Taszkent - Almata - Nursultan:
10 - 16 listopada 2019
FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY
HARMONOGRAM ORAZ SZCZEGÓŁY
misji firm polskich do Kazachstanu i uzbekistanu

MISJA GOSPODARCZA FIRM POLSKICH DO KAZACHSTANU I UZBEKISTANU
Taszkent-Almata-Nursultan: 10 - 16 listopada 2019     

ORGANIZATOR:
1.1. SCC Silesia Chamber of Commerce
PL , 53-015 Wrocław, ul. Karkonoska 8
Tel.:+48 71 707 11 52
Fax:+48 71 707 12 87
Mob:+48 661 345 808
e-mail:  biuro@scc.org.pl 
www:  www.scc.org.pl
1.2. Izba Handlowo Przemysłowa Taszkencie.
1.2. Izba Handlowo Przemysłowa Almaty.
 1.2. Izba Handlowo Przemysłowa Nursultan.

 

2.0. PROGRAM RAMOWY:
Dzień pierwszy - niedziela 10 listopada 2019
- Spotkanie uczestników na lotnisku Okęcie w Warszawie i wylot do Taszkentu.
- Lądowanie, odprawa, transher do hotelu, zakwaterowanie.
- Kolacja w gronie własnym, czas wolny.

 

Dzień drugi - poniedziałek 11 listopada 2019
- Śniadanie w hotelu.
- Oficjalne otwarie i spotkania B2B z firmami uzbeckimi.
- Lunch.
- Zwiedzanie Taszkentu.
- Uroczysta kolacja z zaproszonumi gośćmi.
- Kolacja w gronie własnym, czas wolny.

 

Dzień trzeci - wtorek 12 listopada 2019
- Śniadanie w hotelu.
- Dokończenie rozmów, chceck out, transfer na lotnisko.
- Przelot do Almaty
- Lądowanie, transfer do hotelu, zakwaterowanie.
- Kolacja w gronie własnym.

 

Dzień czwarty - środa 13 listopada 2019
- Śniadanie w hotelu.
- Oficjlne otwarcie oraz spotkania B2B z firmami kazachskimi.
- Lunch.
- Zwiedzanie Almaty.
- Uroczysta kolacja z udziałem zaproszonych gości.

 

Dzień piąty - czwartek 14 listopada 2019
- Śniadanie w hotelu, check out.
- Dokończenie rozmów w trybie indywidualnym.
- Transfer na lotnisko i przelot do Nursultan (do niedawana Astana).
- Zakwaterowanie w hotelu, kolacja, czas wolny.

 

Dzień szósty - piątek 15 listopada 2019
- Śniadanie w hotelu.
- Oficjalne otwarcie i spotkania B2B z firmami kazachskimi.
- Lunch.
- Zwiedzanie miast Nursultan,
- Uroczysta kolacja z udziałem zaproszonych gości.

 

Dzień siódmy - sobota 16 listopada 2019
- Śniadanie w hotelu.
- Transfer na lotnisko.
- Przelot do Polski.
 
 
3.0. DATA OSTATECZNEGO ZAMKNIĘCIA ZGŁOSZEŃ:
11 października 2019 - lub wyczerpania miejsc - liczba miejsc ograniczona.

4.0.KOSZTY UCZESTNICTWA
4.1.OPŁATA ZA MISJĘ OBEJMUJE DWA WARIANTY DO WYBORU:
A. Przeloty: Warszawa - Taszkent-Almaty-Nursultan - Warszawa (Wariant A).
B. Pokoje jednoosobowe w hotelach w Taszkencie, Almaty i Nursultan (Wariant A).
C. Rezerwacja pokoi w wybranych hotelach w w hotelach w Taszkencie, Almaty i Nursultan (Wariant B).
D. Zaproszenie oraz przygotowanie do spotkań firm uzbecckich i kazachskich (Wariant A i B).
E. Sale do rozmów z cateringiem (Wariant A i B).
F. Tłumaczenie podczas spotkań B2B (Wariant A i B).
G. Konsultacje na temat rynku Uzbekistanu i Kazachstanu (Wariant A i B) .
H. Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje podczas pobytu w Uzbekistanie i w Kazachstanie (Wariant A).
I. Materiały informacyjne i identyfikatory (Wariant A i B).
J. Transport osobowy na miejscu w ramach realizowanego programu (Wariant A)
K. Zwiedzanie Taszkentu, Almaty i Nursultan (Wariant A i B).
L. Ubezpieczenie NW (Wariant A i B).
M. Pełna opieka logistyczna ze strony organizatorów (Wariant A i B).
N. Organizacja wiz do Uzbekistanu i Kazachstanu (Wariant A i B).
O. Pomoc przy rozmowach z partnerami uzbeckimi i kazachskimi (Wariant A i B).

