Beijing/Pekin:
16 - 21 kwietnia 2019
FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY

HARMONOGRAM ORAZ SZCZEGÓŁY
polskiej wystawy w chinach

1.0.0. ORGANIZATORZY

1.1.0. SCC Silesia Chamber of Commerce Ltd.
Polska, 53-015 Wrocław, ul. Karkonoska 8
Tel.: + 48 71 707 11 52
Fax: + 48 71 707 12 87
E-mail: biuro@scc.org.pl  lub office@scc.org.pl 
Web: www.scc.org.pl  
1.2.0. China Economic Development Exchange Association CEDEA
Przy poparciu i współpracy:
1.4.0. Ambasada RP w Pekinie
1.5.0. Ambasada Chin w Warszawie
1.6.0. Biuro Polskiej Agencji Handlu i Inwestycji w Szanghaju


2..0.0. PROGRAM RAMOWY

Dzień pierwszy: 16 kwietnia 2019, wtorek:
- Przylot do Pekinu
- Transfer do hotelu, check in i krótki odpoczynek
- Lunch.
- Do wyboru: Store - Check lub Zakazane Miasto - zwiedzanie
- Obiadokolacja
- Czas wolny

Dzień drugi: 17 kwietnia 2019, środa:
- Śniadanie w hotelu
- Wizyta w Ambasadzie RP w Pekinie
- Lunch
- Transfer szybkim pociągiem do Tianjin
- Transfer do hotelu w Tianjin, kolacja, czas wolny.

Dzień trzeci: 18 kwietnia 2019, czwartek:
- Śniadanie w hotelu
- Aranżacja i przygotowania stoisk do wystawy
- Lunch
- Otwarcie wystawy
- Kolacja

Dzień czwarty: 19 kwietnia 2019, piątek:
- Śniadanie w hotelu
- Praca na wystawie, spotkania robocze z firmami chińskimi
- Lunch
- Praca na wystawie, spotkania robocze z firmami chińskimi
- Kolacja

Dzień piąty: 20 kwietnia 2019, sobota:
- Śniadanie w hotelu
- Wymeldowanie (check out)
- Powrót szybką koleją do Pekinu
- transfer do hotelu
- Zwiedzanie chińskiego muru
- Kolacja, czas wolny

Dzień szósty: 21 kwietnia 2019, niedziela:
- Śniadanie w hotelu.
- Wymeldowanie (check out)
- Transfer na lotnisko i powrót do Warszawy

3.0.0. DATA OSTATECZNEGO ZAMKNIĘCIA ZGŁOSZEŃ:
Do chwili wyczerpania miejsc - liczba uczestników ograniczona

4.0.0. KOSZTY WYSTAWOWE I OSOBOWE.
4.1.0. W SKŁAD KOSZTÓW WYSTAWOWYCH  WCHODZĄ:
A. Specjalne, dodatkowe spotkania B2B pierwszego dnia imprezy według programu
B. Stoisko wystawiennicze o powierzchni: 3x3m = 9m2, z logo uczestnika, wyposażone standardowo w ekran LCD 40"
okrągły stół, szafka w postaci lady, 2 krzesła, indywidualne oświetlenie, siła 220-230V, WiFi
C. Wpis do katalogu wystawców polskich - uczestników wystawy
D. Pomoc w aranżacji stoiska
E. Zaproszenie potencjalnych partnerów chińskich z całych Chin na podstawie kryteriów zawartych w formularzu
zgłoszeniowym
F. Tłumacze podczas  spotkań B2B
G. Konsultacje na temat rynku chińskiego
H. Materiały informacyjne i identyfikatory
I. Pełna opieka logistyczna ze strony organizatorów
J. Pomoc przy rozmowach z partnerami chińskimi

4.1.1. Koszt za 1m2 stoiska = 195Euro/m2 - stoisko minimalne 9m2
4.1.2. Całkowity koszt minimalnego stoiska firmowego 9m2 = równowartość 1755Euro plus 23%VAT

4.2.0. KOSZTY OSOBOWE OBEJMUJĄ:
A. Wizy do Chin
B. Ubezpieczenie NW
C. Przeloty: Warszawa - Pekin - Warszawa
D. Przejazd koleją szybką na trasie Pekin-Tianjin -Pekin
D. Transfery uczestników na miejscu w ramach realizowanego programu
E. Pokoje jednoosobowe w hotelu w Tianjin
F. Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje podczas pobytu w Chinach w ramach realizowanego programu
G. Transport osobowy na miejscu w ramach realizowanego programu

Całkowite koszty osobowe obejmujące powyższe składniki od A  do G =  1695Euro plus 23%VAT

