Tokio-Jokohama:
25 - 30 marca 2019
FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY

Japonia od dawna jest stabilnym dostawcą inwestycji do Polski, dzięki czemu współpraca pomiędzy nami układa się wyśmienicie. Relacje pomiędzy naszymi krajami i narodami są coraz bliższe, gdyż coraz więcej Japończyków mieszka na stałe w Polsce a duża część z nich założyła tutaj rodziny i nawet mówi po polsku. W przeciwieństwie do Chińczyków, Japończycy asymilują się w Polsce akceptując tutejszą kulturę. W bogatej Japonii zaufanie do produktów z Unii Europejskiej jest bardzo wysokie i dotyczy to tak naprawdę wszystkiego co się opłaca cenowo pod względem transportowym. Polskie produkty nie różnią się już niczym od innych europejskich więc tak naprawdę sukces zależy tylko od umiejętności negocjacyjnych i odpowiedniego zaplanowania współpracy obustronnej. Wykorzystując fakt rosnącej popularności Polski w Japonii namawiamy do nieco szerszego spojrzenia na ten rynek, gdyż w myśl nowych przepisów o Specjalnych Strefach Ekonomicznych, każda firma polska bez względu na jej wielkość i ilość zatrudnienia ma teraz okazję skorzystać z ulg inwestycyjnych jeżeli ma partnera inwestycyjnego. Zapraszamy więc do udziału firmy z całej Polski mające nie tylko produkty eksportowe ale i tzw. wolne moce pozwalające stworzyć indywidualne oferty inwestycyjne oparte na wolnych powierzchniach magazynowych, bocznicach, nieruchomościach pod wspólny zakład etc.

 

HARMONOGRAM ORAZ SZCZEGÓŁY
misji firm polskich do japonii

WIELOBRANŻOWA MISJA GOSPODARCZA FIRM POLSKICH DO JAPONII
TOKIO - JOKOHAMA: 25 - 30 marca luty 2019
1. ORGANIZATOR
SCC Silesia Chamber of Commerce Ltd.
ul. Karkonoska 8 - Budynek Telewizji Wrocław
53-015 Wrocław, Polska, EU
Tel.: + 48 71 707 11 52
Fax: + 48 71 707 12 87
Mob.: + 48 722 353 882
E-mail: biuro@scc.org.pl lub office@scc.org.pl
Web: www.scc.org.pl
1.2. Tokio Chamber of Commerce Industry & Agriculture
1.3. Jokohama Chamber of Commerce Industry & Agriculture

 

2. PROGRAM RAMOWY
Dzień pierwszy: 25 marca 2019, poniedziałek:
- zbiórka uczestników na lotnisku Okęcie w Warszawie i przelot do Tokio.

 

Dzień drugi: 26 marca 2019, wtorek:
- przylot do Tokio, transfer do hotelu zakwaterowanie i aklimatyzacja.

- spotkanie z przedstawicielem Ambasady RP w Tokio omówienie uwarunkowań lokalnych.
- kolacja, czas wolny.

 

Dzień trzeci: 27 marca 2019, środa:
- śniadanie w hotelu,
- spotkania B2B uczestników misji z firmami japońskimi, prezentacja ofert biznesowych i inwestycyjnych,
- rozmowy indywidualne z partnerami japońskimi,
- uroczysta kolacja, czas wolny.

 

Dzień czwarty: 28 marca 2019, czwartek:
- śniadanie w hotelu, check out, transfer na lotnisko,
- przelot z Tokio do Jokohamy,
- transfer i zakwaterowanie w hotelu w Jokohamie.
- kolacja, czas wolny.

 

Dzień piąty: 29 marca 2019, piątek:

- śniadanie w hotelu,
- spotkania B2B w Jokohamie z firmami japońskimi,
- rozmowy indywidualne z partnerami japońskimi,

- uroczysta kolacja pożegnalna, czas wolny.

 

Dzień szósty: 30 marca 2019, sobota:
- śniadanie w hotelu, check - out , transfer na lotnisko, przelot do Polski.

 

3.0. DATA OSTATECZNEGO ZAMKNIĘCIA ZGŁOSZEŃ:
15 luty 2019 - liczba uczestników ograniczona.


4.0.KOSZTY UCZESTNICTWA
4.1.OPŁATA ZA MISJĘ OBEJMUJE DWA WARIANTY DO WYBORU:
A. Przeloty: Warszawa - Tokio - Jokohama - Warszawa (Wariant A).
B. Pokoje jednoosobowe w hotelach w Tokio i w Jokohamie (Wariant A).

