misja gospodarcza do Gruzji i do AZERBEJDŻANU

Tbilisi - Baku:
2 - 7 września 2018
FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY

HARMONOGRAM ORAZ SZCZEGÓŁY

wielobranżowej misji gospodarczej firm polskich do GRUZJI

I DO AZERBEJDŻANU: Tbilisi - Baku 13-18 MAJA 2018

WIELOBRANŻOWA MISJA GOSPODARCZA FIRM POLSKICH
DO GRUZJI I DO AZERBEJDŻANU - TBILISI - BAKU
2-7 WRZEŚNIA 2018 ROKU


1. ORGANIZATOR

Silesia Chamber of Commerce Ltd.
ul. Karkonoska 8 - Budynek Telewizji Wrocław
53-015 Wrocław, Polska, EU
Tel.: + 48 71 707 11 52
Fax: + 48 71 707 12 87
Mob.: + 48 722 353 882
E-mail: biuro@scc.org.pl lub office@scc.org.pl
Web: www.scc.org.pl


2. PROGRAM RAMOWY

Dzień pierwszy: 2 września 2018, niedziela:
- przelot do Tbilisi, transfer do hotelu, zakwaterowanie,
- lunch / obiad, zwiedzanie miasta,
- kolacja, czas wolny.

 

Dzień drugi: 3 września 2018, poniedziałek:
- śniadanie w hotelu,
- spotkanie z przedstawicielami Ambasady RP w Tbilisi: omówienie uwarunkowań lokalnych,
- spotkanie z przedstawicielami Izby Przemysłowo-Handlowej w Tbilisi: przedstawienie możliwości gospodarczej współpracy
   międzynarodowej pomiędzy firmami gruzińskimi i polskimi,
- lunch / obiad,
- prezentacja ofert współpracy uczestników polskiej delegacji zaproszonym potencjalnym gruzińskim partnerom biznesowym
- rozmowy biznesowe w formacie B2B z firmami gruzińskimi,
- czas wolny.

 

Dzień trzeci: 4 września  2018, wtorek
- śniadanie w hotelu, wykwaterowanie, transfer do lotniska,
- dokończenie rozmów biznesowych z partnerami gruzińskimi,
- przelot z Tbilisi o Baku - wieczorem,
- transfer do hotelu, zakwaterowanie,
- kolacja, czas wolny.

 

Dzień czwarty: 5 września 2018, środa:
- śniadanie w hotelu,
- spotkanie z przedstawicielami Konsulatu Generalnego RP w Baku: omówienie uwarunkowań lokalnych,
- spotkanie z przedstawicielami Izby Przemysłowo-Handlowej w Baku: przedstawienie możliwości gospodarczej współpracy
  międzynarodowej pomiędzy firmami azerskimi i polskimi,
- lunch / obiad,
- prezentacja ofert współpracy uczestników polskiej delegacji zaproszonym potencjalnym azerskim partnerom biznesowymi,
- rozmowy biznesowe w formacie B2B z firmami azerskimi,
- kolacja, czas wolny.

 

Dzień piąty: 6 września 2018, czwartek:
- śniadanie w hotelu,
- czas na spotkania indywidualne z firmami azerskimi,
- zwiedzanie Baku i okolic,
- uroczysta kolacja pożegnalna, czas wolny.

 

Dzień szósty: 7 września 2018, piątek:
- śniadanie w hotelu, check - out , transfer do lotniska, przelot z Baku do Polski.

 

3.0. DATA OSTATECZNEGO ZAMKNIĘCIA ZGŁOSZEŃ:
27 lipca 2018 Liczba uczestników ograniczona.

4.0.KOSZTY UCZESTNICTWA
4.1.OPŁATA ZA MISJĘ OBEJMUJE DWA WARIANTY DO WYBORU:

A. Przeloty: Warszawa - Tbilisi - Baku - Warszawa (Wariant A).
B. Pokoje jednoosobowe w hotelach w Tbilisi i w Baku  (Wariant A).
C. Rezerwacja pokoi w wybranych hotelach w Tbilisi i w Baku (Wariant B).

