Singapur - Kuala Lumpur:
6 - 13 kwietnia 2019
FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY
Wielobranżowa misja firm polskich do Malezji i Singapuru z okazji podpisania umowy handlowej pomiędzy UE a Singapurem. Umowa z Singapurem dotyczy również i twojej firmy natomiast Malezja to jeden z najszybciej rosnących rynków, który według wszystkich danych już za dwa lata wyprzedzi w rankingach gospodarczych Polskę. Zarówno Malezja jak i Singapur są szeroko otwarte na towary i usługi z Polski, która jest tu traktowana jako normalny kraj unijny i dostawca solidnej jakości. Znajdziesz tu również dobrego partnera inwestycyjnego.  
HARMONOGRAM ORAZ SZCZEGÓŁY
misji gospodarczej firm polskich do Malezji i do Singapuru

 WIELOBRANŻOWA MISJA GOSPODARCZA FIRM POLSKICH DO MALEZJI I DO SINGAPURU
Kuala Lumpur - Singapur: 6-13 kwietnia 2019
1.0 ORGANIZATOR
SCC Silesia Chamber of Commerce Ltd.
ul. Karkonoska 8 - Budynek Telewizji Wrocław
53-015 Wrocław, Polska, EU
Tel.: + 48 71 707 11 52
Fax: + 48 71 707 12 87
Mob.: + 48 661 345 808
E-mail: biuro@scc.org.pl lub office@scc.org.pl
Web: www.scc.org.pl
1.2. Singapurska Międzynarodowa Izba Handlowa (SICC)
1.3. Malezyjska Międzynarodowa Izba Handlu i Przemysłu (MICCI)

 

2.0. PROGRAM RAMOWY:
Dzień pierwszy - sobota 6 kwietnia 2019

– Zbiórka uczestników na lotnisku Chopina w Warszawie.                                                             
- Wylot z Warszawy do Singapuru (godzina 23.00).
                                                                                                                                                                                                    
Dzień drugi - niedziela 7 kwietnia 2019                                                                                   
- Przylot na lotnisko międzynarodowe w Singapurze, transfer do hotelu, zakwaterowanie.

- Czas wolny, kolacja w gronie własnym.
 
Dzień trzeci – poniedziałek 8 kwietnia 2019                                                                       
- Śniadanie w hotelu.                                                                                             
- Spotkanie z przedstawicielami Ambasady RP i Biura Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, w tym  omówienie warunków

  polsko-singapurskiej współpracy gospodarczej i naukowo-technicznej oraz specyfiki prowadzenia biznesu w Singapurze.        
- Program turystyczny - zwiedzanie Singapuru (opcjonalnie).
- Kolacja w gronie własnym.                                                                                 


Dzień czwarty - wtorek 9 kwietnia 2019                                                                              
- Śniadanie w hotelu.                                                                                              
– Spotkanie z członkami Singapurskiej Międzynarodowej Izby Handlowej (SICC)  z udziałem zaproszonych przedstawicieli

   władz singapurskich i polskich.

- Rozmowy bezpośrednie B2B między członkami misji i biznesmenami singapurskimi.

- Uroczysta kolacja wydana przez SCC z udziałem biznesu miejscowego oraz zaproszonych gości singapurskich i polskich.

 

Dzień piąty – środa 10 kwietnia 2019

- Śniadanie w hotelu.
- Transfer lotniczy z Singapuru do Kuala Lumpur (Malezja).                                                      
- Przylot na lotnisko międzynarodowe w Kuala Lumpur, transfer do hotelu, zakwaterowanie.

  Spotkanie z przedstawicielami Ambasady RP i Biura Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, w tym  omówienie warunków

  polsko-malezyjskiej współpracy gospodarczej i naukowej oraz specyfiki prowadzenia biznesu w Malezji.
- Kolacja w gronie własnym.

 

Dzień szósty - czwartek 11 kwietnia 2019
- Śniadanie w hotelu.

- Spotkanie z członkami Malezyjskiej Międzynarodowej Izby Handlu i Przemysłu (MICCI) z udziałem zaproszonych przedstawicieli

  władz malezyjskich i polskich.

- Rozmowy bezpośrednie B2B między członkami misji i biznesmenami malezyjskimi.

- Uroczysta kolacja wydana przez SCC z udziałem biznesu miejscowego oraz zaproszonych gości malezyjskich i polskich.
                                                                                                            
Dzień siódmy – piątek 12 kwietnia 2019                                                                        

- Śniadanie w hotelu.                                                                                 
- Dokończenie rozmów B2B z partnerami malezyjskimi w trybie indywidualnym.                                     
- Program turystyczny – zwiedzanie Kuala Lumpur (opcjonalnie).                                                   
- Transfer lotniczy z Kuala Lumpur do Singapuru.

 

Dzień ósmy – sobota 13 kwietnia 2019                                                                             
- Powrót uczestników misji samolotem z Singapuru do Warszawy.

 

3.0. DATA OSTATECZNEGO ZAMKNIĘCIA ZGŁOSZEŃ:
28 lutego 2019 - liczba uczestników ograniczona.
Uwaga! Termin składania wniosków o refundację upływa w dniu 14 grudnia 2018 - wnioski dostarczamy

 elektronicznie i wypełniamy je wspólnie z uczestnikiem.

