Tbilisi, Batumi, Kutaisi:
29 września - 5 października 2019
FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY
Gruzja to jeden z najdynamiczniej rozwijających się krajów i naturalny pomost pomiędzy Europą i Azją. To tu wzdłuż rzeki Kury rozwijają się projekty z bogatym w ropę i gaz Azerbejdżanem. Z Batumi, w którym znajduje się jeden z największych portów kontenerowych na Morzu Czarnym, prowadzi szlak do Tebrizu największego ośrodka gospodarczego Iranu. Firmy gruzińskie są aktywne w całej Azji Centralnej  a Polska jest tutaj ceniona niezwykle wysoko co przełożyć można szybko na biznes, gdyż Polak z Gruzinem szybko znajduje wspólny język w biznesie.
Dzięki udziałowi w misji gospodarczej do Gruzji będzie można na miejscu omówić szczegóły współpracy biznesowej w Tbilisi, Batumi oraz w Kutaisi - trzech najważniejszych ośrodkach gospodarczych tego wspaniałego i ciekawego kraju.   Zapraszamy do udziału.
HARMONOGRAM ORAZ SZCZEGÓŁY
misji gospodarczej firm polskich do gruzji

MISJA GOSPODARCZA FIRM POLSKICH DO GRUZJI
Tbilisi, Kutaisi, Batumi: 29 września - 4 października 2019     

ORGANIZATOR:
1.1. SCC Silesia Chamber of Commerce
PL , 53-015 Wrocław, ul. Karkonoska 8
Tel.:+48 71 707 11 52
Fax:+48 71 707 12 87
Mob:+48 661 345 808
e-mail:  biuro@scc.org.pl 
www:  www.scc.org.pl
1.2. Izba Handlowo Przemysłowa w Tbilisi
1.2. Izba Handlowo Przemysłowa w Batumi
1.2. Izba Handlowo Przemysłowa w Kutaisi

 

2.0. PROGRAM RAMOWY:
Dzień pierwszy - niedziela 29 września 2019
- Spotkanie uczestników na lotnisku Okęcie w Warszawie i wylot do Tbilisi.
- Przylot na międzynarodowe lotnisko Tbilisi, transfer do hotelu, zakwaterowanie.

 

Dzień drugi - poniedziałek 30 września 2019
- Śniadanie w hotelu.
- Oficjalne otwarcie i spotkania B2B z partnerami gruzińskimi.
- Lunch
- Zwiedzanie miasta, kolacja z zaproszonymi gośćmi.

 

Dzień trzeci - wtorek 1 października 2019
- Śniadanie w hotelu.

- Dokończenie rozmów, check out i transfer do Batumi.
- Zakwaterowanie w hotelu w Batumi, kolacja w gronie własnym, czas wolny.

 

Dzień czwarty - środa 2 października 2019
- Śniadanie w hotelu.
- Oficjalne otwarcie i spotkania bezpośrednie B2B z partnerami gruzińskimi. 
- Zwiedzanie miasta.
- Uroczysta kolacja z zaproszonymii gośćmi.

 

Dzień piąty - czwartek 3 października 2019
- Śniadanie w hotelu.
- Dokończenie rozmów i transfer z Batumi do Tbilisi.
- Zakwaterowanie w hotelu w Tbilisi, czas wolny.
- Uroczysta kolacja pożegnalna z zaproszonymi gośćmi.

 

Dzień szósty - piątek 4 października 2019
- Śniadanie w hotelu, check out.
- Transfer na lotnisko w Teheranie i wylot do Polski.

 

3.0. DATA OSTATECZNEGO ZAMKNIĘCIA ZGŁOSZEŃ:
30 sierpnia 2019 - lub do wyczerpania miejsc.

 

