Rangun - Phnom Penh:
30 marca - 6 kwietnia 2019
FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY
HARMONOGRAM ORAZ SZCZEGÓŁY
misji firm polskich do Myanmaru i kambodży

MISJA GOSPODARCZA FIRM POLSKICH DO MYANMAR I DO KAMBODŻY
RANGUN,PHNOM PENH: 30 marca - 6 kwietnia 2019
1.0. ORGANIZATOR
SCC Silesia Chamber of Commerce Ltd.
ul. Karkonoska 8 - Budynek Telewizji Wrocław
53-015 Wrocław, Polska, EU
Tel.: + 48 71 707 11 52
Fax: + 48 71 707 12 87
Mob.: + 48 661 345 808
E-mail: biuro@scc.org.pl lub office@scc.org.pl
Web: www.scc.org.pl
1.2. European Chamber of Commerce in Myanmar
1.3. Union of Myanmar Federation of Chambers of Commerce and Industry
1.4. European Chamber of Commerce in Cambodia
1.5. Cambodia Chamber of Commerce

 

2.0. PROGRAM RAMOWY: Myanmar i Kambodża (30.03.2019-6.04.2019)
Dzień pierwszy - sobota 30 marca 2019
– Zbiórka uczestników na lotnisku Chopina w Warszawie.
- Wylot z Warszawy do Rangunu (Myanmar).


Dzień drugi - niedziela 31 marca 2019
- Przylot na lotnisko międzynarodowe w Rangunie, transfer do hotelu, zakwaterowanie.
- Kolacja w gronie własnym.

 
Dzień trzeci – poniedziałek 1 kwietnia 2019
- Śniadanie w hotelu.
- Spotkanie z członkami Europejskiej Izby Handlowej w Myanmar (European Chamber of Commerce in Myanmar).                                

- Rozmowy bezpośrednie B2B między członkami misji i miejscowymi biznesmenami.

- Kolacja w gronie własnym.

 

Dzień czwarty - wtorek 2 kwietnia 2019
- Śniadanie w hotelu.

- Spotkanie z członkami Unii Federacji Izb Handlu i Przemysłu Myanmaru (Union of Myanmar Federation of Chambers

of Commerce and Industry).

- Rozmowy bezpośrednie B2B między członkami misji i miejscowymi biznesmenami.

- Uroczysta kolacja z udziałem zaproszonych gości miejscowych i polskich.

 

Dzień piąty – środa 3 kwietnia 2019

- Śniadanie w hotelu.
- Kontynuacja rozmów indywidualnych między członkami misji i miejscowymi biznesmenami.                                                                                  - Transfer lotniczy do Phnom Penh (Kambodża).                                                                                                                          
- Przylot na lotnisko międzynarodowe w , transfer do hotelu, zakwaterowanie.
- Kolacja w gronie własnym.


Dzień szósty - czwartek 4 kwietnia 2019
- Śniadanie w hotelu.
- Spotkanie z członkami Europejskiej Izby Handlowej w Kambodży (European Chamber of Commerce in Cambodia).

- Rozmowy bezpośrednie B2B między członkami misji i miejscowymi biznesmenami.                                             
- Kolacja w gronie własnym.

 

Dzień siódmy – piątek 5 kwietnia 2019
- Śniadanie w hotelu.
- Spotkanie z członkami Kambodżańskiej Izby Handlowej (Cambodia Chamber of Commerce).

- Rozmowy bezpośrednie B2B między członkami misji i miejscowymi biznesmenami.

- Uroczysta kolacja z udziałem zaproszonych gości miejscowych.

                                                                                            
Dzień ósmy – sobota 6 kwietnia 2019

- Śniadanie w hotelu.

- Kontynuacja rozmów indywidualnych między członkami misji i miejscowymi biznesmenami.

- Program turystyczny (opcjonalnie).

- Transfer na lotnisko międzynarodowe i powrót uczestników misji samolotem do Warszawy.


