Singapur - Kuala Lumpur:
19 - 26 października 2019
FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY
Wielobranżowa misja firm polskich do Malezji i Singapuru. Unia Europejska ma podpisaną z Singapurem umowę handlową. Umowa z Singapurem dotyczy również i Twojej firmy natomiast Malezja to jeden z najszybciej rosnących rynków, który według wszystkich danych już za dwa lata wyprzedzi w rankingach gospodarczych Polskę. Zarówno Malezja jak i Singapur są szeroko otwarte na towary i usługi z Polski, która jest tu traktowana jako atrakcyjn kraj unijny i dostawca solidnej jakości towarów i usług. Znajdziesz tu dobrego partnera biznesowego i inwestycyjnego.  
HARMONOGRAM ORAZ SZCZEGÓŁY
misji gospodarczej firm polskich do Malezji i do Singapuru

 WIELOBRANŻOWA MISJA GOSPODARCZA FIRM POLSKICH DO MALEZJI I DO SINGAPURU
Kuala Lumpur - Singapur: 19-26 października 2019
1.0 ORGANIZATOR
SCC Silesia Chamber of Commerce Ltd.
ul. Karkonoska 8 - Budynek Telewizji Wrocław
53-015 Wrocław, Polska, EU
Tel.: + 48 71 707 11 52
Fax: + 48 71 707 12 87
Mob.: + 48 661 345 808
E-mail: biuro@scc.org.pl lub office@scc.org.pl
Web: www.scc.org.pl
1.2. Singapurska Międzynarodowa Izba Handlowa (SICC)
1.3. Malezyjska Międzynarodowa Izba Handlu i Przemysłu (MICCI)

 

2.0. PROGRAM RAMOWY:
Dzień pierwszy - sobota 19 października 2019

– Zbiórka uczestników na lotnisku Chopina w Warszawie.                                                             
-  Wylot z Warszawy do Singapuru.
                                                                                                                                                                                                    
Dzień drugi - niedziela 20 października 2019                                                                                   
- Przylot na lotnisko międzynarodowe w Singapurze, transfer do hotelu, zakwaterowanie.

- Czas wolny, kolacja w gronie własnym.
 
Dzień trzeci – poniedziałek 21 października 2019                
- Śniadanie w hotelu.                                                                                             
- Uroczyste otwarcie i spotkania B2B  w Singapurskiej Międzynarodowej Izbie Handlowej (SICC)      
- Program turystyczny - zwiedzanie Singapuru.
- Kolacja w gronie własnym.                                                                                 


Dzień czwarty - wtorek 22 października 2019                                                                              
- Śniadanie w hotelu.                                                                                              
– Spotkania indywidualne w firmami singapurskimi.

- Uroczysta kolacja wydana przez SCC z udziałem biznesu miejscowego oraz zaproszonych gości singapurskich.

 

Dzień piąty – środa 23 października 2019

- Śniadanie w hotelu.
- Transfer lotniczy z Singapuru do Kuala Lumpur (Malezja).                                                      
- Przylot na lotnisko międzynarodowe w Kuala Lumpur, transfer do hotelu, zakwaterowanie.

- Zwiedzanie Kuala Lumpur.
- Kolacja w gronie własnym.

 

Dzień szósty - czwartek 24 października 2019
- Śniadanie w hotelu.

- Uroczyste otwarcie i spotkania B2B w Malezyjskiej Międzynarodowej Izbie Handlu i Przemysłu (MICCI).

- Czas wolny.

- Uroczysta kolacja wydana przez SCC z udziałem biznesu miejscowego oraz zaproszonych gości malezyjskich.
                                                                                                            
Dzień siódmy – piątek 25 października 2019                                                                        

- Śniadanie w hotelu.                                                                                 
- Dokończenie rozmów B2B z partnerami malezyjskimi w trybie indywidualnym.            
- Transfer na lotnisko i przelot z Kuala Lumpur do Singapuru.

 

Dzień ósmy – sobota 26 października 2019                                                                             
- Powrót uczestników misji samolotem z Singapuru do Warszawy.

 

3.0. DATA OSTATECZNEGO ZAMKNIĘCIA ZGŁOSZEŃ:
20 września 2019 - lub do dnia wyczerpania miejsc - liczba uczestników ograniczona.
 

