Gomel-Mińsk-Saratov:
20 - 26 stycznia 2019
FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY

Szanowni Państwo,
w czasach gdy wysokie ceny ropy naftowej raczej ustabilizowały się na dłużej, zapraszamy do udziału w pierwszej Polsko- Białoruskiej misji gospodarczej do Rosji, która odbędzie się w dniach: 20-26 stycznia 2019. Misja ma na celu odblokowanie polsko-rosyjskich relacji biznesowych z udziałem firm białoruskich, które udostępnią swoje kontakty biznesowe w Rosji jak również swoje możliwości. Ta nowa formuła ma również za zadanie włączenie firm białoruskich do bliższych relacji z firmami polskimi celem maksymalizacji efektów biznesowych na rynkach wschodnich w czasach globalnego przesilenia, które tak naprawdę nikt nie wie jak długo potrwa. Zapraszając do udziału firmy z całej Polski informujemy uprzejmie, że program wraz z materiałami organizacyjno - złoszeniowymi wysyłamy indywidualnie do każdego po kontakcie z nami na adres: biuro@scc.org.pl Koszty uczestnictwa podlegają możliwości refundacji 50% kosztów pod warunkiem terminowego złożenia wniosków w Ministerstwie Rozwoju.

HARMONOGRAM ORAZ SZCZEGÓŁY
polsko-białoruskiej misji gospodarczej Do rosjirg.pl

POLSKO - BIAŁORUSKA MISJA GOSPODARCZA FIRM POLSKICH DO ROSJI
GOMEL - MIŃSK - SARATOW 20-26 stycznia 2019
1.0. ORGANIZATOR
SCC Silesia Chamber of Commerce Ltd.
ul. Karkonoska 8 - Budynek Telewizji Wrocław
53-015 Wrocław, Polska, EU
Tel.: + 48 71 707 11 52
Fax: + 48 71 707 12 87
Mob.: + 48 722 353 882
E-mail: biuro@scc.org.pl lub office@scc.org.pl
Web: www.scc.org.pl
1.2. Gomel Chamber of Commerce.
1.3. Minsk Chamber of Commerce.
1.4. Saratov Chamber of Commerce.

 

2.0. PROGRAM RAMOWY
Dzień pierwszy: 20 stycznia 2019, niedziela:
- przelot do Homla (Gomel),
- transfer do hotelu, zakwaterowanie,
- kolacja, czas wolny.

 

Dzień drugi: 21 stycznia 2019, poniedziałek:

- śniadanie w hotelu,

- spotkania B2B firmami białoruskimi w Homlu (Gomlu) ,
- lunch / obiad,
- indywidualne rozmowy biznesowe,

- kolacja, czas wolny.

 

Dzień trzeci: 22 stycznia 2019, wtorek:

- śniadanie w hotelu,
- dokończenie rozmów biznesowych z partnerami białoruskimi,
- transfer na lotnisko i przelot do Mińska,
- transfer do hotelu kolacja, czas wolny.

 

Dzień czwarty: 23 stycznia 2019, środa:
- śniadanie w hotelu, 
- spotkania B2B w Mińsku,
- indywidualne spotkania z firmami białoruskimi,
- kolacja, czas wolny.

 

Dzień piąty: 24 stycznia 2019, czwartek:

- śniadanie w hotelu,
- transfer na lotnisko przelot grupy polsko-białoruskiej do Saratowa (Rosja).
- transfer do hotelu, zakwaterowanie,

- wspólna kolacja czas wolny.

 

Dzień szósty: 25 stycznia 2019, piątek:

- śniadanie w hotelu,
- spotkania B2B z firmami rosyjskimi,

- spotkania indywidualne omówienie szczegółów współpracy trójstronnej,
- uroczysta kolacja pożegnalna.


Dzień siódmy: 26 stycznia 2019, sobota:

- śniadanie w hotelu,

- transfer na lotnisko, przelot do Polski.

  

3.0. DATA OSTATECZNEGO ZAMKNIĘCIA ZGŁOSZEŃ:
15 grudnia 2018 - liczba uczestników ograniczona.

 

4.0.KOSZTY UCZESTNICTWA
4.1.OPŁATA ZA MISJĘ OBEJMUJE DWA WARIANTY DO WYBORU:
A. Przeloty: Warszawa - Homel - Mińsk - Saratow - Warszawa (Wariant A).