3.0. DATA OSTATECZNEGO ZAMKNIĘCIA ZGŁOSZEŃ:
15 marca 2019 lub do wyczerpania miejsc - liczba uczestników ograniczona.


4.0.KOSZTY UCZESTNICTWA
4.1.OPŁATA ZA MISJĘ OBEJMUJE DWA WARIANTY DO WYBORU:
A. Przeloty: Warszawa - Rangun - Phnom Penh - Warszawa (Wariant A).
B. Pokoje jednoosobowe w hotelach w Rangun i w Phnom Penh  (Wariant A).
C. Rezerwacja pokoi w wybranych hotelach w Rangun i w Phnom Penh (Wariant B).
D. Zaproszenie oraz przygotowanie do spotkań firm myanmarowskich i kambodżańskich na podstawie informacji z formularza zgłoszeniowego (Wariant A i B).
E. Sale do rozmów z cateringiem (Wariant A i B).
F. Tłumaczenia podczas prezentacji ofert eksportowych i spotkań B2B (Wariant A i B).
G. Konsultacje na temat rynku Myanmaru i Kambodży (Wariant A i B).
H. Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje podczas pobytu w Myanmarze i w Kmbodży w ramach realizowanego programu (Wariant A).
I. Materiały informacyjne i identyfikatory (Wariant A i B).
K. Transport osobowy na miejscu w ramach realizowanego programu (Wariant A)
L. Ubezpieczenie NW (Wariant A i B).
M. Pełna opieka logistyczna ze strony organizatorów (Wariant A i B).
N. Organizacja wiz do Myanmaru i do Kambodży  (Wariant A i B).
O. Pomoc przy rozmowach z partnerami w Myanmarze i w Kambodży (Wariant A i B).

4.2.WARUNKI FINANSOWE:
Wariant A:
Pełne uczestnictwo w programie Wariant A równowartość: 12.800,00 złotych + 23%VAT/osobę*,*** płatne w dwóch ratach,
równych równowartości: 6.400,00 złotych + 23%VAT każda.

Wariant B (nie obejmuje przelotu i noclegu):
Pełne uczestnictwo w programie Wariant B równowartość: 4.400,00 złotych + 23% VAT/firmę**,***, płatne w dwóch ratach,
równych równowartość: 2.200,00 złotych + 23%VAT każda.
* Koszt uczestnictwa drugiej osoby wynosi 60% podanej kwoty i 55% każdej następnej osoby osobno.
** Koszty uwzględniają udział jednej lub dwóch osób. W przypadkach większej ilości uczestników koszty wariantu B do indywidualnego ustalenia.
*** Koszty udziału w misjach gospodarczych i w targach są kosztami uzyskania przychodu.


5.0. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU
5.1. Zgłoszenie uczestnictwa w Misji odbywa się poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego faksem lub pocztą elektroniczną na adres organizatora biuro@scc.org.pl  w terminie do: 15 marca 2019. 
5.2. Potwierdzone przez organizatora zgłoszenie oznacza zawarcie Umowy uczestnictwa w Misji.
Formularz zgłoszeniowy prosimy przesyłać faksem na numer: +4871 707 12 87 lub skan na adres organizatora: biuro@scc.org.pl
5.3. Płatności wynikające z p. 4 rozłożone są na dwie raty, płatne na podstawie faktury VAT:
Pierwsza rata płatna na podstawie faktury VAT w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania faktury VAT.
5.4. Druga rata płatna do dnia:  22 marca 2019 na podstawie faktury VAT. 

6.0. WARUNKI PŁATNOŚCI
Płatności wynikające z p.5 należy przelać na konto organizatora na podstawie faktur VAT.

7.0. REZYGNACJA I NIESPEŁNIENIE WARUNKÓW

7.1. W przypadku rezygnacji z udziału po 20 marca 2019r. uczestnik zostanie obciążony 100% opłaty za uczestnictwo.
7.2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 27 marca 2019r. uczestnik zostanie obciążony 75% opłaty za uczestnictwo.

8.0. ZASTRZEŻENIA I REKLAMACJE
8.1.Wszelkie reklamacje uczestników Misji Gospodarczej do Myanmar i Kambodży należy zgłaszać pisemnie na adres organizatora w terminie 14 dni od daty zakończenia imprezy.
8.2.Po upływie tego terminu reklamacje nie będą uwzględniane.

9.0. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1. Zawarcie umowy oznacza akceptację i przyjęcie Ogólnych Warunków Udziału w Misjach Gospodarczych.
9.2. Przypadki nie uwzględnione w Umowie lub Ogólnych Warunkach Udziału w Targach i w  Misjach Gospodarczych będą rozstrzygane na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.

FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY
Wybieram Wariant:      A      B

firma (nazwa):

firma (adres):

NIP:

telefon:

fax:

e-mail:

www:

reprezentant firmy:

informujemy że z naszej strony wydelegujemy osób:
proszę wpisać liczbę osób
i nacisnąć przycisk