misja SPECJALNA firm polskich do Iranu 

Teheran - Isfahan:
21 - 27 kwietnia 2018
FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY


Kiedy z końcem 2015 roku zostały zniesione sankcje gospodarcze na Iran, natychmiast rozpoczęliśmy działania na tym rynku na rzecz firm polskich. Po ostatnich wydarzeniach, kiedy to USA próbowały po raz kolejny przywrócić sankcje na ten kraj Unia Europejska zdecydowanym głosem -szczególnie Niemiec - jednoznacznie się temu przeciwstawiła dając wyraźnie do zrozumienia, że od tej chwili USA są w tej kwestii osamotnione. Tym samym Iran stał się krajem strategicznym dla Unii Europejskiej w tym również i dla Polski, która również w strategiach eksportowych wpisała ten kraj na listę partnerów o szczególnym znaczeniu strategicznym czego dowodem jest rozwijany program GO IRAN. Nasz zespół od chwili zniesienia sankcji w 2015 roku konsekwentnie buduje rynek Iranu dla firm polskich organizując liczne misje gospodarcze a ostatnio pierwszą od 1989 roku Wystawę Polską "POLAND in IRAN 2018 Business and Culture Cooperation", która odbyła się w dniach: 15-20 lutego 2018 czytaj więcej>>>. Poza licznymi firmami polskimi, udział w wystawie wzięły również uczelnie polskie poszukujące studentów irańskich, Dolnośląska Organizacja Turystyczna jak również reprezentacja Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego. Wystawa otworzyła drogę do następnych tego typu wydarzeń, które organizować będziemy cyklicznie mając na celu budowanie coraz ściślejszych relacji pomiędzy naszymi krajami. Zapraszamy więc do udziału w kolejnej specjalnej misji firm polskich do Iranu, w trakcie której odbędziemy spotkania biznesowe w dwóch najważniejszych ośrodkach tego kraju: Teheranie i w Isfahanie. Szczegółowy program tej wyjątkowej misji znajdziecie poniżej. Misja ta ma charakter specjalny, gdyż powstała specjalna sytuacja, kiedy to Iran jest krajem "wolnym" od konkurencji amerykańskiej a strategicznym partnerem Unii Europejskiej w tym Polski, która w Iranie jest szczególnie lubiana co przekłada się na biznes w sposób oczywisty. Misja ma możliwość uzyskania 50% kosztów uczestnictwa ze środków Ministerstwa Rozwoju pod warunkiem szybkiego złożenia wniosków, które dostarczamy zainteresowanym drogą elektroniczną. Zachęcając więc do udziału w kolejnej okazji do nawiązania bezpośrednich kontaktów biznesowych w Iranie pozdrawiamy serdecznie.  

HARMONOGRAM ORAZ SZCZEGÓŁY
wielobranżowej SPECJALNEJ misji firm polskich do Iranu:
Teheran - isfahan 21-27 kwietnia 2018

WIELOBRANŻOWA SPECJALNA MISJA GOSPODARCZA FIRM POLSKICH DO IRANU
TEHERAN - ISFAHAN
21-27 KWIETNIA 2018 ROKU


1. ORGANIZATOR

- Silesia Chamber of Commerce Ltd.
Polska, 53-015 Wrocław, ul. Karkonoska 8
Tel.: + 48 71 707 11 52
Fax: + 48 71 707 12 87
Mob.: + 48 722 353 882
E-mail: biuro@scc.org.pl lub office@scc.org.pl
Web: www.scc.org.pl

- Alborz Business Chamber of Commerce, Industry, Mining and Agriculture (ACCIMA).


2. PROGRAM RAMOWY

Dzień pierwszy: 21 kwietnia 2018, sobota:
- Wylot z Warszawy do Teheranu.
- Przylot na lotnisko międzynarodowe IKA Airport, transfer do hotelu, zakwaterowanie.
 

Dzień drugi: 22 kwietnia 2018, niedziela:
- Śniadanie w hotelu.
- Spotkanie z przedstawicielami Ambasady RP w Teheranie oraz Teherańskiego Biura Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) na temat warunków i zasad polsko-irańskiej wymiany handlowej oraz współpracy gospodarczej.
- Kolacja w gronie własnym, powrót do hotelu.

 

Dzień trzeci: 23 kwietnia 2018, poniedziałek:
- Śniadanie w hotelu.
- Wyjazd do Karaj (przemysłowy satelita Teheranu) - stolica prowincji Alborz.
- Spotkania B2B (Business to Business) w Izbie Przemysłowej (Alborz CCIMA) w Karaj. 
- Kolacja wydana przez Alborz CCIMA, powrót do hotelu.
 

Dzień czwarty: 24 kwietnia 2018, wtorek:
- Śniadanie w hotelu.
- Kontynuacja rozmów indywidualnych z wybranymi partnerami irańskimi.
- Zwiedzanie Teheranu.
- Uroczysta kolacja wydana przez SCC z udziałem zaproszonych gości irańskich i polskich.

Dzień piąty: 25 kwietnia 2018, środa:

- Śniadanie w hotelu.
- Transfer do Isfahanu.
- Spotkanie w Izbie Handlowo Przemysłowej w Isfahanie (ECCIMA).
- Rozmowy B2B z partnerami irańskimi w Izbie ECCIMA.
- Kontynuacja rozmów w trybie indywidualnym z partnerami irańskimi.
- Kolacja w gronie własnym.
 

Dzień szósty: 26 kwietnia 2018, czwartek:
- Śniadanie w hotelu.
- Kontynuacja rozmów indywidualnych z wybranymi partnerami irańskimi.
- Zwiedzanie Isfahanu.
- Kolacja w gronie własnym.
- Transfer na lotnisko międzynarodowe IKA w Teheranie.