B. Pokoje jednoosobowe w hotelach w Homlu, Mińsku i Saratowie  (Wariant A).
C. Rezerwacja pokoi w wybranych hotelach w Homlu, Mińsku i Saratowie (Wariant B).
D. Zaproszenie oraz przygotowanie do spotkań firm białoruskich i rosyjskich na podstawie informacji z formularza zgłoszeniowego (Wariant A i B).

E. Sale do rozmów z cateringiem (Wariant A i B).

F. Tłumaczenia podczas prezentacji ofert eksportowych i spotkań B2B (Wariant A i B).
G. Konsultacje na temat rynku białoruskiego i rosyjskiego (Wariant A i B).

H. Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje podczas pobytu w Białorusi i w Rosji w ramach realizowanego programu (Wariant A).

I. Materiały informacyjne i identyfikatory (Wariant A i B).
K. Transport osobowy na miejscu w ramach realizowanego programu (Wariant A)
L. Ubezpieczenie NW (Wariant A i B).
M. Pełna opieka logistyczna ze strony organizatorów (Wariant A i B).

N. Organizacja wiz do Białorusi i do Rosji  (Wariant A i B).
O. Pomoc przy rozmowach z partnerami białoruskimi i rosyjskimi (Wariant A i B).

 

4.2.WARUNKI FINANSOWE*,**:

Wariant A:

Pełne uczestnictwo w programie Wariant A równowartość: 7.800 złotych + 23%VAT/osobę płatne w dwóch ratach,

równych równowartości: 3.900 złotych + 23%VAT każda.

 

Wariant B (nie obejmuje przelotu i noclegu):

Pełne uczestnictwo w programie Wariant B równowartość: 3900 złotych + 23% VAT/osobę płatne w dwóch ratach,

równych równowartość: 1.950 złotych + 23%VAT każda.

 

*Istnieje możliwość refundacji nawet do 50% kosztów uczestnictwa w ramach de minimis - wnioski i całość procedury dla uczestników misji bezpłatnie.

** Koszty udziału w misjach gospodarczych i w targach są kosztami uzyskania przychodu. 

 

5.0. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

5.1. Zgłoszenie uczestnictwa w Misji odbywa się poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego faksem lub pocztą elektroniczną na adres organizatora biuro@scc.org.pl  w terminie do: 15 grudnia 2018.

5.2. Potwierdzone przez organizatora zgłoszenie oznacza zawarcie Umowy uczestnictwa w Misji.

Formularz zgłoszeniowy prosimy przesyłać faksem na numer: +4871 707 12 87 lub skan na adres organizatora: biuro@scc.org.pl
5.3. Płatności wynikające z p. 4 rozłożone są na dwie raty, płatne na podstawie faktury VAT:Pierwsza rata płatna na podstawie faktury VAT w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania faktury VAT.5.4. Druga rata płatna do dnia:  11 stycznia 2019 na podstawie faktury VAT.

  
6.0. WARUNKI PŁATNOŚCI

Płatności wynikające z p.5 należy przelać na konto organizatora na podstawie faktur VAT.

 

7.0. REZYGNACJA I NIESPEŁNIENIE WARUNKÓW7.1. W przypadku rezygnacji z udziału po 14 stycznia 2019r. uczestnik zostanie obciążony 100% opłaty za uczestnictwo.

7.2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 10 stycznia 2019r. uczestnik zostanie obciążony 75% opłaty za uczestnictwo.
7.3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 2 stycznia 2019r. uczestnik zostanie obciążony 50% opłaty za uczestnictwo.

 
8.0. ZASTRZEŻENIA I REKLAMACJE

Wszelkie reklamacje uczestników Polsko-Białoruskiej Misji Gospodarczej do Rosji należy zgłaszać pisemnie na adres organizatora w terminie 14 dni od daty zakończenia imprezy.
Po upływie tego terminu reklamacje nie będą uwzględniane.

 

9.0. POSTANOWIENIA KOŃCOWE9.1. Zawarcie umowy oznacza akceptację i przyjęcie Ogólnych Warunków Udziału w Misjach Gospodarczych.
9.2. Przypadki nie uwzględnione w Umowie lub Ogólnych Warunkach Udziału w Targach i w  Misjach Gospodarczych będą rozstrzygane na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.

FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY
Wybieram Wariant:      A      B

firma (nazwa):

firma (adres):

NIP:

telefon:

fax:

e-mail:

www:

reprezentant firmy:

informujemy że z naszej strony wydelegujemy osób:
proszę wpisać liczbę osób
i nacisnąć przycisk