Teheran:
1 - 5 września 2019
FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY

Pomimo presji USA na Iran, Unia Europejska oficjalnie wspiera współpracę z tym bogatym krajem. Nie ma w tym nic dziwnego ponieważ Iran jest krajem wiele razy bogatszym od sąsiedniej Arabii Saudyjskiej z czego korzystali Amerykanie do czasu obalenia proamerykańskiego rządu
czterdzieści lat temu uruchamiając między innymi irański program nuklearny. Od tego czasu USA bezustannie podsyca konflikty wewnętrzne w Iranie, dążąc do przywrócenia władzy synowi obalonego Reza Szaha Pahlawiego. Czasy się jednak zmieniły, gdyż za plecami Iranu urosły potężne Chiny, które uzależniły już od siebie sąsiedni Pakistan, aby rozpocząć inwestowanie w ogromne złoża ropy i gazu w Zatoce Perskiej. Współpracując z Iranem społeczność międzynarodowa robi wszystko aby ten kraj nie "wpadł w ręce Chin" a obecna polityka Izraela a tym samym USA może do tego doprowadzić. Polska oficjalnie do niedawna traktowała Iran jako jeden z 7 najbardziej perspektywicznych rynków Świata uruchamiając program GO IRAN. Po wizycie Prezydenta USA w Warszawie oficjalna polityka wobec tego najważniejszego w Regionie kraju zmieniła się, ale biznes rządzi się swoimi prawami. Unia Europejska po raz kolejny nie poparła stanowiska USA pracując nad mechanizmami omijającymi amerykańskie sankcje co jednak nie jest łatwe. Nasz zespół SCC tak jak Czesi, Niemcy, Włosi i inni w UE

uważamy, że to dobry czas na rozwijanie współpracy, która właśnie w takich chwilach jak teraz przynosi owoce największe. Iran to najbardziej proeuropejski kraj, dający nieograniczone możliwości nie tylko w biznesie ale i w kulturze, turystyce i nauce. Zapraszamy więc do udziału w kolejnej misji gospodarczej do Iranu organizowanej przy udziale Irańsko Polskiego Centrum Współpracy, Wzajemnego Wsparcia i Ochrony które ukierunkowane jest nie tylko na 80 milionowy rynek Iranu ale na łącznie 400 milionowy rynek krajów sąsiednich.  

HARMONOGRAM ORAZ SZCZEGÓŁY
misji gospodarczej firm polskich do Iranu w dniach: 5-9 lipca 2019

MISJA GOSPODARCZA FIRM POLSKICH DO IRANU 
TEHERAN: 1 - 5 września 2019     

ORGANIZATOR:
1.1. SCC Silesia Chamber of Commerce
PL , 53-015 Wrocław, ul. Karkonoska 8
Tel.:+48 71 707 11 52
Fax:+48 71 707 12 87
Mob:+48 661 345 808
e-mail: 
biuro@scc.org.pl 
www: 
www.scc.org.pl
1.2. Izba Handlowo Przemysłowa Alborz CCIMA/Teheran - Iran

  

2.0. PROGRAM RAMOWY:
Dzień pierwszy - niedziela 1 września 2019
- Spotkanie uczestników misji na lotnisku Okęcie w Warszawie i wylot do Teheranu.

 

Dzień drugi - poniedziałek 2 września 2019
- Przylot na międzynarodowe lotnisko IKA Airport, transfer do hotelu, zakwaterowanie.
- Śniadanie w hotelu.
- Zwiedzanie Teheranu, aklimatyzacja i przygotowanie do spotkań.
- Kolacja w gronie własnym, czas wolny.

 

Dzień trzeci - wtorek 3 września 2019
- Śniadanie w hotelu.
- Spotkania bezpośrednie B2B (Business to Business) z partnerami irańskimi przygotowanymi dla każdego polskiego uczestnika indywidualnie. 
- Kolacja w gronie własnym.

 

Dzień czwarty - środa 4 września 2019
- Śniadanie w hotelu.
- Dalsze rozmowy biznesowe z partnerami irańskimi w trybie indywidualnym.
- Uroczysta kolacja wydana przez SCC z udziałem zaproszonych gości irańskich i polskich.

 

Dzień piąty - czwartek 5 września 2019
- Śniadanie w hotelu, check out.
- Transfer na lotnisko w Teheranie i wylot do Polski.