C. Rezerwacja pokoi w wybranych hotelach w Tokio i w Jokohamie (Wariant B).

D. Zaproszenie oraz przygotowanie do spotkań firm japońskich na podstawie informacji z formularza zgłoszeniowego (Wariant A i B).
E. Sale do rozmów z cateringiem (Wariant A i B).

F. Tłumaczenia podczas prezentacji ofert eksportowych i spotkań B2B (Wariant A i B).
G. Konsultacje na temat rynku japońskiego (Wariant A i B) .
H. Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje podczas pobytu w Japonii  (Wariant A).
I. Materiały informacyjne i identyfikatory (Wariant A i B).

K. Transport osobowy na miejscu w ramach realizowanego programu (Wariant A).

L. Ubezpieczenie NW (Wariant A i B).
M. Pełna opieka logistyczna ze strony organizatorów (Wariant A i B).
N. Organizacja wiz do Japonii dla osób tego wymagających (Wariant A i B).

O. Pomoc przy rozmowach z partnerami japońskimi (Wariant A i B).

 

4.2.WARUNKI FINANSOWE:
Wariant A:
Pełne uczestnictwo w programie Wariant A równowartość: 2.860 EURO + 23%VAT/osobę*,***,**** płatne w dwóch ratach,

równych równowartości: 1.430 EURO + 23%VAT każda.

 

Wariant B (nie obejmuje przelotu i noclegu):
Pełne uczestnictwo w programie Wariant B równowartość: 1200 EURO + 23% VAT/firmę**,***,**** płatne w dwóch ratach,

równych równowartości: 600 EURO + 23%VAT każda.

 

Koszt 1 EURO wyliczany jest na podstawie średniego kursu NBP w dniu wystawienia faktury VAT.

 

* Koszt uczestnictwa drugiej osoby wynosi 60% podanej kwoty i 55% każdej następnej osoby osobno.
** Koszty uwzględniają udział jednej lub dwóch osób. W przypadkach większej ilości uczestników koszty wariantu B do indywidualnego ustalenia.  

*** Istnieje możliwość refundacji nawet do 50% kosztów uczestnictwa w ramach de minimis - wnioski i monitoring całości procedury dla uczestników misji bezpłatnie.
**** Koszty udziału w misjach gospodarczych i w targach są kosztami uzyskania przychodu.

 

5.0. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU
5.1. Zgłoszenie uczestnictwa w Misji odbywa się poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego faksem lub pocztą elektroniczną na adres organizatora biuro@scc.org.pl w terminie do: 15 września 2018.

5.2. Potwierdzone przez organizatora zgłoszenie oznacza zawarcie Umowy uczestnictwa w Misji.
Formularz zgłoszeniowy prosimy przesyłać faksem na numer: +4871 707 12 87 lub skan na adres organizatora: biuro@scc.org.pl .
5.3. Płatności wynikające z p. 4 rozłożone są na dwie raty, płatne na podstawie faktury VAT:
Pierwsza rata płatna na podstawie faktury VAT w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania faktury VAT.
5.4. Druga rata płatna do dnia: 8 marca 2019 na podstawie faktury VAT.
 
6.0. WARUNKI PŁATNOŚCI

Płatności wynikające z p.5 należy przelać na konto organizatora na podstawie faktur VAT.
 
7.0. REZYGNACJA I NIESPEŁNIENIE WARUNKÓW
7.1. W przypadku rezygnacji z udziału po 18 marca 2019r. uczestnik zostanie obciążony 100% opłaty za uczestnictwo.

7.2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 11 marca 2019r. uczestnik zostanie obciążony 75% opłaty za uczestnictwo.
7.3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 4 marca 2019r. uczestnik zostanie obciążony 50% opłaty za uczestnictwo.
 
8.0. ZASTRZEŻENIA I REKLAMACJE

8.1. Wszelkie reklamacje uczestników Misji Gospodarczej do Japonii należy zgłaszać pisemnie na adres organizatora
w terminie 14 dni od daty zakończenia imprezy.
8.2. Po upływie tego terminu reklamacje nie będą uwzględniane.

 

9.0. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1. Zawarcie umowy oznacza akceptację i przyjęcie Ogólnych Warunków Udziału w Misjach Gospodarczych.
9.2. Przypadki nie uwzględnione w Umowie lub Ogólnych Warunkach Udziału w Targach i w  Misjach Gospodarczych będą rozstrzygane na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.

FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY
Wybieram Wariant:      A      B

firma (nazwa):

firma (adres):

NIP:

telefon:

fax:

e-mail:

www:

reprezentant firmy:

informujemy że z naszej strony wydelegujemy osób:
proszę wpisać liczbę osób
i nacisnąć przycisk