Trypolis - Misurata:
13 - 18 października 2018
FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY

 Po sześciu latach polskie firmy wracają do Libii.  Zapraszamy do udziału w kolejnej, po sześciu latach,  misji firm polskich do Libii.
Od sześciu lat kiedy to odbyła się nasza ostatnia misja firm polskich do Libii - patrz link do gazety WPROST  mamy zaszczyt zaprosić Państwa ponownie do udziału w spotkaniach biznesowych z firmami libijskimi w Trypolisie i w Misuracie, dwóch najważniejszych  ośrodkach gospodarczych Libii.  Jak Państwu zapewne wiadomo, nasz zespół do czasu opisanego we WPROST wydarzenia zajmował się Libią przez okres 12 lat organizując od roku 1999 liczne spotkania biznesowe jak również obustronne projekty, które po "Arabskiej Wiośnie" zostały gwałtownie przerwane. Dzięki utrzymywaniu stałych kontaktów z naszymi libijskimi partnerami wracamy teraz na ten rynek z nadzieją jego odbudowy w ramach naszych rosnących możliwości. To właśnie teraz jest ten najlepszy czas resetu wszystkich kontaktów gospodarczych w Libii, kiedy to skompromitowane zabiciem Mu'ammara al-Kaddafiego władze Francji i innych krajów typowego Zachodu mają teraz tu problem. Polskie firmy mają niebywałą szansę nie tylko na odzyskanie straconych pozycji ale i na zajęcie miejsca w kluczowych sektorach co wymaga czasu i wspólnej pracy z Libijczykami, którzy darzą
Polskę niebywałym sentymentem i zaufaniem. Dziesiątki tysięcy Libijczyków, absolwentów polskich uczelni mówi i myśli po polsku, prowadząc własne firmy lub piastując kluczowe dla nowej Libii stanowiska. To nasza baza, na której
odbudujemy nasze kontakty nie oglądając się na innych. Zapraszamy do udziału.  

HARMONOGRAM ORAZ SZCZEGÓŁY
misji gospodarczej firm polskich do libii

WIELOBRANŻOWA MISJA GOSPODARCZA FIRM POLSKICH DO LIBII
TRYPOLIS-MISURATA: 13-18 PAŹDZIERNIKA 2018
1. ORGANIZATOR

Silesia Chamber of Commerce Ltd.
ul. Karkonoska 8 - Budynek Telewizji Wrocław
53-015 Wrocław, Polska, EU
Tel.: + 48 71 707 11 52
Fax: + 48 71 707 12 87
Mob.: + 48 722 353 882
E-mail: biuro@scc.org.pl lub office@scc.org.pl
Web: www.scc.org.pl

1.2. Tripoli Chamber of Commerce Industry & Agriculture 
1.3. Misrata Chamber of Commerce Industry & Agriculture

2. PROGRAM RAMOWY

Dzień pierwszy: 13 października 2018, sobota:
- przelot do Tunisu,
- przelot do Misuraty, transfer do hotelu, zakwaterowanie,
- kolacja, czas wolny.


Dzień drugi: 14 października
2018, niedziela:
- śniadanie w hotelu,
- spotkania B2B firmami libijskimi w Misuracie,
- lunch / obiad,
- rozmowy biznesowe w formacie B2B z firmami libijskimi ciąg dalszy,
- kolacja, czas wolny.

 

Dzień trzeci: 15 października 2018, poniedziałek:
- śniadanie w hotelu,
- dokończenie rozmów biznesowych z partnerami libijskimi,
- kolacja, czas wolny.

 

Dzień czwarty: 16 października 2018, wtorek:
- śniadanie w hotelu, check out, transfer na lotnisko,
- transfer z Misuraty do Trypolisu.
- zakwaterowanie w hotelu w Trypolisie.
- kolacja, czas wolny.

 

Dzień piąty: 17 października 2018, środa:
- śniadanie w hotelu,
- spotkania B2B w Trypolisie z firmami libijskimi,
- kolacja czas wolny.

 

Dzień szósty: 18 października 2018, czwartek:
- śniadanie w hotelu, check - out , transfer na lotnisko, przelot do Polski.

 

3.0. DATA OSTATECZNEGO ZAMKNIĘCIA ZGŁOSZEŃ:
15 września 2018 - liczba uczestników ograniczona.

4.0.KOSZTY UCZESTNICTWA
4.1.OPŁATA ZA MISJĘ OBEJMUJE DWA WARIANTY DO WYBORU:

A. Przeloty: Warszawa - Tunis - Trypolis - Tunis - Warszawa (Wariant A).
B. Pokoje jednoosobowe w hotelach w Trypolisie i w Misuracie  (Wariant A).
C. Rezerwacja pokoi w wybranych hotelach w Trypolisie i w Misuracie (Wariant B).

