Islamabad:
4 - 8 marca 2019
FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY
Pakistan to 218 milionowy kraj, który od niedawna przeżywa prawdziwy boom inwestycyjny dzięki Chinom, które właśnie tutaj w porcie Gwadar zbudowały swoje przyczółki z uwagi na bliskość Iranu, z którego pompują coraz większe i większe ilości ropy. To dzięki Chinom Iran skutecznie opiera się sankcjom USA i to się nie zmieni co jest już teraz jasne i oczywiste. Pakistan zaś dzięki Chinom ma stabilną sytuację gospodarczą a klasy średnie szybko się tu bogacą. Pakistan gra tymi faktami bardzo umiejętnie starając się zbudować dobre relacje ze wszystkimi (poza Indiami) krajami regionu  ale przede  wszystkim z Unią Europejską, która jest tutaj postrzegana jako najpewniejszy partner gospodarczy w dalszej perspektywie. Sami Pakistańczycy najbardziej cenią sobie produkty europejskie i ufają im najbardziej. Dlatego polskie maszyny i urządzenia, produkty żywnościowe typu Halal jak również markowe tekstylia, kosmetyki, zabawki i inne wyroby użytkowe mają tu zagwarantowanych odbiorców, gdyż nie różnią się od innych unijnych. Sukces biznesowy zależy więc tylko od umiejętności rozpoczęcia i ustawienia współpracy biznesowej a nie jest to trudne gdyż polskie firmy mają tu dobre opinie tym bardziej, że długoletnie relacje polsko-pakistańskie zawsze były dobre i korzystne dla obu stron.
HARMONOGRAM ORAZ SZCZEGÓŁY
misji gospodarczej firm polskich do Pakistanu

WIELOBRANŻOWA MISJA GOSPODARCZA FIRM POLSKICH DO PAKISTANU
ISLAMABAD: 4 - 8 marca 2019
1.0 ORGANIZATOR
SCC Silesia Chamber of Commerce Ltd.
ul. Karkonoska 8 - Budynek Telewizji Wrocław
53-015 Wrocław, Polska, EU
Tel.: + 48 71 707 11 52
Fax: + 48 71 707 12 87
Mob.: + 48 661 345 808
E-mail: biuro@scc.org.pl lub office@scc.org.pl
Web: www.scc.org.pl
1.2. Islamabad Chamber of Commerce Industry & Agriculture

 

2.0. PROGRAM RAMOWY
Dzień pierwszy: 4 marca 2019, poniedziałek:
- zbiórka uczestników na lotnisku Okęcie w Warszawie i przelot do Islamabadu.

 

Dzień drugi: 5 marca 2019, wtorek:
- lądowanie w Islamabadzie,
- transfer do hotelu,
- aklimatyzacja i odpoczynek,
- szkolenie dotyczące metod i strategii biznesowych w aspekcie różnic kulturowych,
- zwiedzanie miasta i kolacja,
- czas wolny.

 

 

Dzień trzeci: 6 marca 2019, środa:
- śniadanie w hotelu,
- spotkania B2B z profilowanymi firmami pakistańskimi,
- czas wolny przeznaczony na ewentualną kontynuację rozmów w trybie indywidualnym, analizy rynku,

Store Check etc,
- kolacja.

 

Dzień czwarty: 7 marca 2019, czwartek:

- śniadanie w hotelu,
- spotkania indywidualne uczestników misji z firmami pakistańskimi.
- zwiedzanie Islamabadu.
- kolacja, czas wolny.

 

Dzień piąty: 8 marca 2019, piątek:

- śniadanie w hotelu,
- check out, transfer na lotnisko i powrót samolotem do Warszawy.

 

3.0. DATA OSTATECZNEGO ZAMKNIĘCIA ZGŁOSZEŃ:
31 stycznia 2019 - liczba uczestników ograniczona.

 

4.0.KOSZTY UCZESTNICTWA
4.1.OPŁATA ZA MISJĘ OBEJMUJE DWA WARIANTY DO WYBORU:

A. Przeloty: Warszawa - Islamabad - Warszawa (Wariant A).
B. Pokoje jednoosobowe w hotelu w Islamabadzie (Wariant A).
C. Rezerwacja pokoi w wybranych hotelach w Islamabadzie (Wariant B).

