Seul - Korea Południowa:
18 - 22 lutego 2019
FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY
Korea Południowa to największy inwestor w Polsce z krajów azjatyckich. Relacje pomiędzy naszymi krajami i narodami są coraz bliższe, gdyż kilka tysięcy Koreańczyków mieszka na stałe w Polsce a duża część z nich założyła tutaj rodziny i mówi po polsku. W przeciwieństwie do Chińczyków, Koreańczycy asymilują się w Polsce bardzo dobrze akceptując tutejszą kulturę. W bogatej Korei Południowej jest wysokie zaufanie do produktów z Unii Europejskiej i dotyczy to tak naprawdę wszystkiego co się opłaca cenowo pod względem transportowym. Polskie produkty nie różnią się niczym od innych europejskich więc tak naprawdę sukces zależy tylko od umiejętności negocjacyjnych i odpowiedniego zaplanowania współpracy obustronnej. Wykorzystując fakt niezwykłej popularności Polski w Korei namawiamy do nieco szerszego spojrzenia na ten rynek gdyż w myśl nowych przepisów o Specjalnych Strefach Ekonomicznych, każda firma polska bez względu na jej wielkość i ilość zatrudnienia ma teraz okazję skorzystać z ulg inwestycyjnych jeżeli ma partnera inwestycyjnego. Zapraszamy więc do udziału firmy z całej Polski mające nie tylko produkty eksportowe ale i tzw. wolne moce pozwalające stworzyć indywidualne oferty inwestycyjne oparte na wolnych powierzchniach magazynowych, bocznicach czy też nieruchomościach pod wspólny zakład etc.
HARMONOGRAM ORAZ SZCZEGÓŁY
misji gospodarczej firm polskich do południowej korei

WIELOBRANŻOWA MISJA GOSPODARCZA FIRM POLSKICH DO KOREI POŁUDNIOWEJ
SEUL: 18 - 22 luty 2019
1.0 ORGANIZATOR
SCC Silesia Chamber of Commerce Ltd.
ul. Karkonoska 8 - Budynek Telewizji Wrocław
53-015 Wrocław, Polska, EU
Tel.: + 48 71 707 11 52
Fax: + 48 71 707 12 87
Mob.: + 48 661 345 808
E-mail: biuro@scc.org.pl lub office@scc.org.pl
Web: www.scc.org.pl
1.2. Seul Chamber of Commerce Industry & Agriculture

 

2.0 PROGRAM RAMOWY
Dzień pierwszy: 18 luty 2019, poniedziałek:
- zbiórka uczestników na lotnisku Okęcie w Warszawie i przelot do Seulu.

 

Dzień drugi: 19 luty 2019, wtorek:
- lądowanie w Seulu,
- transfer do hotelu,
- aklimatyzacja i odpoczynek,
- szkolenie dotyczące metod i strategii biznesowych w aspekcie różnic kulturowych,
- zwiedzanie miasta i kolacja,
- czas wolny.

 

Dzień trzeci: 20 luty 2019, środa:
- śniadanie w hotelu,
- spotkania B2B z profilowanymi firmami koreańskimi,
- czas wolny przeznaczony na ewentualną kontynuację rozmów w trybie indywidualnym, analizy rynku,

 Store Check etc,
- kolacja.

 

Dzień czwarty: 21 luty 2019, czwartek:
- śniadanie w hotelu,
- spotkania indywidualne uczestników misji z firmami koreańskimi.

- uroczysta kolacja pożegnalna, czas wolny.

 

Dzień piąty: 22 luty 2019, piątek:

- śniadanie w hotelu,
- check out, transfer na lotnisko i powrót samolotem do Warszawy.

 

3.0. DATA OSTATECZNEGO ZAMKNIĘCIA ZGŁOSZEŃ:

26 stycznia 2019 - liczba uczestników ograniczona.

Uwaga! Termin składania wniosków o refundację upływa w dniu 14 grudnia 2018 - wnioski dostarczamy elektronicznie

i wypełniamy je wspólnie z uczestnikiem.

 

4.0.KOSZTY UCZESTNICTWA

4.1.OPŁATA ZA MISJĘ OBEJMUJE DWA WARIANTY DO WYBORU:

A. Przeloty: Warszawa - Seul - Warszawa (Wariant A).
B. Pokoje jednoosobowe w hotelu w Seulu (Wariant A).
C. Rezerwacja pokoi w wybranych hotelach w Seulu (Wariant B).
D. Zaproszenie oraz profilowanie do spotkań firm koreańskich podstawie informacji z formularza zgłoszeniowego (Wariant A i B).