4.2.1. KOSZTY OSOBOWE SĄ PODZIELONE NA DWA PAKIETY (WARIANTY) A i B DO WYBORU:

4.2.2. PAKIET PEŁNY (WARIANT) A - obejmujący wszystkie pozycje opisane w p. 4.2.0. = 1695Euro

4.2.3. PAKIET INDYWIDUALNY (WARIANT) B - przeloty i zakwaterowanie we własnym zakresie i obejmuje:
A. Wizy do Chin.
B. Ubezpieczenie NW.
Koszt całkowity = 80Euro

4.3.0. WARUNKI FINANSOWE UDZIAŁU:
koszty wystawowe 4.1. plus koszty osobowe 4.2. - do wyboru pakiet (wariant) A lub B:

4.3.1. PAKIET (WARIANT) A:
Koszty wystawowe opisane w 4.1.0. = 1755Euro
Koszty osobowe opisane w  4.2.0. = 1695Euro

Razem:  koszty wystawowe 4.1.0. plus koszty osobowe 4.2.0. = równowartość 3450Euro +23%VAT.*,**,***.

4.3.2. PAKIET (WARIANT) B: 
Koszty wystawowe opisane w 4.1.0. = 1755Euro
Koszty osobowe opisane w 4.3.2. = 80Euro/osoby
Razem: koszty wystawowe 4.1.0. plus koszty osobowe 4.3.2. = równowartość 1835Euro +23%VAT.*,**.***.

4.3.3. Koszt 1 Euro wyliczany jest na podstawie średniego kursu NBP w dniu wystawienia faktury VAT

* Koszty uczestnictwa w wystawie stanowią koszt uzyskania przychodu. 
** Istnieje  możliwość uzyskania refundacji ze środków europejskich funduszy krajowych i regionalnych.
*** Istnieje możliwość uzyskania refundacji kosztów uczestnictwa do 50% - wnioski przesyłamy drogą elektroniczną
i monitorujemy proces kwalifikacji od chwili wypełnienia wniosku, przez jego złożenie do chwili rozliczenia projektu.

5.0.0. TRANSPORT EKSPONATÓW: organizuje nasz partner C. Hartwig Gdynia S.A. - szczegóły po przesłaniu zgłoszenia.

6.0.0. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU
6.1.0. Zgłoszenie uczestnictwa odbywa się poprzez wysłanie podpisanego i opieczętowanego formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną na adres organizatora biuro@scc.org.pl 
6.2.0. Potwierdzone przez organizatora zgłoszenie oznacza zawarcie Umowy uczestnictwa w wystawie.
Formularz zgłoszeniowy prosimy przesyłać faksem na numer: +4871 707 12 87 lub skan na adres organizatora: biuro@scc.org.pl  
6.3.0. Płatności wynikające z p. 4 rozłożone są na dwie równe raty, płatne na podstawie faktury VAT:
Pierwsza rata w wysokości 50% wartości płatna na podstawie faktury VAT w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania faktury VAT.
6.4.0. Druga rata w wysokości 50% wartości płatna do dnia:  31stycznia 2019 na podstawie faktury VAT.

7.0.0. WARUNKI PŁATNOŚCI
7.1.0. Płatności wynikające z p.6 należy przelać na konto organizatora na podstawie faktur VAT.
7.2.0. W przypadkach indywidualnych płatności mogą być rozłożone na kilka równych rat w ilości do ustalenia.

8.0.0. REZYGNACJA I NIESPEŁNIENIE WARUNKÓW
8.1.0. W przypadku rezygnacji z udziału po 31 stycznia 2019 uczestnik zostanie obciążony 100% opłaty za uczestnictwo.
8.2.0. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w termini po 18 stycznia 2019 uczestnik zostanie obciążony 75% opłaty za uczestnictwo.
8.3.0. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie po 7 grudnia 2018 uczestnik zostanie obciążony 50% opłaty za uczestnictwo.

9.0.0. ZASTRZEŻENIA I REKLAMACJE
9.1.0.Wszelkie reklamacje uczestników POLAND-China 2019 należy zgłaszać pisemnie na adres organizatora w terminie 14 dni od daty zakończenia imprezy.
9.1.1. Po upływie tego terminu reklamacje nie będą uwzględniane.

10.0.0. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
10.1.0. Zawarcie umowy oznacza akceptację i przyjęcie Ogólnych Warunków Udziału w Misjach Gospodarczych.9.2.0. Przypadki nie uwzględnione w Umowie lub Ogólnych Warunkach Udziału w Targach i w  Misjach Gospodarczych będą rozstrzygane na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego. 

FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY
Wybieram Wariant:      A      B

firma (nazwa):

firma (adres):

NIP:

telefon:

fax:

e-mail:

www:

reprezentant firmy:

informujemy że z naszej strony wydelegujemy osób:
proszę wpisać liczbę osób
i nacisnąć przycisk