 

3.0. DATA OSTATECZNEGO ZAMKNIĘCIA ZGŁOSZEŃ:
31 lipca 2019 - lub do wyczerpania miejsc.

 

4.0.KOSZTY UCZESTNICTWA
4.1.OPŁATA ZA MISJĘ OBEJMUJE DWA WARIANTY DO WYBORU:
A. Przeloty: Warszawa - Teheran - Warszawa (Wariant A).
B. Pokoje jednoosobowe w hotelu w Teheranie (Wariant A).
C. Rezerwacja pokoi w wybranych hotelach w Teheranie (Wariant B).
D. Zaproszenie oraz przygotowanie do spotkań firm irańskich  na podstawie załączonego Formularza zgłoszeniowego (Wariant A i B).
E. Sale do rozmów z cateringiem (Wariant A i B).
F. Tłumaczenie podczas spotkań B2B (Wariant A i B).
G. Konsultacje na temat rynku Iranu (Wariant A i B) .
H. Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje podczas pobytu w Iranie w ramach realizowanego programu (Wariant A).
I. Materiały informacyjne i identyfikatory (Wariant A i B).
J. Transport osobowy na miejscu w ramach realizowanego programu (Wariant A)
K. Zwiedzanie Teheranu (Wariant A i B).

L. Ubezpieczenie NW (Wariant A i B).
M. Pełna opieka logistyczna ze strony organizatorów (Wariant A i B).
N. Organizacja wiz do Iranu (Wariant A i B).
O. Pomoc przy rozmowach z partnerami irańskimi (Wariant A i B).

 

4.2.WARUNKI FINANSOWE*,*:

Wariant A:
Pełne uczestnictwo w programie Wariant A równowartość: 2.320,00 Euro + 23%VAT/osobę płatne w dwóch ratach, równych równowartość: 1.160,00 Euro + 23%VAT każda.

Wariant B (nie obejmuje przelotu i noclegu):
Pełne uczestnictwo w programie Wariant B równowartość: 1.460,00 Euro + 23% VAT/osobę płatne w dwóch ratach, równych równowartość: 730,00 Euro  + 23%VAT każda.

 

*   Koszt 1 Euro wyliczany jest na podstawie średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego wystawienie faktury VAT.
** Koszt uczestnictwa w misjach gospodarczych i w targach jest kosztem uzyskania przychodu.
5.0. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU
5.1. Zgłoszenie uczestnictwa w Misji odbywa się poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego faksem lub pocztą elektroniczną

na adres organizatora biuro@scc.org.pl w terminie do: 31 lipca 2019.
5.2. Potwierdzone przez organizatora zgłoszenie oznacza zawarcie Umowy uczestnictwa w Misji.
Formularz zgłoszeniowy prosimy przesyłać faksem na numer: +4871 707 12 87 lub skan na adres organizatora:
biuro@scc.org.pl .
5.3. Płatności wynikające z p. 4 rozłożone są na dwie raty, płatne na podstawie faktury VAT:
Pierwsza rata płatna na podstawie faktury VAT w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania faktury VAT.
5.4. Druga rata płatna do dnia: 22 sierpnia 2019 na podstawie faktury VAT.
 

6.0. WARUNKI PŁATNOŚCI
Płatności wynikające z p.5 należy przelać na konto organizatora na podstawie faktur VAT.

 

7.0. REZYGNACJA I NIESPEŁNIENIE WARUNKÓW

7.1. W przypadku rezygnacji z udziału po 29 sierpnia 2019r. uczestnik zostanie obciążony 100% opłaty za uczestnictwo.
7.2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 26 sierpnia 2019r. Uczestnik zostanie obciążony 75% opłaty za uczestnictwo.
7.3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 20 sierpnia 2019r. Uczestnik zostanie obciążony 50% opłaty za uczestnictwo.
 

8.0. ZASTRZEŻENIA I REKLAMACJE

8.1. Wszelkie reklamacje uczestników Misji Gospodarczej do Iranu należy zgłaszać pisemnie na adres organizatora w terminie 14 dni od daty zakończenia imprezy.
8.2. Po upływie tego terminu reklamacje nie będą uwzględniane.

 

9.0. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Zawarcie umowy oznacza akceptację i przyjęcie Ogólnych Warunków Udziału w Misjach Gospodarczych.
9.2. Przypadki nie uwzględnione w Umowie lub Ogólnych Warunkach Udziału w Targach i w  Misjach Gospodarczych będą rozstrzygane na podstawie
przepisów Kodeksu

 Cywilnego.

FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY
Wybieram Wariant:      A      B

firma (nazwa):

firma (adres):

NIP:

telefon:

fax:

e-mail:

www:

reprezentant firmy:

informujemy że z naszej strony wydelegujemy osób:
proszę wpisać liczbę osób
i nacisnąć przycisk