 

4.0.KOSZTY UCZESTNICTWA
4.1.OPŁATA ZA MISJĘ OBEJMUJE DWA WARIANTY DO WYBORU:

A. Przeloty: Warszawa - Singapur- Kuala Lumpur - Singapur - Warszawa (Wariant A).
B. Pokoje jednoosobowe w hotelu w Kuala Lumpur i w Singapurze (Wariant A).
C. Rezerwacja pokoi w wybranych hotelach w Kuala Lumpur i w Singapurze (Wariant B).
D. Zaproszenie oraz profilowanie do spotkań firm malezyjskich i singapurskich podstawie informacji z formularza zgłoszeniowego (Wariant A i B).

E. Sala do rozmów z cateringiem (Wariant A i B).F. Tłumaczenia podczas prezentacji ofert eksportowych i inwestycyjnych w trakcie spotkań B2B (Wariant A i B).
G. Konsultacje na temat rynku koreańskiego (Wariant A i B) .
H. Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje podczas pobytu w Malezji i w Singapurze w ramach realizowanego programu (Wariant A).
I. Materiały informacyjne i identyfikatory (Wariant A i B).
K. Transport osobowy na miejscu w ramach realizowanego programu (Wariant A)
L. Ubezpieczenie NW (Wariant A i B).
M. Pełna opieka logistyczna ze strony organizatorów (Wariant A i B).
N. Organizacja wiz do Malezji i do Singapuru w razie konieczności (Wariant A i B).
O. Pomoc przy rozmowach z partnerami malezyjskimi i singapurskimi (Wariant A i B).

 

4.2.WARUNKI FINANSOWE:
Wariant A:
Pełne uczestnictwo w programie Wariant A równowartość: 2.980 EURO + 23%VAT/osobę*,***,**** płatne w dwóch ratach,
równych równowartość: 1490 EURO + 23%VAT każda.

 

Wariant B (nie obejmuje przelotu i noclegu):
Pełne uczestnictwo w programie Wariant B równowartość: 1600 EURO + 23% VAT/firmę**,***,**** płatne w dwóch ratach,
równych równowartość: 800 EURO + 23%VAT każda.

 

Koszt 1 EURO wyliczany jest na podstawie średniego kursu NBP w dniu wystawienia faktury VAT.


* Koszt uczestnictwa drugiej osoby wynosi 60% podanej kwoty i 55% każdej następnej osoby osobno.
** Koszty uwzględniają udział jednej lub dwóch osób. W przypadkach większej ilości uczestników koszty wariantu B do indywidualnego ustalenia.  

*** Istnieje możliwość refundacji nawet do 50% kosztów uczestnictwa w ramach de minimis - wnioski i monitoring całości procedury dla uczestników misji bezpłatnie.
**** Koszty udziału w misjach gospodarczych i w targach są kosztami uzyskania przychodu. 

 

5.0. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

5.1. Zgłoszenie uczestnictwa w Misji odbywa się poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego faksem lub pocztą elektroniczną na adres organizatora biuro@scc.org.pl w terminie do: 28 lutego 2019.
5.2. Potwierdzone przez organizatora zgłoszenie oznacza zawarcie Umowy uczestnictwa w Misji.

Formularz zgłoszeniowy prosimy przesyłać faksem na numer: +4871 707 12 87 lub skan na adres organizatora: biuro@scc.org.pl .
5.3. Płatności wynikające z p. 4 rozłożone są na dwie raty, płatne na podstawie faktury VAT:
Pierwsza rata płatna na podstawie faktury VAT w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania faktury VAT.
5.4. Druga rata płatna do dnia:  4 luty 2019 na podstawie faktury VAT.

 

6.0. WARUNKI PŁATNOŚCI
Płatności wynikające z p.5 należy przelać na konto organizatora na podstawie faktur VAT.

 

7.0. REZYGNACJA I NIESPEŁNIENIE WARUNKÓW
7.1. W przypadku rezygnacji z udziału po 29 marca 2019r. uczestnik zostanie obciążony 100% opłaty za uczestnictwo.
7.2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 22 marca 2019r. uczestnik zostanie obciążony 75% opłaty za uczestnictwo.
7.3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 15 marca 2019r. uczestnik zostanie obciążony 50% opłaty za uczestnictwo.

 

8.0. ZASTRZEŻENIA I REKLAMACJE
8.1. Wszelkie reklamacje uczestników Misji Gospodarczej do Malezji i Singapuru należy zgłaszać pisemnie

na adres organizatora w terminie 14 dni od daty zakończenia imprezy.
8.2. Po upływie tego terminu reklamacje nie będą uwzględniane.

 

9.0. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1. Zawarcie umowy oznacza akceptację i przyjęcie Ogólnych Warunków Udziału w Misjach Gospodarczych.
9.2. Przypadki nie uwzględnione w Umowie lub Ogólnych Warunkach Udziału w Targach i w  Misjach Gospodarczych będą rozstrzygane na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.

FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY
Wybieram Wariant:      A      B

firma (nazwa):

firma (adres):

NIP:

telefon:

fax:

e-mail:

www:

reprezentant firmy:

informujemy że z naszej strony wydelegujemy osób:
proszę wpisać liczbę osób
i nacisnąć przycisk