Batumi - Tbilisi - Baku: 6 - 12 pażdziernika 2019:
6 - 12 października 2019
FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY
Polskie firmy przeważnie szukają rynków dużych licząc na odpowiednio wysokie zyski, Tymczasem są kraje, w których rozwój odbywa się po cichu i z dala od wielkiej polityki. Takimi krajami są bogaty w ropę i gaz Azerbejdżan oraz przeżywająca boom gospodarczy Gruzja. Kraje te tworzą konsekwentnie jednolity obszar gospodarczy dający ogromne możliwości nie tylko firmom rodzimym ale też zagranicznym w tym również i firmom polskim. Polska jest tu bowiem postrzegana niezwykle ciepło i życzliwie a proeuropejskie ambicje obu krajów ułatwiają nawiązywanie biznesowych relacji tworząc solidne i dobre warunki współpracy gospodarczej. Poza tym kuchnia gruzińska i kaukaska jak również zamiłowanie do wspólnego spędzania czasu tak bardzo cenione również w kulturze polskiej tworzą wyjątkową atmosferę w której prowadzenie biznesu staje się niezwykłą przyjemnością i przygodą. Zapraszamy więc wszystkie firmy polskie posiadające ofertę eksportową i zainteresowane nawiązaniem lub poszerzeniem współpracy z Gruzją i Azerbejdżanem do spotkań biznesowych w Batumi, Tbilisi i w Baku.
Dla każdej polskiej firmy, uczestnik misji, przygotowujemy odpowiedników gruzińskich i azerskich na podstawie danych podanych w materiałach zgłoszeniowych co daje zawsze około 98% skuteczności popartej długoletnim doświadczeniem. Zapraszamy do udziału.  
HARMONOGRAM ORAZ SZCZEGÓŁY
misji firm polskich do Gruzji i do Azerbejdżanu

MISJA GOSPODARCZA FIRM POLSKICH DO GRUZJI I DO AZERBEJDŻABNU

Batumi - Tbilisi - Baku: 6 - 12 października 2019     

ORGANIZATOR:
1.1. SCC Silesia Chamber of Commerce
PL , 53-015 Wrocław, ul. Karkonoska 8
Tel.:+48 71 707 11 52
Fax:+48 71 707 12 87
Mob:+48 661 345 808
e-mail:  biuro@scc.org.pl 
www:  www.scc.org.pl
1.2. Izba Handlowo Przemysłowa w Batumi
1.2. Izba Handlowo Przemysłowa w Tbilisi
1.2. AzerService - Baku - Azerbejdżan

 

2.0. PROGRAM RAMOWY:
Dzień pierwszy - niedziela 6 października 2019
- Spotkanie uczestników na lotnisku Okęcie w Warszawie i wylot do Batumi.
- Przylot na międzynarodowe lotnisko w Batumi, transfer do hotelu, zakwaterowanie.

 

Dzień drugi - poniedziałek 7 października 2019
- Śniadanie w hotelu.
- Oficjalne otwarcie i spotkania B2B z partnerami gruzińskimi.
- Lunch
- Zwiedzanie miasta, kolacja z zaproszonymi gośćmi.

 

Dzień trzeci - wtorek 8 października 2019
- Śniadanie w hotelu.
- Dokończenie rozmów, check out i transfer do Tbilisi.
- Zakwaterowanie w hotelu w Tbilisi, kolacja w gronie własnym, czas wolny.

 

Dzień czwarty - środa 9 października 2019
- Śniadanie w hotelu.
- Oficjalne otwarcie i spotkania bezpośrednie B2B z partnerami gruzińskimi. 
- Zwiedzanie miasta.
- Uroczysta kolacja z zaproszonymi gośćmi.

 

Dzień piąty - czwartek 10 października 2019
- Śniadanie w hotelu.
- Dokończenie rozmów i transfer z Tbilisi do Baku.
- Zakwaterowanie w hotelu w Baku, czas wolny.
- Uroczysta kolacja pożegnalna z zaproszonymi gośćmi.

 

Dzień szósty - piątek 11 października 2019
- Śniadanie w hotelu.
- Oficjalne otwarcie i spotkania bezpośrednie B2B z partnerami azerskimi. 
- Zwiedzanie miasta.
- Uroczysta kolacja z zaproszonymi gośćmi.

 

Dzień siódmy - sobota 12 października 2019
- Śniadanie w hotelu, check out.
- Transfer na lotnisko w Teheranie i wylot do Polski.

