Mińsk - Sankt Petersburg - Moskwa:
24 lutego - 1 marca 2019
FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY

Szanowni Państwo,
w czasach gdy wysokie ceny ropy naftowej raczej ustabilizowały się na dłużej, zapraszamy do udziału w pierwszej Polsko- Białoruskiej misji gospodarczej do Rosji, która odbędzie się w dniach: 24 lutego - 1 marca 2019. Misja ma na celu odblokowanie polsko-rosyjskich relacji biznesowych z udziałem firm białoruskich, które udostępnią swoje kontakty biznesowe w Rosji jak również swoje możliwości. Ta nowa formuła ma również za zadanie włączenie firm białoruskich do bliższych relacji z firmami polskimi celem maksymalizacji efektów biznesowych na rynkach wschodnich w czasach globalnego przesilenia, które tak naprawdę nikt nie wie jak długo potrwa. Podczas naszej misji odbędziemy spotkania B2B w Mińsku, Sankt Petersburgu oraz w Mokwie. Koszty uczestnictwa
podlegają możliwości refundacji 50% kosztów pod warunkiem terminowego złożenia wniosków, które dostarczamy zainteresowanym droga elektroniczną i wypełniamy je wspólnie z Państwem.

HARMONOGRAM ORAZ SZCZEGÓŁY
polsko-białoruskiej misji gospodarczej Do rosjirg.pl

POLSKO - BIAŁORUSKA MISJA GOSPODARCZA FIRM POLSKICH DO ROSJI
GOMEL - MIŃSK - SARATOW 24 luty - 1 marca 2019
1.0. ORGANIZATOR
SCC Silesia Chamber of Commerce Ltd.
ul. Karkonoska 8 - Budynek Telewizji Wrocław
53-015 Wrocław, Polska, EU
Tel.: + 48 71 707 11 52
Fax: + 48 71 707 12 87
Mob.: + 48 722 353 882
E-mail: biuro@scc.org.pl lub office@scc.org.pl
Web: www.scc.org.pl
1.2. Mińsk Chamber of Commerce.
1.3. Sankt Petersburg Chamber of Commerce.
1.4. Moskwa Chamber of Commerce.

 

2.0. PROGRAM RAMOWY
Dzień pierwszy: 24 luty 2019, niedziela:
- przelot do Mińska,
- transfer do hotelu, zakwaterowanie,
- kolacja, czas wolny.

 

Dzień drugi: 25 luty 2019, poniedziałek:

- śniadanie w hotelu,

- spotkania B2B firmami białoruskimi w Mińsku,
- lunch / obiad,
- Przelot do Sankt Petersburga,

- kolacja, czas wolny.

 

Dzień trzeci: 26 luty 2019, wtorek:

- śniadanie w hotelu w Sankt Petersburgu,
- rozmowy biznesowe z partnerami rosyjskimi,
- zwiedzanie Sankt Petersburga,
- kolacja czas wolny.

 

Dzień czwarty: 27 luty 2019, środa:
- śniadanie w hotelu, 
- spotkania B2B w Sankt Petersburgu - dokończenie rozmów,
- przelot do Moskwy,
- transfer do hotelu, kolacja, czas wolny.

 

Dzień piąty: 28 luty 2019, czwartek:

- śniadanie w hotelu,
- spotkania B2B z firmami rosyjskimi,

- zwiedzanie Moskwy w trakcie kolacja z zaproszonymi gośćmi,
- czas wolny.

 

Dzień szósty: 1 marca 2019, piątek:
- śniadanie w hotelu,
-dokończenie rozmów z partnerami rosyjskimi,

- transfer na lotnisko i powrót grupy do Warszawy.
  

3.0. DATA OSTATECZNEGO ZAMKNIĘCIA ZGŁOSZEŃ:
31 stycznia 2019 lub do wyczerpania miejsc - liczba uczestników ograniczona.

 

4.0.KOSZTY UCZESTNICTWA
4.1.OPŁATA ZA MISJĘ OBEJMUJE DWA WARIANTY DO WYBORU:
A. Przeloty: Warszawa - Mińsk - Sankt Petersburg - Moskwa - Warszawa (Wariant A).

B. Pokoje jednoosobowe w hotelach w Mińsku, Sankt Petersburgu i w Moskwie  (Wariant A).
C. Rezerwacja pokoi w wybranych hotelach w Mińsku, Sankt Petersburgu i w Moskwie (Wariant B).
D. Zaproszenie oraz przygotowanie do spotkań firm białoruskich i rosyjskich na podstawie informacji z formularza zgłoszeniowego (Wariant A i B).

