spotkania b2b

Jak dobieramy partnerów dla uczestników polskich: każda firma polska, uczestnik POLAND - CHINA Business and Culture Cooperation wypełnia formularz zgłoszeniowy, w którym określa dokładnie swoje grupy docelowe. Do każdego polskiego uczestnika CEDEA oraz władze i organizacje gospodarcze Tianjin zapraszają firmy z całych Chin odpowiadające oczekiwaniom opisanym w formularzu zgłoszeniowym.

   
 

Gwarantowana wyłączność: Każdy polski uczestnik reprezentuje dany segment rynku na zasadzie 100% wyłączności.
Dzięki temu to on de facto wybiera partnerów biznesowych a nie jest wybierany jak to się odbywa w przypadku międzynarodowych imprez
targowych w Chinach.

Warsztaty przygotowawcze: wszystkie zgłoszone firmy polskie zostaną przygotowane do targów poprzez bezpłatne warsztaty tematyczne,

Efektywność: im więcej czasu mamy na dotarcie do Twoich rynków docelowych tym większa jest efektywność naszych wspólnych prac. Dlatego im szybciej wyślesz swoje zgłoszenie tym większa jest szansa na znalezienie partnerów, z którymi będzie można już nawiązać kontakty aby do chwili wyjazdu przygotować szczegóły współpracy.