hotelu w Pekinie (Wariant A).
C. Rezerwacja pokoi w wybranych hotelach w Pekinie (Wariant B).

D. Zaproszenie oraz przygotowanie do spotkań firm chińskich  na podstawie załączonego Formularza zgłoszeniowego (Wariant A i B).
E. Sale do rozmów z cateringiem (Wariant A i B).
F. Tłumaczenie podczas prezentacji ofert eksportowych i spotkań B2B (Wariant A i B).
G. Konsultacje na temat rynku Chin (Wariant A i B) .
H. Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje podczas pobytu w Chinach w ramach realizowanego programu (Wariant A).
I. Materiały informacyjne i identyfikatory (Wariant A i B).
K. Transport osobowy na miejscu w ramach realizowanego programu (Wariant A)
L. Zwiedzanie Pekinu (Wariant A i B).
M. Ubezpieczenie NW (Wariant A i B).
N. Pełna opieka logistyczna ze strony organizatorów (Wariant A i B).
O. Organizacja wiz do Chin (Wariant A i B).
P. Pomoc przy rozmowach z partnerami chińskimi (Wariant A i B).

 4.2.WARUNKI FINANSOWE:
Wariant A:
Pełne uczestnictwo w programie Wariant A równowartość: 1.960 USD + 23%VAT/osobę płatne w dwóch ratach, równych równowartość:
980 USD + 23%VAT każda.

 

Wariant B (nie obejmuje przelotu i noclegu):
Pełne uczestnictwo w programie Wariant B równowartość: 900 USD + 23% VAT/osobę płatne w dwóch ratach, równych równowartość: 
450 USD + 23%VAT każda.

 Koszt 1 USD wyliczany jest na podstawie średniego kursu NBP w dniu wystawienia faktury VAT.

 5.0. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU
5.1. Zgłoszenie uczestnictwa w Misji odbywa się poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego faksem lub pocztą elektroniczną na adres organizatora biuro@scc.org.pl w terminie do: 30 marca  2018.
5.2. Potwierdzone przez organizatora zgłoszenie oznacza zawarcie Umowy uczestnictwa w Misji.
Formularz zgłoszeniowy prosimy przesyłać faksem na numer: +4871 707 12 87 lub skan na adres organizatora: biuro@scc.org.pl .
5.3. Płatności wynikające z p. 4 rozłożone są na dwie raty, płatne na podstawie faktury VAT:
Pierwsza rata płatna na podstawie faktury VAT w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania faktury VAT.
5.4. Druga rata płatna do dnia: 20 kwietnia 2018 na podstawie faktury VAT.
 
6.0. WARUNKI PŁATNOŚCI
Płatności wynikające z p.5 należy przelać na konto organizatora na podstawie faktur VAT.
 
7.0. REZYGNACJA I NIESPEŁNIENIE WARUNKÓW
7.1. W przypadku rezygnacji z udziału po 30 kwietnia 2018r. uczestnik zostanie obciążony 100%
opłaty za uczestnictwo.
7.2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 25 kwietnia 2018r. Uczestnik zostanie obciążony 75% opłaty za uczestnictwo.

7.3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 20 kwietnia 2018r. od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, Uczestnik zostanie obciążony 50% opłaty za uczestnictwo.
7.4 Organizator wzywa Uczestnika do dostarczenia dokumentów niezbędnych dla udziału Uczestnika w Misji Gospodarczej. Nieotrzymanie przez Organizatora ww. dokumentów w terminie określonym w wezwaniu Organizator może potraktować - po uprzednim dodatkowym wezwaniu - jako rezygnację z udziału w misji gospodarczej. Pkt 7.1, 7.2, 7.3 oraz 7.4 Umowy stosuje się odpowiednio.
 
8.0. ZASTRZEŻENIA I REKLAMACJE
Wszelkie reklamacje uczestników Misji Gospodarczej do Chin należy zgłaszać pisemnie na adres organizatora w terminie 14 dni od daty zakończenia imprezy.
Po upływie tego terminu reklamacje nie będą uwzględniane.
 
9.0. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1. Zawarcie umowy oznacza akceptację i przyjęcie Ogólnych Warunków Udziału w Misjach Gospodarczych.
9.2. Przypadki nie uwzględnione w Umowie lub Ogólnych Warunkach Udziału w Targach i w  Misjach Gospodarczych będą rozstrzygane na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego. 

FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY
Wybieram Wariant:      A      B

firma (nazwa):

firma (adres):

NIP:

telefon:

fax:

e-mail:

www:

reprezentant firmy:

informujemy że z naszej strony wydelegujemy osób:
proszę wpisać liczbę osób
i nacisnąć przycisk