Teheran:
26 - 30 kwietnia 2019
FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY

Pomimo presji USA na Iran, Unia Europejska oficjalnie wspiera współpracę z tym bogatym krajem. Nie ma w tym nic dziwnego ponieważ Iran jest krajem wiele razy bogatszym od sąsiedniej Arabii Saudyjskiej z czego korzystali Amerykanie do czasu obalenia proamerykańskiego rządu
czterdzieści lat temu. Od tego czasu USA bezustannie podsyca konflikty wewnętrzne w Iranie, dążąc do przywrócenia władzy synowi obalonego
Reza Szaha Pahlawiego. Czasy się jednak zmieniły, gdyż za plecami Iranu urosły potężne Chiny, które uzależniły już od siebie sąsiedni Pakistan,
aby rozpocząć inwestowanie w ogromne złoża ropy i gazu w Zatoce Perskiej. Chiny i Indie kupują w Iranie coraz większe ilości ropy i ta sytuacja gwarantuje stabilność Iranu na dłuższą metę. Współpracując z Iranem społeczność międzynarodowa robi wszystko aby ten kraj nie wpadł w ręce Chin a obecna polityka Izraela a tym samym USA może do tego doprowadzić. Polska oficjalnie do niedawna traktowała Iran jako jeden z 7 najbardziej perspektywicznych rynków Świata uruchamiając program GO IRAN. Po wizycie Prezydenta USA w Warszawie oficjalna polityka wobec tego najważniejszego w Regonie kraju zmieniła się ale biznes rządzi się swoimi prawami i Unia Europejska już po raz drugi nie poparła stanowiska USA pracując nad mechanizmami omijającymi amerykańskie sankcje. Dlatego nasz zespół tak jak Czesi, Niemcy, Włosi i inni w UE

i uważamy, że to najlepszy czas na rozwijanie współpracy, która właśnie w takich chwilach jak teraz przyniesie owoce największe. Iran to najbardziej proeuropejski kraj, dający nieograniczone możliwości nie tylko w biznesie ale i w kulturze, turystyce i nauce.
Zapraszamy więc do udziału w misji gospodarczej do Iranu organizowanej przy okazji oficjalnego otwarcia Irańsko Polskiego Centrum Współpracy Gospodarczej które ukierunkowane jest nie tylko na 80 milionowy rynek Iranu ale na łącznie 400 milionowy rynek krajów sąsiednich. Poza spotkaniami B2B z odpowiednikami irańskimi jest okazja do wizytacji i rozmów bezpośrednich na Międzynarodowych Targach IRAN OIL SHOW 2019, które odbywają się w tym roku w Teheranie w dniach 1- 4 maja 2019. 

HARMONOGRAM ORAZ SZCZEGÓŁY
misji gospodarczej firm polskich do Iranu z okazji otwarcia irańsko-polskiego centrum współpracy gospodarczej oraz targów iran oil show 2019 1- 4 maja 2019

MISJA FIRM POLSKICH DO IRANU Z OKAZJI UROCZYSTEGO OTWARCIA IPCWG oraz Międzynarodowych Targów IRAN OIL SHOW 2019
TEHERAN: 26-30 kwietnia 2019     

ORGANIZATOR:
1.1. SCC Silesia Chamber of Commerce
PL , 53-015 Wrocław, ul. Karkonoska 8
Tel.:+48 71 707 11 52
Fax:+48 71 707 12 87
Mob:+48 661 345 808
e-mail: 
biuro@scc.org.pl 
www: 
www.scc.org.pl
1.2. Izba Handlowo Przemysłowa Alborz CCIMA/Teheran - Iran

  

2.0. PROGRAM RAMOWY:
Dzień pierwszy - piątek 26 kwietnia 2019
- Spotkanie uczestników na lotnisku Okęcie w Warszawie i wylot do Teheranu.

