ogólna wielobranżowa misja firm polskich do Rosji 

MOSKWA - IRKUCK - NOWOSYBIRSK:
23 - 29 września 2018
FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY


Zapraszamy do udziału w  wielobranżowej misji gospodarczej firm polskich do Rosji, w trakcie której odbędziemy spotkania B2B z firmami rosyjskimi w Moskwie, Irkucku i w Nowosybirsku. Każda firma polska uczestnicząca w naszej misji będzie miała przygotowanych swoich rosyjskich odpowiedników na podstawie informacji zawartych w formularzu zgłoszeniowym.

HARMONOGRAM ORAZ SZCZEGÓŁY
misji gospodarczej firm polskich do rosji

WIELOBRANŻOWA MISJA GOSPODARCZA FIRM POLSKICH
DO FEDERACJI ROSYJSKIEJ - MOSKWA, IRKUCK, NOWOSYBIRSK
23-29 WRZEŚNIA 2018 ROKU


1. ORGANIZATOR

Silesia Chamber of Commerce Ltd.
Polska, 53-015 Wrocław, ul. Karkonoska 8
Tel.: + 48 71 707 11 52
Fax: + 48 71 707 12 87
Mob.: + 48 722 353 882
E-mail: biuro@scc.org.pl lub office@scc.org.pl
Web: www.scc.org.pl


2. PROGRAM RAMOWY

Dzień pierwszy: 23 września 2018, niedziela:
- przelot z Warszawy do Moskwy, transfer do hotelu, zakwaterowanie.
- lunch / obiad, zwiedzanie miasta.
- kolacja, czas wolny.

 

Dzień drugi: 24 września 2018, poniedziałek:
- śniadanie w hotelu.
- spotkanie z przedstawicielami Ambasady RP w Moskwie: omówienie uwarunkowań lokalnych.
- spotkanie z przedstawicielami Moskiewskiej Izby Przemysłowo-Handlowej: przedstawienie możliwości współpracy międzynarodowej.
- lunch / obiad.
- prezentacja ofert współpracy uczestników polskiej delegacji zaproszonym potencjalnym rosyjskim partnerom biznesowym.
- rozmowy biznesowe w formacie B2B z firmami rosyjskimi.
- kolacja, czas wolny.

 

Dzień trzeci: 25 września 2018, wtorek:
- śniadanie w hotelu, wykwaterowanie, transfer do lotniska.
- przelot z Moskwy do Irkucka.
- transfer do hotelu, zakwaterowanie.
- kolacja, czas wolny.

 

Dzień czwarty: 26 września 2018, środa:
- śniadanie w hotelu.
- spotkanie z przedstawicielami Konsulatu Generalnego RP w Irkucku: omówienie uwarunkowań lokalnych.
- spotkanie z przedstawicielami Irkuckiej Izby Przemysłowo-Handlowej: przedstawienie możliwości współpracy międzynarodowej.
- lunch / obiad.
- prezentacja ofert współpracy uczestników polskiej delegacji zaproszonym potencjalnym rosyjskim partnerom biznesowymi.
- rozmowy biznesowe w formacie B2B z firmami rosyjskimi.
- kolacja, czas wolny.

 

Dzień piąty: 27 września 2018, czwartek:
- śniadanie w hotelu, wycieczka do Listwianki - najbardziej znanej miejscowości nad Bajkałem.
- lunch / obiad, powrót do hotelu, wykwaterowanie, transfer do lotniska.
- przelot z Irkucka do Nowosybirska, transfer do hotelu, zakwaterowanie.
- kolacja, czas wolny.

 

Dzień szósty: 28 września 2018, piątek:
- śniadanie w hotelu.
- spotkanie z przedstawicielami Nowosybirskiej Izby Przemysłowo-Handlowej: omówienie uwarunkowań lokalnych, przedstawienie
  możliwości współpracy międzynarodowej.
- lunch / obiad.
- prezentacja ofert współpracy uczestników polskiej delegacji zaproszonym potencjalnym rosyjskim partnerom biznesowymi.
- rozmowy biznesowe w formacie B2B z firmami rosyjskimi.
- kolacja, czas wolny.

 

Dzień siódmy: 29 września 2018, sobota:
- śniadanie w hotelu, wykwaterowanie, transfer do lotniska, przelot z Nowosybirska do Polski.

 

3.0. DATA OSTATECZNEGO ZAMKNIĘCIA ZGŁOSZEŃ:
30 sierpnia 2018. Liczba uczestników ograniczona.

4.0.KOSZTY UCZESTNICTWA
4.1.OPŁATA ZA MISJĘ OBEJMUJE DWA WARIANTY DO WYBORU:

A. Przeloty: Warszawa - Moskwa - Irkuck - Nowosybirsk - Warszawa (Wariant A).
B. Pokoje jednoosobowe w hotelach w Moskwie, Irkucku i Nowosybirsku  (Wariant A).
C. Rezerwacja pokoi w wybranych hotelach w Moskwie, Irkucku i Nowosybirsku (Wariant B).

