Trypolis-Misurata:
2 - 7 lutego 2019
FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY
10 grudnia 2018 roku mają się odbyć w Libii wybory prezydenckie zainicjowane przez Rząd Francji, który wyasygnował na ten cel 100 milionów USD.W wyniku tego wydarzenia ma być wyłoniony nowy Rząd Libii, który będzie uznany przez wszystkie kraje Świata co powinno zakończyć sytuację powstałą po tzw. Arabskiej Wiośnie. Jak będzie czas pokaże ale faktem jest, że sytuacja dojrzała do zainicjowania stabilizacji i utworzenia w miarę normalnych warunków biznesowych.  Wszystkie firmy polskie zainteresowane budowaniem nowych relacji z tym bogatym w ropę krajem Afryki Północnej zapraszamy do udziału w misji gospodarczej, której termin tu wymieniony ma charakter roboczy a jego ostateczny kształt określimy wspólnie organizując spotkanie specjalne inicjacyjnej grupy firm polskich w Ambasadzie Libii w Warszawie.  Polska miała i ma dobre relacje. Polskie towary i usługi w Libii zawsze były cenione wysoko a nawet powstała tutaj polska marka. Wielotysięczna grupa Libijczyków studiowała bowiem w Polsce a niektórzy mówią jeszcze biegle po polsku. To ważne w czasach gdy wizerunek kosztuje wiele set milionów USD. W Libii nadal znajdą tu uznanie polskie maszyny i urządzenia, markowe wyroby tekstylne i kosmetyczne, żywność z uwzględnieniem Halal i słodycze jak również wszelkiego typu towary użytkowe AGD, meble, wyposażenie medyczne szpitali i gabinetów medycznych jak również usługi.
HARMONOGRAM ORAZ SZCZEGÓŁY
misji specjalnej firm polskich do libii

 

WIELOBRANŻOWA MISJA GOSPODARCZA FIRM POLSKICH DO LIBII
TRYPOLIS - MISURATA: 2 - 7 luty 2019
1.0. ORGANIZATOR
SCC Silesia Chamber of Commerce Ltd.
ul. Karkonoska 8 - Budynek Telewizji Wrocław
53-015 Wrocław, Polska, EU
Tel.: + 48 71 707 11 52
Fax: + 48 71 707 12 87
Mob.: + 48 722 353 882
E-mail: biuro@scc.org.pl lub office@scc.org.pl
Web: www.scc.org.pl
1.2. Tripoli Chamber of Commerce Industry & Agriculture.
1.3. Misrata Chamber of Commerce Industry & Agriculture.

 

2.0. PROGRAM RAMOWY
Dzień pierwszy: 2 luty 2019, sobota:
- przelot do Tunisu,
- przelot do Misuraty, transfer do hotelu, zakwaterowanie,
- kolacja, czas wolny.

 

Dzień drugi: 3 luty 2019, niedziela:
- śniadanie w hotelu,
- spotkania B2B firmami libijskimi w Misuracie,
- lunch / obiad,
- rozmowy biznesowe w formacie B2B z firmami libijskimi ciąg dalszy,
- kolacja, czas wolny.

 

Dzień trzeci: 4 luty 2019, poniedziałek:
- śniadanie w hotelu,
- dokończenie rozmów biznesowych z partnerami libijskimi,
- kolacja, czas wolny.

 

Dzień czwarty: 5 luty 2019, wtorek:
- śniadanie w hotelu, check out, transfer na lotnisko,
- transfer z Misuraty do Trypolisu.
- zakwaterowanie w hotelu w Trypolisie.
- kolacja, czas wolny.

 

Dzień piąty: 6 luty 2019, środa:
- śniadanie w hotelu,
- spotkania B2B w Trypolisie z firmami libijskimi,
- kolacja czas wolny.

 

Dzień szósty: 7 luty 2019, czwartek:
- śniadanie w hotelu, check - out , transfer na lotnisko, przelot do Polski.

 

3.0. DATA OSTATECZNEGO ZAMKNIĘCIA ZGŁOSZEŃ:
31 grudnia 2018 - liczba uczestników ograniczona.

*Istnieje możliwość refundacji nawet do 50% kosztów uczestnictwa w ramach de minimis - wnioski i całość procedury od składania wniosków po rozliczenie projektu dla uczestników misji bezpłatnie. Z uwagi na fakt, że nabór wniosków do Ministerstwa Rozwoju odbędzie się na początku roku 2019 gotowe do złożenia wnioski musimy mieć złożone do dnia 14 grudnia 2018!!!

