Sfax - Tunezja:
15 - 18 września 2019
FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY

SFAX to główny port i serce biznesowe nie tylko Tunezji ale jedno z najważniejszych miejsc na mapie biznesowej całej Afryki Północnej, dające możliwości nawiązania kontaktów również w tak zwanej Czarnej Afryce. Tunezja to kraj francuskiego prawa i doskonałych kontaktów handlowych z całą Afryką, ale co dla nas Polaków najważniejsze w tych czasach również z Libią, która teraz tu przeniosła swoje firmy z powodu pełzającej wojny domowej. Izba Gospodarcza w Sfaxie www.ccis.org.tn wspólnie z SCC organizuje spotkania B2B właśnie tutaj ponieważ poza licznymi firmami tunezyjskimi udział w nich wezmą firmy Libijskie z Misuraty - głównego ośrodka przemysłowego Libii oraz Trypolisu. Będzie więc okazja do spotkań z firmami tunezyjskimi operującymi w całej Afryce oraz libijskimi firmami naftowymi i firmami zaopatrującymi ludność libijską tak naprawdę we wszystko ponieważ w samej Libii nie ma teraz żadnej produkcji. Czas wojny to czas przegrupowań również dla firm polskich, które w Libii są szczególnie cenione. Na spotkania z uczestnikami naszej misji do Sfaxu poza firmami tunezyjskimi przybędą firmy zrzeszone w libijskich izbach w Trypolisie i w Misuracie zaproszone do każdego polskiego uczestnika indywidualnie według jego wskazań zawartych w formularzu zgłoszeniowym.  Zapraszamy więc wszystkie firmy polskie zainteresowane Afryką Północną z branż producentów żywności w tym produktów mlecznych i mięsnych (Halal), słodyczy, producentów mebli, odzieży, konfekcji w tym ubrań specjalistycznych np. naftowych i pożarniczych, części samochodowych, produktów AGD i wyrobów użytkowych, wyrobów farmaceutycznych i higienicznych jak i zabawek dla dzieci. Dzięki kontaktom wygenerowanym dla Was w Sfaxie Wasza firma znajdzie kanały dystrybucyjne nie tylko w Afryce Północnej ale i krajach Afryki Środkowej. Wypełnij zgłoszenie, weź udział w misji do Sfaxu i rób biznes w Afryce bo wbrew pozorom to teraz jest na to czas najlepszy.

HARMONOGRAM ORAZ SZCZEGÓŁY
misji do SFAXU: 15-18 WRZEŚNIA 2019

1.0. ORGANIZATORZY
1.1. SCC Silesia Chamber of Commerce
PL , 53-015 Wrocław, ul. Karkonoska 8
Tel.:+48 71 707 11 52
Fax:+48 71 707 12 87
Mobile:+48 661 345 808
e-mail:  biuro@scc.org.pl 
www:  www.scc.org.pl
1.2. SFAX CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY www.ccis.org.tn     
 
2.0. PROGRAM RAMOWY MISJI DO SFAXU:
Dzień pierwszy - niedziela 15 września 2019
- Wylot z Warszawy do Tunisu.
- Lądowanie w Tunisie transfer do Sfaxu, zakwaterowanie w hotelu - czas wolny.

 

Dzień drugi – poniedziałek 16 września 2019
- Śniadanie w hotelu.
- Przejazd do SFAX CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY i oficjalne otwarcie spotkań.
- Spotkania B2B z firmami libijskimi i tunezyjskimi polskich uczestników misji.
- Kolacja, czas wolny.

 

Dzień trzeci – wtorek 17 września 2019
- Śniadanie w hotelu.
- Indywidualne spotkania B2B z firmami libijskimi i tunezyjskimi.
- Uroczysta kolacja, czas wolny.

 

Dzień czwarty – środa 18 września 2019

- Śniadanie w hotelu.
- Transfer na lotnisko powrót do Warszawy.

