Mińsk, Witebsk, Gomel:
15 - 21 września 2019
FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY
Białoruś to kraj skutecznie balansujący pomiędzy Europą a Rosją w którym ostatnio intensywnie inwestują Chiny. Naszym zdaniem to właśnie Białoruś powinna być dla Polski krajem najważniejszym tym bardziej, że różnice pomiędzy Polakami a Białorusinami poza językiem praktycznie istnieją. Wspólna historia obojga narodów - to Białorusini byli w czasie pierwszej Rzeczypospolitej określani jako Litwini i to właśnie z nimi Polska odnosiła największe historyczne sukcesy, o których teraz nie mówi się prawie wcale, kładąc główny akcent na niezwykle trudne relacje z nowo powstałą Ukrainą. Podczas naszej misji do Białorusi odbędziemy spotkania biznesowe w trzech najważniejszych ośrodkach gospodarczych Białorusi: Mińsku, Witebsku i Gomelu. Zapraszamy do udziału wszystkie firmy polskie. Zobacz jak jest naprawdę!   
HARMONOGRAM ORAZ SZCZEGÓŁY
misji gospodarczej firm polskich do białorusi

MISJA GOSPODARCZA FIRM POLSKICH DO BIAŁORUSI
Mińsk,Witebsk,Gomel: 15-21 września 2019     

ORGANIZATOR:
1.1. SCC Silesia Chamber of Commerce
PL , 53-015 Wrocław, ul. Karkonoska 8
Tel.:+48 71 707 11 52
Fax:+48 71 707 12 87
Mob:+48 661 345 808
e-mail:  biuro@scc.org.pl 
www:  www.scc.org.pl
1.2. Izba Handlowo Przemysłowa w Mińsku
1.3. Izba Handlowo Przemysłowa w Witebsku
1.4. Izba Handlowo Przemysłowa w Gomlu

 

2.0. PROGRAM RAMOWY:
Dzień pierwszy: 15 września 2019 - niedziela:
-Przelot Warszawa – Minsk.
-Transfer do hotelu, zakwaterowanie.
-Kolacja, czas wolny.

 

Dzień drugi: 16 września - poniedziałek:
-Śniadanie w hotelu.
-Oficjalne otwarcie i spotkania biznesowe B2B z firmami białoruskimi w Minsku.
-Lunch.
-Spotkania indywidualne z partnerami białoruskimi.
-Zwiedzanie  Minska.
-Kolacja, czas wolny.

 

Dzień trzeci:  17 września 2019 - wtorek:
-Śniadanie w hotelu.
-Dokończenie rozmów w trybie indywidualnym.
-Przejazd do miasta Vitebsk.
-Zakwaterowanie w hotelu.
-Kolacja, czas wolny.

 

Dzień czwarty:  18 września 2019 – środa:
-Śniadanie w hotelu.
-Oficjalne otwarcie i spotkania biznesowe B2B z firmami białoruskimi w Vitebsku.
-Lunch.
-Spotkania indywidualne z partnerami białoruskimi.
-Zwiedzanie Vitebska.
-Kolacja, czas wolny.

 

Dzień piąty:  19 września 2019 – czwartek:
-Śniadanie w hotelu.
-Dokończenie rozmów w trybie indywidualnym.
-Przejazd do miasta Gomel.
-Zakwaterowanie w hotelu.
-Kolacja, czas wolny.

 

Dzień szósty: 20 września 2019 – piątek:
-Śniadanie w hotelu.
-Oficjalne otwarcie i spotkania B2B z partnerami białoruskimi.
-Lunch.
-Spotkania indywidualne z partnerami białoruskimi.
-Uroczysta kolacja pożegnalna, czas wolny.

 

Dzień siódmy: 21 września 2019 - sobota:
-Śniadanie w hotelu.
-Transfer na lotnisko Minsk-2
-Przelot do Polski.
 