 

4.0.KOSZTY UCZESTNICTWA
4.1.OPŁATA ZA MISJĘ OBEJMUJE DWA WARIANTY DO WYBORU:
A. Przeloty: Warszawa - Tunis - Trypolis - Tunis - Warszawa (Wariant A).
B. Pokoje jednoosobowe w hotelach w Trypolisie i w Misuracie  (Wariant A).
C. Rezerwacja pokoi w wybranych hotelach w Trypolisie i w Misuracie (Wariant B).
D. Zaproszenie oraz przygotowanie do spotkań firm libijskich na podstawie informacji z formularza zgłoszeniowego (Wariant A i B).
E. Sale do rozmów z cateringiem (Wariant A i B).

F. Tłumaczenia podczas prezentacji ofert eksportowych i spotkań B2B (Wariant A i B).
G. Konsultacje na temat rynku libijskiego (Wariant A i B).

H. Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje podczas pobytu w Libii w ramach realizowanego programu (Wariant A).
I. Materiały informacyjne i identyfikatory (Wariant A i B).
K. Transport osobowy na miejscu w ramach realizowanego programu (Wariant A)
L. Ubezpieczenie NW (Wariant A i B).
M. Pełna opieka logistyczna ze strony organizatorów (Wariant A i B).

N. Organizacja wiz do Libii (Wariant A i B).
O. Pomoc przy rozmowach z partnerami libijskimi (Wariant A i B).

 

4.2.WARUNKI FINANSOWE:
Wariant A:
Pełne uczestnictwo w programie Wariant A równowartość: 2.460 EURO + 23%VAT/osobę*,***,**** płatne w dwóch ratach,
równych równowartości: 1230 EURO + 23%VAT każda.

 

Wariant B (nie obejmuje przelotu i noclegu):
Pełne uczestnictwo w programie Wariant B równowartość: 1200 EURO + 23% VAT/firmę**,***,*** płatne w dwóch ratach,

równych równowartość: 600 EURO + 23%VAT każda.

 

Koszt 1 EURO wyliczany jest na podstawie średniego kursu NBP w dniu wystawienia faktury VAT.


* Koszt uczestnictwa drugiej osoby wynosi 60% podanej kwoty i 55% każdej następnej osoby osobno.
** Koszty uwzględniają udział jednej lub dwóch osób. W przypadkach większej ilości uczestników koszty wariantu B do indywidualnego ustalenia.  

*** Istnieje możliwość refundacji nawet do 50% kosztów uczestnictwa w ramach de minimis - wnioski i monitoring całości procedury dla uczestników misji bezpłatnie.
**** Koszty udziału w misjach gospodarczych i w targach są kosztami uzyskania przychodu.

 

5.0. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

5.1. Zgłoszenie uczestnictwa w Misji odbywa się poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego faksem lub pocztą elektroniczną na adres organizatora biuro@scc.org.pl w terminie do: 31 grudnia 2018.
5.2. Potwierdzone przez organizatora zgłoszenie oznacza zawarcie Umowy uczestnictwa w Misji.
Formularz zgłoszeniowy prosimy przesyłać faksem na numer: +4871 707 12 87 lub skan na adres organizatora: biuro@scc.org.pl .
5.3. Płatności wynikające z p. 4 rozłożone są na dwie raty, płatne na podstawie faktury VAT:
Pierwsza rata płatna na podstawie faktury VAT w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania faktury VAT.
5.4. Druga rata płatna do dnia:  18 stycznia 2019 na podstawie faktury VAT. 

 
6.0. WARUNKI PŁATNOŚCI
Płatności wynikające z p.5 należy przelać na konto organizatora na podstawie faktur VAT.

 
7.0. REZYGNACJA I NIESPEŁNIENIE WARUNKÓW
7.1. W przypadku rezygnacji z udziału po 28 stycznia 2019r. uczestnik zostanie obciążony 100% opłaty za uczestnictwo.
7.2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 21 stycznia 2019r. uczestnik zostanie obciążony 75% opłaty za uczestnictwo.
7.3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 14 stycznia 2019r. uczestnik zostanie obciążony 50% opłaty za uczestnictwo.

 
8.0. ZASTRZEŻENIA I REKLAMACJE
Wszelkie reklamacje uczestników Misji Gospodarczej do Libii należy zgłaszać pisemnie na adres organizatora w terminie 14 dni od daty zakończenia imprezy.
Po upływie tego terminu reklamacje nie będą uwzględniane.

 

9.0. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1. Zawarcie umowy oznacza akceptację i przyjęcie Ogólnych Warunków Udziału w Misjach Gospodarczych.
9.2. Przypadki nie uwzględnione w Umowie lub Ogólnych Warunkach Udziału w Targach i w  Misjach Gospodarczych będą rozstrzygane na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.

 

FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY
Wybieram Wariant:      A      B

firma (nazwa):

firma (adres):

NIP:

telefon:

fax:

e-mail:

www:

reprezentant firmy:

informujemy że z naszej strony wydelegujemy osób:
proszę wpisać liczbę osób
i nacisnąć przycisk