 

4.2.WARUNKI FINANSOWE*,**:

Wariant A:
Pełne uczestnictwo w programie Wariant A równowartość: 3.420,00 Euro + 23%VAT/osobę płatne w dwóch ratach, równych równowartość: 1.710,00 Euro + 23%VAT każda.

 

Wariant B (nie obejmuje przelotu i noclegu):
Pełne uczestnictwo w programie Wariant B równowartość: 1.460,00 Euro + 23% VAT/osobę płatne w dwóch ratach, równych równowartość: 730,00 Euro  + 23%VAT każda.

 

*Koszt 1 Euro wyliczany jest na podstawie średniego kursu NBP w dniu poprzedzającym wystawienia faktury VAT.
** Koszt uczestnictwa w misjach gospodarczych i w targach jest kosztem uzyskania przychodu.

 

5.0. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU
5.1. Zgłoszenie uczestnictwa w Misji odbywa się poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego faksem lub pocztą elektroniczną
na adres organizatora biuro@scc.org.pl w terminie do: 11 października 2019.
5.2. Potwierdzone przez organizatora zgłoszenie oznacza zawarcie Umowy uczestnictwa w Misji.
Formularz zgłoszeniowy prosimy przesyłać faksem na numer: +4871 707 12 87 lub skan na adres organizatora: biuro@scc.org.pl .
5.3. Płatności wynikające z p. 4 rozłożone są na dwie raty, płatne na podstawie faktury VAT:
Pierwsza rata płatna na podstawie faktury VAT w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania faktury VAT.
5.4. Druga rata płatna do dnia: 31 października 2019 na podstawie faktury VAT.
 

6.0. WARUNKI PŁATNOŚCI
Płatności wynikające z p.5 należy przelać na konto organizatora na podstawie faktur VAT.

 

7.0. REZYGNACJA I NIESPEŁNIENIE WARUNKÓW
7.1. W przypadku rezygnacji z udziału po 4 listopada 2019r. uczestnik zostanie obciążony 100% opłaty za uczestnictwo.
7.2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 28 października uczestnik zostanie obciążony 75% opłaty za uczestnictwo.
7.3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 23 października 2019r. uczestnik zostanie obciążony 50% opłaty za uczestnictwo.
 

8.0. ZASTRZEŻENIA I REKLAMACJE
8.1. Wszelkie reklamacje uczestników Misji Gospodarczej do Uzbekistanu i Kazachstanu należy zgłaszać pisemnie na adres organizatora

w terminie 14 dni od daty zakończenia imprezy.
8.2. Po upływie tego terminu reklamacje nie będą uwzględniane.

 

9.0. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Zawarcie umowy oznacza akceptację i przyjęcie Ogólnych Warunków Udziału w Misjach Gospodarczych.
9.2. Przypadki nie uwzględnione w Umowie lub Ogólnych Warunkach Udziału w Targach i w  Misjach Gospodarczych będą rozstrzygane

na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.

FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY
Wybieram Wariant:      A      B

firma (nazwa):

firma (adres):

NIP:

telefon:

fax:

e-mail:

www:

reprezentant firmy:

informujemy że z naszej strony wydelegujemy osób:
proszę wpisać liczbę osób
i nacisnąć przycisk