3.0. DATA OSTATECZNEGO ZAMKNIĘCIA ZGŁOSZEŃ:
16 sierpnia 2019 - lub do wyczerpania miejsc.

 

4.0.KOSZTY UCZESTNICTWA
4.1.OPŁATA ZA MISJĘ OBEJMUJE DWA WARIANTY DO WYBORU:
A. Przeloty: Warszawa - Mińsk - Warszawa (Wariant A).
B. Transfery Mińsk - Witebsk - Gomel - Mińsk (Wariant A i B).
C. Pokoje jednoosobowe w hotelach w Mińsku, Witebsku i Gomelu (Wariant A).
D. Rezerwacja pokoi w wybranych hotelach w Mińsku, Witebsku i w Gomelu (Wariant B).
E. Zaproszenie oraz przygotowanie do spotkań firm białoruskich (Wariant A i B).
F. Sale do rozmów z cateringiem (Wariant A i B).
G. Tłumacze (Wariant A i B).
H. Konsultacje na temat rynku Białoruskiego (Wariant A i B) .
I. Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje podczas pobytu w Białorusi w ramach realizowanego programu (Wariant A).
J. Materiały informacyjne i identyfikatory (Wariant A i B).
K. Transport osobowy na miejscu w ramach realizowanego programu (Wariant A)
L. Zwiedzanie Mińska, Witebska i Gomela (Wariant A i B).
M. Ubezpieczenie NW (Wariant A i B).
N. Pełna opieka logistyczna ze strony organizatorów (Wariant A i B).
O. Organizacja wiz do Białorusi jeśli jest taka potrzeba (Wariant A i B).
P. Pomoc przy rozmowach z partnerami białoruskimi (Wariant A i B).

 

4.2.WARUNKI FINANSOWE*,**:

Wariant A:
Pełne uczestnictwo w programie Wariant A równowartość: 1.720,00 Euro + 23%VAT/osobę płatne w dwóch ratach,

równych równowartość: 860,00 Euro + 23%VAT każda.

 

Wariant B (nie obejmuje przelotu i noclegu):
Pełne uczestnictwo w programie Wariant B równowartość: 760,00 Euro + 23% VAT/osobę płatne w dwóch ratach,

równych równowartość: 380,00 Euro  + 23%VAT każda.

 

*   Koszt 1 Euro wyliczany jest na podstawie średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego wystawienie faktury VAT.
** Koszt uczestnictwa w misjach gospodarczych i w targach jest kosztem uzyskania przychodu.

 

5.0. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU
5.1. Zgłoszenie uczestnictwa w Misji odbywa się poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego faksem lub pocztą elektroniczną
na adres organizatora biuro@scc.org.pl w terminie do: 16 sierpnia 2019.
5.2. Potwierdzone przez organizatora zgłoszenie oznacza zawarcie Umowy uczestnictwa w Misji.
Formularz zgłoszeniowy prosimy przesyłać faksem na numer: +4871 707 12 87 lub skan na adres organizatora: biuro@scc.org.pl .
5.3. Płatności wynikające z p. 4 rozłożone są na dwie raty, płatne na podstawie faktury VAT:
Pierwsza rata płatna na podstawie faktury VAT w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania faktury VAT.
5.4. Druga rata płatna do dnia: 6 września 2019 na podstawie faktury VAT.

 

6.0. WARUNKI PŁATNOŚCI
Płatności wynikające z p.5 należy przelać na konto organizatora na podstawie faktur VAT.

 

7.0. REZYGNACJA I NIESPEŁNIENIE WARUNKÓW
7.1. W przypadku rezygnacji z udziału po 29 sierpnia 2019r. uczestnik zostanie obciążony 100% opłaty za uczestnictwo.
7.2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 26 sierpnia 2019r. Uczestnik zostanie obciążony 75% opłaty za uczestnictwo.
7.3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 20 sierpnia 2019r. Uczestnik zostanie obciążony 50% opłaty za uczestnictwo.
 

8.0. ZASTRZEŻENIA I REKLAMACJE
8.1. Wszelkie reklamacje uczestników Misji Gospodarczej do Białorusi należy zgłaszać pisemnie na adres organizatora w terminie 14 dni

od daty zakończenia imprezy.
8.2. Po upływie tego terminu reklamacje nie będą uwzględniane.

 

9.0. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Zawarcie umowy oznacza akceptację i przyjęcie Ogólnych Warunków Udziału w Misjach Gospodarczych.
9.2. Przypadki nie uwzględnione w Umowie lub Ogólnych Warunkach Udziału w Targach i w  Misjach Gospodarczych będą rozstrzygane

na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.

FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY
Wybieram Wariant:      A      B

firma (nazwa):

firma (adres):

NIP:

telefon:

fax:

e-mail:

www:

reprezentant firmy:

informujemy że z naszej strony wydelegujemy osób:
proszę wpisać liczbę osób
i nacisnąć przycisk