D. Zaproszenie oraz profilowanie do spotkań firm pakistańskich na podstawie informacji z formularza zgłoszeniowego (Wariant A i B).
E. Sala do rozmów z cateringiem (Wariant A i B).
F. Tłumaczenia podczas prezentacji ofert eksportowych i inwestycyjnych w trakcie spotkań B2B (Wariant A i B).
G. Konsultacje na temat rynku pakistańskiego (Wariant A i B) .
H. Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje podczas pobytu w Korei w ramach realizowanego programu (Wariant A).
I. Materiały informacyjne i identyfikatory (Wariant A i B).
K. Transport osobowy na miejscu w ramach realizowanego programu (Wariant A)
L. Ubezpieczenie NW (Wariant A i B).

M. Pełna opieka logistyczna ze strony organizatorów (Wariant A i B).
N. Organizacja wiz do Pakistanu (Wariant A i B).
O. Pomoc przy rozmowach z partnerami pakistańskimi (Wariant A i B).

 

 

4.2.WARUNKI FINANSOWE:

 

Wariant A:
Pełne uczestnictwo w programie Wariant A równowartość: 2.300 EURO + 23%VAT/osobę*,***,**** płatne w dwóch ratach,

równych równowartości: 1.150 EURO + 23%VAT.

 

 

Wariant B (nie obejmuje przelotu i noclegu):
Pełne uczestnictwo w programie Wariant B równowartość: 1200 EURO + 23% VAT/firmę,**,***,**** płatne w dwóch ratach,

równych równowartości: 600 EURO + 23%VAT.

 

Koszt 1 EURO wyliczany jest na podstawie średniego kursu NBP w dniu wystawienia faktury VAT.

 

* Koszt uczestnictwa drugiej osoby wynosi 60% podanej kwoty i 55% każdej następnej osoby osobno.
** Koszty uwzględniają udział jednej lub dwóch osób. W przypadkach większej ilości uczestników koszty wariantu B do indywidualnego ustalenia.  

*** Istnieje możliwość refundacji nawet do 50% kosztów uczestnictwa w ramach de minimis - wnioski i monitoring całości procedury dla uczestników misji bezpłatnie.
**** Koszty udziału w misjach gospodarczych i w targach są kosztami uzyskania przychodu.


5.0. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU
5.1. Zgłoszenie uczestnictwa w Misji odbywa się poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego faksem lub pocztą elektroniczną

na adres organizatora biuro@scc.org.pl w terminie do: 31 stycznia 2019.
5.2. Potwierdzone przez organizatora zgłoszenie oznacza zawarcie Umowy uczestnictwa w Misji.
Formularz zgłoszeniowy prosimy przesyłać faksem na numer: +48 71 707 12 87 lub skan na adres organizatora: biuro@scc.org.pl .
5.3. Płatności wynikające z p. 4 rozłożone są na dwie raty, płatne na podstawie faktury VAT:

Pierwsza rata płatna na podstawie faktury VAT w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania faktury VAT.
5.4. Druga rata płatna do dnia: 20 lutego 2019 na podstawie faktury VAT.

 

6.0. WARUNKI PŁATNOŚCI
Płatności wynikające z p.5 należy przelać na konto organizatora na podstawie faktur VAT.


7.0. REZYGNACJA I NIESPEŁNIENIE WARUNKÓW
7.1. W przypadku rezygnacji z udziału po 23 lutym 2019r. uczestnik zostanie obciążony 100% opłaty za uczestnictwo.

7.2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 18 lutym 2019r. uczestnik zostanie obciążony 75% opłaty za uczestnictwo.
7.3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 11 lutym 2019r. uczestnik zostanie obciążony 50% opłaty za uczestnictwo.

 

8.0. ZASTRZEŻENIA I REKLAMACJE
8.1. Wszelkie reklamacje uczestników Misji Gospodarczej do Pakistanu należy zgłaszać pisemnie na adres organizatora
w terminie 14 dni od daty zakończenia imprezy.
8.2. Po upływie tego terminu reklamacje nie będą uwzględniane.


9.0. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1. Zawarcie umowy oznacza akceptację i przyjęcie Ogólnych Warunków Udziału w Misjach Gospodarczych.
9.2. Przypadki nie uwzględnione w Umowie lub Ogólnych Warunkach Udziału w Targach i w  Misjach Gospodarczych będą rozstrzygane

na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.

FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY
Wybieram Wariant:      A      B

firma (nazwa):

firma (adres):

NIP:

telefon:

fax:

e-mail:

www:

reprezentant firmy:

informujemy że z naszej strony wydelegujemy osób:
proszę wpisać liczbę osób
i nacisnąć przycisk