D. Zaproszenie oraz przygotowanie do spotkań firm rosyjskich na podstawie załączonego Formularza zgłoszeniowego (Wariant A i B).
E. Sale do rozmów z cateringiem (Wariant A i B).
F. Tłumaczenie podczas prezentacji ofert eksportowych i spotkań B2B (Wariant A i B).
G. Konsultacje na temat rynku Federacji Rosyjskiej (Wariant A i B) .
H. Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje podczas pobytu w Federacji Rosyjskiej w ramach realizowanego programu (Wariant A).
I. Materiały informacyjne i identyfikatory (Wariant A i B).
K. Transport osobowy na miejscu w ramach realizowanego programu (Wariant A)
L. Zwiedzanie Moskwy, Irkucka i Nowosybirska (Wariant A i B).
M. Ubezpieczenie NW (Wariant A i B).
N. Pełna opieka logistyczna ze strony organizatorów (Wariant A i B).
O. Organizacja wiz do Rosji (Wariant A i B).
P. Pomoc przy rozmowach z partnerami rosyjskimi (Wariant A i B).

 4.2.WARUNKI FINANSOWE:
Wariant A:
Pełne uczestnictwo w programie Wariant A równowartość: 2.960 USD + 23%VAT/osobę płatne w dwóch ratach, równych równowartość: 
1480 USD + 23%VAT każda.

 

Wariant B (nie obejmuje przelotu i noclegu):
Pełne uczestnictwo w programie Wariant B równowartość: 1600 USD + 23% VAT/osobę płatne w dwóch ratach, równych równowartość: 
800 USD + 23%VAT każda.

 Koszt 1 USD wyliczany jest na podstawie średniego kursu NBP w dniu wystawienia faktury VAT.

 5.0. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU
5.1. Zgłoszenie uczestnictwa w Misji odbywa się poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego faksem lub pocztą elektroniczną na adres organizatora biuro@scc.org.pl w terminie do: 30 sierpnia 2018.
5.2. Potwierdzone przez organizatora zgłoszenie oznacza zawarcie Umowy uczestnictwa w Misji.
Formularz zgłoszeniowy prosimy przesyłać faksem na numer: +4871 707 12 87 lub skan na adres organizatora: biuro@scc.org.pl .
5.3. Płatności wynikające z p. 4 rozłożone są na dwie raty, płatne na podstawie faktury VAT:
Pierwsza rata płatna na podstawie faktury VAT w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania faktury VAT.
5.4. Druga rata płatna do dnia: 23 marca 2018 na podstawie faktury VAT.
 
6.0. WARUNKI PŁATNOŚCI
Płatności wynikające z p.5 należy przelać na konto organizatora na podstawie faktur VAT.
 
7.0. REZYGNACJA I NIESPEŁNIENIE WARUNKÓW
7.1. W przypadku rezygnacji z udziału po 20 września 2018r. uczestnik zostanie obciążony 100%
opłaty za uczestnictwo.
7.2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 13 września 2018r. Uczestnik zostanie obciążony 75% opłaty za uczestnictwo.

7.3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 6 września 2018r. od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, Uczestnik zostanie obciążony 50% opłaty za uczestnictwo.
7.4 Organizator wzywa Uczestnika do dostarczenia dokumentów niezbędnych dla udziału Uczestnika w Misji Gospodarczej. Nieotrzymanie przez Organizatora ww. dokumentów w terminie określonym w wezwaniu Organizator może potraktować - po uprzednim dodatkowym wezwaniu - jako rezygnację z udziału w misji gospodarczej. Pkt 7.1, 7.2, 7.3 oraz 7.4 Umowy stosuje się odpowiednio.
 
8.0. ZASTRZEŻENIA I REKLAMACJE
Wszelkie reklamacje uczestników Misji Gospodarczej do Rosji należy zgłaszać pisemnie na adres organizatora w terminie 14 dni od daty zakończenia imprezy.
Po upływie tego terminu reklamacje nie będą uwzględniane.
 
9.0. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1. Zawarcie umowy oznacza akceptację i przyjęcie Ogólnych Warunków Udziału w Misjach Gospodarczych.
9.2. Przypadki nie uwzględnione w Umowie lub Ogólnych Warunkach Udziału w Targach i w  Misjach Gospodarczych będą rozstrzygane na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego. 

FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY
Wybieram Wariant:      A      B

firma (nazwa):

firma (adres):

NIP:

telefon:

fax:

e-mail:

www:

reprezentant firmy:

informujemy że z naszej strony wydelegujemy osób:
proszę wpisać liczbę osób
i nacisnąć przycisk