 

Dzień drugi - sobota 27 kwietnia 2019
- Przylot na międzynarodowe lotnisko IKA Airport, transfer do hotelu, zakwaterowanie.
- Śniadanie w hotelu.
- Zwiedzanie Teheranu, aklimatyzacja i przygotowanie do spotkań.
- Kolacja w gronie własnym, czas wolny.

 

Dzień trzeci - niedziela 28 kwietnia 2019
- Śniadanie w hotelu.
- Ceremonia uroczystego otwarcia Irańsko-Polskiego Centrum Współpracy Gospodarczej. 
- Spotkania bezpośrednie B2B (Business to Business) z partnerami irańskimi przygotowanymi dla każdego polskiego uczestnika indywidualnie. 
- Kolacja w gronie własnym.

 

Dzień czwarty - poniedziałek 29 kwietnia 2019
- Śniadanie w hotelu.
- Dalsze rozmowy biznesowe z partnerami irańskimi w trybie indywidualnym.
- Uroczysta kolacja wydana przez SCC z udziałem zaproszonych gości irańskich i polskich.

 

Dzień piąty - wtorek 30 kwietnia 2019
- Śniadanie w hotelu, check out.
- Transfer na lotnisko w Teheranie i wylot do Polski. 
- Uczestnicy wizytujący  Międzynarodowe Targi Iran Oil Show 2019 mają czas wolny na rozmowy indywidualne B2B.

Dzień szósty - środa 1 maja 2019 (dla wizytujących targi Iran Oil Show 2019)***
- Śniadanie w hotelu.
- Wyjazd na targi rozmowy indywidualne.
- Kolacja.

Dzień siódmy - czwartek 2 maja 2019 (dla wizytujących targi Iran Oil Show 2019)***
- Śniadanie w hotelu.
- Wyjazd na targi rozmowy indywidualne.
- Kolacja.

Dzień ósmy - piątek 3 maja 2019  (dla wizytujących targi Iran Oil Show 2019)***
- Śniadanie w hotelu, check out.
- Transfer na lotnisko w Teheranie i wylot do Polski. 

3.0. DATA OSTATECZNEGO ZAMKNIĘCIA ZGŁOSZEŃ:
Do 29 marca 2019 - lista zamknięta.

 

4.0.KOSZTY UCZESTNICTWA
4.1.OPŁATA ZA MISJĘ OBEJMUJE DWA WARIANTY DO WYBORU:
A. Przeloty: Warszawa - Teheran - Warszawa (Wariant A).
B. Pokoje jednoosobowe w hotelu w Teheranie (Wariant A).
C. Rezerwacja pokoi w wybranych hotelach w Teheranie (Wariant B).
D. Zaproszenie oraz przygotowanie do spotkań firm irańskich  na podstawie załączonego Formularza zgłoszeniowego (Wariant A i B).
E. Sale do rozmów z cateringiem (Wariant A i B).
F. Tłumaczenie podczas prezentacji ofert eksportowych i spotkań B2B (Wariant A i B).
G. Konsultacje na temat rynku Iranu (Wariant A i B) .
H. Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje podczas pobytu w Iranie w ramach realizowanego programu (Wariant A).
I. Materiały informacyjne i identyfikatory (Wariant A i B).
J. Transport osobowy na miejscu w ramach realizowanego programu (Wariant A)
K. Zwiedzanie Teheranu (Wariant A i B).
L. Ubezpieczenie NW (Wariant A i B).
M. Pełna opieka logistyczna ze strony organizatorów (Wariant A i B).
N. Organizacja wiz do Iranu (Wariant A i B).
O. Pomoc przy rozmowach z partnerami irańskimi (Wariant A i B).

 

4.2.WARUNKI FINANSOWE*,**,***:

Wariant A:
Pełne uczestnictwo w programie Wariant A równowartość: 2.320,00 Euro + 23%VAT/osobę płatne w dwóch ratach, równych równowartość: 1.160,00 Euro + 23%VAT każda.