4.0.KOSZTY UCZESTNICTWA
4.1.OPŁATA ZA MISJĘ OBEJMUJE DWA WARIANTY DO WYBORU:

A. Przeloty: Warszawa - Singapur- Kuala Lumpur - Singapur - Warszawa (Wariant A).
B. Pokoje jednoosobowe w hotelu w Kuala Lumpur i w Singapurze (Wariant A).
C. Rezerwacja pokoi w wybranych hotelach w Kuala Lumpur i w Singapurze (Wariant B).
D. Zaproszenie do spotkań firm malezyjskich i singapurskich  (Wariant A i B).

E. Sala do rozmów z cateringiem (Wariant A i B).

F. Tłumaczenia podczas spotkań B2B (Wariant A i B).
G. Konsultacje na temat rynku singapurskiego i malezyjskiego (Wariant A i B) .
H. Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje podczas pobytu w Malezji i w Singapurze w ramach realizowanego programu (Wariant A).
I. Materiały informacyjne i identyfikatory (Wariant A i B).
K. Transport osobowy na miejscu w ramach realizowanego programu (Wariant A)
L. Ubezpieczenie NW (Wariant A i B).
M. Pełna opieka logistyczna ze strony organizatorów (Wariant A i B).
N. Organizacja wiz do Malezji i do Singapuru w razie konieczności (Wariant A i B).
O. Pomoc przy rozmowach z partnerami malezyjskimi i singapurskimi (Wariant A i B).

 

4.2.WARUNKI FINANSOWE*,**:
Wariant A:
Pełne uczestnictwo w programie Wariant A równowartość: 2.980 EURO + 23%VAT/osobę płatne w dwóch ratach,
równych równowartość: 1490 EURO + 23%VAT każda.

 

Wariant B (nie obejmuje przelotu i noclegu):
Pełne uczestnictwo w programie Wariant B równowartość: 1600 EURO + 23% VAT/firmę płatne w dwóch ratach,
równych równowartość: 800 EURO + 23%VAT każda.

 

*Koszt 1 EURO wyliczany jest na podstawie średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego wystawienie faktury VAT.

** Koszty udziału w misjach gospodarczych i w targach są kosztami uzyskania przychodu. 

 

5.0. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

5.1. Zgłoszenie uczestnictwa w Misji odbywa się poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego faksem lub pocztą elektroniczną na adres organizatora biuro@scc.org.pl w terminie do: 20 września 2019.
5.2. Potwierdzone przez organizatora zgłoszenie oznacza zawarcie Umowy uczestnictwa w Misji.

Formularz zgłoszeniowy prosimy przesyłać faksem na numer: +4871 707 12 87 lub skan na adres organizatora: biuro@scc.org.pl .
5.3. Płatności wynikające z p. 4 rozłożone są na dwie raty, płatne na podstawie faktury VAT:
Pierwsza rata płatna na podstawie faktury VAT w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania faktury VAT.
5.4. Druga rata płatna do dnia:  8 października 2019 na podstawie faktury VAT.

 

6.0. WARUNKI PŁATNOŚCI
Płatności wynikające z p.5 należy przelać na konto organizatora na podstawie faktur VAT.

 

7.0. REZYGNACJA I NIESPEŁNIENIE WARUNKÓW
7.1. W przypadku rezygnacji z udziału po 15 października 2019r. uczestnik zostanie obciążony 100% opłaty za uczestnictwo.
7.2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 10 października 2019r. uczestnik zostanie obciążony 75% opłaty za uczestnictwo.
7.3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 7 październka 2019r. uczestnik zostanie obciążony 50% opłaty za uczestnictwo.

 

8.0. ZASTRZEŻENIA I REKLAMACJE
8.1. Wszelkie reklamacje uczestników Misji Gospodarczej do Malezji i Singapuru należy zgłaszać pisemnie

na adres organizatora w terminie 14 dni od daty zakończenia imprezy.
8.2. Po upływie tego terminu reklamacje nie będą uwzględniane.

 

9.0. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1. Zawarcie umowy oznacza akceptację i przyjęcie Ogólnych Warunków Udziału w Misjach Gospodarczych.
9.2. Przypadki nie uwzględnione w Umowie lub Ogólnych Warunkach Udziału w Targach i w  Misjach Gospodarczych będą rozstrzygane na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.

 

FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY
Wybieram Wariant:      A      B

firma (nazwa):

firma (adres):

NIP:

telefon:

fax:

e-mail:

www:

reprezentant firmy:

informujemy że z naszej strony wydelegujemy osób:
proszę wpisać liczbę osób
i nacisnąć przycisk