 

3.0. DATA OSTATECZNEGO ZAMKNIĘCIA ZGŁOSZEŃ:
18 września 2019 - lub do wyczerpania miejsc.

 

4.0.KOSZTY UCZESTNICTWA
4.1.OPŁATA ZA MISJĘ OBEJMUJE DWA WARIANTY DO WYBORU:
A. Przeloty: Warszawa - Batumi, Tbilisi-Baku, Baku - Warszawa (Wariant A).
B. Transfery Batumi - Tbilisi (Wariant A i B).
C. Pokoje jednoosobowe w hotelach w Batumi, Tbilisi i w Baku (Wariant A).
D. Rezerwacja pokoi w wybranych hotelach w Batumi, Tbilisi i w Baku (Wariant B).
E. Zaproszenie oraz przygotowanie do spotkań firm gruzińskich i azerskich (Wariant A i B).
F. Sale do rozmów z cateringiem (Wariant A i B).
G. Tłumaczenie podczas spotkań B2B (Wariant A i B).
H. Konsultacje na temat rynku Gruzji i Azerbejdżanu (Wariant A i B) .
I. Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje podczas pobytu w Gruzji i w Azerbejdżanie w ramach realizowanego programu (Wariant A).
J. Materiały informacyjne i identyfikatory (Wariant A i B).
K. Transport osobowy na miejscu w ramach realizowanego programu (Wariant A)
L. Zwiedzanie Batumi, Tbilisi i Baku (Wariant A i B).
Ł. Ubezpieczenie NW (Wariant A i B).
M. Pełna opieka logistyczna ze strony organizatorów (Wariant A i B).
N. Organizacja wiz do Gruzji i do Azerbejdżanu o ile jest taka potrzeba (Wariant A i B).
O. Pomoc przy rozmowach z partnerami gruzińskimi i azerskimi (Wariant A i B).

 

4.2.WARUNKI FINANSOWE*,*:

Wariant A:
Pełne uczestnictwo w programie Wariant A równowartość: 2.320,00 Euro + 23%VAT/osobę płatne w dwóch ratach,
równych równowartość: 1.160,00 Euro + 23%VAT każda.

 

Wariant B (nie obejmuje przelotu i noclegu):
Pełne uczestnictwo w programie Wariant B równowartość: 960,00 Euro + 23% VAT/osobę płatne w dwóch ratach,
równych równowartość: 480,00 Euro  + 23%VAT każda.

 

*  Koszt 1 Euro wyliczany jest na podstawie średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury VAT.
** Koszt uczestnictwa w misjach gospodarczych i w targach jest kosztem uzyskania przychodu.

 

5.0. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU
5.1. Zgłoszenie uczestnictwa w Misji odbywa się poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego faksem lub pocztą elektroniczną
na adres organizatora biuro@scc.org.pl w terminie do: 18 września 2019.
5.2. Potwierdzone przez organizatora zgłoszenie oznacza zawarcie Umowy uczestnictwa w Misji.
Formularz zgłoszeniowy prosimy przesyłać faksem na numer: +4871 707 12 87 lub skan na adres organizatora: biuro@scc.org.pl .
5.3. Płatności wynikające z p. 4 rozłożone są na dwie raty, płatne na podstawie faktury VAT:
Pierwsza rata płatna na podstawie faktury VAT w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania faktury VAT.
5.4. Druga rata płatna do dnia: 27 września 2019 na podstawie faktury VAT.

 

6.0. WARUNKI PŁATNOŚCI
Płatności wynikające z p.5 należy przelać na konto organizatora na podstawie faktur VAT.

 

7.0. REZYGNACJA I NIESPEŁNIENIE WARUNKÓW
7.1. W przypadku rezygnacji z udziału po 4 października 2019r. uczestnik zostanie obciążony 100% opłaty za uczestnictwo.
7.2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 1 października 2019r. Uczestnik zostanie obciążony 75% opłaty za uczestnictwo.
7.3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 20 sierpnia 2019r. Uczestnik zostanie obciążony 50% opłaty za uczestnictwo.

 

8.0. ZASTRZEŻENIA I REKLAMACJE
8.1. Wszelkie reklamacje uczestników Misji Gospodarczej do Gruzji i Azerbejdżanu należy zgłaszać pisemnie na adres organizatora w terminie 14 dni od daty zakończenia imprezy.
8.2. Po upływie tego terminu reklamacje nie będą uwzględniane.

 

9.0. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Zawarcie umowy oznacza akceptację i przyjęcie Ogólnych Warunków Udziału w Misjach Gospodarczych.
9.2. Przypadki nie uwzględnione w Umowie lub Ogólnych Warunkach Udziału w Targach i w  Misjach Gospodarczych będą rozstrzygane

na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.

FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY
Wybieram Wariant:      A      B

firma (nazwa):

firma (adres):

NIP:

telefon:

fax:

e-mail:

www:

reprezentant firmy:

informujemy że z naszej strony wydelegujemy osób:
proszę wpisać liczbę osób
i nacisnąć przycisk