 

Dzień siódmy: 27 kwietnia 2018, piątek:
- Powrót samolotem do Warszawy.

 

3.0. DATA OSTATECZNEGO ZAMKNIĘCIA ZGŁOSZEŃ:
23 marca 2018. Liczba uczestników ograniczona.

4.0.KOSZTY UCZESTNICTWA
4.1.OPŁATA ZA MISJĘ OBEJMUJE DWA WARIANTY DO WYBORU:

A. Przeloty: Warszawa - Teheran - Warszawa (Wariant A).
B. Transfer uczestników z Teheranu do Isfahanu i z Isfahanu do Teheranu (Wariant A).
C. Pokoje jednoosobowe w hotelach w Teheranie i w Isfahanie (Wariant A).
D. Rezerwacja pokoi w wybranych hotelach w Teheranie i Isfahanie (Wariant B).

E. Zaproszenie oraz przygotowanie do spotkań firm irańskich na podstawie załączonego Formularza zgłoszeniowego (Wariant A i B).
F. Sale do rozmów z cateringiem (Wariant A i B).
G. Tłumaczenie podczas prezentacji ofert eksportowych i spotkań B2B (Wariant A i B).
H. Konsultacje na temat rynku irańskiego (Wariant A i B) .
I. Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje podczas pobytu w Iraniej w ramach realizowanego programu (Wariant A).
J. Materiały informacyjne i identyfikatory (Wariant A i B).
K. Transport osobowy na miejscu w ramach realizowanego programu (Wariant A)
L. Zwiedzanie Teheranu i Isfahanu (Wariant A i B).
M. Ubezpieczenie NW (Wariant A i B).
N. Pełna opieka logistyczna ze strony organizatorów (Wariant A i B).
O. Organizacja wiz do Iranu (Wariant A i B).
P. Pomoc przy rozmowach z partnerami irańskimi (Wariant A i B).

 4.2.WARUNKI FINANSOWE:
Wariant A:
Pełne uczestnictwo w programie Wariant A równowartość: 3.960 USD + 23%VAT/osobę płatne w dwóch ratach, równych równowartość: 
1980 USD + 23%VAT każda.

 

Wariant B (nie obejmuje przelotu i noclegu):
Pełne uczestnictwo w programie Wariant B równowartość: 1980 USD + 23% VAT/osobę płatne w dwóch ratach, równych równowartość: 
990 USD + 23%VAT każda.

 Koszt 1 USD wyliczany jest na podstawie średniego kursu NBP w dniu wystawienia faktury VAT.

*Istnieje możliwość uzyskania 50% refundacji kosztów uczestnictwa - wnioski przesyłamy drogą elektroniczną.

 5.0. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

5.1. Zgłoszenie uczestnictwa w Misji do Iranu odbywa się poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego faksem lub pocztą elektroniczną
na adres organizatora biuro@scc.org.pl w terminie do: 23 marca 2018.
5.2. Potwierdzone przez organizatora zgłoszenie oznacza zawarcie Umowy uczestnictwa w Misji.
Formularz zgłoszeniowy prosimy przesyłać faksem na numer: +4871 707 12 87 lub skan na adres organizatora: biuro@scc.org.pl .
5.3. Płatności wynikające z p. 4 rozłożone są na dwie raty, płatne na podstawie faktury VAT:
Pierwsza rata płatna na podstawie faktury VAT w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania faktury VAT.
5.4. Druga rata płatna do dnia: 12 kwietnia 2018 na podstawie faktury VAT.
 
6.0. WARUNKI PŁATNOŚCI
Płatności wynikające z p.5 należy przelać na konto organizatora na podstawie faktur VAT.
 
7.0. REZYGNACJA I NIESPEŁNIENIE WARUNKÓW
7.1. W przypadku rezygnacji z udziału po 20 kwietnia 2018r. uczestnik zostanie obciążony 100%
opłaty za uczestnictwo.
7.2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 16 kwietnia 2018r. Uczestnik zostanie obciążony 75% opłaty za uczestnictwo.

7.3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 09 kwietnia 2018r. od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, Uczestnik zostanie obciążony 50% opłaty za uczestnictwo.
7.4 Organizator wzywa Uczestnika do dostarczenia dokumentów niezbędnych dla udziału Uczestnika w Misji Gospodarczej. Nieotrzymanie przez Organizatora ww. dokumentów w terminie określonym w wezwaniu Organizator może potraktować - po uprzednim dodatkowym wezwaniu - jako rezygnację z udziału w misji gospodarczej. Pkt 7.1, 7.2, 7.3 oraz 7.4 Umowy stosuje się odpowiednio.
 
8.0. ZASTRZEŻENIA I REKLAMACJE
Wszelkie reklamacje uczestników Misji Gospodarczej do Rosji należy zgłaszać pisemnie na adres organizatora w terminie 14 dni od daty zakończenia imprezy.
Po upływie tego terminu reklamacje nie będą uwzględniane.
 
9.0. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1. Zawarcie umowy oznacza akceptację i przyjęcie Ogólnych Warunków Udziału w Misjach Gospodarczych.
9.2. Przypadki nie uwzględnione w Umowie lub Ogólnych Warunkach Udziału w Targach i w  Misjach Gospodarczych będą rozstrzygane na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.  

FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY
Wybieram Wariant:      A      B

firma (nazwa):

firma (adres):

NIP:

telefon:

fax:

e-mail:

www:

reprezentant firmy:

informujemy że z naszej strony wydelegujemy osób:
proszę wpisać liczbę osób
i nacisnąć przycisk