Teheran:
17 - 20 czerwca 2019
FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY

Na zaproszenie Ministerstwa Przemysł i Handlu Iranu w ramach Polsko-Irańskiego Centrum Biznesu w dniach: 17-20 czerwca 2019 organizujemy specjalną misję gospodarczą na targi AGRO-FOOD 2019. Strona irańska zapewnia przyjęcie członków misji na warunkach VIP.

HARMONOGRAM ORAZ SZCZEGÓŁY
misji gospodarczej na targi agro-food w Teheranie

MISJA FIRM POLSKICH DO IRANU NA TARGI AGROFOOD 2019
TEHERAN: 5-9 lipca 2019     

ORGANIZATOR:
1.1. SCC Silesia Chamber of Commerce
PL , 53-015 Wrocław, ul. Karkonoska 8
Tel.:+48 71 707 11 52
Fax:+48 71 707 12 87
Mob:+48 661 345 808
e-mail: 
biuro@scc.org.pl 
www: 
www.scc.org.pl
1.2. Ministerstwo Przemysłu i Handlu Iranu - Teheran-Iran

  

2.0. PROGRAM RAMOWY:
Dzień pierwszy - poniedziałek 17 czerwca 2019
- Spotkanie uczestników na lotnisku Okęcie w Warszawie i wylot do Teheranu.

 

Dzień drugi - wtorek 18 czerwca 2019
- Przylot na międzynarodowe lotnisko IKA Airport, transfer do hotelu, zakwaterowanie.
- Śniadanie w hotelu.
- Wyjazd na uroczystą inaugurację i wizytację międzynarodowych targów IRAN AGRO FOOD 2019.
- Spotkania i rozmowy B2B na terenie MT IRAN AGRO FOOD 2019 
- Kolacja w gronie własnym, czas wolny.

 

Dzień trzeci - środa 19 czerwca 2019
- Śniadanie w hotelu.
- Wyjazd na wizytację międzynarodowych targów IRAN AGRO FOOD 2019.

- Spotkania i rozmowy B2B na terenie MT IRAN AGRO FOOD 2019 
- Kolacja w gronie własnym.

 

Dzień czwarty - czwartek 20.06.2019
- Transfer na lotnisko w Teheranie i wylot do Polski.
 

3.0. DATA OSTATECZNEGO ZAMKNIĘCIA ZGŁOSZEŃ:
7 czerwca 2019 - liczba miejsc ograniczona.

 

4.0.KOSZTY UCZESTNICTWA
4.1.OPŁATA ZA MISJĘ OBEJMUJE DWA WARIANTY DO WYBORU:
A. Przeloty: Warszawa - Teheran - Warszawa: uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
B. Pokoje jednoosobowe w hotelu w Teheranie: koszty pokrywa strona irańska.
C. Konsultacje na temat rynku Iranu (Wariant A i B) .
D. Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje podczas pobytu w Iranie: uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
J. Transport osobowy na miejscu w ramach realizowanego programu: koszty pokrywa strona irańska.
K. Zwiedzanie Teheranu: koszty pokrywa strona irańska.
L. Ubezpieczenie NW - pokrywa SCC.
M. Pełna opieka logistyczna ze strony organizatorów: koszty pokrywa SCC.
N. Organizacja wiz do Iranu: koszty pokrywa SCC
O. Pomoc przy rozmowach z partnerami irańskimi: koszty pokrywa SCC.

 

4.2.WARUNKI FINANSOWE*:

Pełne uczestnictwo w programie - równowartość: 620,00 Euro + 23%VAT/osobę płatne po otrzymaniu faktury VAT.

Koszt 1 Euro wyliczany jest na podstawie średniego kursu NBP w dniu wystawienia faktury VAT.
 

* Koszt uczestnictwa jest kosztem uzyskania przychodu.
 

5.0. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU
5.1. Zgłoszenie uczestnictwa w Misji odbywa się poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego faksem lub pocztą elektroniczną

na adres organizatora biuro@scc.org.pl w terminie do: 7 czerwca 2019.
5.2. Potwierdzone przez organizatora zgłoszenie oznacza zawarcie Umowy uczestnictwa w Misji.
Formularz zgłoszeniowy prosimy przesyłać faksem na numer: +4871 707 12 87 lub skan na adres organizatora:
biuro@scc.org.pl .
5.3. Płatności wynikające z p. 4 rozłożone są na dwie raty, płatne na podstawie faktury VAT:
 

6.0. WARUNKI PŁATNOŚCI
Płatności wynikające z p.5 należy przelać na konto organizatora na podstawie faktur VAT.

 

7.0. REZYGNACJA I NIESPEŁNIENIE WARUNKÓW
7.1. W przypadku rezygnacji z udziału po 14 czerwca 2019r. uczestnik zostanie obciążony 100% opłaty za uczestnictwo.
7.2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 12 czerwca 2019r. Uczestnik zostanie obciążony 75% opłaty za uczestnictwo.
7.3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 10 czerwca 2019r. Uczestnik zostanie obciążony 50% opłaty za uczestnictwo.
 

8.0. ZASTRZEŻENIA I REKLAMACJE
Wszelkie reklamacje uczestników Misji Gospodarczej do Iranu należy zgłaszać pisemnie na adres organizatora w terminie 14 dni od daty zakończenia imprezy.
Po upływie tego terminu reklamacje nie będą uwzględniane.

 

9.0. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1. Zawarcie umowy oznacza akceptację i przyjęcie Ogólnych Warunków Udziału w Misjach Gospodarczych.
9.2. Przypadki nie uwzględnione w Umowie lub Ogólnych Warunkach Udziału w Targach i w  Misjach Gospodarczych będą rozstrzygane na podstawie
przepisów Kodeksu

 Cywilnego.

FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY
Wybieram Wariant:      A      B

firma (nazwa):

firma (adres):

NIP:

telefon:

fax:

e-mail:

www:

reprezentant firmy:

informujemy że z naszej strony wydelegujemy osób:
proszę wpisać liczbę osób
i nacisnąć przycisk