Wariant B (nie obejmuje przelotu i noclegu):
Pełne uczestnictwo w programie Wariant B równowartość: 1.460,00 Euro + 23% VAT/osobę płatne w dwóch ratach, równych równowartość: 730,00 Euro  + 23%VAT każda.

 

Koszt 1 Euro wyliczany jest na podstawie średniego kursu NBP w dniu wystawienia faktury VAT.
Uwaga: istnieje możliwość rozłożenia płatności na ilość rat do indywidualnego uzgodnienia.

 

* Koszt uczestnictwa jest kosztem uzyskania przychodu.
** Jest możliwość uzyskania refundacji 50% kosztów kwalifikowanych ze środków Ministerstwa Rozwoju z programu De minimis
***Koszt udziału w programie dodatkowym wizytacji Międzynarodowych Targów Iran Oil Show 2019 w wariancie A: 460 Euro i 210Euro netto w Wariancie B/osobę. 

 

5.0. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU
5.1. Zgłoszenie uczestnictwa w Misji odbywa się poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego faksem lub pocztą elektroniczną

na adres organizatora biuro@scc.org.pl w terminie do: 29 marca 2019.
5.2. Potwierdzone przez organizatora zgłoszenie oznacza zawarcie Umowy uczestnictwa w Misji.
Formularz zgłoszeniowy prosimy przesyłać faksem na numer: +4871 707 12 87 lub skan na adres organizatora:
biuro@scc.org.pl .
5.3. Płatności wynikające z p. 4 rozłożone są na dwie raty, płatne na podstawie faktury VAT:
Pierwsza rata płatna na podstawie faktury VAT w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania faktury VAT.
5.4. Druga rata płatna do dnia: 12 kwietnia 2019 na podstawie faktury VAT.
5.5. Zgłaszamy nasze uczestnictwo w programie wydłużonym o wizytację Targów Iran Oil Show 2019:  TAK, NIE (prosimy o pokreślenie właściwej opcji). 

 

6.0. WARUNKI PŁATNOŚCI
Płatności wynikające z p.5 należy przelać na konto organizatora na podstawie faktur VAT.

 

7.0. REZYGNACJA I NIESPEŁNIENIE WARUNKÓW
7.1. W przypadku rezygnacji z udziału po 22 kwietnia 2019r. uczestnik zostanie obciążony 100%
opłaty za uczestnictwo.
7.2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 18 kwietnia 2019r. Uczestnik zostanie obciążony 75% opłaty za uczestnictwo.
7.3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 15 kwietnia 2019r. Uczestnik zostanie obciążony 50% opłaty za uczestnictwo.
7.4 Organizator wzywa Uczestnika do dostarczenia dokumentów niezbędnych dla udziału Uczestnika w Misji Gospodarczej. Nieotrzymanie przez Organizatora ww. dokumentów w terminie określonym w wezwaniu Organizator może potraktować jako rezygnację z udziału w misji gospodarczej. Pkt 7.1, 7.2, 7.3 oraz 7.4 Umowy stosuje się odpowiednio.

 

8.0. ZASTRZEŻENIA I REKLAMACJE
Wszelkie reklamacje uczestników Misji Gospodarczej do Iranu należy zgłaszać pisemnie na adres organizatora w terminie 14 dni od daty zakończenia imprezy.
Po upływie tego terminu reklamacje nie będą uwzględniane.

 

9.0. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1. Zawarcie umowy oznacza akceptację i przyjęcie Ogólnych Warunków Udziału w Misjach Gospodarczych.
9.2. Przypadki nie uwzględnione w Umowie lub Ogólnych Warunkach Udziału w Targach i w  Misjach Gospodarczych będą rozstrzygane na podstawie
przepisów Kodeksu Cywilnego.

FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY
Wybieram Wariant:      A      B

firma (nazwa):

firma (adres):

NIP:

telefon:

fax:

e-mail:

www:

reprezentant firmy:

informujemy że z naszej strony wydelegujemy osób:
proszę wpisać liczbę osób
i nacisnąć przycisk