E. Sala do rozmów z cateringiem (Wariant A i B).F. Tłumaczenia podczas prezentacji ofert eksportowych i inwestycyjnych w trakcie spotkań B2B (Wariant A i B).
G. Konsultacje na temat rynku koreańskiego (Wariant A i B) .
H. Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje podczas pobytu w Korei w ramach realizowanego programu (Wariant A).

I. Materiały informacyjne i identyfikatory (Wariant A i B).
K. Transport osobowy na miejscu w ramach realizowanego programu (Wariant A)
L. Ubezpieczenie NW (Wariant A i B).

M. Pełna opieka logistyczna ze strony organizatorów (Wariant A i B).
N. Organizacja wiz do Korei Południowej (Wariant A i B).

O. Pomoc przy rozmowach z partnerami koreańskimi (Wariant A i B).

 

4.2.WARUNKI FINANSOWE:

Wariant A:
Pełne uczestnictwo w programie Wariant A równowartość: 2.080 EURO + 23%VAT/osobę*,***,**** płatne w dwóch ratach,

równych równowartość: 1040 EURO + 23%VAT każda.

 

Wariant B (nie obejmuje przelotu i noclegu):
Pełne uczestnictwo w programie Wariant B równowartość: 1200 EURO + 23% VAT/firmę,**,***,**** płatne w dwóch ratach,
równych równowartość: 600 EURO + 23%VAT każda.

 

Koszt 1 EURO wyliczany jest na podstawie średniego kursu NBP w dniu wystawienia faktury VAT.

 

* Koszt uczestnictwa drugiej osoby wynosi 60% podanej kwoty i 55% każdej następnej osoby osobno.
** Koszty uwzględniają udział jednej lub dwóch osób. W przypadkach większej ilości uczestników koszty wariantu B do indywidualnego ustalenia.  

*** Istnieje możliwość refundacji nawet do 50% kosztów uczestnictwa w ramach de minimis - wnioski i monitoring całości procedury dla uczestników misji bezpłatnie.
**** Koszty udziału w misjach gospodarczych i w targach są kosztami uzyskania przychodu.

 

5.0. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU5.1. Zgłoszenie uczestnictwa w Misji odbywa się poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego faksem lub pocztą elektroniczną na adres organizatora biuro@scc.org.pl w terminie do: 26 stycznia 2019.
5.2. Potwierdzone przez organizatora zgłoszenie oznacza zawarcie Umowy uczestnictwa w Misji.

Formularz zgłoszeniowy prosimy przesyłać faksem na numer: +4871 707 12 87 lub skan na adres organizatora: biuro@scc.org.pl .
5.3. Płatności wynikające z p. 4 rozłożone są na dwie raty, płatne na podstawie faktury VAT:
Pierwsza rata płatna na podstawie faktury VAT w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania faktury VAT.
5.4. Druga rata płatna do dnia:  4 luty 2019 na podstawie faktury VAT.

 

6.0. WARUNKI PŁATNOŚCI

Płatności wynikające z p.5 należy przelać na konto organizatora na podstawie faktur VAT.


7.0. REZYGNACJA I NIESPEŁNIENIE WARUNKÓW

7.1. W przypadku rezygnacji z udziału po 11 lutym 2019r. uczestnik zostanie obciążony 100% opłaty za uczestnictwo.
7.2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 4 lutym 2019r. uczestnik zostanie obciążony 75% opłaty za uczestnictwo.
7.3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 28 stycznia 2019r. uczestnik zostanie obciążony 50% opłaty za uczestnictwo.
 

8.0. ZASTRZEŻENIA I REKLAMACJE
8.1. Wszelkie reklamacje uczestników Misji Gospodarczej do Korei Południowej należy zgłaszać pisemnie na adres organizatora

w terminie 14 dni od daty zakończenia imprezy.
8.2. Po upływie tego terminu reklamacje nie będą uwzględniane.

 

9.0. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1. Zawarcie umowy oznacza akceptację i przyjęcie Ogólnych Warunków Udziału w Misjach Gospodarczych.
9.2. Przypadki nie uwzględnione w Umowie lub Ogólnych Warunkach Udziału w Targach i w  Misjach Gospodarczych będą rozstrzygane na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.
 

FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY
Wybieram Wariant:      A      B

firma (nazwa):

firma (adres):

NIP:

telefon:

fax:

e-mail:

www:

reprezentant firmy:

informujemy że z naszej strony wydelegujemy osób:
proszę wpisać liczbę osób
i nacisnąć przycisk