D. Zaproszenie oraz przygotowanie do spotkań firm libijskich na podstawie informacji z formularza zgłoszeniowego (Wariant A i B).
E. Sale do rozmów z cateringiem (Wariant A i B).
F. Tłumaczenia podczas prezentacji ofert eksportowych i spotkań B2B (Wariant A i B).
G. Konsultacje na temat rynku libijskiego (Wariant A i B) .
H. Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje podczas pobytu w Libii w ramach realizowanego programu (Wariant A).
I. Materiały informacyjne i identyfikatory (Wariant A i B).
K. Transport osobowy na miejscu w ramach realizowanego programu (Wariant A)
L. Ubezpieczenie NW (Wariant A i B).
M. Pełna opieka logistyczna ze strony organizatorów (Wariant A i B).
N. Organizacja wiz do Libii (Wariant A i B).
O. Pomoc przy rozmowach z partnerami libijskimi (Wariant A i B).

 4.2.WARUNKI FINANSOWE:
Wariant A:
Pełne uczestnictwo w programie Wariant A równowartość: 2.460 USD + 23%VAT/osobę płatne w dwóch ratach, równych równowartość: 
1230 USD + 23%VAT każda.

 

Wariant B (nie obejmuje przelotu i noclegu):
Pełne uczestnictwo w programie Wariant B równowartość: 1200 USD + 23% VAT/osobę płatne w dwóch ratach, równych równowartość: 
600 USD + 23%VAT każda.

 Koszt 1 USD wyliczany jest na podstawie średniego kursu NBP w dniu wystawienia faktury VAT.

 5.0. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU
5.1. Zgłoszenie uczestnictwa w Misji odbywa się poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego faksem lub pocztą elektroniczną na adres organizatora biuro@scc.org.pl w terminie do: 15 września 2018.
5.2. Potwierdzone przez organizatora zgłoszenie oznacza zawarcie Umowy uczestnictwa w Misji.
Formularz zgłoszeniowy prosimy przesyłać faksem na numer: +4871 707 12 87 lub skan na adres organizatora: biuro@scc.org.pl .
5.3. Płatności wynikające z p. 4 rozłożone są na dwie raty, płatne na podstawie faktury VAT:
Pierwsza rata płatna na podstawie faktury VAT w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania faktury VAT.
5.4. Druga rata płatna do dnia:  28 września 2018 na podstawie faktury VAT.
 
6.0. WARUNKI PŁATNOŚCI
Płatności wynikające z p.5 należy przelać na konto organizatora na podstawie faktur VAT.
 
7.0. REZYGNACJA I NIESPEŁNIENIE WARUNKÓW
7.1. W przypadku rezygnacji z udziału po 8 października 2018r. uczestnik zostanie obciążony 100% opłaty za uczestnictwo.
7.2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 1 października 2018r. uczestnik zostanie obciążony 75% opłaty za uczestnictwo.

7.3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 24 wrzesnia 2018r. uczestnik zostanie obciążony 50% opłaty za uczestnictwo.
7.4 Organizator wzywa Uczestnika do dostarczenia dokumentów niezbędnych dla udziału Uczestnika w Misji Gospodarczej. Nieotrzymanie przez Organizatora ww. dokumentów w terminie określonym w wezwaniu Organizator może potraktować - po uprzednim dodatkowym wezwaniu - jako rezygnację z udziału w misji gospodarczej. Pkt 7.1, 7.2, 7.3 oraz 7.4 Umowy stosuje się odpowiednio.
 
8.0. ZASTRZEŻENIA I REKLAMACJE
Wszelkie reklamacje uczestników Misji Gospodarczej do Libii należy zgłaszać pisemnie na adres organizatora w terminie 14 dni od daty zakończenia imprezy.
Po upływie tego terminu reklamacje nie będą uwzględniane.
 
9.0. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1. Zawarcie umowy oznacza akceptację i przyjęcie Ogólnych Warunków Udziału w Misjach Gospodarczych.
9.2. Przypadki nie uwzględnione w Umowie lub Ogólnych Warunkach Udziału w Targach i w  Misjach Gospodarczych będą rozstrzygane na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.

FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY
Wybieram Wariant:      A      B

firma (nazwa):

firma (adres):

NIP:

telefon:

fax:

e-mail:

www:

reprezentant firmy:

informujemy że z naszej strony wydelegujemy osób:
proszę wpisać liczbę osób
i nacisnąć przycisk