E. Sale do rozmów z cateringiem (Wariant A i B).

F. Tłumaczenia podczas prezentacji ofert eksportowych i spotkań B2B (Wariant A i B).
G. Konsultacje na temat rynku białoruskiego i rosyjskiego (Wariant A i B).

H. Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje podczas pobytu w Białorusi i w Rosji w ramach realizowanego programu (Wariant A).

I. Materiały informacyjne i identyfikatory (Wariant A i B).
K. Transport osobowy na miejscu w ramach realizowanego programu (Wariant A)
L. Ubezpieczenie NW (Wariant A i B).
M. Pełna opieka logistyczna ze strony organizatorów (Wariant A i B).

N. Organizacja wiz do Białorusi i do Rosji  (Wariant A i B).
O. Pomoc przy rozmowach z partnerami białoruskimi i rosyjskimi (Wariant A i B).

 

4.2.WARUNKI FINANSOWE:

Wariant A:

Pełne uczestnictwo w programie Wariant A równowartość: 7.800,00 złotych + 23%VAT/osobę*,***,**** płatne w dwóch ratach,

równych równowartości: 3.900,00 złotych + 23%VAT każda.

 

Wariant B (nie obejmuje przelotu i noclegu):

Pełne uczestnictwo w programie Wariant B równowartość: 4.400,00 złotych + 23% VAT/firmę**,***,**** płatne w dwóch ratach,

równych równowartość: 2.200,00 złotych + 23%VAT każda.

 

* Koszt uczestnictwa drugiej osoby wynosi 60% podanej kwoty i 55% każdej następnej osoby osobno.
** Koszty uwzględniają udział jednej lub dwóch osób. W przypadkach większej ilości uczestników koszty wariantu B do indywidualnego ustalenia.  

*** Istnieje możliwość refundacji nawet do 50% kosztów uczestnictwa w ramach de minimis - wnioski i monitoring całości procedury dla uczestników misji bezpłatnie.
**** Koszty udziału w misjach gospodarczych i w targach są kosztami uzyskania przychodu. 

 

5.0. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

5.1. Zgłoszenie uczestnictwa w Misji odbywa się poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego faksem lub pocztą elektroniczną na adres organizatora biuro@scc.org.pl  w terminie do: 31 stycznia 2019. Wnioski o refundacje kosztów do 15 grudnia 2018.

5.2. Potwierdzone przez organizatora zgłoszenie oznacza zawarcie Umowy uczestnictwa w Misji.

Formularz zgłoszeniowy prosimy przesyłać faksem na numer: +4871 707 12 87 lub skan na adres organizatora: biuro@scc.org.pl
5.3. Płatności wynikające z p. 4 rozłożone są na dwie raty, płatne na podstawie faktury VAT:
Pierwsza rata płatna na podstawie faktury VAT w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania faktury VAT.
5.4. Druga rata płatna do dnia:  8 luty 2019 na podstawie faktury VAT.

  
6.0. WARUNKI PŁATNOŚCI

Płatności wynikające z p.5 należy przelać na konto organizatora na podstawie faktur VAT.

 

7.0. REZYGNACJA I NIESPEŁNIENIE WARUNKÓW7.1. W przypadku rezygnacji z udziału po 16 lutego 2019r. uczestnik zostanie obciążony 100% opłaty za uczestnictwo.

7.2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 9 lutego 2019r. uczestnik zostanie obciążony 75% opłaty za uczestnictwo.
7.3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 1 marca 2019r. uczestnik zostanie obciążony 50% opłaty za uczestnictwo.

 
8.0. ZASTRZEŻENIA I REKLAMACJE

Wszelkie reklamacje uczestników Polsko-Białoruskiej Misji Gospodarczej do Rosji należy zgłaszać pisemnie na adres organizatora w terminie 14 dni od daty zakończenia imprezy.
Po upływie tego terminu reklamacje nie będą uwzględniane.

 

9.0. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1. Zawarcie umowy oznacza akceptację i przyjęcie Ogólnych Warunków Udziału w Misjach Gospodarczych.
9.2. Przypadki nie uwzględnione w Umowie lub Ogólnych Warunkach Udziału w Targach i w  Misjach Gospodarczych będą rozstrzygane na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.

FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY
Wybieram Wariant:      A      B

firma (nazwa):

firma (adres):

NIP:

telefon:

fax:

e-mail:

www:

reprezentant firmy:

informujemy że z naszej strony wydelegujemy osób:
proszę wpisać liczbę osób
i nacisnąć przycisk