4.0.KOSZTY UCZESTNICTWA
4.1.OPŁATA ZA MISJĘ OBEJMUJE DWA WARIANTY DO WYBORU:
A. Przeloty: Warszawa - Teheran - Warszawa (Wariant A).
Transfery Tbilisi-Batumi-Kutaisi-Tbilisi (Wariant A i B).
B. Pokoje jednoosobowe w hotelu w Tbilisi i Batumi (Wariant A).
C. Rezerwacja pokoi w wybranych hotelach w Tbilisi i Batumi(Wariant B).
D. Zaproszenie oraz przygotowanie do spotkań firm gruzińskich (Wariant A i B).
E. Sale do rozmów z cateringiem (Wariant A i B).
F. Tłumaczenie podczas spotkań B2B (Wariant A i B).
G. Konsultacje na temat rynku Gruzji (Wariant A i B) .
H. Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje podczas pobytu w Gruzji w ramach realizowanego programu (Wariant A).
I. Materiały informacyjne i identyfikatory (Wariant A i B).
J. Transport osobowy na miejscu w ramach realizowanego programu (Wariant A)
K. Zwiedzanie Tbilisi i Batumi (Wariant A i B).
L. Ubezpieczenie NW (Wariant A i B).
M. Pełna opieka logistyczna ze strony organizatorów (Wariant A i B).
N. Organizacja wiz do Gruzji o ile jest taka potrzeba (Wariant A i B).
O. Pomoc przy rozmowach z partnerami gruzińskimi (Wariant A i B).

 

4.2.WARUNKI FINANSOWE*,*:

Wariant A:
Pełne uczestnictwo w programie Wariant A równowartość: 1.740,00 Euro + 23%VAT/osobę płatne w dwóch ratach,

równych równowartość: 870,00 Euro + 23%VAT każda.

 

Wariant B (nie obejmuje przelotu i noclegu):
Pełne uczestnictwo w programie Wariant B równowartość: 760,00 Euro + 23% VAT/osobę płatne w dwóch ratach,

równych równowartość: 380,00 Euro  + 23%VAT każda.

 

*  Koszt 1 Euro wyliczany jest na podstawie średniego kursu NBP w poprzedzającym wystawienie faktury VAT.
** Koszt uczestnictwa w misjach gospodarczych i w targach jest kosztem uzyskania przychodu.

 

5.0. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU
5.1. Zgłoszenie uczestnictwa w Misji odbywa się poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego faksem lub pocztą elektroniczną
na adres organizatora biuro@scc.org.pl w terminie do: 30 sierpnia 2019.
5.2. Potwierdzone przez organizatora zgłoszenie oznacza zawarcie Umowy uczestnictwa w Misji.
Formularz zgłoszeniowy prosimy przesyłać faksem na numer: +4871 707 12 87 lub skan na adres organizatora: biuro@scc.org.pl .
5.3. Płatności wynikające z p. 4 rozłożone są na dwie raty, płatne na podstawie faktury VAT:
Pierwsza rata płatna na podstawie faktury VAT w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania faktury VAT.
5.4. Druga rata płatna do dnia: 20 września 2019 na podstawie faktury VAT.
 

6.0. WARUNKI PŁATNOŚCI
Płatności wynikające z p.5 należy przelać na konto organizatora na podstawie faktur VAT.

 

7.0. REZYGNACJA I NIESPEŁNIENIE WARUNKÓW
7.1. W przypadku rezygnacji z udziału po 29 sierpnia 2019r. uczestnik zostanie obciążony 100% opłaty za uczestnictwo.
7.2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 26 sierpnia 2019r. Uczestnik zostanie obciążony 75% opłaty za uczestnictwo.
7.3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 20 sierpnia 2019r. Uczestnik zostanie obciążony 50% opłaty za uczestnictwo.
 

8.0. ZASTRZEŻENIA I REKLAMACJE
8.1. Wszelkie reklamacje uczestników Misji Gospodarczej do Iranu należy zgłaszać pisemnie na adres organizatora w terminie 14 dni od daty zakończenia imprezy.
8.2. Po upływie tego terminu reklamacje nie będą uwzględniane.

 

9.0. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Zawarcie umowy oznacza akceptację i przyjęcie Ogólnych Warunków Udziału w Misjach Gospodarczych.
9.2. Przypadki nie uwzględnione w Umowie lub Ogólnych Warunkach Udziału w Targach i w  Misjach Gospodarczych będą rozstrzygane

na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.

FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY
Wybieram Wariant:      A      B

firma (nazwa):

firma (adres):

NIP:

telefon:

fax:

e-mail:

www:

reprezentant firmy:

informujemy że z naszej strony wydelegujemy osób:
proszę wpisać liczbę osób
i nacisnąć przycisk