D. Zaproszenie oraz przygotowanie do spotkań firm gruzińskich i azerskich na podstawie załączonego Formularza zgłoszeniowego (Wariant A i B).
E. Sale do rozmów z cateringiem (Wariant A i B).
F. Tłumaczenia podczas prezentacji ofert eksportowych i spotkań B2B (Wariant A i B).
G. Konsultacje na temat rynku Gruzji i Azerbejdżanu (Wariant A i B) .
H. Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje podczas pobytu w Gruzji i w Azerbejdżanie w ramach realizowanego programu (Wariant A).
I. Materiały informacyjne i identyfikatory (Wariant A i B).
K. Transport osobowy na miejscu w ramach realizowanego programu (Wariant A)
L. Zwiedzanie Tbilisi i Baku (Wariant A i B).
M. Ubezpieczenie NW (Wariant A i B).
N. Pełna opieka logistyczna ze strony organizatorów (Wariant A i B).
O. Organizacja wiz do Azerbejdżanu (Wariant A i B).
P. Pomoc przy rozmowach z partnerami gruzińskimi i azerskimi (Wariant A i B).

 4.2.WARUNKI FINANSOWE:
Wariant A:
Pełne uczestnictwo w programie Wariant A równowartość: 2.460 USD + 23%VAT/osobę płatne w dwóch ratach, równych równowartość: 
1230 USD + 23%VAT każda.

 

Wariant B (nie obejmuje przelotu i noclegu):
Pełne uczestnictwo w programie Wariant B równowartość: 1200 USD + 23% VAT/osobę płatne w dwóch ratach, równych równowartość: 
600 USD + 23%VAT każda.

 Koszt 1 USD wyliczany jest na podstawie średniego kursu NBP w dniu wystawienia faktury VAT.

 5.0. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU
5.1. Zgłoszenie uczestnictwa w Misji odbywa się poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego faksem lub pocztą elektroniczną na adres organizatora biuro@scc.org.pl w terminie do: 27 lipca 2018.
5.2. Potwierdzone przez organizatora zgłoszenie oznacza zawarcie Umowy uczestnictwa w Misji.
Formularz zgłoszeniowy prosimy przesyłać faksem na numer: +4871 707 12 87 lub skan na adres organizatora: biuro@scc.org.pl .
5.3. Płatności wynikające z p. 4 rozłożone są na dwie raty, płatne na podstawie faktury VAT:
Pierwsza rata płatna na podstawie faktury VAT w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania faktury VAT.
5.4. Druga rata płatna do dnia:  16 marca 2018 na podstawie faktury VAT.
 
6.0. WARUNKI PŁATNOŚCI
Płatności wynikające z p.5 należy przelać na konto organizatora na podstawie faktur VAT.
 
7.0. REZYGNACJA I NIESPEŁNIENIE WARUNKÓW
7.1. W przypadku rezygnacji z udziału po 17 sierpnia 2018r. uczestnik zostanie obciążony 100%
opłaty za uczestnictwo.
7.2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 10 sierpnia 2018r. Uczestnik zostanie obciążony 75% opłaty za uczestnictwo.

7.3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 3 sierpnia 2018r. od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, Uczestnik zostanie obciążony 50% opłaty za uczestnictwo.
7.4 Organizator wzywa Uczestnika do dostarczenia dokumentów niezbędnych dla udziału Uczestnika w Misji Gospodarczej. Nieotrzymanie przez Organizatora ww. dokumentów w terminie określonym w wezwaniu Organizator może potraktować - po uprzednim dodatkowym wezwaniu - jako rezygnację z udziału w misji gospodarczej. Pkt 7.1, 7.2, 7.3 oraz 7.4 Umowy stosuje się odpowiednio.
 
8.0. ZASTRZEŻENIA I REKLAMACJE
Wszelkie reklamacje uczestników Misji Gospodarczej do Gruzji i do Azerbejdżanu należy zgłaszać pisemnie na adres organizatora w terminie 14 dni od daty zakończenia imprezy.
Po upływie tego terminu reklamacje nie będą uwzględniane.
 
9.0. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1. Zawarcie umowy oznacza akceptację i przyjęcie Ogólnych Warunków Udziału w Misjach Gospodarczych.
9.2. Przypadki nie uwzględnione w Umowie lub Ogólnych Warunkach Udziału w Targach i w  Misjach Gospodarczych będą rozstrzygane na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.  

 

FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY
Wybieram Wariant:      A      B

firma (nazwa):

firma (adres):

NIP:

telefon:

fax:

e-mail:

www:

reprezentant firmy:

informujemy że z naszej strony wydelegujemy osób:
proszę wpisać liczbę osób
i nacisnąć przycisk