 

3.0. DATA OSTATECZNEGO ZAMKNIĘCIA ZGŁOSZEŃ:
23 sierpnia 2019. Liczba uczestników ograniczona.

 

4.0.KOSZTY UCZESTNICTWA
4.1.OPŁATA ZA MISJĘ DO SAFXU OBEJMUJE DWA WARIANTY DO WYBORU:

A. Przeloty: Warszawa - Tunis  - Warszawa (Wariant A).
B. Transfer z Tunisu do Sfaxu i ze Sfaxu do Tunisu (Wariant A).
C. Pokoje jednoosobowe w hotelu w Sfaxie (Wariant A).
D. Rezerwacja pokoi w wybranych hotelach w Sfaxie (Wariant B).
E. Zaproszenie oraz przygotowanie do spotkań firm tunezyjskich i libijskich (Wariant A i B).
F. Sale do rozmów z cateringiem (Wariant A i B).
G. Tłumaczenie podczas spotkań B2B (Wariant A i B).
H. Konsultacje na temat rynku Libii i Tunezji (Wariant A i B) .
I. Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje podczas pobytu w ramach realizowanego programu (Wariant A).
J. Materiały informacyjne i identyfikatory (Wariant A i B).
K. Transport osobowy na miejscu w ramach realizowanego programu (Wariant A)
L. Zwiedzanie Sfaxu (Wariant A i B).
M. Ubezpieczenie NW (Wariant A i B).
N. Pełna opieka logistyczna ze strony organizatorów (Wariant A i B).
O. Organizacja wiz do Tunezji w razie potrzeby (Wariant A i B).
P. Pomoc przy rozmowach z partnerami libijskimi i tunezyjskimi (Wariant A i B).

 

4.2. WARUNKI FINANSOWE*,**:
Wariant A:
Pełne uczestnictwo w programie Wariant A równowartość: 1.960 USD + 23%VAT/osobę płatne w dwóch ratach, równych równowartość: 980 USD + 23%VAT każda.

Wariant B (nie obejmuje przelotu i noclegu):
Pełne uczestnictwo w programie Wariant B równowartość: 900 USD + 23% VAT/osobę płatne w dwóch ratach, równych równowartość:
450 USD + 23%VAT każda.

 

*Koszt 1 USD wyliczany jest na podstawie średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego wystawienie faktury VAT.

**Koszty uczestnictwa są wpisywane do kosztów uzyskania przychodu.

 

5.0. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU
5.1. Zgłoszenie uczestnictwa w Misji do Sfaxu odbywa się poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego faksem lub pocztą elektroniczną

na adres organizatora biuro@scc.org.pl w terminie do: 23 sierpnia 2019.
5.2. Potwierdzone przez organizatora zgłoszenie oznacza zawarcie Umowy uczestnictwa w Misji.
Formularz zgłoszeniowy prosimy przesyłać faksem na numer: +4871 707 12 87 lub skan na adres organizatora: biuro@scc.org.pl .
5.3. Płatności wynikające z p. 4 rozłożone są na dwie raty, płatne na podstawie faktury VAT:
Pierwsza rata płatna na podstawie faktury VAT w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania faktury VAT.
5.4. Druga rata płatna do dnia: 21 czerwca 2019 na podstawie faktury VAT.

 

6.0. WARUNKI PŁATNOŚCI
Płatności wynikające z p.5 należy przelać na konto organizatora na podstawie faktur VAT. 

 
7.0. REZYGNACJA I NIESPEŁNIENIE WARUNKÓW
7.1. W przypadku rezygnacji z udziału po 6 września 2019r. uczestnik zostanie obciążony 100%
opłaty za uczestnictwo.
7.2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po  30 sierpnia 2019r. Uczestnik zostanie obciążony 75% opłaty za uczestnictwo.

7.3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 26 sierpnia 2019r. od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, Uczestnik zostanie obciążony 50% opłaty za uczestnictwo.
 
8.0. ZASTRZEŻENIA I REKLAMACJE
8.1. Wszelkie reklamacje uczestników Misji Gospodarczej do Sfaxu należy zgłaszać pisemnie na adres organizatora w terminie 14 dni od daty zakończenia imprezy.
8.2. Po upływie tego terminu reklamacje nie będą uwzględniane.
 
9.0. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1. Zawarcie umowy oznacza akceptację i przyjęcie Ogólnych Warunków Udziału w Misjach Gospodarczych.
9.2. Przypadki nie uwzględnione w Umowie lub Ogólnych Warunkach Udziału w Targach i w  Misjach Gospodarczych będą rozstrzygane na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.

FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY
Wybieram Wariant:      A      B

firma (nazwa):

firma (adres):

NIP:

telefon:

fax:

e-mail:

www:

reprezentant firmy:

informujemy że z naszej strony wydelegujemy osób:
proszę wpisać liczbę osób
i nacisnąć przycisk